Klasa 5b – Tydzień 12

Piątek 05. 06.

Matematyka

Temat: Obliczenia zegarowe – zadania

1.Zapisz temat w zeszycie i otwórz podręcznik na str. 96, tam jest zad. 1 poziom A. Kliknij w link https://www.youtube.com/watch?v=DJ7Og3E155s i rozwiąż to zadanie razem z nauczycielką prowadzącą lekcję (zatrzymuj lekcje, aby nadążyć i zrozumieć).
2.Teraz tak samo wykonaj poziom B https://www.youtube.com/watch?v=EzK4xC-2xw4
3.I poziom C https://www.youtube.com/watch?v=OljLDc_GUAk
4.I jeszcze poziom D https://www.youtube.com/watch?v=C0crCAzjQms
5.W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćw. 4, 5, 6 i 7 ze str.124 i 125.

Muzyka

Temat: Nie taki straszny ten dwór.
1. Na ostatniej lekcji poznaliśmy polskiego kompozytora epoki romantyzmu  – najwybitniejszego po Chopinie. Był nim Stanisław Moniuszko. Znacie już pierwszy powód, dla którego tak o nim mówimy. Dziś poznacie drugi.
Epoka romantyzmu to czas, w którym modne były opery. Niestety polscy kompozytorzy nie odnosili na tym polu sukcesów. Na scenach polskich wystawiano opery włoskie, francuskie, niemieckie. Dopiero Stanisław Moniuszko to zmienił.
2. Zapisz do zeszytu:
Stanisław Moniuszko nazywany jest ojcem polskiej opery narodowej. Skomponował on pierwszą polską operę – w polskim języku, poruszającą polskie problemy. Była to opera „Halka”.
Obejrzyj materiał:(od 2.45 choć proponuję obejrzeć od początku – ale za to nie musisz oglądać do końca)
Inne jego opery: 
Flis
Hrabina
Verbum nobile
Straszny dwór

Paria 

Wszystkie jego dzieła operowe podkreślały polską tożsamość narodową. Przedstawiały tradycje i obyczaje różnych stanów społecznych, dodawały otuchy w tragicznych momentach naszej historii.

W podręczniku znajdziecie informacje o jego operze pt. Straszny dwór.
Obejrzyj materiał:

Język polski

Temat: Nad przepaścią krawężnika – o wierszu Tadeusza Różewicza.

Otwórz plik: Przepaść T Różewicz

Historia

Zapisz w zeszycie  temat
Panowanie ostatnich Piastów. Utrwalenie wiadomości. Andegawenowie
.
Obejrzyj lekcję historii.

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,historia-lekcja-4-21052020,47831016

Zapisz w zeszycie punkty
1. Dynastia Andegawenów (Ludwik Węgierski -rządzi również Węgrami i jego córka Jadwiga), panowała w Polsce po śmierci Kazimierza Wielkiego po ustaniu dynastii Piastów.
2. Na tronie Polski zasiada Ludwig Węgierski po jego śmierci w 1382 r.  na tron Polski w 1384 r. zasiada jego młodziutka (10-letnia), wykształcona córka – Jadwiga.

Czwartek 04. 06.

Informatyka

Temat: Pierwszy program w Scratch

Dzisiaj spróbujesz zrobić pierwszy prosty program w środowisku Scratch

1.Obejrzyj lekcję https://www.youtube.com/watch?v=0BYPsODumWY – jest to lekcja wprowadzająca, która przypomni Ci informacje z poprzedniej lekcji.
2.Teraz kliknij ten link https://www.youtube.com/watch?v=T-l4n4p7g6I, obejrzyj i wysłuchaj lekcji, następnie otwórz program Scratch  www.scratch.mit.edu i stwórz proste programy poruszania się
i zmiany koloru Duszka – tak jak pokazane jest w lekcji.

Język niemiecki

Witam Was serdecznie,

dzisiejszy temat lekcji brzmi: Kiedy masz urodziny?

  1. Napiszcie na początek w zeszycie poniższe słownictwo:

Wann hast du Geburtstag? – Kiedy masz urodziny?

Ich habe Geburtstag am 15. Juni. – Mam urodziny piętnastego czerwca.

Wie alt wirst du? – Ile lat skończysz?

Ich werde 12. – Skończę 12 lat.

Wie feierst du deinen Geburtstag? – Jak obchodzisz swoje urodziny?

Ich möchte eine Party geben. – Chcę wydać przyjęcie.

Alles Gute zum Geburtstag! – Wszystkiego dobrego z okazji urodzin!

Zum Geburtstag viel Glück! – Z okazji urodzin dużo szczęścia!

 

Posłuchajcie teraz piosenki urodzinowej po niemiecku, poniżej link:

https://www.youtube.com/watch?v=fNUAqFRIMaE

 

  1. Otwórzcie podręcznik na stronie 67 i przeczytajcie komiks. Następnie odpowiedzcie w zeszycie na trzy pytania zadane w zadaniu 1.
  2. Na dzisiejszej lekcji nauczycie się również, jak odczytujemy oraz podajemy w języku niemieckim daty. Obejrzyjcie krótki filmik. Link poniżej:
  1. Po obejrzeniu filmu, rozwiążcie proszę zadanie 2 w zeszycie ćwiczeń na stronie 59.
  2. Następnie na tej samej stronie rozwiążcie zadanie 3. Jedno zdanie napisałam dla przykładu.

Wann hat deine Mutter Geburtstag? – Meine Mutter hat am zweiten Oktober Geburtstag.

Powodzenia!

Geografia

Dzień dobry!
Przesyłam temat i notatkę o kolejnym krajobrazie. Przepiszcie notatkę do zeszytu i przeczytajcie w podręczniku strony 130,131 i 132.
Temat: KRAJOBRAZ PUSTYNI LODOWEJ.
1. Pustynie lodowe leżą w klimacie okołobiegunowym.
2. Pustynie lodowe obejmują kontynent Antarktydy wokół bieguna pd i Arktykę (wyspa Grenlandia) wokół bieguna pn.
3. Cechy klimatu okołobiegunowego:
    a) przez większą część roku występuje klimatyczna zima
    b) niskie opady głównie śniegu (200 mm rocznie)
    c) silne wiatry
4. Antarktyda i Grenlandia pokryte są bardzo grubymi warstwami lodu nawet do 4 km.
5. Świat roślinny jest bardzo ubogi, na wybrzeżach występują jedynie mchy i porosty.
6. Zwierzęta:
    a) Antarktydy ( pingwiny, foki, kotiki, morsy, lwy morskie, w wodach wieloryby)
    b) Arktyki ( niedźwiedzie polarne, morsy, maskonury)
7. W Arktyce żyje bardzo mało ludzi, którzy zajmują się polowaniami i połowem ryb.
8. Antarktyda jest obszarem niezamieszkałym. Przebywają tam tylko czasowo naukowcy na stacjach badawczych (Polska też ma taką stację).
Pozdrawiam serdecznie!

Wychowanie fizyczne

Temat: Warcaby-rozrywka umysłowa.
Pobierz plik: Warcaby

Środa 03. 06.

Język polski

Temat: Tata w niebezpieczeństwie – ballada Adama Mickiewicza „Powrót taty”.

Otwórz plik: Adam Mickiewicz Powrót Taty

Matematyka

Temat: Obliczenia kalendarzowe – zadania

1.Zapisz temat i otwórz podręcznik na str. 96 i spójrz na zad. 2 poziom A. Teraz kliknij w link https://www.youtube.com/watch?v=7m8TcvoGRzM i rozwiąż to zadanie razem z nauczycielką, prowadzącą lekcję (zatrzymuj lekcje, aby nadążyć i zrozumieć).
2. Teraz kliknij https://www.youtube.com/watch?v=R-_W7DUdmD0 i rozwiąż  zadanie 4 ze str. 97
w ten sam sposób, co zad. 2.
2.Kliknij teraz ten link https://www.youtube.com/watch?v=oGh7JQPxszI i rozwiąż zadanie 5 ze str. 97, w ten sam sposób, co zad. 4.
3.Kliknij ten link https://www.youtube.com/watch?v=sMFpa-0vrT0  i rozwiąż zadanie 6 ze str. 97,
4.Teraz czas na zad. 7: https://www.youtube.com/watch?v=lMtjKpQnN7o.
5.Samodzielnie wykonaj zad.3 ze str. 97 i zad. 8 ze str. 98.

Biologia

Temat: Paprotniki.
2. Wykonajcie ćwiczenia interaktywne, które się w niej znajdują.
3. Przepiszcie do zeszytu To najważniejsze ze strony 128 w podręczniku.
4. Do mnie proszę nic nie przysyłajcie.

Technika

Temat: Jak przygotować zdrowy posiłek?
1. Dzisiaj dowiesz się, czym jest żywość przetworzona oraz nieprzetworzona oraz co to znaczy obróbka żywości.
2. Zapisz temat lekcji, otwórz podręcznik na str. 71 i przeczytaj podpunkt „Zanim produkty trafią do garnka…”.
Na podstawie przeczytanego teksty zapisz w zeszycie wyjaśnienie dla pojęć żywność nieprzetworzona oraz żywność przetworzona, a następnie wykonaj w zeszycie ćwiczenie 1 (możesz wypisać jeszcze inne produkty, które znasz i należą do tych grup).
3. Wykonaj ćwiczenie interaktywne i sprawdź, czy dobrze dopasowałeś podane produkty:
https://learningapps.org/watch?v=pzii7rydc18 – po dopasowaniu wszystkich produktów, kliknij niebieskie kółeczko w prawym dolnym rogu, aby sprawdzić poprawność dopasowania.
4. Teraz przeczytaj podpunkt „Pod działaniem wysokiej temperatury” w podręczniku na str. 72, a następnie zapisz w zeszycie:
Metody obróbki cieplnej produktów żywnościowych:
– suszenie
– duszenie
– pieczenie
– smażenie
– gotowanie
Mam nadzieję, że wiesz, na czym polega każda z tych metod i je znasz, jeśli nie, to poproś swoją mamę, aby Ci wyjaśniła, które produkty przygotowuje podanymi metodami.
Pozdrawiam Was serdecznie!

Wtorek 02. 06.

Język niemiecki

Dzień dobry,

dzisiejszy temat lekcji brzmi: Pogoda.

 

Na dzisiejszej lekcji nauczymy się opisywać  stan pogody. Przepiszcie do zeszytu poniższe słownictwo i nauczcie się go na pamięć.

das Wetter – pogoda

Wie ist das Wetter? – Jaka jest pogoda?

Wie ist das Wetter in Polen? – Jaka jest pogoda w Polsce?

Es regnet. – Pada deszcz.

Es schneit. – Pada śnieg.

Es ist kalt. – Jest zimno.

Es ist heiβ. – Jest gorąco.

Es ist sonnig. – Jest słonecznie.

Die Sonne scheint. – Świeci słońce.

Es ist bewölkt. – Jest pochmurnie.

Es ist wolkenlos. – Jest bezchmurnie.

Es ist warm. – Jest ciepło.

Es ist neblig. – Jest mgliście.

Es ist windig. –  Jest wietrznie.

das Gewitter – burza

Es donnert. – Grzmi.

Es blitzt. – Błyska się.

Obejrzyjcie krótki filmik, dzięki któremu przećwiczycie wymowę niektórych wyrazów.

https://www.youtube.com/watch?v=eJYRmAAuKTo

 

  1. Otwórzcie teraz proszę podręczniki na stronie 63. Przeczytajcie polecenie zad. 13. Ułóżcie jeszcze trzy minidialogi do następujących miesięcy: im April, im Juli, im Oktober, im Dezember.

Poniżej przetłumaczyłam dialog z podręcznika, swoich dialogów nie musicie tłumaczyć w zeszycie.

Wie ist das Wetter im Januar? – Jaka jest pogoda w styczniu?

Es ist kalt und es schneit. – Jest zimno i pada śnieg.

  1. Przechodzimy teraz do zeszytu ćwiczeń. Otwórzcie go na stronie 53 i wykonajcie zadanie 5.
  2. Następnie ułóżcie zdania w zadaniu 7 na stronie 54. Pamiętajcie o prawidłowym umiejscowieniu czasownika.
  3. Przechodzimy teraz do zadania 9 na stronie 55. Musicie wybrać pasujący wyraz z tabelki.
  4. Na zakończenie uzupełnijcie tekst maila Tiny do Brigitty na stronie 57. Poniżej wskazówki i tłumaczenie niektórych wyrazów z tego tekstu.

St. Moritz – kurort i ośrodek sportów zimowych, położony w dolinie Engadine na wysokości ok. 1800 m n.p.m. w kantonie Gryzonia w Szwajcarii, nad jeziorem St. Moritz.

die Umgebung – okolica

die Landschaft – krajobraz

Język polski

Temat: Okolicznik – o okolicznościach zdarzenia.

Otwórz plik: okolicznik

Plastyka

Temat: Postać w starożytności – ludzie i bogowie.
1. Dzisiejsza lekcja dla Was znajduje się tutaj: https://epodreczniki.pl/a/postac-w-starozytnosci—ludzie-i-bogowie/DvJcxfkhJ. Proszę przeczytać cały temat oraz wykonać ćwiczenie 1, 2, 4, 6.
Pozdrawiam Was bardzo serdecznie 🙂

Matematyka

Temat: Kalendarz i zegar – obliczenia

Na dzisiejszej lekcji przypomnisz sobie jak wykonywać obliczenia zegarowe i kalendarzowe

1.Obejrzyj lekcję https://www.youtube.com/watch?v=YXncLIo6HtE i przepisz Zapamiętaj z jej końcówki, bez wielbłąda i niebieskiej ramki.
2.Obejrzyj teraz tą lekcję https://www.youtube.com/watch?v=nqhFCYyQE2M i przepisz Zapamiętaj
z jej końcówki.
3.W zeszycie ćwiczeń na str. 123 wykonaj ćw. 1, 2 i 3.

Poniedziałek 01. 06.

Matematyka

Temat: Gry matematyczne

1.Wejdź na stronę https://www.gry.pl/gry/matematyka. Miłej zabawy.

Udanego Dnia Dziecka!

 

Język polski

Z okazji Dnia Dziecka życzę Wam, żeby uśmiech stale gościł na Waszych twarzach, a każdy dzień był niezapomnianą przygodą! Przygodą, która niesie ze sobą wiele pozytywnych doświadczeń. Niech spełniają się Wasze marzenia!

Temat: Dopełnienie określa orzeczenie.

Otwórz plik: dopełnienie

Historia

Bardzo proszę zapoznać się z oceną proponowaną na koniec roku. Każdy otrzymał maila z  ocenę na skrzynkę. Wszystkim słodziakom składam najsłodsze życzenia. Bawcie się, radujcie niech spełniają się Wasze marzenia (jeżeli marzenia dotyczą lepszej oceny z historii  – zapraszam na konsultacje). W dzisiejszym, jakże wyjątkowym dniu  – proszę sobie głowy historią nie zaprzątać. Pozdrawiam

Wychowanie fizyczne

Temat: Dzień dziecka-dniem sportu.
Pobierz plik: Dzień Dziecka Vb