Klasa 4 – Tydzień 10

Piątek 22. 05.

Muzyka

Temat: Wolno – szybko, głośno – cicho. Oznaczenia tempa i dynamiki w muzyce.

 

1. Dzisiejszy temat podzielimy sobie na 2 części. Poznamy bardzo ważne elementy dzieła muzycznego. Jako pierwsze omówimy tempo.

Wszystkie określenia w muzyce pochodzą z języka włoskiego.

2. Zapiszcie notatkę do zeszytu:

TEMPO = SZYBKOŚĆ

W muzyce wyróżniamy 3 rodzaje tempa: wolne, umiarkowane i szybkie.

Określeń do każdego rodzaju tempa jest bardzo dużo. My poznamy po 2 określenia z każdego tempa:)

1. Tempa wolne:

    – lento

    – largo

2. Tempa umiarkowane:

    – andante

    – moderato

3. Tempa szybkie:

    – allegro

    – vivo

Czasami w utworze tempo może być przyspieszane lub zwalniane. Zmiany te określają następujące oznaczenia:

    – accelerando [aczelerando], skrót accel. – przyspieszając

    – ritenuto, skrót rit. – zwalniając

I na tym zakończymy dzisiejszą lekcję. Za tydzień poznamy określenia dynamiczne.

Jeżeli odpisujecie do mnie, piszcie na adres  smolnik.muzyka@gmail.com,  podpisując się zawsze imieniem i nazwiskiem oraz klasą.

Nie wszyscy z Was rozliczyli się z poprzednich prac. W przyszłym tygodniu muszę już wystawić ocenę niedostateczną w przypadku ich  braku.

Język polski

Temat: Przecinek w zdaniu raz jeszcze.
Dziś na lekcji będziemy pracować w ćwiczeniach.
Otwórzcie zeszyt ćwiczeń na str. 89 i wykonajcie ćw. 1,2i 3.
Chętni uczniowie mogą wykonać ćw. 4 i 5 str. 90.

Matematyka

Temat: Prostokąty i kwadraty. Obwód prostokąta i kwadratu.

Na dzisiejszej lekcji przypomnisz sobie, jak wygląda prostokąt i kwadrat i jak oblicza się ich obwody.

 1. Zapisz temat w zeszycie
  2.Obejrzyj lekcję https://www.youtube.com/watch?v=MmYsI-h803s , następnie przepisz i przerysuj Zapamiętaj z jej końcówki (temat ten jest w podręczniku na str.17 – 18).
  3.Z podręcznika na str. 18 przepisz (dwa zdania) i przerysuj informacje dotyczące przekątnych. Zaczyna się to od słowa Przekątna prostokąta…
  4.Obejrzyj teraz tą lekcję https://www.youtube.com/watch?v=2_SOZcIL3tk, następnie przepisz
  i przerysuj Zapamiętaj z jej końcówki.
  5.W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia ze str. 80 – 82 oraz ćw. 3, 4, 6 i 7 ze str. 89 – 90.

Czwartek 21. 05.

Język niemiecki

Dzień dobry,

dzisiejszy temat lekcji brzmi: Nasz kot Mautzi.

Zanim przystąpimy do rozwiązywania zadań, zapiszcie pod tematem nowe słówka.

die Haustiere – zwierzęta domowe

aber – ale

leider – niestety

Ich mag. – Lubię.

oder – albo

sehr – bardzo

gern(e) – chętnie

besondere Kennzeichen  – znaki szczególne

 1. Otwórzcie proszę podręcznik na stronie 65. Przeczytajcie na głos dialog Brigitty z Tiną, następnie w zeszycie napiszcie odpowiedzi na pytania z zadania 1, na przykład:

W jaki sposób Tina mówi, że mają w domu kota?

Zu Hause haben wir eine Katze.

 1. Przechodzimy teraz do zadania 2 na stronie 66 w podręczniku. Legitymację Mautziego możecie wykonać w zeszycie.
 2. Na zakończenie wykonajcie zadanie 3 w zeszycie ćwiczeń na stronie 51.

 

Język polski

Temat: Przecinek w zdaniu.
Dziś uzupełnicie swoją wiedzę na temat przecinka. Dowiecie się, kiedy jeszcze stawiamy przecinek w zdaniu.
1.       Na początku obejrzyjcie objaśnienie tematu na stronie https://www.youtube.com/watch?v=5vqBLYrByQA&t=206s 

2.       Przeczytajcie Nową wiadomość na stronie 284 w podręczniku.

3.Wejdźcie na stronę

wykonajcie i sprawdźcie ćw.5.

4.       Zapiszcie kolorem notatkę w zeszycie

Przecinek w zdaniu stawiamy:
– między wyrazami odpowiadającymi na to samo pytanie- najczęściej są to wyliczenia, np.: Ola, Franek, Magda, Michał przygotowują program artystyczny.
Uwaga! Przecinka nie stawiamy między wyrazami, które odpowiadają na różne pytania, np.: Zgubiłem moją(czyją?)ulubioną(jaką?) spinkę.
– przed spójnikami: ale, lecz, czyli, bo, więc, a ( w znaczeniu przeciwstawnym), np.: Ten utwór jest krótki, a taki trudny do zapamiętania.

Wychowanie fizyczne

Temat: Jestem silny i zwinny-podstawy motoryczne.

podstawy motoryczne kl.IV

Środa 20. 05.

Język polski

Temat: Podmiot i orzeczenie – ćwiczenia.
Uwaga!
Drodzy Uczniowie, 4 czerwca zaczynamy omawianie lektury „Kajko i Kokosz. Szkoła latania”. Wiem, że niektórzy z Was wypożyczyli lekturę z biblioteki, więc mają czas, aby dokończyć czytanie. Ci, którzy nie mają książki, mogą skorzystać ze strony:
Wróćmy do tematu.
Dziś na lekcji będziemy pracować w ćwiczeniach. Będziecie rozpoznawać podmiot i orzeczenie.
Otwórzcie zeszyt ćwiczeń na str. 45 i wykonajcie ćw. 1,2,3.
Na stronie 46 także w zeszycie ćwiczeń wykonaj ćw. 4 i 6.
Chętni uczniowie mogą wykonać ćw. 7 str. 47.
Odpowiedzi do ćwiczeń otrzymacie na pocztę, aby sprawdzić, czy wykonaliście je poprawnie.

Matematyka

Temat: Punkt, odcinek, prosta. Proste równoległe i prostopadłe.

Na dzisiejszej lekcji zapoznasz się z podstawowymi pojęciami z geometrii.

Geometria to dział matematyki, który zajmuje się badaniem własności figur geometrycznych.

1.Zapisz temat w zeszycie
2.Obejrzyj lekcję https://www.youtube.com/watch?v=_bYXHZUcpkE, następnie przepisz i przerysuj Zapamiętaj z jej końcówki.
3.Obejrzyj teraz tą lekcję https://www.youtube.com/watch?v=MHyBT0SAMc0, następnie przepisz i przerysuj Zapamiętaj z jej końcówki.
4.W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia ze str. 74 – 76.

 

Historia

Temat: Sławni Polacy – Maria Skłodowska-Curie i Jan Paweł II.

Dziś poznamy postać Marii Skłodowskiej-Curie – jedynej polskiej laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki i chemii, a także przypomnimy sobie wiadomości o Janie Pawle II – Papieżu Polaku – Patronie naszej szkoły.

 1. Pobierz kartę pracy 20-karta-pracy i zapoznaj się z poleceniami.
 2. Obejrzyj lekcję https://www.youtube.com/watch?v=5TzfDdWnnYY
 3. Otwórz podręcznik na s. 123 i korzystając z treści tam zawartych uzupełnij kartę pracy lub przepisz ją do zeszytu. To będzie Twoja notatka z lekcji.
 4. Obejrzyj film o Marii Skłodowskiej-Curie https://www.youtube.com/watch?v=OPHQ0mh2nEc
 5. Wykonaj ćwiczenie https://postaci.gwo.pl/#/gra-25082265-d972-11e9-b439-b119dfabdc8c
 6. Teraz pobierz kartę pracy 25-karta-pracy i zapoznaj się z poleceniami.
 7. Otwórz podręcznik na s. 150 i przypomnij sobie wiadomości o Janie Pawle II. Uzupełnij kartę pracy – to druga część Twojej notatki na dziś. Pracuj z podręcznikiem.
 8. Wykonaj ćwiczenie https://postaci.gwo.pl/#/gra-8b9f4d84-d98d-11e9-b439-b119dfabdc8c
 9. Jeśli chcesz otrzymać dodatkową ocenę, wyślij mi jedną z uzupełnionych kart pracy (może być to zdjęcie notatki w zeszycie).

 

Plastyka

Temat: Spotkanie ze sztuką regionu.
1. Dzisiejsza lekcja znajduje się tutaj: https://epodreczniki.pl/a/spotkanie-ze-sztuka-regionu/DfWKLjwBU.
2. Przeczytaj cały temat, pooglądaj wszystkie zdjęcia, a szczególnie te dotyczące strojów ludowych – gdy klikniesz na cyfrę na każdym zdjęciu, zobaczysz podpis i dowiesz się do jakiego regionu należy przedstawiony strój.
3. Wykonaj ćwiczenie: 2, 3, 6.
Pozdrawiam Was serdecznie! 🙂

Wtorek 19. 05.

Informatyka

Temat: Stosujemy listy wypunktowane i numerowane

Dzisiaj dowiesz się jak pisać poprawnie w punktach

1.Obejrzyj lekcję https://www.youtube.com/watch?v=a_11NF0FJqw
2.Otwórz edytor tekstu (WordPad lub Word) i poćwicz, pobaw się wykonując różne listy punktowane lub numerowane.

 

Przyroda

Temat: Organizmy słodkowodne

 

Dzień dobry,

podczas dzisiejszej lekcji poznasz warunki życia w wodzie i nauczysz się rozpoznawać organizmy żyjące w wodach słodkich.

 1. Warunki życia w wodzie różnią się od tych panujących na lądzie.
 • Woda jest znacznie mniej przejrzysta od powietrza, w związku z czym światło dociera tylko do górnych warstw zbiorników wodnych.
 • Woda zawiera mniej tlenu niż powietrze. Zawartość tlenu w wodzie zmniejsza się wraz z głębokością oraz przy wysokich letnich temperaturach i przy bardzo niskich temperaturach, wtedy gdy woda w zbiornikach zamarza.
 • Woda jest bardziej gęsta od powietrza, co ułatwia poruszanie się organizmom wodnym.
 • Temperatura wody jest bardziej stabilna niż temperatura powietrza. Zimna woda dłużej się nagrzewa, ale wolniej oddaje ciepło (czyli wolniej się ochładza).

Wykonaj ćwiczenie:

https://learningapps.org/2618114

Pamiętaj o kliknięciu niebieskiego kółeczka po zakończeniu zadania.

 1. Typowymi organizmami wodnymi są ryby, które doskonale przystosowały się do życia w wodzie:
 • Opływowy kształt ciała
 • Skóra pokryta łuskami i śluzem, które ułatwiają pływanie i chronią przed urazami.
 • Skrzela służące do oddychania.
 • Pęcherz pławny umożliwia zmianę głębokości zanurzenia.
 • Linia boczna służy do odbierania informacji o ruchach wody.
 • Płetwy – siła napędowa, utrzymanie równowagi, skręcanie.

Obejrzyj rysunek w podręczniku – str. 187

Ułóż puzzle:

https://learningapps.org/9638176

 1. W wodzie żyje wiele innych zwierząt i roślin. Wodę jako środowisko życia i źródło pożywienia wykorzystują również zwierzęta wodno-lądowe.

Obejrzyj krótki film

http://static.scholaris.pl/resource_imp/107/107249/PLIKI_1/ASD014002_360p.mp4

Pozdrawiam!

 

Wychowanie fizyczne

Temat: Piłka w grze-zagrywka dolna w siatkówce.

Pobierz plik: zagrywka dolna kl.IV

 

Matematyka

Temat: Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000,… – zadania

1.Z podręcznika na str. 138 wykonaj zad. 2, 3, 5, 6 i 7.
2. W zeszycie ćwiczeń na str. 133 – 134 rozwiąż ćw. 2, 3, 4, 5 (6 dla chętnych).

 

Poniedziałek 18. 05. 

Język niemiecki

Witam Was serdecznie,

dzisiejszy temat lekcji brzmi: Zwierzęta domowe.

Jak sam temat wskazuje, na dzisiejszej lekcji  poznamy nazwy zwierząt domowych.

 1. Zapiszcie pod tematem lekcji nazwy zwierząt, następnie korzystając ze słowniczka na stronach 87 i 88 w podręczniku (słownictwo do Modul 2, Kapitel 3), przetłumaczcie do zeszytu podane wyrazy:

der Hund –

der Kanarienvogel –

der Goldfisch –

der Hamster –

der Papagei –

die Katze –

die Maus –

die Kuh –

das Pferd –

das Kaninchen –

 1. Obejrzyjcie krótki filmik, dzięki któremu przećwiczycie wymowę nowych wyrazów, link poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=c20BobySj6Y

 1. Otwórzcie proszę ćwiczenia na stronie 50 i rozwiążcie krzyżówkę, czyli zadanie 1.
 2. Na zakończenie wykonajcie zadanie 2, na tej samej stronie w zeszycie ćwiczeń. Musicie odpowiednio wybrać zaimek osobowy odpowiadający danemu rodzajowi rzeczownika, tak jak w przykładzie: er – Hund (ponieważ pies jest rodzaju męskiego). Powodzenia!

Język polski

Temat: Czym różni się zdanie od równoważnika zdania?
Na dzisiejszej lekcji uzyskacie odpowiedź na pytanie zawarte w temacie.
1.       Na początku obejrzyj krótki film, który bardzo dobrze wyjaśnia, czym różni się zdanie od równoważnika zdania
2.       Zapiszcie w zeszycie kolorem:
Wypowiedzenie – to grupa wyrazów, która przekazuje zrozumiałą informację.
Może występować jako zdanie albo równoważnik zdania.
Równoważnik zdania nie posiada orzeczenia( przykład – Zakończenie roku szkolnego w piątek), ale można je wprowadzić
Zdanie zawsze zawiera orzeczenie , np. Zakończenie roku szkolnego odbędzie się w piątek.
3.       Wykonajcie w zeszycie zadanie 1 i 2 na str. 280 w podręczniku.

Matematyka

Temat: Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000…

Na dzisiejszej lekcji dowiesz się, jak powiększamy i zmniejszamy dziesięciokrotnie, stukrotnie, tysiąckrotnie liczby dziesiętne.

1.Zapisz temat w zeszycie.
2.Obejrzyj lekcję https://www.youtube.com/watch?v=7_gFDt9VOeg i przepisz Zapamiętaj z jej końcówki
3.Obejrzyj teraz tą lekcję https://www.youtube.com/watch?v=3ERW0tfP1LU i przepisz Zapamiętaj
z jej końcówki.
4.Otwórz podręcznik na str. 136 i 137 i przeanalizuj przykłady, które tam są.
5.W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćw. 1 na str.133

Technika

Temat: Bezpieczeństwo rowerzysty.
1. Dzisiaj podsumujemy wiadomości, o których już niejednokrotnie mówiliśmy na lekcjach, dotyczących bezpiecznego zachowania się podczas jazdy rowerem.
2. Zapisz temat lekcji, a następnie otwórz podręcznik na str. 60 i przeczytaj cały temat, aż do strony 62.
3. Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 1 i 2 z podręcznika na str. 60-61.
4. Mam nadzieję, że  przypomniałeś sobie zasady bezpiecznego poruszania się w trakcie jazdy rowerem.