Klasa 4 – Tydzień 12

Piątek 05. 06.

Muzyka

Temat: Na krakowską nutę. Tradycje i zwyczaje ziemi krakowskiej.
 
1. Zapisz notatkę do zeszytu:
Kraków , dawna stolica Polski, to piękne zabytkowe miasto położone nad Wisłą. Znajdujący się tam zamek wawelski przez kilka wieków był główna siedzibą królów polskich. Region krakowski szczyci się bogata kulturą ludową.
Z Krakowem wiążą się znane legendy, między innymi o smoku wawelskim, szewczyku Dratewce, hejnale mariackim i lajkoniku.
Obejrzyj materiał:
2. Z Krakowa pochodzi również ostatni z polskich tańców narodowych.
Zapisz do zeszytu:
krakowiak – polski taniec narodowy w metrum 2/4 w żywym, skocznym tempie. Jego charakterystyczna cechą jest rytm synkopowany. 
synkopa – przeniesienie akcentu z mocnej części taktu na słabą.
Obejrzyj materiał:

Język polski

Temat: Spotkanie z Januszem Christą – autorem komiksu ,, Kajko i Kokosz. Szkoła latania”
 Zapraszam Cię na spotkanie z Januszem Christą.
Wejdź na stronę
https://www.youtube.com/watch?v=B4ag5pq37dk i spotkaj się z autorem komiksu.
Janusz Christa( 1934- 2008)- talent rysowniczy znanego autora komiksów ujawnił się już w szkole podstawowej, jako chłopiec rysował we wszystkich zeszytach. Jego najpopularniejsze dzieło ,, Kajko i Kokosz” powstało w 1972 roku.

Najpopularniejsze albumy o Kajku i Kokoszu to:, Szranki i konkury”, ,, Dzień Śmiechały”, ,, Na wczasach”, ,, Złoty puchar”.

1.       Otwórzcie podręcznik na stronie 314 i przeczytajcie wywiad z Januszem Christą.
2.       Ułóż trzy pytania, które chciałbyś zadać autorowi. Zapisz je w zeszycie.
3.       Odpowiedz pisemnie na pytanie zawarte w zadaniu 3 str. 315 w podręczniku.

Matematyka

Temat: Pole prostokąta

Dzisiaj poznasz wzory na obliczanie pola prostokąta i kwadratu

1.Zapisz temat w zeszycie
2.Obejrzyj lekcję https://www.youtube.com/watch?v=Sc63Y-BK8BY
3.Otwórz podręcznik na str. 156 i przepisz z rysunkiem pierwszą ramkę.
4.Obejrzyj teraz lekcję https://www.youtube.com/watch?v=b7npHmoV-AE
5.Przepisz drugą ramkę ze str. 156.
6.Otwórz podręcznik na str. 158 i wykonaj zad. 1, po trzy wybrane przykłady z każdego poziomu (Mistrz dla chętnych).

Czwartek 04. 06.

Język niemiecki

Dzień dobry,

dzisiejszy temat lekcji brzmi: Utrwalenie wiadomości z rozdziału VII.

1. Otwórzcie proszę podręcznik na stronie 71 i przeczytajcie polecenie zadania 17. Rozwiązanie napiszcie w zeszycie.

2. Przechodzimy do zeszytu ćwiczeń. Rozwiążcie zadanie 11 na stronie 54.

3. Następnie na tej samej stronie wykonajcie ćwiczenie 12.

4. Teraz przechodzimy do zadania 13 na stronie 55. W zadaniu tym musicie użyć czasownika „mögen” w l. mn., tak jak w przykładzie.

5. Na zakończenie wykonajcie proszę zadanie 14 na stronie 56. Musicie wybrać z tabeli odpowiednią formę czasownika „mögen”.

Powodzenia!

Język polski

Temat: Porozmawiajmy o komiksach.
Przypominam, jutro zaczynamy omawiać lekturę.
Termin komiks pochodzi od angielskich słów comic strip. Słowo comic (zabawny, komiczny) wskazuje na humorystyczny charakter przedstawionych historii. Wyraz strip (wstęga, pasek) tworzące komiks obrazki znajdują się obok siebie, podobnie jak zdjęcia na taśmie filmowej.
1.       Zapiszcie notatkę w zeszycie. Możecie zapisać ją kolorem. Notatka – komiks
2.       Teraz trochę historii.
Zapoznajcie się z krótkimi informacjami znajdującymi się na str. 312-313 w podręczniku.
A na tej stronie
dowiecie się, jak powstaje komiks, spotkacie się z rysownikami kultowych polskich komiksów, scenarzystami, a także reżyserami, którzy komiksy przenoszą na ekrany kin lub tworzą z nich słuchowiska.
3.       W zeszycie wykonaj zadanie 3 ze str. 314 w podręczniku.

Wychowanie fizyczne

Temat: Wpływ gier planszowych na rozwój dziecka.
Pobierz plik: gry planszowe IV

Środa 03. 06.

Język polski

Temat: Jak odróżnić zdanie pojedyncze od złożonego?
Dziś dowiecie się, czym różni się zdanie pojedyncze od złożonego.
1. Zapiszcie notatkę w zeszycie.
 
Zapamiętaj!
Zdanie pojedyncze
 to zdanie, które zawiera jedno orzeczenie, np. Mój kolega rysuje ilustracje.
Zdanie złożone
 zawiera więcej niż jedno orzeczenie, np. Mój kolega rysuje ilustracje, a ja dopisuję teksty w dymkach.
 W zdaniu złożonym można wydzielić zdania składowe, czyli zdania pojedyncze, z których zostało utworzone zdanie złożone, np.(1) Kasia przeczytała komiks i (2)oddała go do biblioteki.
( 2 zdania składowe)
W zdaniu złożonym jest tyle zdań składowych, ile jest orzeczeń.
2.      Wejdź na stronę
wykonaj i sprawdź ćw 1 i 4. 
3.      W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenie 1 i 2 str.48 oraz 3,4 i 5 str.49. 
Na pocztę prześlę Wam odpowiedzi, abyście mogli sprawdzić, czy dobrze wykonaliście podane ćwiczenia.

Matematyka

Temat: Jednostki pola

Na dzisiejszej lekcji dowiesz się, jakie są podstawowe jednostki pola (powierzchni).

1.Obejrzyj i wysłuchaj lekcję https://www.youtube.com/watch?v=YGDlvFFJS7Y. Następnie przepisz pod tematem Zapamiętaj z jej końcówki, bez informacji o arze i hektarze.
2.Otwórz podręcznik na str. 151 i przeanalizuj temat do str. 152, omiń Na dobry początek.
3.Ustnie wykonaj zad. 2, 4, 5, 6 ze str. 152 – 153
4.W zeszycie zrób zad. 7 ze str. 153.
5.W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia na str. 140, 141 i 142.

Historia

Temat: Szare Szeregi.

Dziś opowieść o bohaterach II wojny światowej. Młodych harcerzy z Szarych Szeregów, którzy postanowili walczyć z wrogiem. Poznaj „Rudego”, „Alka” i „Zośkę”.

 1. Otwórz podręcznik na s. 140 i przeczytaj cały temat. Zwróć szczególną uwagę na notki biograficzne Alka, Rudego i Zośki – są na pomarańczowym tle, opatrzone zdjęciami bohaterów. Policz, ile lat żył każdy z nich.
 2. Obejrzyj filmy: https://www.youtube.com/watch?v=ecNGUglRcFg

oraz https://www.youtube.com/watch?v=DARWgtzJJ8U

 1. Pobierz kartę pracy 23-karta-pracy-pdf i ją uzupełnij. Będzie to Twoja notatka do zeszytu, więc albo wydrukuj i ją wklej, albo przepisz starannie do zeszytu.
 2. Wykonaj ćwiczenia:

https://postaci.gwo.pl/#/gra-127e68c7-dd05-11e9-b439-b119dfabdc8c

https://postaci.gwo.pl/#/gra-5eb60445-dd06-11e9-b439-b119dfabdc8c

https://postaci.gwo.pl/#/gra-cc7efc81-dd05-11e9-b439-b119dfabdc8c

 1. Zastanów się, czy warto poświęcić życie dla Ojczyzny tak jak zrobili to Rudy, Alek i Zośka.

Plastyka

Temat: Sztuka ludowa – oprawa plastyczna wybranych obrzędów oraz zwyczajów ludowych.
1. Przed nami ostatnia już lekcja dotycząca sztuki ludowej. Dzisiaj poznacie obrzędy i zwyczaje ludowe. Lekcja dla Was znajduje się tutaj:
Proszę, abyście przeczytali cały temat i wykonali ćwiczenie 1, 3, 6, 8, 9, 10.
Pozdrawiam Was serdecznie!

Wtorek 02. 06.

Informatyka

Temat: Strona internetowa i adres internetowy

1.Otwórz podręcznik na str. 111 i przeczytaj temat.
2.W zeszycie pod tematem napisz krótką notatkę, w której wyjaśnisz co to jest internet, strona internetowa i jak zbudowany jest adres internetowy.

Przyroda

Temat: Krajobraz naturalny i antropogeniczny

Dzień dobry,

podczas dzisiejszej lekcji nauczysz się odróżniać formy krajobrazu naturalnego od przekształconego przez człowieka oraz wskazywać pozytywne i negatywne skutki oddziaływania człowieka na krajobraz.

 

 1. Przed setkami lat większość terenu Polski stanowiły krajobrazy naturalne, których elementami są na przykład lasy, rzeki, jeziora i naturalne łąki.

Krajobraz naturalny może być przekształcony przez człowieka częściowo lub silnie.

 

 1. Krajobraz antropogeniczny powstaje w wyniku różnych rodzajów działalności człowieka, do których należą m.in.:
 • rolnictwo – np. uprawa roślin
 • budownictwo – np. budowa domów, fabryk
 • górnictwo – np. wydobycie węgla
 • energetyka – np. elektrownie cieplne, turbiny wiatrowe
 • transport – budowa dróg, linii kolejowych, lotnisk.

 

 1. Do krajobrazów antropogenicznych zalicza się:
 • krajobraz rolniczy
 1. częściowo przekształcony
 2. przykładowe składniki: pola uprawne, plantacje, sady
 • krajobraz wiejski
 1. przykładowe składniki: zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza, pojedyncze sklepy, drogi
 • krajobraz miejski
 1. silnie przekształcony
 2. przykładowe składniki: wielopiętrowe budynki, sieć dróg, torowiska, galeria handlowe, niewielkie powierzchnie zieleni
 • krajobraz przemysłowy
 1. silnie przekształcony
 2. przykładowe składniki: zakłady przemysłowe, kopalnie, huty, elektrownie

 

 1. Niektóre krajobrazy są tak zniszczone, że przyroda nie jest w stanie w krótkim czasie sama naprawić szkód spowodowanych przez ludzi. W takiej sytuacji niezbędne są działania człowieka. Przywracanie zniszczonemu krajobrazowi jego pierwotnej wartości i wyglądu to odnawianie czyli rekultywacja. W najprostszym przypadku polega to na sadzeniu nowych drzew w miejsce wyciętych albo oczyszczaniu wód. Odnawianie terenów po kamieniołomach to na przykład zalanie wodą miejsca, w którym wydobywano surowce, i przekształcenie go w sztuczne jezioro.

 

Wykonaj ćwiczenie:

https://learningapps.org/12248778

Żeby sprawdzić, czy ćwiczenie zostało dobrze wykonane, kliknij niebieskie kółko w dolnym rogu.

Powodzenia!

Wychowanie fizyczne

Temat: Hulajnoga-wpływ na zdrowie i rozwój dziecka.
Pobierz plik: hulajnoga kl.IV

Matematyka

Temat: Pola figur płaskich

Dzisiaj dowiesz się, co to jest pole figury

1.Zapisz temat.
2.Obejrzyj lekcję https://www.youtube.com/watch?v=cWGPWHZy-Hg,  następnie przepisz i przerysuj Zapamiętaj z jej końcówki.
3. Otwórz podręcznik na str. 148 i 149 i wykonaj ustnie zad.1, 2 i 3. W zeszycie wykonaj  zad. 4.
4. W zeszycie ćwiczeń na str.137, 138 i 139 wykonaj ćwiczenia oprócz ćw. 8.

Poniedziałek 01. 06.

Język niemiecki

Witam Was serdecznie,

z okazji Dnia Dziecka życzę Wam w tym dniu wielu radosnych chwil i samych miłych niespodzianek!

 1. Na dzisiejszej lekcji poznamy odmianę czasownika mögen. Zapiszcie temat lekcji: Czasownik mögen.

Czasownik ten należy do grupy czasowników modalnych. Zwróćcie uwagę na jego odmianę w l. poj. Napiszcie proszę odmianę w zeszycie.

mögen – lubić

l.poj. l.mn.
ich mag wir     mögen
du magst ihr       mögt
er, sie, es mag sie, Sie  mögen

Obejrzyjcie filmik z odmianą począwszy od 2:53 min do 3:30.  Dzięki niemu przećwiczycie wymowę. Link poniżej:

 1. Napiszcie teraz pod odmianą przykłady użycia tego czasownika w zdaniach:

Magst du Papageien? – Czy lubisz papugi?

Nein, ich mag keine Papageien. – Nie, nie lubię papug.

 

Magst du Pferde? – Czy lubisz konie?

Ja, ich mag Pferde. – Tak, lubię konie.

 

Was mag Olaf?- Co lubi Olaf?

Er mag Schokolade. – On lubi czekoladę.

 

 1. Otwórzcie proszę podręczniki na stronie 69 i rozwiążcie w zeszycie zadanie 12. Tak jak w przykładzie. Zdań w zeszycie nie musicie tłumaczyć.

Was mag dein Hund? – Co lubi twój pies?

Mein Hund mag Würste. – Mój pies lubi kiełbaski.

Powodzenia!

Język polski

Temat: Poniedziałek w teatrze.
Dziś Dzień Dziecka. Życzę Wam uśmiechu i radości każdego dnia. Z tej okazji zapraszam Was do teatru.
Obejrzyjcie spektakl „Pchła Szachrajka” na podstawie wiersza Jana Brzechwy.

Matematyka

Temat: Gry matematyczne

1.Wejdź na strony: https://www.gry-matematyczne.pl/gry.html ,
https://www.gry.pl/gry/matematyka. Miłej zabawy.

Wszystkiego najlepszego i udanego Dnia Dziecka!

Technika

Temat: Rozwiązujemy próbny test na kartę rowerową.
1. Pobierz plik Próbny test na kartę rowerową i rozwiąż próbny test na kartę rowerową. Aby zdać ten prawdziwy egzamin, musisz udzielić minimum 20 poprawnych odpowiedzi na 25 pytań. Zobaczymy, kto z Was już dzisiaj uzyskałby kartę rowerową 🙂
2. Wyślij do mnie swoje odpowiedzi – w treści e-maila napisz numer zadania oraz poprawną odpowiedź,
np. 1. c, 2. a, itd. Za jego rozwiązanie otrzymasz ocenę. Na Wasze rozwiązania czekam do środy, tj. 03.06.2020r.
Powodzenia!