REKRUTACJA DO ZERÓWKI

Rusza postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy.

Nabór odbywa się drogą elektroniczną przez stronę: www.gryfino.przedszkola.vnabor.pl

Szczegóły w załączonych dokumentach:
Zasady rekrutacji do oddziału zerowego 2022-23
Zarządzenie – Harmonogram rekrutacji
Kryteria przyjęcia do przedszkola I etap
Załącznik 1 – Wniosek o przyjęcie do przedszkola
Załącznik nr 2-Potwierdzenie woli rodzica

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie mieszanego trybu nauczania w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy
Informuję, że na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy, który został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie, Gmina Gryfino jako organ prowadzący wyraża zgodę na tryb nauczania mieszanego w Szkole poprzez objęcie nauką zdalną:
od dnia 21 stycznia 2022 r. do dnia 28 stycznia 2022 r. uczniów oddziału VII a.
W kolejnych dniach zostaną wydane komunikaty o ewentualnych zmianach w powyższym zakresie.
Z upoważnienia Burmistrza
Zastępca Burmistrza
Paweł Nikitiński

Komunikat Dyrektora Szkoły

W trosce o wspólne bezpieczeństwo dnia 31.10.2021r. odbyło się ozonowanie wszystkich pomieszczeń w budynku szkoły.

Komunikat Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

Działając we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie zapraszam Państwa na spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiej Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Celem spotkania będzie przedstawienie bieżącej sytuacji pandemicznej w szkołach, trybu postępowania na wypadek zaistnienia przypadku zakażenia wśród uczniów czy pracowników szkół, a także będzie możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

W celu ułatwienia możliwości zadawania pytań, przygotowaliśmy dla Państwa formularz do ich wcześniejszego zadania. W formularzu należy wskazać powiat, na terenie którego znajduje się szkoła oraz wskazać pytania, które następnie zostaną przekazane do Inspekcji Sanitarnej, której pracownicy przygotują odpowiedzi i udzielą je podczas spotkania.

Link do formularza pytań:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccISP6QRR6vWZVV3cQ69Wsz5KEtgmuZB1RAx82SsMqliY3EA/viewform?usp=sf_link

Pytania można zadawać do piątku 29 października 2021 r. do godziny 12:00. Po tym czasie możliwość przekazania pytań w tej formie będzie niemożliwa.

 

Spotkania odbędą się zdalnie za pośrednictwem MS Teams w podziale na powiaty według poniższego harmonogramu (przewidywany czas trwania spotkania to 1,5 godziny):

  1. Szkoły z terenu miasta Szczecin oraz powiatów stargardzkiego, polickiego, gryfińskiego, pyrzyckiego, myśliborskiego i choszczeńskiego w czwartek, 04 listopada 2021 r. o godzinie 11:30

LINK: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzE0MGJhMWUtYzViNS00NzYzLWEyOGYtNzQwNzI4MThlZTUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22759f03b4-862a-4bf4-b43d-e77a51a73a34%22%2c%22Oid%22%3a%226136b185-c92f-44f2-b008-9953f57d7a63%22%7d

  1. Szkoły z terenu miasta Koszalin oraz powiatów białogardzkiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego, szczecineckiego i świdwińskiego w piątek, 05 listopada 2021 r. o godzinie 11:30

LINK: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjQ1NjBmODAtODhjOC00MGFhLWFhOTUtZGFjZmUwYzM4M2Yw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22759f03b4-862a-4bf4-b43d-e77a51a73a34%22%2c%22Oid%22%3a%226136b185-c92f-44f2-b008-9953f57d7a63%22%7d

  1. Szkoły z terenu miasta Świnoujście oraz powiatów kamieńskiego, gryfickiego, goleniowskiego, łobeskiego, drawskiego i wałeckiego w poniedziałek, 08 listopada 2021 r. o godzinie 11:30

LINK: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODdlYzI5MjQtNjQ4Ni00M2E0LTllZDAtODNmNGNlMTlkNWFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22759f03b4-862a-4bf4-b43d-e77a51a73a34%22%2c%22Oid%22%3a%226136b185-c92f-44f2-b008-9953f57d7a63%22%7d

 

Ze względu na szczególny charakter w jakim obecnie się znajdujemy oraz w związku ze zwiększającą się liczbą zakażeń w szkołach proszę o udział w spotkaniu przestrzegając powiatu, na terenie którego znajduje się szkoła.

 

Z wyrazami szacunku,

wz. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

Jerzy Sołtysiak

Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 października 2021 roku w sprawie przejścia na tryb mieszany nauczania w Szkole Podstawowej w Chwarstnicy

Informuję, że na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy, który został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie, Gmina Gryfino jako organ prowadzący wyraża zgodę na tryb nauczania mieszanego w Szkole poprzez objęcie nauką zdalną w dniach:

  • od 27 października 2021 r. do 5 listopada 2021 r. uczniów oddziału III.

Powyższa sytuacja podyktowana jest decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie i koniecznością odbycia kwarantanny przez pracowników oraz uczniów Szkoły. W kolejnych dniach zostaną wydane komunikaty o ewentualnych zmianach w powyższym zakresie.

Z upoważnienia Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Paweł Nikitiński

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 22 października 2021 roku w sprawie przejścia na tryb mieszany nauczania w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy

Informuję, że na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy, który został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie, Gmina Gryfino jako organ prowadzący wyraża zgodę na tryb nauczania mieszanego w Szkole poprzez objęcie nauką zdalną w dniach od 25 października 2021 r. do dnia 29 października 2021 r. uczniów oddziału przedszkolnego.
Powyższa sytuacja podyktowana jest decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i koniecznością odbycia kwarantanny przez pracowników oraz uczniów szkoły.
W kolejnych dniach zostaną wydane komunikaty o ewentualnych zmianach w powyższym zakresie.
Z upoważnienia Burmistrza
Zastępca Burmistrza
Paweł Nikitiński

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 21 października 2021 roku w sprawie przejścia na tryb mieszany nauczania w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy

Informuję, że na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy, który został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie, Gmina Gryfino jako organ prowadzący wyraża zgodę na tryb nauczania mieszanego w Szkole poprzez objęcie nauką zdalną w dniach od 22 października 2021 r. do dnia 29 października 2021 r. uczniów oddziału: IV, VIII a, VIII b.
Powyższa sytuacja podyktowana jest decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i koniecznością odbycia kwarantanny przez pracowników oraz uczniów szkoły.
W kolejnych dniach zostaną wydane komunikaty o ewentualnych zmianach w powyższym zakresie.
Z upoważnienia Burmistrza
Zastępca Burmistrza
Paweł Nikitiński

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 października 2021 roku w sprawie przejścia na tryb mieszany nauczania w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy

Informuję, że na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy, który został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie, Gmina Gryfino jako organ prowadzący wyraziła zgodę na tryb nauczania mieszanego w Szkole poprzez objęcie nauką zdalną:

  • w dniach od 21 października 2021 r. do dnia 29 października 2021 r. uczniów oddziału: V, VI, VII a, VII b.

Powyższa sytuacja podyktowana jest decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i koniecznością odbycia kwarantanny przez pracowników oraz uczniów szkoły. W kolejnych dniach zostaną wydane komunikaty o ewentualnych zmianach w powyższym zakresie.

Z upoważnienia Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Paweł Nikitiński

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

OGŁOSZENIE

Dokumenty do pobrania:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność

Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego

Warsztaty dla Dobrych Rodziców

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie zaprasza rodziców (opiekunów) dzieci w wieku 8-12 lat, które sprawiają problemy wychowawcze, a w szczególności rodziców dzieci z ADHD czy zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi.

Podczas warsztatów uczestnicy zdobywają przede wszystkim praktyczną wiedzę, dotyczącą sprawdzonych sposobów zapobiegania i reagowania w trudnych sytuacjach. Pomiędzy kolejnymi spotkaniami rodzice ćwiczą poznane metody i techniki w życiu codziennym, dostosowując je do własnego dziecka.

Warsztaty dla Dobrych Rodziców obejmują 14 spotkań, po 2 godziny zegarowe i odbywają się raz w tygodniu w czwartki od godziny 15.30.

Przewidywany termin pierwszego spotkania 8 października 2021 r.

Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności wychowawcze.

Prowadzące warsztat:

– psycholog Joanna Mikuć

– psycholog Marta Wanowska

Zapisy przejmuje sekretariat  Poradni  w Gryfinie telefonicznie (91)416 27 37