Entries by Admin

Warsztaty dla Dobrych Rodziców

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie zaprasza rodziców (opiekunów) dzieci w wieku 8-12 lat, które sprawiają problemy wychowawcze, a w szczególności rodziców dzieci z ADHD czy zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi. Podczas warsztatów uczestnicy zdobywają przede wszystkim praktyczną wiedzę, dotyczącą sprawdzonych sposobów zapobiegania i reagowania w trudnych sytuacjach. Pomiędzy kolejnymi spotkaniami rodzice ćwiczą poznane metody i techniki w życiu codziennym, […]

Bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów oraz nauczycieli

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022, kontynuowana jest pomoc dzieciom i młodzieży przeżywającym kłopoty i trudności, spowodowane m.in. skutkami izolacji rówieśniczej podczas epidemii COVID-19 oraz zapewnienie im adekwatnego wsparcia psychologicznego. Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale […]

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 3 września 2021 roku w sprawie przejścia na tryb mieszany nauczania w Szkole Podstawowej w Chwarstnicy Informuję, że na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy, który został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie, Gmina Gryfino jako organ prowadzący wyraziła zgodę […]

Szczepienia uczniów przeciwko SARS-CoV-2

List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców w sprawie wykonywania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów w wieku od 12 do 15 roku życia „Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie! Piszę do Państwa, by przedstawić pełną informację na temat prowadzonych w Polsce szczepień przeciw COVID-19. (…) Bez wątpienia szczepienia są jednym z najbardziej skutecznych […]

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

1 września (środa) zapraszamy uczniów na spotkania z wychowawcami, które odbędą się o godz. 8:00 w szkole i potrwają do godz. 8:45. Autobus szkolny przyjedzie po uczniów wg rozkładu z lat poprzednich. Na spotkanie z wychowawcą przychodzi tylko uczeń bez rodziców i opiekunów. 1) klasa I – sala nr 4st 2) klasa II a – […]

Ogłoszenie – klasa sportowa

    Dokumenty do pobrania: REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ SP3 GRYFINO (1) ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU – PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ PODANIE DO KLASY SPORTOWEJ SP3 GRYFINO  

KOMUNIKAT w sprawie rekrutacji do klas I

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie rekrutacji do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022   Informuję, że zakończył się proces rekrutacji do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino. Uczniowie zamieszkali w obwodzie danej szkoły zostają przyjęci z urzędu, natomiast listy […]