Klasa 5a – Tydzień 12

Piątek 05. 06.

Matematyka

Temat: Średnia arytmetyczna.
1 Zaczniemy od sprawdzenia zadań z poprzedniej lekcji:
Zad.1
a) 2·4=8[zł.] Odp. Za 2kg pomidorów trzeba zapłacić 8 zł.
b) 1,5·4=6[zł.] Odp. Za 1,5kg pomidorów trzeba zapłacić 6zł.
c) 3·2,80=8,40[zł.] Oczywiście takie mnożenie możecie wykonać na kalkulatorze, ponieważ mnożenie liczb dziesiętnych pominęłam w klasie 5, zrobimy to razem w klasie 6.
Za 3 kg jabłek trzeba zapłacić 8 zł. i 40 groszy.
d) 2,50·2,80=7[zł]. Odp. Za 2,5 kg. jabłek trzeba zapłacić 7 zł.
 Zad.3
a) 8:4=2[kg] Odp. Za 8 zł można kupić 2 kg pomidorów.
b) 10:4=2,5[kg] możemy policzyć na kalkulatorze Odp. Za 10 zł. możemy kupić 2,5 kg pomidorów.
c)  11,50:4=2,875[kg] Odp. Za 11,50 możemy kupić 2,875 kg pomidorów.
Brawa dla osób, które zrobiły dobrze!!!
2. Zapiszcie proszę pod tematem: Aby obliczyć średnią arytmetyczną liczb, dodajemy je do siebie, a otrzymaną sumę dzielimy przez ilość tych liczb.
Troje dzieci zbierało kasztany. Ania zebrała 28, Marek zebrał 22, Wojtek zebrał 19.
Gdy chcemy określić ile średnio kasztanów zebrało każde dziecko to liczymy średnią arytmetyczną zebranych kasztanów:
28+22+19=69 Teraz dzielimy 69 przez 3 bo tyle było dzieci.
69:3=23
Odp. Dzieci zebrały średnio po 23 kasztany.
3. Zrobimy razem po jednym przykładzie z każdego poziomu w zad.1 ze strony 105 w podręczniku.
poziom A: a) 14+16=30  30:2=15
poziom B  a) 8+11+8=27    27:3=9
poziom C  a) 4+14+2+9=29    29:4=7,25 (możecie używać kalkulatora)
4. Proszę sobie wybrać jeden poziom i go dokończyć. Na końcu podręcznika sprawdzacie odpowiedzi. Do mnie proszę nic nie przysyłajcie.

Muzyka

Temat: Nie taki straszny ten dwór.
1. Na ostatniej lekcji poznaliśmy polskiego kompozytora epoki romantyzmu  – najwybitniejszego po Chopinie. Był nim Stanisław Moniuszko. Znacie już pierwszy powód, dla którego tak o nim mówimy. Dziś poznacie drugi.
Epoka romantyzmu to czas, w którym modne były opery. Niestety polscy kompozytorzy nie odnosili na tym polu sukcesów. Na scenach polskich wystawiano opery włoskie, francuskie, niemieckie. Dopiero Stanisław Moniuszko to zmienił.
2. Zapisz do zeszytu:
Stanisław Moniuszko nazywany jest ojcem polskiej opery narodowej. Skomponował on pierwszą polską operę – w polskim języku, poruszającą polskie problemy. Była to opera „Halka”.
Obejrzyj materiał:(od 2.45 choć proponuję obejrzeć od początku – ale za to nie musisz oglądać do końca)
Inne jego opery: 
Flis
Hrabina
Verbum nobile
Straszny dwór

Paria 

Wszystkie jego dzieła operowe podkreślały polską tożsamość narodową. Przedstawiały tradycje i obyczaje różnych stanów społecznych, dodawały otuchy w tragicznych momentach naszej historii.

W podręczniku znajdziecie informacje o jego operze pt. Straszny dwór.
Obejrzyj materiał:

Język polski

Temat: Nad przepaścią krawężnika – o wierszu Tadeusza Różewicza.

Otwórz plik: Przepaść T Różewicz

Historia

Zapisz w zeszycie  temat
Panowanie ostatnich Piastów. Utrwalenie wiadomości. Andegawenowie
.
Obejrzyj lekcję historii.

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,historia-lekcja-4-21052020,47831016

Zapisz w zeszycie punkty
1. Dynastia Andegawenów (Ludwik Węgierski -rządzi również Węgrami i jego córka Jadwiga), panowała w Polsce po śmierci Kazimierza Wielkiego po ustaniu dynastii Piastów.
2. Na tronie Polski zasiada Ludwig Węgierski po jego śmierci w 1382 r.  na tron Polski w 1384 r. zasiada jego młodziutka (10-letnia), wykształcona córka – Jadwiga.

Czwartek 04. 06.

Informatyka

Temat: Pierwszy program w Scratch

Dzisiaj spróbujesz zrobić pierwszy prosty program w środowisku Scratch

1.Obejrzyj lekcję https://www.youtube.com/watch?v=0BYPsODumWY – jest to lekcja wprowadzająca, która przypomni Ci informacje z poprzedniej lekcji.
2.Teraz kliknij ten link https://www.youtube.com/watch?v=T-l4n4p7g6I, obejrzyj i wysłuchaj lekcji, następnie otwórz program Scratch  www.scratch.mit.edu i stwórz proste programy poruszania się
i zmiany koloru Duszka – tak jak pokazane jest w lekcji.

Język niemiecki

Witam Was serdecznie,

dzisiejszy temat lekcji brzmi: Kiedy masz urodziny?

  1. Napiszcie na początek w zeszycie poniższe słownictwo:

Wann hast du Geburtstag? – Kiedy masz urodziny?

Ich habe Geburtstag am 15. Juni. – Mam urodziny piętnastego czerwca.

Wie alt wirst du? – Ile lat skończysz?

Ich werde 12. – Skończę 12 lat.

Wie feierst du deinen Geburtstag? – Jak obchodzisz swoje urodziny?

Ich möchte eine Party geben. – Chcę wydać przyjęcie.

Alles Gute zum Geburtstag! – Wszystkiego dobrego z okazji urodzin!

Zum Geburtstag viel Glück! – Z okazji urodzin dużo szczęścia!

 

Posłuchajcie teraz piosenki urodzinowej po niemiecku, poniżej link:

https://www.youtube.com/watch?v=fNUAqFRIMaE

 

  1. Otwórzcie podręcznik na stronie 67 i przeczytajcie komiks. Następnie odpowiedzcie w zeszycie na trzy pytania zadane w zadaniu 1.
  2. Na dzisiejszej lekcji nauczycie się również, jak odczytujemy oraz podajemy w języku niemieckim daty. Obejrzyjcie krótki filmik. Link poniżej:
  1. Po obejrzeniu filmu, rozwiążcie proszę zadanie 2 w zeszycie ćwiczeń na stronie 59.
  2. Następnie na tej samej stronie rozwiążcie zadanie 3. Jedno zdanie napisałam dla przykładu.

Wann hat deine Mutter Geburtstag? – Meine Mutter hat am zweiten Oktober Geburtstag.

Powodzenia!

Geografia

Dzień dobry!
Przesyłam temat i notatkę o kolejnym krajobrazie. Przepiszcie notatkę do zeszytu i przeczytajcie w podręczniku strony 130,131 i 132.
Temat: KRAJOBRAZ PUSTYNI LODOWEJ.
1. Pustynie lodowe leżą w klimacie okołobiegunowym.
2. Pustynie lodowe obejmują kontynent Antarktydy wokół bieguna pd i Arktykę (wyspa Grenlandia) wokół bieguna pn.
3. Cechy klimatu okołobiegunowego:
    a) przez większą część roku występuje klimatyczna zima
    b) niskie opady głównie śniegu (200 mm rocznie)
    c) silne wiatry
4. Antarktyda i Grenlandia pokryte są bardzo grubymi warstwami lodu nawet do 4 km.
5. Świat roślinny jest bardzo ubogi, na wybrzeżach występują jedynie mchy i porosty.
6. Zwierzęta:
    a) Antarktydy ( pingwiny, foki, kotiki, morsy, lwy morskie, w wodach wieloryby)
    b) Arktyki ( niedźwiedzie polarne, morsy, maskonury)
7. W Arktyce żyje bardzo mało ludzi, którzy zajmują się polowaniami i połowem ryb.
8. Antarktyda jest obszarem niezamieszkałym. Przebywają tam tylko czasowo naukowcy na stacjach badawczych (Polska też ma taką stację).
Pozdrawiam serdecznie!

Wychowanie fizyczne

Temat: Zwód pojedynczy  w piłce ręcznej.

Środa 03. 06.

Język polski

Temat: Tata w niebezpieczeństwie – ballada Adama Mickiewicza „Powrót taty”.

Otwórz plik: Adam Mickiewicz Powrót Taty

 

Matematyka

Temat: Miary, wagi i pieniądze.
1. Potraficie już zamieniać jednostki wagi.
1 dag (dekagram)=10 g (gramów)           1 g (gram)=1/10dag=0,1dag (dekagramów)
1 kg (kilogram)=100dag (dekagramów)   1dag (dekagram)=1/100kg=0,01kg (kilograma)
1kg (kilogram)=1000g (gramów)             1 g (gram)=1/1000kg=0,001kg (kilograma)
1 t (tona)=1000kg (kilogramów)              1kg (kilogram)=1/1000t=0,001t (tony)
2. Na dzisiejszej lekcji nauczycie się kupowania towarów na wagę.
3. Zrobimy razem zadania:
Zad.1
Jabłka kosztują 3,50zł. za 1 kg.
Ile trzeba zapłacić za 4kg jabłek?
Obliczmy: 4·3,50=14[zł] Odp. 4kg jabłek kosztują 14zł.
Ile trzeba zapłacić za 1,5kg jabłek?
1,5·3,50=5,25[zł] Odp. 1,5kg jabłek kosztuje 5zł i 25 groszy.
Ile trzeba zapłacić za jabłko ważące 24 dag?
Wiemy,że cena jabłek jest za kilogram, więc musimy zamienić dekagramy na kilogramy.
24 dag=0,24 kg ( dzielimy 24 przez 100 bo 1kg=100dag)
0,24·3,50=0,84[zł] Odp. Jabłko ważące 24 dag kosztuje 84 gr.
Zad.2
Cukierki kosztują 15zł za 1 kg.
Na ile cukierków wystarczy 30zł?
Obliczamy 30 : 15=2 [kg]  Odp. 30 zł wystarczy na 2 kg cukierków.
Na ile cukierków wystarczy 4,80zł.
4,80 : 15=0,32[kg] ( możecie podzielić na kalkulatorze)
0,32 kg=32 dag  Odp. 4,80 zł wystarczy na 32 dag cukierków.
4. Zróbcie proszę sami zad.1 i 3 ze strony 101 w podręczniku. Odpowiedzi są na końcu, więc proszę sprawdźcie swoje odpowiedzi. Do mnie nic proszę nie wysyłajcie.

Biologia

Temat: Paprotniki.
2. Wykonajcie ćwiczenia interaktywne, które się w niej znajdują.
3. Przepiszcie do zeszytu To najważniejsze ze strony 128 w podręczniku.
4. Do mnie proszę nic nie przysyłajcie.

Technika

Temat: Jak przygotować zdrowy posiłek?
1. Dzisiaj dowiesz się, czym jest żywość przetworzona oraz nieprzetworzona oraz co to znaczy obróbka żywości.
2. Zapisz temat lekcji, otwórz podręcznik na str. 71 i przeczytaj podpunkt „Zanim produkty trafią do garnka…”.
Na podstawie przeczytanego teksty zapisz w zeszycie wyjaśnienie dla pojęć żywność nieprzetworzona oraz żywność przetworzona, a następnie wykonaj w zeszycie ćwiczenie 1 (możesz wypisać jeszcze inne produkty, które znasz i należą do tych grup).
3. Wykonaj ćwiczenie interaktywne i sprawdź, czy dobrze dopasowałeś podane produkty:
https://learningapps.org/watch?v=pzii7rydc18 – po dopasowaniu wszystkich produktów, kliknij niebieskie kółeczko w prawym dolnym rogu, aby sprawdzić poprawność dopasowania.
4. Teraz przeczytaj podpunkt „Pod działaniem wysokiej temperatury” w podręczniku na str. 72, a następnie zapisz w zeszycie:
Metody obróbki cieplnej produktów żywnościowych:
– suszenie
– duszenie
– pieczenie
– smażenie
– gotowanie
Mam nadzieję, że wiesz, na czym polega każda z tych metod i je znasz, jeśli nie, to poproś swoją mamę, aby Ci wyjaśniła, które produkty przygotowuje podanymi metodami.
Pozdrawiam Was serdecznie!

Wtorek 02. 06.

Język niemiecki

Dzień dobry,

dzisiejszy temat lekcji brzmi: Pogoda.

 

Na dzisiejszej lekcji nauczymy się opisywać  stan pogody. Przepiszcie do zeszytu poniższe słownictwo i nauczcie się go na pamięć.

das Wetter – pogoda

Wie ist das Wetter? – Jaka jest pogoda?

Wie ist das Wetter in Polen? – Jaka jest pogoda w Polsce?

Es regnet. – Pada deszcz.

Es schneit. – Pada śnieg.

Es ist kalt. – Jest zimno.

Es ist heiβ. – Jest gorąco.

Es ist sonnig. – Jest słonecznie.

Die Sonne scheint. – Świeci słońce.

Es ist bewölkt. – Jest pochmurnie.

Es ist wolkenlos. – Jest bezchmurnie.

Es ist warm. – Jest ciepło.

Es ist neblig. – Jest mgliście.

Es ist windig. –  Jest wietrznie.

das Gewitter – burza

Es donnert. – Grzmi.

Es blitzt. – Błyska się.

Obejrzyjcie krótki filmik, dzięki któremu przećwiczycie wymowę niektórych wyrazów.

https://www.youtube.com/watch?v=eJYRmAAuKTo

 

  1. Otwórzcie teraz proszę podręczniki na stronie 63. Przeczytajcie polecenie zad. 13. Ułóżcie jeszcze trzy minidialogi do następujących miesięcy: im April, im Juli, im Oktober, im Dezember.

Poniżej przetłumaczyłam dialog z podręcznika, swoich dialogów nie musicie tłumaczyć w zeszycie.

Wie ist das Wetter im Januar? – Jaka jest pogoda w styczniu?

Es ist kalt und es schneit. – Jest zimno i pada śnieg.

  1. Przechodzimy teraz do zeszytu ćwiczeń. Otwórzcie go na stronie 53 i wykonajcie zadanie 5.
  2. Następnie ułóżcie zdania w zadaniu 7 na stronie 54. Pamiętajcie o prawidłowym umiejscowieniu czasownika.
  3. Przechodzimy teraz do zadania 9 na stronie 55. Musicie wybrać pasujący wyraz z tabelki.
  4. Na zakończenie uzupełnijcie tekst maila Tiny do Brigitty na stronie 57. Poniżej wskazówki i tłumaczenie niektórych wyrazów z tego tekstu.

St. Moritz – kurort i ośrodek sportów zimowych, położony w dolinie Engadine na wysokości ok. 1800 m n.p.m. w kantonie Gryzonia w Szwajcarii, nad jeziorem St. Moritz.

die Umgebung – okolica

die Landschaft – krajobraz

Język polski

Temat: Okolicznik – o okolicznościach zdarzenia.

Otwórz plik: okolicznik

Plastyka

Temat: Postać w starożytności – ludzie i bogowie.
1. Dzisiejsza lekcja dla Was znajduje się tutaj: https://epodreczniki.pl/a/postac-w-starozytnosci—ludzie-i-bogowie/DvJcxfkhJ. Proszę przeczytać cały temat oraz wykonać ćwiczenie 1, 2, 4, 6.
Pozdrawiam Was bardzo serdecznie 🙂

Matematyka

Temat: Kalendarz-utrwalenie wiadomości.
1.Zrobimy razem ćwiczenie 7 ze strony 125 w zeszycie ćwiczeń:
a) Zaznaczcie w kalendarzu poszczególne daty:
 na zielono- 12 kwietnia
 niebieskie kółko- 14 kwietnia
 niebieski kwadrat-26 kwietnia
 niebieski trójkąt-5 kwietnia
b) Czy Agnieszka mogłaby zaznaczyć na tej kartce dzień sprzed 3 tygodni? NIE
Jaka była wtedy data? 22 marca
2. Zróbmy razem jeszcze jedno zadanie:
 Umówmy się, że dziś jest piątek 24 lipca.
a) Jaka data będzie w najbliższą środę? Środa będzie za 5 dni , czyli: 24+5=29
Odp.: W najbliższą środę będzie 29 lipca.
b) Jaka data będzie za 3 tygodnie? 3·7=21,    24+21=45 Nie ma 45 lipca ( lipiec ma 31 dni). Od 31 lipca upłynie 45-31=14 dni
Odp.: Za trzy tygodnie będzie 14 lipca.
3. Zróbcie proszę zadanie 2 na stronie 96 w podręczniku. Wybierzcie sobie jeden poziom i sprawdźcie odpowiedzi na końcu podręcznika. Do mnie proszę nic nie przysyłajcie.

Poniedziałek 01. 06.

Matematyka

Temat: Kalendarz i zegar-zadania.
1. Dzisiaj z okazji Waszego Święta przygotowałam Wam ćwiczenia interaktywne:
2. Kochani z okazji Dnia Dziecka życzę Wam spełnienia wszystkich Waszych marzeń, dużo uśmiechu na co dzień i wytrwałości 🙂 Jesteście bardzo dzielni! Widzę, że staracie się wykonywać swoje obowiązki jak tylko potraficie najlepiej 🙂 Ściskam Was wszystkich bardzo mocno 🙂

Język polski

Z okazji Dnia Dziecka życzę Wam, żeby uśmiech stale gościł na Waszych twarzach, a każdy dzień był niezapomnianą przygodą! Przygodą, która niesie ze sobą wiele pozytywnych doświadczeń. Niech spełniają się Wasze marzenia!

Temat: Dopełnienie określa orzeczenie.

Otwórz plik: dopełnienie

Historia

Bardzo proszę zapoznać się z oceną proponowaną na koniec roku. Każdy otrzymał maila z  ocenę na skrzynkę. Wszystkim słodziakom składam najsłodsze życzenia. Bawcie się, radujcie niech spełniają się Wasze marzenia (jeżeli marzenia dotyczą lepszej oceny z historii  – zapraszam na konsultacje). W dzisiejszym, jakże wyjątkowym dniu  – proszę sobie głowy historią nie zaprzątać. Pozdrawiam

Wychowanie fizyczne

Temat: Skok wzwyż. 
Pobierz plik: Skok wzwyż kl. V