Klasa 4 – Tydzień 6

Piątek 24. 04.

Muzyka

Temat: Dzień dobry, panie Chopinie.

 1. Przeczytaj tekst o Fryderyku Chopinie, który znajdziesz w załączniku. Klasa 4 SP Chwarstnica – Ćwiczenie na ocenę – 24.04.2020

2. Posłuchaj utworów:

https://www.youtube.com/watch?v=wk3eBPC3KKE

https://www.youtube.com/watch?v=h8LFJ6So_ss

https://www.youtube.com/watch?v=JVBzE0mUlSs

3. Uzupełnij brakujące informacje o życiu i twórczości Fryderyka Chopina z załącznika „Klasa 4 SP Chwarstnica – Ćwiczenie na ocenę – 24.04.2020”. Zadanie proszę przesłać na maila smolnik.muzyka@gmail.com, podpisując się imieniem i nazwiskiem oraz klasą do 30 kwietnia br..

Jeżeli odpisujecie do mnie, proszę byście podpisywali się zawsze imieniem i nazwiskiem oraz klasą.

Język polski

Temat: Jak napisać podziękowanie?
1.Przepisz kolorem do zeszytu notatkę:
Podziękowanie to ustna lub pisemna wypowiedź, której celem jest wyrażenie wdzięczności, np: za wręczenie upominku, za udzielenie pomocy, za spełnienie prośby, za wyrażenie zgody na coś, za udzielenie porady itp. Podziękowania najczęściej przyjmują formę zwrotów: „dziękuję za…”; „dziękuję, że…”; „podziękowania za…”; jestem wdzięczny/wdzięczna za…”; „składam podziękowania…”; „pragnę wyrazić wdzięczność za…”; 
2. Otwórz podręcznik na stronie 254 i przeczytaj zawarte tam informacje. 
3. Następnie na stronie 255 przeczytaj przykładowe podziękowanie ze zwróceniem uwagi na wyróżnione elementy, które muszą być w podziękowaniu.
4. W zeszycie napisz podziękowanie osobie, która znalazła Twoje zwierzę lub cenny dla Ciebie przedmiot (2 zdania).
5. Wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/pamietam-o-tobie/DGg9pBamI, wykonaj i sprawdź ćwiczenie 4.

Matematyka

Temat: Zapisywanie i odczytywanie ułamków dziesiętnych

1.Na początek możesz obejrzeć jeszcze raz filmiki z poprzedniej lekcji i przeanalizować temat
z podręcznika ( str. 112 – 114).
2.Zapisz temat, otwórz podręcznik na str. 114  i zrób w zeszycie po trzy przykłady z każdego poziomu (Mistrz dla chętnych) z zad. 1.
2.Następnie wykonaj ustnie zad. 2.
3.W zeszycie wykonaj zad. 3 (najpierw możesz zapisać w postaci ułamków zwykłych), zad. 4, 5, 6 i 7 ( w zad. 7 proponuję nad literkami pisać ułamki zwykłe, a pod literkami – ułamki dziesiętne).

 

Czwartek 23. 04.

Język niemiecki

Dzień dobry,

dzisiejszy temat lekcji brzmi: Ćwiczenia powtórzeniowe – nazwy przedmiotów domowych i pomieszczeń.

 1. Na początek otwórzcie proszę podręczniki na stronie 55. Przeczytajcie na głos informacje z katalogu i dopasujcie je do odpowiednich rysunków. Rozwiązanie zapiszcie w zeszycie.
 2. Przechodzimy teraz do zadania 15 na stronie 56, również w podręczniku. Proszę Was, abyście rozwiązanie tego zadania zapisali w zeszycie. Pamiętajcie o rodzajniku określonym!

Np.: pokój dzienny – das Wohnzimmer

rodzajnik określony

 1. Następnie wykonajcie proszę zadanie 12 ze strony 54 w podręczniku. W zadaniu tym musicie wybrać odpowiedni rodzajnik określony dla rzeczownika oraz poprawny zaimek osobowy,spójrzcie proszę do lekcji z 26 marca, jeśli będziecie mieć problem z rozwiązaniem tego zadania. Poniżej przykład:

der Computer – er

 1. Na zakończenie wykonajcie zadanie 16 ze strony 56 w podręczniku. Pary wyrazów zapiszcie w zeszycie. Wszystkie zadania z dzisiejszej lekcji podlegają ocenie. Rozwiązania prześlijcie na mój adres E-mail do 30.04. 2020r. Powodzenia!

Język polski

Temat: Zabawa na łące.
1. Wysłuchajcie recytacji wiersza ,, Motyl” Wł. Bełzy na stronie
2. Zapiszcie w zeszycie pytania i odpowiedzcie  na nie:
a) Jak należy odnosić się do zwierząt i roślin?
b) Jakie korzyści płyną z zabawy na świeżym powietrzu?
c) Jakie uczucia wywołuje w Was los motyla?
d) Co sądzicie o takim sposobie na zabawę?

Wychowanie fizyczne

Temat: Ćwiczenia relaksacyjne dla dzieci-wpływ na organizm.

ćwiczenia relaksacyjne

 

Środa 22. 04.

Język polski

Temat: O grzeczności na co dzień. 
Dziś dowiecie się o zasadach kulturalnego zachowania dawniej i dziś, jak należy kulturalnie zachowywać się w codziennych sytuacjach . Wejdźcie, proszę, na stronę:
https://epodreczniki.pl/a/poradniki-savoir-vivreu-dawniej-i-dzis-etykieta-komunikacyjna/DeGueAanM i zapoznajcie się z informacjami i ciekawostkami tam zawartymi. Po przeczytaniu tekstu ,,Grzeczność na co dzień” wykonajcie i sprawdźcie ćwiczenie 2.1 i 7. W zeszycie zapiszcie tylko ćwiczenie 7.
Obejrzyjcie ilustracje z ćw. 4.2 i 4.3 i zastanówcie się nad odpowiedziami.

Matematyka

Temat: Ułamki dziesiętne – wprowadzenie

1.Zapisz temat w zeszycie
2.Obejrzyj filmik https://www.youtube.com/watch?v=NMB4738BeFU i przepisz Zapamiętaj z końcówki filmu.
3.Obejrzyj filmik https://www.youtube.com/watch?v=kBlBCHoI0nY i przepisz Zapamiętaj z końcówki filmu.
4. Przeczytaj też uważnie temat z podręcznika na str.112, 113 i 114.

Historia 

Temat: Powstanie kościuszkowskie.

 1. Powstanie kościuszkowskie to wydarzenie z ostatnich lat I Rzeczpospolitej – rozegrało się w 1794 r. pomiędzy II a III rozbiorem Polski. Było ostatnim zbrojnym zrywem przed utratą niepodległości. Dziś dowiesz się, jak doszło do rozbiorów Polski i jak przebiegało powstanie kościuszkowskie.
 2. Otwórz podręcznik na s. 106 i przeczytaj cały temat. Dokładnie przeanalizuj mapy i ustnie odpowiedz na pytania do nich.
 3. Otwórz stronę https://epodreczniki.pl/a/film/D17KZKoas i obejrzyj film. Po zakończeniu oglądania przejdź do ćwiczeń interaktywnych – link jest pod ekranem z filmem.
 4. Wykonaj na stronie ćwiczenia interaktywne – koniecznie sprawdzaj każde po kolei i dopiero po udzieleniu poprawnej odpowiedzi przechodź do kolejnych.
 5. Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=Ea8-IYr9FVQ.
 6. W zeszycie zapisz temat lekcji, a notatkę sporządź na podstawie tabeli z podręcznika ze s. 111.

Plastyka

Temat: Literoobraz – wykonywanie prac.
1. Dokończcie swoje „Literoobrazy”, który rozpoczęliście przed tygodniem, zróbcie im zdjęcie, a następnie wyślijcie do mnie na e-maila. Powodzenia!

Wtorek 21. 04

Informatyka

Temat: Zmieniamy parametry czcionki

1.Otwórz podręcznik na str. 97, przeczytaj tekst pod tematem
2.Wykonaj ćw. 7.
3.Przepisz pod tematem zdanie: Parametry czcionki to jej: rozmiar, krój, kolor, pochylenie, podkreślenie, pogrubienie. Następnie przepisz z podręcznika na str. 98 dwa zdania z ramki z kluczem.
4.Wykonaj ćw. 8 na str. 98 bez punktu 5. Pamiętaj, aby najpierw przepisać cały tekst, a następnie wprowadzać w nim zmiany. Bez problemu możesz korzystać z programu WordPad.
5. Przyślij mi swoją pracę.

Przyroda

Temat: Las

Dzień dobry,

podczas dzisiejszej lekcji poznasz warstwy lasu i jego znaczenie oraz nauczysz się rozpoznawać organizmy żyjące w lesie.

 1. Obejrzyj krótki film

https://www.youtube.com/watch?v=XSS7iGclFZU

 1. Układając puzzle poznasz różne organizmy żyjące w lesie

https://learningapps.org/1590626

 1. Kliknij w link i poznaj funkcje lasu.

https://learningapps.org/1805424

Zadanie domowe
Korzystając z podręcznika „Przyroda” lub Internetu wykonaj polecenia.

 1. Wymień po trzy gatunki zwierząt i roślin, które występują w poszczególnych warstwach.
  Zrób to według następującego schematu

Warstwa …………..…..

Zwierzęta: ………

Rośliny: ………

 1. Podaj trzy zasady odpowiedniego zachowania w lesie.

Na Twoją odpowiedź czekam do czwartku (23.04.2020 r.)

Powodzenia!

Wychowanie fizyczne

Temat: Podstawy techniki w piłce nożnej.

technika pn

Matematyka

Temat: Karta pracy – ułamki zwykłe

1.Wypełnij kartę pracy (wybór grupy należy do Ciebie), pomiń zadanie 6 i 10. Zadanie 11 dla chętnych.
Wyślij do mnie swoją kartę do piątku (24.04), a ja ją ocenię. Jest to obowiązkowe.

klasowka-v-klasa-4

 

Poniedziałek 20. 04.

Język niemiecki

Dzień dobry,

dzisiejszy temat lekcji brzmi: Przeczenie „nein” i „nicht”.

Na ostatnich zajęciach poznaliśmy przeczenie „kein”, które służy do negacji  rzeczowników w języku niemieckim. Na dzisiejszej lekcji omówimy dwa pozostałe przeczenia.

 1. Na wstępie napiszcie w zeszycie notatkę.

PRZECZENIE NEIN

Przeczenie ,,Nein” jest wyrazem samodzielnym i może zastąpić całe zdanie przeczące.

„Nein” występuje jednak najczęściej przed zdaniem przeczącym, którego myśl wyraża.

Oto kilka przykładów zastosowań:

-Tanzt du jetzt?
– Nein.
-Tańczysz teraz?

– Nie.

– Spielst du?

– Nein, ich spiele  nicht.

– Grasz?

– Nie, nie gram.

PRZECZENIE NICHT

Przeczenie”Nicht” zaprzecza czasownik, po którym występuje, znajduje się on w końcowej części zdania.

Na przykład:

Wir gehen nicht. My nie idziemy.
Er spielt nicht. On nie gra.

„Nicht” zaprzecza również przymiotniki i przysłówki; wówczas występuje przed wyrazem zaprzeczającym.

Na przykład:

Das Zimmer ist nicht alt. – Ten pokój nie jest stary.

 1. Wykonajcie następnie zadanie 10 i 11 w zeszycie ćwiczeń. W zadaniu 10 zwrócicie uwagę, że odpowiadając na pytania używamy zaimka osobowego, który odpowiada danemu rzeczownikowi (spójrz proszę do lekcji z 26 marca), na przykład: Ist der Tisch praktisch? – Nein, er ist nicht praktisch.

 

Język polski

Temat: Ważne słowa.
Omówienie i poprawę testu sprawdzającego każdy z Was otrzyma na e-mail.
1. Zapiszcie w zeszycie notatkę:
bon ton – właściwe zachowanie, nienaganny sposób bycia
savoir- vivre  – znajomość reguł grzeczności
2. Przeczytaj tekst na str.250-251 podręcznika.
3. Wykonajcie w zeszycie zad. 2 i 6 str. 252.

Matematyka

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości – ciąg dalszy

1.W dalszym ciągu rozwiązujemy zadania ze str. 104 – 106 w podręczniku.

Technika

Temat: Rowerem przez skrzyżowanie.
1. Dzisiaj dowiesz się, co to jest skrzyżowanie oraz jakie rodzaje skrzyżowań wyróżniamy. Poznasz zasady poruszania się na skrzyżowaniach równorzędnych. Przeczytaj załączoną notatkę rowerem przez skrzyżowanie oraz przepisz ją do zeszytu.
2. Obejrzyj krótkie filmiki, abyś zobaczył jak te zasady funkcjonują w praktyce:
3. Otwórz podręcznik na stronie 54 i wykonaj ćwiczenie 2 w zeszycie. Zapisz numer skrzyżowania oraz literki pojazdów, w jakiej kolejności będą opuszczały skrzyżowanie, np. 1. ACB itd. Następnie zrób zdjęcie swojego rozwiązania i wyślij je do mnie na e-maila. Powodzenia!