Klasa 4 – Tydzień 11

Piątek 29. 05.

Muzyka

1. Dziś kontynuujemy temat o dynamice i tempie w muzyce. Dopiszcie zatem do ostatniej lekcji kolejny numer i dzisiejszą datę.

Poznaliśmy już określenia tempa w muzyce. Dziś dowiemy się o dynamice czyli natężeniu dźwięku.

2. Zapiszcie notatkę do zeszytu:

DYNAMIKA = GŁOŚNOŚĆ

pp – pianissimo – bardzo cicho

p – piano – cicho

mp – mezzo piano – średnio głośno

mf – mezzo forte – średnio głośno

f – forte –  głośno

ff – fortissimo – bardzo głośno

crecs. – crescendo [ kreszendo ]- coraz głośniej , zgłaśniając

dim. – diminuendo – coraz ciszej, ściszając

Obejrzyj materiał: (zwróć uwagę jak zmienia się tempo i dynamika)

https://www.youtube.com/watch?v=vQ4gb6BMTfU

Język polski

Temat: Jak napisać ogłoszenie?
Co to jest ogłoszenie?
1.Zapisz notatkę w zeszycie. Możesz zapisać ją kolorem:
OGŁOSZENIE
To krótka wiadomość, w której autor coś ogłasza. Jest to informacja o czymś, na przykład: o kupnie, sprzedaży, o poszukiwaniu zaginionej rzeczy.
W ogłoszeniu muszą znaleźć się niezbędne informacje, które dotyczą zwłaszcza tego:
• kto ogłasza?
• co ogłasza?
• jak można skontaktować się z osobą dającą ogłoszenie?
2. Wejdź na stronę
Przeczytaj ćwiczenie 3 – ogłoszenie i wykonaj ustnie ćw. 4.
Następnie wykonaj i sprawdź ćw. 5, 8 i 9. Tylko ćwiczenie 5 zapisz w zeszycie.
3.  W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćw. 4 str.105. Prześlij na moją pocztę zdjęcie swojej pracy. Możesz napisać też odpowiedź  e-mailem.

Matematyka

Temat: Wielokąt i jego obwód – ćwiczenia

1.Otwórz zeszyt ćwiczeń:
a)wykonaj ćwiczenia  na str. 83, 84, 85. W podręczniku ten temat jest na str. 21 – 22.
b)wykonaj ćwiczenia na str. 89, 90, 91. W podręczniku ten temat jest na str. 30 – 33.
c)rozwiąż kartę pracy kartkowka-wielokąt, jednotki dł.-klasa-4 i przyślij mi do 1 czerwca.

Czwartek 28. 05.

Język niemiecki

Witam Was serdecznie,

dzisiejszy temat lekcji brzmi: Czy masz w domu zwierzę?

 1. Na początek, dla przypomnienia, zapiszcie proszę w zeszycie odmianę czasownika haben oraz krótką notatkę:

haben – mieć

l.poj. l.mn.
ich habe wir haben
du hast ihr habt
er, sie, es hat sie,  Sie haben

 

Po czasowniku „haben” rzeczownik występuje w bierniku (Akkusativ)!

Na przykład: Ich habe einen Hund. – Mam psa.

Ich habe eine Katze. – Mam kota.

 1. Narysujcie teraz proszę w zeszycie tabelkę z odmianą rodzajnika określonego i nieokreślonego rzeczowników w mianowniku i bierniku.
przypadek r.męski r.żeński r. nijaki l.mn.
mianownik (Nominativ) (kto?,co?) der

 

ein

die

 

eine

das

 

ein

die

 

biernik (Akkusativ) (kogo?,co?) den

 

einen

die

 

eine

das

 

ein

die

 

Pamiętajcie, że der,die das to rodzajniki określone rzeczowników, które w zależności od przypadka przybierają różne formy, na przykład w bierniku rodzajnik określony rzeczownika rodzaju  męskiego to nie „der” a „den”.

Natomiast ein, eine to rodzajniki nieokreślone rzeczowników, które również w zależności od przypadka przybierają różne formy, na przykład w bierniku rodzajnik nieokreślony rzeczownika rodzaju męskiego to nie „ein” a „einen”.

Zauważcie, że rzeczowniki w liczbie mnogiej nie mają rodzajnika nieokreślonego!

 1. Napiszcie teraz pod tabelką przykłady wraz z tłumaczeniem:

Hast du ein Haustier? – Czy masz zwierzę domowe?

Ich habe einen Hund. – Mam psa.

Ich habe eine Katze. – Mam kota.

Ich habe ein Kaninchen. – Mam królika.

 1. Rozwiążcie teraz proszę w zeszycie ćwiczeń zadanie 5 (str. 51) oraz zadanie 6 i 7 (str. 52).

5.Na zakończenie wykonajcie proszę załączoną kartę pracy: Klasa 4

Rozwiązania proszę przesyłać do 04.06.2020r. Proszę pilnować terminu, gdyż nie przesłanie rozwiązań do tego dnia, skutkuje oceną niedostateczną! Rozwiązując zadanie B, posiłkujcie się dzisiejszą lekcją.

 

Język polski

Temat: Jaki piękny byłby świat!
Dziś wysłuchacie wiersza Juliana Tuwima ,, Dyzio Marzyciel”
1.       Wejdźcie na stronę https://www.youtube.com/watch?v=1MUZAHMpGUo
Wysłuchajcie recytacji wiersza
2. Odpowiedzcie pisemnie w zeszycie na pytania :
-Co jest waszą ulubioną potrawą?
– Czy lubicie jeść słodkie przysmaki?
– Jakie desery lubicie jeść?
–  Czy słodkie łakocie są zdrowe?
3. Co oznacza słowo marzyciel i marzyć?
Zapiszcie w zeszycie:
marzyciel –
osoba skłonna do marzeń, zwłaszcza niemożliwych do zrealizowania; osoba żyjąca marzeniami; fantasta
marzyć –  myśleć o czymś przyjemnym, zwykle trudnym do zrealizowania
                                                                       Słownik języka polskiego

Wychowanie fizyczne

Temat: Wycieczka rowerowa- podstawowe przepisy i sprawność techniczna roweru.
Pobierz plik: sprawny rower

Środa 27. 05.

Język polski

Temat: Co jest w życiu ważne? Test podsumowujący.
Dziś proszę Was o wypełnienie testu, za który otrzymacie ocenę. To już Wasz ostatni test.
Pobierz plik: Test kl 4 Jest to plik w Wordzie, który możesz pobrać, uzupełnić i odesłać. Nie musisz drukować.
Druga możliwość: pobierz Test kl 4 PDF – jest to plik, który można wydrukować, wypełnić, zrobić zdjęcie i odesłać.
Jeśli nie możesz wydrukować arkusza, zapisz w treści maila same odpowiedzi  (nie przepisuj poleceń, tylko ponumeruj zadania).
Test proszę odesłać do  29 maja. Omówienie testu, z punktacją i oceną otrzymacie na pocztę.

Matematyka

Temat: Wielokąt i jego obwód

Dzisiaj dowiesz się, co to jest wielokąt i jak obliczyć jego obwód.

1.Obejrzyj lekcje jedna o drugiej https://www.youtube.com/watch?v=W084XuDP1cQ, https://www.youtube.com/watch?v=o8XSS6U0mYo
2.W zeszycie pod tematem zapisz: Wielokąty to figury, które składają się z takiej samej liczby boków, kątów i wierzchołków. Dzielimy je na: trójkąty, czworokąty, pięciokąty, sześciokąty, itd.
Otwórz podręcznik na str. 21 – 22 i wykonaj jeden dowolny rysunek do każdej grupy:
– trójkąty – rysunek trójkąta,
– czworokąty – rysunek czworokąta , itd. do sześciokątów. Jeśli ktoś chce więcej, to proszę bardzo.
3. Obejrzyj i wysłuchaj uważnie lekcji  https://www.youtube.com/watch?v=v9pFVQS7qm8 (otwórz podręcznik na str. 30). Ćwiczenia, które omawia Pani w lekcji są w Waszym zeszycie ćwiczeń.
4. W zeszycie zapisz zdanie: Obwód wielokąta to suma długości wszystkich jego boków. Następnie  ze str. 31  w podręczniku przepisz i przerysuj  przykład z pięciokątem.

Historia

Temat: Odzyskanie niepodległości i sukcesy młodego państwa.

Dziś przypomnimy sobie, kiedy Polska odzyskała niepodległość i jak funkcjonowało państwo po 123 latach niewoli.

 1. Otwórz podręcznik na s. 127 i przeczytaj cały temat.
 2. W zeszycie zapisz notatkę. To, co musisz zapisać w zeszycie, będzie dziś w ramkach.
1.          W latach 1914 – 1918 w Europie trwała I wojna światowa.

2.          Po jej zakończeniu 11 listopada 1918 r. na ziemiach zabranych utworzono II Rzeczpospolitą Polską. Na pamiątkę tego wydarzenia 11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości.

3.          Główną rolę w odzyskaniu niepodległości odegrał Józef Piłsudski i Pierwsza Brygada Legionów Polskich.

 

 1. Posłuchaj pieśni „My Pierwsza Brygada” – https://www.youtube.com/watch?v=_k24j4F2o9w
 2. Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie dokończ zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

Tekst źródłowy

Żołnierze! Spotkał was ten za­szczyt niezmierny, że pierwsi pój­dziecie do Królestwa i przestąpicie granicę rosyjskiego zaboru, jako czołowa kolumna wojska polskie­go, idącego walczyć za oswobo­dzenie ojczyzny. (…) Patrzę na was jako na kadry, z których rozwinąć się ma przyszła armia polska, i pozdrawiam was jako Pierwszą Kompanię Kadrową.

Przemówienie Józefa Piłsudskiego do żołnierzy Pierwszej Kompanii Kadrowej, 3 sierpnia 1914 r.

 Autor przemówienia

a) opowiadał się po stronie Austro-Węgier.

b) był zwolennikiem Rosji.

c) dążył do samodzielnego wywalczenia niepodległości przez Polaków.

Pierwsza Kompania Kadrowa miała działać na terenie

a) ziem zaboru pruskiego.

b) ziem zaboru austriackiego.

c) Królestwa Polskiego.

 

 1. Granice młodego państwa ustalano przez kilka lat do 1922 r. Zobacz, jak się ostatecznie ukształtowały: https://www.youtube.com/watch?v=-GK4lPV1xHo
 2. Na podstawie filmu https://www.youtube.com/watch?v=FGYYuqehGKs wypisz w zeszycie sąsiadów II Rzeczpospolitej. Możesz skorzystać także z mapy z podręcznika na s. 139.
4. Sąsiedzi II Rzeczpospolitej:

 

 1. Jak zauważyłeś, Gdańsk nie stał się częścią Rzeczpospolitej, dlatego konieczna była budowa portu nad Bałtykiem. Otwórz podręcznik na s. 135 i przeczytaj temat o polskich osiągnięciach. Szczególną uwagę zwróć na infografikę na s. 137.
 2. Zapisz w zeszycie:
5. W 1922 r. sejm podjął decyzję o budowie portu w Gdyni. Od 1926 r. prace nabrały tempa dzięki ministrowi Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu.
 1. Obejrzyj film: https://gwo.pl/osiagniecia-ii-rp-p4606
 2. Zadanie dla chętnych. Pobierz i wykonaj kartę pracy 22-karta-pracy-pdf
 3. Powodzenia!

 

Plastyka

Temat: Sztuka ludowa – wokół drewna i szkła.
1. Dzisiaj kolejna lekcja o sztuce ludowej, którą znajdziecie tutaj: https://epodreczniki.pl/a/sztuka-ludowa—cz-ii-wokol-drewna-i-szkla/DBLBntXRS – przeczytajcie wszystko, a następnie wykonajcie ćwiczenie 1, 2, 3, 8.
Pozdrawiam Was serdecznie!

 

Wtorek 26. 05. 

Informatyka

Temat: W jaki sposób przekazywano dawniej informacje?

Przechodzimy dzisiaj do rozdziału związanego z internetem i wyszukiwaniem w nim informacji.

1.Obejrzyj i posłuchaj prezentacji https://slideplayer.pl/slide/8113098/

Przyroda

Temat: Podsumowanie działu „Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy”

Dzień dobry,

dzisiaj utrwalisz i sprawdzisz wiadomości i umiejętności, które zdobyłeś/zdobyłaś na lekcjach przyrody o środowisku najbliższej okolicy.

 1. Wykonaj wszystkie zadania z zeszytu ćwiczeń – str. 100-101.
 2. Korzystaj z podręcznika, w którym podsumowano najważniejsze wiadomości z działu „Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy” – str. 193-196.
 3. Prześlij wykonane zadania do 2 czerwca (wtorek).

Życzę powodzenia!

Pozdrawiam!

Wychowanie fizyczne

Temat: Postawa-ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała.
Pobierz plik: Postawa ciała IV

Matematyka

Temat: Zamiana jednostek długości – zadania

Na dzisiejszej lekcji poćwiczysz umiejętność zamiany jednostek długości

1.W zeszycie ćwiczeń rozwiąż ćw. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 (7, 8, 9 dla chętnych) na str. 86 – 88
2.W zeszycie przedmiotowym wykonaj zad. 4 na str. 28 z podręcznika. Ustnie zrób zad. 8 i 9 z tej samej strony.

Poniedziałek 25. 05. 

Język niemiecki

Witam Was serdecznie,

dzisiejszy temat lekcji brzmi: Jakie to zwierzę?

 1. Mam nadzieję, że nauczyliście się już na pamięć nazw zwierząt domowych.

Poniżej link do ćwiczeń online, dzięki którym sprawdzicie swoją wiedzę.  W zadaniach tych pojawiły się trzy nowe nazwy, zapiszcie je do zeszytu pod tematem:

– die Ratte – szczur

– die Schildkröte – żółw

– der Wellensittich – papużka falista

Link do zadania 1:

https://h5p.org/node/585633

W zadaniu tym musicie odkryć obrazek i pasującą nazwę zwierzęcia, jeśli odkryjecie niepasujące, karty odwracają się ponownie i musicie szukać dalej.

Link do zadania 2:

https://learningapps.org/display?v=p9khvxrqj01

Dopasuj nazwy do zwierząt przeciągając myszką nazwę zwierzęcia do obrazka, jeśli zadanie wykonałeś poprawnie, obrazek podświetli się na zielono i zniknie.

Link do zadania 3:

https://learningapps.org/display?v=prmrh5esk17

Znajdź 10 nazw zwierząt w wykreślance.

 1. Otwórzcie następnie podręcznik na stronie 67 i przeczytajcie polecenie zadania 6. Zdania od 1 do 7 przepiszcie do zeszytu. Obok każdego zdania napiszcie nazwę zwierzęcia o którym mowa. Na przykład:
 2. Sie gibt viel Milch. (Daje dużo mleka) – Die Kuh (krowa)

Uwaga! Zdań w zeszycie nie musicie tłumaczyć. Powodzenia!

Język polski

Temat: Jeszcze raz, czyli powtarzamy.
Witam tych, którzy….. mają kota lub inne zwierzę, używają na co dzień magicznych słów:
,, proszę”, ,, dziękuję”,  ,, przepraszam”, potrafią przekształcić zdanie w równoważnik zdania, wiedzą, jak zapisać słowa: ,, Polska”, ,, Polak”, ,, polski”, czyli witam Was wszystkich serdecznie.
Jak zauważyliście w powitaniu pojawiły się wszystkie zagadnienia, które omawialiśmy w tym rozdziale.
Otwórzcie  podręcznik na stronie 286 i przyjrzyjcie  się notatce graficznej, która przedstawia, jakie nowe wiadomości poznaliście.
A teraz czas na zadania.
Na stronie 287 znajduje się tekst o Marii Skłodowskiej – Curie. Przeczytajcie go i wykonajcie zadania, które znajdują się na stronie 288.
 Odpowiedzi prześlę Wam na pocztę.

Matematyka

Temat: Różne jednostki długości

Na dzisiejszej lekcji przypomnisz sobie, jakie mamy jednostki długości i jak się je przelicza

1.Zapisz temat w zeszycie
2.Obejrzyj lekcję https://www.youtube.com/watch?v=38eizON3FOg i przepisz Zapamiętaj z jej końcówki
3.Teraz obejrzyj tą lekcję https://www.youtube.com/watch?v=FLYAlDe229o i również przepisz Zapamiętaj z jej końcówki.
4.Wejdź na te stronę i poćwicz zamianę jednostek https://www.matzoo.pl/klasa4/jednostki-dlugosci_19_459.

Technika

Temat: Rozwiązujemy testy na kartę rowerową.
1. Chciałabym, abyście dzisiaj utrwalili wszystkie wiadomości, które zdobyliście od września i które są potrzebne, aby zdać egzamin na kartę rowerową.
2. Wejdź na stronę www.brd.edu.pl i kliknij TESTY NA KARTĘ ROWEROWĄ. Następnie samodzielnie wybierz sobie 3 testy, które chcesz rozwiązać. Obejmują one cały materiał, który już powinieneś umieć i możesz zobaczyć, jak takie testy wyglądają. Po rozwiązaniu każdego testu kliknij na samym dole przycisk SPRAWDŹ, dzięki któremu masz możliwość przeanalizowania swoich odpowiedzi. Mam nadzieję, że wszystkie testy rozwiążesz bezbłędnie 🙂
3. Na następnej lekcji otrzymasz ode mnie próbny egzamin na kartę rowerową, więc chciałabym, abyś do tego czasu utrwalił zdobyte wiadomości.