Bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów oraz nauczycieli

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022, kontynuowana jest pomoc dzieciom i młodzieży przeżywającym kłopoty i trudności, spowodowane m.in. skutkami izolacji rówieśniczej podczas epidemii COVID-19 oraz zapewnienie im adekwatnego wsparcia psychologicznego.

Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić na infolinię, gdzie profesjonalni konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania, doradzą, co można zrobić w danej sytuacji. Rozmówcy nie muszą się przedstawiać, mają zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

Zachęcamy także do skorzystania z kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl

 

Apel Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej do uczniów i rodziców

Poniżej przekazujemy apel Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej – Pana prof. dr. hab. med. Andrzeja Matyi w sprawie szczepienia przeciwko COVID-19 dzieci powyżej 12 r.ż.

Apel Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej

 

Dziennik elektroniczny – poradnik

Dzień dobry!

Przypominamy, że adres naszego dziennika elektronicznego to:

uonetplus.vulcan.net.pl/gryfino

Dla zainteresowanych filmiki:

Jak zainstalować aplikację w telefonie?

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 3 września 2021 roku w sprawie przejścia na tryb mieszany nauczania w Szkole Podstawowej w Chwarstnicy

Informuję, że na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy, który został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie, Gmina Gryfino jako organ prowadzący wyraziła zgodę na tryb nauczania mieszanego w Szkole poprzez objęcie nauką zdalną w dniach od 6 września 2021 r. do 10 września 2021 r. uczniów oddziału VIIIa.
 
Powyższa sytuacja podyktowana jest decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie i koniecznością odbycia kwarantanny przez pracowników oraz uczniów Szkoły.
W kolejnych dniach zostaną wydane komunikaty o ewentualnych zmianach w powyższym zakresie.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHWARSTNICY OD 1 WRZEŚNIA 2021

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Proszę zapoznać się z procedurami organizacji pracy w nadchodzącym roku szkolnym oraz procedurami postępowania w przypadku wystąpienia zakażenia Covid-19.

procedura_organizacja_21_22

procedura_postępowanie_covid_21_22

 

Szczepienia uczniów przeciwko SARS-CoV-2

List Ministra Zdrowia
do dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców
w sprawie wykonywania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów w wieku od 12 do 15 roku życia
„Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie!
Piszę do Państwa, by przedstawić pełną informację na temat prowadzonych w Polsce szczepień przeciw COVID-19. (…)
Bez wątpienia szczepienia są jednym z najbardziej skutecznych i efektywnych działań profilaktycznych, stanowiący najsilniejszy oręż w zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych na świecie. Wszystkie szczepionki przeciw COVID-19 dostępne w krajach Unii Europejskiej, a co za tym idzie również w Polsce przeszły procedurę dopuszczenia do obrotu decyzją Komisji Europejskiej po wcześniejszej naukowej ocenie Europejskiej Agencji Leków. Tym samym, co należy stanowczo podkreślić, stosowanie szczepionek nie jest żadnym eksperymentem medycznym. Wszystkie szczepionki to produkty lecznicze zarejestrowane z wskazaniami stosowania w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2. Bezpieczeństwo ich stosowania, skuteczność i jakość zostały pozytywnie ocenione przez Europejską Agencję Leków, w której zasiada również przedstawiciel Polski.
(…)”
Do szczepień zachęca również Fundacja „Rodzice w szkole”, której prezes pisze, że „możliwość szczepienia przeciwko wirusowi Covid-19 dzieci i młodzieży powyżej 12 roku życia stwarza szansę na całkowite zwalczenie pandemii. Pozwoli na szybki powrót do normalnego funkcjonowania życia publicznego, w tym systemu oświaty i działających w jego ramach szkół oraz placówek oświatowych.”
W związku z powyższym szkoła zorganizuje szczepienia dla chętnych uczniów po ukończeniu 12. roku życia.
Szczegółowe informacje zainteresowanym rodzicom przekażą wychowawcy w dniach 2-3 września.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

1 września (środa) zapraszamy uczniów na spotkania z wychowawcami, które odbędą się o godz. 8:00 w szkole i potrwają do godz. 8:45.
Autobus szkolny przyjedzie po uczniów wg rozkładu z lat poprzednich.
Na spotkanie z wychowawcą przychodzi tylko uczeń bez rodziców i opiekunów.
1) klasa I – sala nr 4st
2) klasa II a – sala nr 5st
3) klasa II b – sala nr 3st
4) klasa III – sala nr 2st
5) klasa IV – sala nr 9
6) klasa V – sala nr 2
7) klasa VI – sala nr 7
8) klasa VII a – sala nr 1
9) klasa VII b – sala nr 3
10) klasa VIII a – sala nr 6
11) klasa VIII b – sala nr 5
Uczniów obowiązują maseczki w częściach wspólnych szkoły (na korytarzach), dezynfekcja rąk oraz zachowanie odpowiedniego odstępu.
Na dzieci z grupy „0” („zerówki”) nauczyciel czeka w szkole od 7:30 przy wejściu od frontu szkoły. Rodzice, którzy przyjdą z dziećmi, proszeni są o pozostanie przed wejściem do szkoły w oczekiwaniu na instrukcje nauczyciela.

KOMUNIKAT w sprawie rekrutacji do klas I

KOMUNIKAT

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie rekrutacji do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

 

Informuję, że zakończył się proces rekrutacji do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino. Uczniowie zamieszkali w obwodzie danej szkoły zostają przyjęci z urzędu, natomiast listy kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, którzy zostali przyjęci w procesie rekrutacji zostaną podane do publicznej wiadomości w zwyczajowo przyjęty sposób w szkole w dniu 2 lipca 2021 r.

 

                                                                                                       Z up. BURMISTRZA

                                                                                                       Z-ca BURMISTRZA

                                                                                                       Paweł Nikitiński

Rekrutacja do I LO w Gryfinie

W związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną pandemią, a co za tym idzie brakiem możliwości bezpośredniego zaprezentowania oferty edukacyjnej, udostępniamy materiały promocyjne oraz zasady rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie na rok szkolny 2021/22.

Szczegóły w załączonych linkach:

Link do prezentacji: