Klasa 4 – Tydzień 7

Czwartek 30. 04.

Język niemiecki

Witam Was serdecznie,

dzisiejszy temat lekcji brzmi: Odwiedziny.

Na dzisiejszej lekcji nauczymy się pytać o samopoczucie.

 1. Na początek zapiszcie proszę w zeszycie nowe słownictwo i wyrażenia:

Wie geht’s?– Co słychać?

Wie geht’s dir?-  Co słychać u Ciebie? Jak ci idzie?

Wie geht’s Ihnen?-Co słychać u pana / pani / państwa?

Mir geht’s gut. – Mam się dobrze.

Mir geht’s schlecht. – Mam się źle.

gut –  dobrze

sehr gut- bardzo dobrze

nicht so gut – nie za dobrze

schlecht – źle

nicht schlecht – nieźle

sehr schlecht – bardzo źle

 1. Posłuchajcie teraz piosenki, w której pojawiło się wyrażenie „Wie geht’s”, dzięki niej przećwiczycie wymowę, link poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=WQrHkXCMTeA

 1. Otwórzcie proszę podręcznik na stronie 58. Przeczytajcie na głos historyjkę pt.: „Ein Besuch”.
 2. Przechodzimy do zadania 2 na stronie 59, również w podręczniku. Przeczytajcie polecenie, narysujcie w zeszycie trzy buźki, tak jak w podręczniku, pod każdą z nich wypiszcie pasujące wyrazy.
 3. Na zakończenie wykonajcie w ćwiczeniach zadanie 1 na stronie 43. Powodzenia!

 

Język polski

Temat: Jak zapisać rozmowę?
1. Zapoznaj się z wiadomościami w podręczniku str. 271
2. Przeczytaj przykładowy dialog, zwracając szczególną uwagę na wyróżnione elementy- str. 272.
Obejrzyj film z recytacją i wykonaj ćwiczenie 1,4,5,7,8.
4. W zeszycie zapisz tylko ćwiczenie 8.

Wychowanie fizyczne

Temat: Moja aktywność fizyczna.

Moja aktywność fizyczna

krzyżówka aktywność fizyczna

 

Środa 29. 04.

Język polski

Temat: Mogę przeciwstawić się przemocy.
Dziś pracujemy z tekstem.
1. Zapiszcie notatkę w zeszycie
Kiedy uznajemy, że coś jest dobre, słuszne, godne poparcia, wyrażamy aprobatę lub aprobujemy daną rzecz, np: Chłopcy niesłusznie aprobowali jego niewłaściwe zachowanie wobec kolegi.
Jeśli dana osoba wzbudza w nas podziw i szacunek, można powiedzieć, że nam imponuje, np: Imponuje mi jego odwaga.
Jeśli dana osoba nagle nieruchomieje, mówi się, że zamieniła się w słup soli, np: Na widok myszy, Kasia zamieniła się w słup soli.
1. Otwórzcie podręcznik na stronie 260 i przeczytajcie tekst ,, Słup soli” E. Zubrzyckiej.
2. W zeszycie wykonajcie pisemnie zadanie 6 str. 263.

Matematyka

Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych – rozwiązywanie zadań

Dzisiaj poćwiczycie i utrwalicie umiejętność porównywania ułamków dziesiętnych.

1.Korzystając z wczorajszej lekcji, wykonaj w zeszycie zad. 2, 3, 4, 5 na str.119 w podręczniku.
2.W zeszycie ćwiczeń rozwiąż ćwiczenia na str. 125 – 126.

Historia

Temat: Jak powstał Mazurek Dąbrowskiego?

 1. Otwórz podręcznik na s. 112 i przeczytaj temat.
 2. Do zeszytu zapisz temat i notatkę:
 • Po III rozbiorze Polski Polacy nie stracili nadziei na odzyskanie niepodległości. W 1797 roku we Włoszech utworzono Legiony Polskie pod dowództwem gen. Jana Henryka Dąbrowskiego.
 • W 1797 roku Józef Wybicki ułożył dla Legionistów „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”, która przyjęła się pod tytułem „Mazurek Dąbrowskiego”.
 • W 1927 roku „Mazurek Dąbrowskiego” został hymnem państwowym Polski.
 1. Otwórz stronę https://epodreczniki.pl/a/historia-mazurka-dabrowskiego/D1Gn4CuA1 i przeczytaj lekcję o „Mazurku Dąbrowskiego”.
 2. Wykonaj na stronie i koniecznie sprawdź ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 6. Nie przepisuj ich do zeszytu.
 3. Zadanie dla chętnych: z 5 i 6/s. 115 – do 30. 04.

Plastyka

Temat: Sztuka ludowa.
2. Proszę, abyście po przeczytaniu lekcji zapisali temat w zeszytach, a następnie przepisali krótką notatkę, która znajduje się na samym końcu lekcji na temat sztuki ludowej.
3. Pracę plastyczną w tej tematyce wykonamy za tydzień, dzisiaj sama teoria 🙂
Pozdrawiam Was serdecznie! 🙂

 

Wtorek 28. 04.

Informatyka

Temat: Wycinamy, kopiujemy i wklejamy fragment tekstu.

Na dzisiejszej lekcji przypomnisz sobie, jak wykonujemy kopiowanie, wycinanie i wklejanie i dowiesz się, jak to wykonywać na tekście.

1.Otwórz podręcznik na str. 101 i przeczytaj temat. W zeszycie pod tematem przepisz ramkę z kluczykiem z tej strony.
2.Przejdź teraz na stronę 102 i wykonaj Przykład 1 ( najpierw trzeba oczywiście napisać dowolne zdanie lub zdania, a później zacząć wykonywać ćwiczenie) – nie wysyłaj mi tego.
3.Przeczytaj tekst pod ćwiczeniem  1 – przypomnisz sobie niektóre skróty klawiszowe i przepisz do zeszytu ramkę z dołu strony.
4.Wykonaj teraz jeszcze raz Przykład 1, tylko zamiast opcji Kopiuj zastosuj opcję Wytnij. Wszystko inne tak samo. Też mi tego nie wysyłaj.

 

Przyroda

Temat: Sposoby odżywiania się organizmów

 

Dzień dobry,

podczas lekcji poznasz rodzaje odżywiania się organizmów i rodzaje sposobów zdobywania pokarmu przez organizmy.

 1. Odżywianie się jest podstawowym procesem życiowym, dzięki któremu istoty żywe pozyskują materiał do budowy ciała i energię niezbędną do funkcjonowania.
 2. Rodzaje odżywiania:
 • Organizmy samożywne to te, które samodzielnie wytwarzają składniki pokarmowe. Należą do nich rośliny i niektóre bakterie.
 • Organizmy cudzożywne to te, które pobierają pożywienie w formie gotowych składników pokarmowych. Należą do nich zwierzęta, grzyby i większość bakterii.

Organizmy cudzożywne mogą odżywiać się:

 1. roślinami
 2. zwierzętami
 3. szczątkami organizmów np. bakterie, dżdżownice

Organizmy cudzożywne to także pasożyty, które pobierają pokarm z ciała żywego organizmu np. kleszcz, tasiemiec.

 1. Fotosynteza, czyli odżywianie samożywne.

Rośliny produkują dla siebie składniki pokarmowe z procesie fotosyntezy.

Roślina pobiera z gleby wodę z solami mineralnymi, z powietrza dwutlenek węgla. Z tych składników w zielonych częściach rośliny (chlorofil) przy udziale energii słonecznej wytwarzane są składniki pokarmowe. Ważnym produktem fotosyntezy jest tlen, który roślina wydala.

Posłuchaj piosenki o fotosyntezie:

https://www.youtube.com/watch?v=tBw-onF8dMk

 1. Ze względu na sposoby zdobywania pokarmu przez organizmy, dzieli się je następująco:
 • mięsożercy – żbik, pająk krzyżak, żmija
 • roślinożercy – zając, sarna, wróbel
 • wszystkożercy – dzik, niedźwiedź, jeż
 • płynożercy – komar, koliber, motyl
 • filtratory – kaczki, wieloryby, małże

 

Dla utrwalenia obejrzyj krótki film:

https://www.youtube.com/watch?v=0eZWGHvHdBg

Wykonaj ćwiczenie

https://learningapps.org/7900831

Żeby sprawdzić, czy ćwiczenie zostało dobrze wykonane, kliknij niebieskie kółko w dolnym rogu.

Powodzenia!

Wychowanie fizyczne

Temat: Zespołowy wysiłek-przekazywanie pałeczki sztafetowej.

zespołowy wysiłek pp sztafetowej

Matematyka

Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych

Na tej lekcji dowiesz się, jak porównywać liczby dziesiętne (która większa, która mniejsza)

1.Zapisz temat w zeszycie.
2.Otwórz stronę https://www.youtube.com/watch?v=_-17UyeNx4Y i uważnie obejrzyj film.
3.Pod tematem w zeszycie zapisz zdanie: Na końcu ułamka dziesiętnego można dopisać dowolnie dużo zer, a wartość ułamka nie zmieni się, np.0,8 = 0,80 = 0,800 = 0,8000 itd.
4.Teraz wykonaj zad.1 ze str.118 w podręczniku – po cztery przykłady z każdego poziomu.
(możesz jeszcze dla pewności  przeczytać tekst ze str. 118).

 

Poniedziałek 27. 04.

Język niemiecki

Dzień dobry,

dzisiejszy temat lekcji brzmi: Podsumowanie rozdziału V.

 

Jak sam temat wskazuje na dzisiejszej lekcji będziemy wykonywać zadania utrwalające wiadomości poznane w rozdziale V.

 1. Otwórzcie ćwiczenia na stronie 37. Wykonajcie zadanie 4. Musicie znaleźć w wykreślance nazwy przedmiotów domowych i pomieszczeń. Zapisz rzeczowniki wraz z ich rodzajnikiem określonym.
 2. Przechodzimy teraz do zadania 5 na stronie 38, również w ćwiczeniach. W tym zadaniu musicie znaleźć poznane w tym rozdziale przymiotniki. Każda linijka podanych liter kryje w sobie dwa przymiotniki.
 3. Następnie otwórzcie proszę ćwiczenia na stronie 40 i wykonajcie ćwiczenie 9. W pierwszej kolumnie do podanego rzeczownika musicie wpisać odpowiedni rodzajnik określony, w drugiej kolumnie rodzajnik nieokreślony, w trzeciej kolumnie przeczenie „kein” (jeśli rzeczownik jest rodzaju nijakiego lub rodzaju męskiego to odpowiednia forma to „kein”, jeśli rzeczownik jest rodzaju żeńskiego lub w l. mnogiej to forma „keine”), w ostatniej kolumnie musicie uzupełnić zaimek osobowy odpowiadający rodzajowi podanego rzeczownika. Pierwszy wyraz uzupełniłam dla przykładu:

der Tisch      –             ein Tisch                    –     kein Tisch                            – er   

 

↑                                     ↑                                         ↑                                         ↑ 

rodzajnik                     rodzajnik                      przeczenie                            zaimek osobowy

 określony                    nieokreślony

 

 1. Jako ostatnie zadanie wykonajcie ćwiczenie 14 w zeszycie ćwiczeń. Do podanych pytań musicie dopasować właściwe reakcje.

Powodzenia!

Język polski

Temat: Czy problemy mogą znikać same?
Dziś będziecie pracować z tekstem. Przeczytacie fragment ciekawej książki Grzegorza Kasdepke, współczesnego autora książek dla dzieci i młodzieży, który odwiedził naszą szkołę i opowiadał o swoich książkach. W naszej bibliotece znajdują się jego utwory, np: ,,Bon czy ton: Savoir – vivre dla dzieci”. Po powrocie do szkoły, zachęcam do odwiedzenia biblioteki.
Przejdźmy do zadań:
1. Na stronie 256 podręcznika przeczytajcie ,, O książce słów kilka”.
2. Przeczytajcie następnie tekst na stronie 256 ,, Mam prawo” G. Kasdepke
3. Wykonajcie w zeszycie zadanie 1 i 4 na stronie 259.

Matematyka

Temat: Zapisywanie i odczytywanie ułamków dziesiętnych – ćwiczenia

1.Proszę rozwiązać ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń ze str. 122, 123, 124 ( Dla dociekliwych – dla chętnych). Do sprawdzenia możecie (nie musicie) przysyłać te ćwiczenia, tylko bez Rozgrzewki.

Technika

Temat: Skrzyżowania podporządkowane.
1. Dzisiaj dowiecie się, co to jest skrzyżowanie z drogą podporządkowaną i jakie mogą być przy nim znaki drogowe, oraz zapoznacie się z zasadą kolejności przejazdu pojazdów przez takie skrzyżowania.
2. Zapisz temat lekcji w zeszycie, a następnie przepisz notatkę:
Skrzyżowania podporządkowane to przecięcie się drogi głównej z drogą podporządkowaną. Na takich skrzyżowaniach występują znaki, które informują o pierwszeństwie przejazdu (znaki: ustąp pierwszeństwa, droga z pierwszeństwem przejazdu, stop).
3. Obejrzyj filmiki, aby zrozumieć, jak te zasady funkcjonują w praktyce:
4. Przeczytaj w podręczniku fragment o skrzyżowaniach z drogą z pierwszeństwem przejazdu na stronie 55.
5. Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 3 i 4 z podręcznika na stronie 55-56 i tak jak ostatnio, wyślij do mnie zdjęcie Twoich rozwiązań.