DYREKCJA:

Dyrektor szkoły: Izabela Nikitińska

Wicedyrektor szkoły: Ilona Partyka

PEDAGOG SZKOLNY:

Lilla Wolniakowska

KADRA PEDAGOGICZNA:

Azarkiewicz Paula – wychowanie fizyczne

Bartków Elżbieta – fizyka

Bojanowska Anna – język niemiecki, technika

Bus Marta – świetlica

Chojnacka Dorota – plastyka, zajęcia artystyczne

Frymus Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna

Fuks Jowita – edukacja wczesnoszkolna

Hutnik Katarzyna – n-l wychowania przedszkolnego

Inglot Elżbieta – religia

Jonasik Robert – wiedza o społeczeństwie, historia

Kopija Anna – biologia, informatyka, matematyka

Kowalczyk Agnieszka – język angielski

Kozakiewicz Zbigniew – edukacja dla bezpieczeństwa

Kurkiewicz Barbara – psycholog

Litwiniuk Agnieszka – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Maskiewicz Anna – język polski, historia

Matusiak Anna – język niemiecki, język polski, biblioteka

Nikitińska Izabela – przyroda

Partyka Ilona – chemia, matematyka

Piechowicz Dorota – język polski, biblioteka

Pietraszewski Marcin – wychowanie fizyczne

Poznańska Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna

Smolnik Edyta – muzyka

Świtała Katarzyna – matematyka, informatyka

Ulanowski Dariusz – geografia

Wolniakowska Lilla – pedagog, historia