DYREKCJA:

Dyrektor szkoły: Izabela Nikitińska

Wicedyrektor szkoły: Ilona Partyka

PEDAGOG SZKOLNY:

Lilla Wolniakowska

KADRA PEDAGOGICZNA:

Artman Agnieszka – świetlica

Azarkiewicz Paula – wychowanie fizyczne

Bojanowska Anna – język niemiecki, plastyka, technika

Bus Marta – świetlica

Fedorska Wioleta – język niemiecki

Frymus Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna

Fuks Jowita – edukacja wczesnoszkolna

Gadowska Natalia – doradztwo zawodowe

Hutnik Katarzyna – n-l wychowania przedszkolnego

Inglot Elżbieta – religia, wychowanie do życia w rodzinie

Juszko Andrzej – język angielski

Kopija Anna – biologia, informatyka, matematyka

Kurkiewicz Barbara – psycholog

Litwiniuk Agnieszka –  edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Maskiewicz Anna – język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa

Matusiak Anna – język polski, biblioteka

Nikitińska Izabela – przyroda

Partyka Ilona – chemia, matematyka, fizyka

Piechowicz Dorota – język polski, biblioteka

Pietraszewski Marcin – wychowanie fizyczne

Poznańska Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna

Smolnik Edyta – muzyka

Świtała Katarzyna – matematyka, informatyka

Ulanowski Dariusz – geografia

Wolniakowska Lilla – pedagog, historia