Klasa 5b – Tydzień 13

Środa 10. 06.

Język polski

Temat: Jak łączą się wyrazy w zdaniu?

Otwórz plik: Jak łączą się wyrazy w zdaniu

Matematyka

Temat: Figury przestrzenne – bryły

Dzisiaj poznasz figury przestrzenne nazywane też bryłami

1.Obejrzyj lekcję https://www.youtube.com/watch?v=_S9MFPvK_-g
2.Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 141 i wykonaj ćw. 1 i 2
3.Obejrzyj lekcję https://www.youtube.com/watch?v=5h9CyxzieDk
4.W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćw. 3, 4 na str.142

Biologia

Temat: Nagonasienne.
2. Zapiszcie proszę notatkę do zeszytu (znajduje się na ostatnim slajdzie).

Technika

Temat: Konserwacja żywności.
1. Dzisiaj poznamy podstawowe metody konserwacji żywności.
2. Zapisz temat lekcji, otwórz podręcznik na str. 72 i przeczytaj podpunkt „Konserwacja żywności”. Następnie zapoznaj się z podanymi w podręczniku metodami na obrazku pod tekstem, który przeczytałeś.
3. Zapisz notatkę w zeszycie:
Metody konserwacji żywności:
1. chemiczne – solenie, słodzenie, marynowanie, wędzenie
2. fizyczne – pasteryzacja, sterylizacja, chłodzenie, mrożenie, suszenie, liofilizacja
3. biologiczne – kiszenie.
4. Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 3 z podręcznika na str. 73.

Wtorek 09. 06.

Język niemiecki

Dzień dobry,

dzisiejszy temat lekcji brzmi: Zaproszenie.

 

Na dzisiejszej lekcji nauczycie się formułować zaproszenie w języku niemieckim.

 1. Napiszcie w zeszycie odmianę czasownika „einladen”. Jest to czasownik rozdzielnie złożony.

ein|laden – zapraszać

l.poj. l.mn.
ich lade ein wir laden ein
du lädst ein ihr ladet ein
er,sie, es lädt ein sie, sie laden ein

 

Przykłady użycia:

Ich lade dich zum Geburtstag ein.  – Zapraszam ciebie na urodziny.

Wen lädst du ein? – Kogo zapraszasz?

Wir laden unsere Oma ein. – Zapraszamy naszą babcię.

 1. Napiszcie teraz w zeszycie słownictwo, które jest niezbędne do rozwiązania dzisiejszego zadania.

beginnen- zaczynać

ein bisschen- trochę

früher – wcześniej

helfen – pomagać

auch – też

bei – u

Bring! – Przynieś!

Etwas – coś

z.B (skrót od „zum Beispiel”) – na przykład

sich freuen – cieszyć się

Sei! – Bądź !

pünktlich – punktualnie

mit|bringen – przynosić ze sobą

Back! – Upiecz!

der Apfelstrudel- strudel jabłkowy

 

 1. Napiszcie proszę następnie odmianę czasownika modalnego „ sollen”.

sollen- mieć powinność

l.poj. l.mn.
ich soll wir sollen
du sollst ihr sollt
er, sie,es soll Sie, sie sollen

 

Przykłady użycia:

Karin soll pünktlich sein. – Karin powinna być punktualnie.

Soll ich etwas mitbringen? – Czy powinienem przynieść coś ze sobą?

 1. Otwórzcie teraz proszę podręczniki na stronie 69 i przeczytajcie tekst zaproszenia z zadania 9.

Rozwiążcie tylko polecenie a!

 1. Przechodzimy teraz do zadania 10 na stronie 70. Rozwiązanie zapiszcie w zeszycie.
 2. Otwórzcie następnie ćwiczenia na stronie 60 i rozwiążcie zadanie 6.
 3. Na zakończenie rozwiążcie zadanie 10 na stronie 62 w zeszycie ćwiczeń.

Język polski

Temat: Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy.

Otwórz plik: Pisownia nie z różnymi częściami mowy

Plastyka

Temat: Sztuka średniowiecza.
1. Na ostatnich lekcjach poznaliśmy sztukę antyku, a dzisiaj przechodzimy do kolejnej epoki – średniowiecza.
2. Na początku bardzo proszę, abyście przeczytali ten temat tutaj: https://flipbooki.mac.pl/szkola-podstawowa/klasa-6/plastyka-podr/mobile/index.html#p=25 (str. 22-26).
3. Następnie zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu z podsumowaniem oraz przykładami stylu gotyckiego i romańskiego: https://www.youtube.com/watch?v=TehdTAU6Ggc
4. Na następnej lekcji zrobimy krótką notatkę podsumowującą dzisiejszy temat.
Pozdrawiam Was serdecznie!

Matematyka

Temat: Średnia arytmetyczna

Na dzisiejszej lekcji poćwiczysz liczenie średniej arytmetycznej

1.Zapisz temat w zeszycie
2.Obejrzyj lekcję https://www.youtube.com/watch?v=_3T7nK1KUxM i przepisz Zapamiętaj z jej końcówki.
3.Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń ze str. 129, 130 i 131.

Poniedziałek 08. 06. 

Matematyka

Temat: Miary, wagi i pieniądze

Dzisiaj będziesz obliczać ile oraz za ile można coś kupić.

1.Otwórz zeszyt i zapisz temat
2.Otwórz podręcznik na str. 101 i spójrz na zad. 1 oraz na rysunki. Teraz kliknij https://www.youtube.com/watch?v=oiWbTTszeBEi i rozwiąż to zadanie z nauczycielką prowadzącą lekcję (zatrzymuj lekcje, aby nadążyć i zrozumieć).
3.Kliknij https://www.youtube.com/watch?v=-5C6KvGAmN8 i rozwiąż podobnie zad. 2
4.Kliknij https://www.youtube.com/watch?v=xF0UMnyiM-4 i rozwiąż podobnie zad. 3.
5.Kliknij https://www.youtube.com/watch?v=Wl64HwEefJY i rozwiąż podobnie zad. 4
6.Kliknij https://www.youtube.com/watch?v=H6DePkvZ1Wo i rozwiąż podobnie zad.5
7.Kliknij https://www.youtube.com/watch?v=AbOOvKnulYo i rozwiąż podobnie zad. 6 na str. 102.
8.Kliknij https://www.youtube.com/watch?v=q7S_IUYpKjE i rozwiąż zad. 7
9.Kliknij https://www.youtube.com/watch?v=NUu4SAuYgUE i rozwiąż zad. 8

Język polski

Temat: Jak używać wielokropka?

 

Dziś kolejna lekcja z zakresu interpunkcji. Porozmawiajmy o wielokropku.

 1. Otwórz podręcznik na s. 279 i wykonaj ćwiczenie na rozgrzewkę. Jest tam dialog Pani Kropki i Pana Przecinka, wprowadzający w zagadnienie.
 2. Zastanów się, kiedy stosujemy wielokropek. Udziel sobie głośno odpowiedzi. Uporządkuje to Twoje myśli.
 3. Przeczytaj głośno informację „Nowa wiadomość”. Kiedy jeszcze stosujemy wielokropek?
 4. Zapisz notatkę w zeszycie.
Wielokropek to znak interpunkcyjny składający się z trzech kropek …

Wielokropek stosujemy:

1)     gdy nie kończymy wypowiedzi z powodu emocji, np. Jestem taki szczęśliwy…

2)     gdy pomijamy fragment cytowanego tekstu – wtedy wielokropek zapisujemy w nawiasie kwadratowym […], np. „Babcia […] stawia stopę nad przepaścią krawężnika”.

(w nawiasie […] zawiera się opis babci, którego nie chcę cytować)

 

 

 1. Zapisz w zeszycie trzy dowolne wypowiedzi, w których użyjesz wielokropka.
 2. Teraz otwórz Zeszyt ćwiczeń na s. 101 i wykonaj zadania z rozdziału. Możesz pominąć zadanie z gwiazdką, ale nie jest takie trudne. Przeczytaj! Powinieneś sobie poradzić! Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do mnie.
 3. Wyślij do mnie zdjęcie zad. 4/ s. 102. Na Twoje odpowiedzi czekam dziś – czyli w poniedziałek 8 czerwca.
 4. Powodzenia!

Historia

Zapisz temat i punkty w zeszycie.
Unia Polski z Litwą
1. Jadwiga królem Polski.  (czytaj podręcznik strona 194 i 195)
2. Pogańska Litwa.  (czytaj podręcznik strona 195)
3. Unia Polski z Litwa zawarta w Krewie ( na Litwie) w 1385 roku. (czytaj podręcznik strona 196 i 197)
4. Zawarcie małżeństwa 12 –letniej Jadwigi z Władysławem Jagiełło (Litwin).
Koniec pisania. Teraz zapraszam do przeanalizowania mapy na stronie 195 lub w zeszycie ćwiczeń strona 85. Jak zauważyliście nazwa naszego państwa to Królestwo Polskie, które w „połączeniu” z Wielkim Księstwem Litewskim daje ogromne państwo i siłę. Teraz wykonaj ćwiczenie 4 na stronie 86 zeszyt ćwiczeń.

Wychowanie fizyczne

Temat: Badminton, kometka-sport i rekreacja.
Pobierz plik: Badminton i Kometka