Klasa 5b – Tydzień 5

Piątek 17. 04.

Język polski

Temat: Atlantyda – kraina mitologiczna.

Przechodzimy do nowego działu – mitologii. Zanim zaczniemy czytać mity greckie, poznamy wiersz polskiej noblistki – Wisławy Szymborskiej. Przypominam ci, że Literacką Nagrodę Nobla poetka otrzymała w 1996 roku.

Otwórz podręcznik na s. 200 – jest tam fotografia noblistki. Zapoznaj się z notką biograficzną.

Punktem wyjścia dla wiersza jest historia Atlantydy – mitycznej krainy będącej rzekomo miejscem istnienia rozwiniętej cywilizacji, która została zniszczona przez serię trzęsień ziemi i zatopiona przez wody morskie. Zagładę królestwa opisuje starożytny filozof Platon (IV w. p.n.e.) w swoich dialogach (Timaios i Kritias).

Do dziś nie udało się nikomu podać żadnych dowodów na istnienie Atlantydy, historia jej zagłady pozostaje więc hipotezą. Zafascynowani historią Atlantydy naukowcy ciągle jednak szukają dowodów na jej istnienie, o czym opowiem Ci na koniec lekcji.

Szymborska wykorzystuje tę mitologiczną opowieść w swoim wierszu „Atlantyda”, mającym w tytule nazwę mitycznej krainy.

Przeczytaj teraz fragment wiesza Wisławy Szymborskiej na s. 200 w podręczniku i wysłuchaj go w wykonaniu Grzegorza Turnaua https://www.youtube.com/watch?v=AMRQkJHmy90

W swoim wierszu Szymborska skupia się na niepewności istnienia Atlantydy. Nie ma dowodów, że istniała ta mitologiczna kraina, ale nie możemy też z całą pewnością powiedzieć, że nigdy jej nie było.

Sposobem ujawnienia niepewnego statusu omawianej wyspy jest zastosowanie w wierszu pytań retorycznych. Podmiot liryczny pyta:

„Czy było komu kochać kogo?
Czy było komu walczyć z kim?”

Poetka sięga w tych pytaniach do dwóch sfer istotnych dla życia człowieka, związanych z jego relacjami z innymi – do miłości (czyli relacji najbardziej pozytywnej) i do walki (relacji najbardziej negatywnej). Są to wyznaczniki ludzkiej egzystencji, takie elementy naszej działalności, które nadają nam statut ludzi. Także ten element istnienia Atlantów jest poddany w wątpliwość.

Istnienie mieszkańców Atlantydy nie może więc zyskać obiektywnego potwierdzenia, o czym świadczy ostatni wers „Na tej plus minus Atlantydzie”.

Zapisz do zeszytu temat i notatkę:

 1. Tematem wiersza „Atlantyda” Wisławy Szymborskiej jest wątpliwe istnienie tytułowej mitologicznej krainy. Podmiot liryczny zastanawia się, czy naprawdę istniało to zaginione miasto i czy żyli w nim ludzie, stawiając w utworze pytania retoryczne, np. „Czy było komu kochać kogo?”.
 2. Przepisz z podręcznika informację Nowa wiadomość ze s. 201 z podręcznika – co to jest pytanie retoryczne. Zapisz jeszcze jeden przykład pytania retorycznego z wiersza Szymborskiej.
 3. Wyjaśnij znaczenie zwrotów (frazeologizmów):
 • ślad po niej zaginął,
 • obrócić coś w popiół,
 • lec w gruzach,
 • popaść w ruinę.

Jeżeli zainteresowała Cię historia zaginionej Atlantydy, obejrzyj filmy. W pierwszym z nich znajdziesz informację, jak Atlantyda wyglądała wg Platona: https://www.youtube.com/watch?v=Zesp6JtW-lk

W drugim poszukiwacze tajemnic odkrywają na Atlantyku kamienne kotwice i snują przypuszczenia o istnieniu w tym miejscu Atlantydy właśnie: https://www.youtube.com/watch?v=9T_DIFN_JYA

Dla chętnych https://www.youtube.com/watch?v=rUyqVZLc0_8 czy Atlantyda mogła być na Saharze? Naukowcy przekonują, że słynne „oko Sahary” to pozostałości po Atlantydzie. Polecam obejrzenie filmów.

 

Muzyka

Temat: Uderz w strunę, a rozlegnie się muzyka.

 Dzisiaj poznajemy ostatnią grupę instrumentów strunowych, mianowicie instrumenty strunowe uderzane.

1. Zapisz notatkę do zeszytu: (to, co jest napisane wytłuszczonym drukiem)

Do instrumentów strunowych uderzanych zaliczamy: fortepian, pianino i cymbały.

 FORTEPIAN

 Za pierwszego konstruktora fortepianu uważa się Bartolomeo Cristofori, który wynalazł i zastosował w instrumencie mechanizm młoteczkowy. Naciśnięcie klawisza uruchamia mały, drewniany młoteczek, który uderza w strunę i szybko od niej odskakuje.

Nie wróżono mu zbyt wielkiej kariery ze względu na wielkość- choć bardzo szybko doceniono jego walory, mianowicie skalę i potęgę brzmienia. Dlatego zaczęto się zastanawiać, co zrobić by zmniejszyć jego rozmiar. Tak powstało pianino.

Obejrzyj materiał :

https://www.youtube.com/watch?v=yDTn2ru2cWo&list=RDyDTn2ru2cWo&start_radio=1

https://www.youtube.com/watch?v=GOZJBVavAQA

PIANINO 

Pianino to odmiana fortepianu, w którym struny ustawione są pionowo. (Stąd znacznie mniejszy rozmiar instrumentu). Dzięki znacznie mniejszym rozmiarom i sile brzmienia bardzo popularne w muzykowaniu domowym.

Pianino mamy w szkole. na każdej lekcji słyszymy jego brzmienie.

CYMBAŁY

Obejrzyj materiał :

https://www.youtube.com/watch?v=sQY_4iwgBJc

Ten instrument opiszcie sami (na ocenę). W podręczniku  na str.100 znajdziecie jego  opis. Prace przesyłajcie proszę do 24 kwietnia br. na adres smolnik.muzyka@gmail.com , podpisując się zawsze imieniem, nazwiskiem oraz klasą.

 

Historia

Przypomnienie.  6.04.20 poniedziałek obejrzeliście na kanale TVP HISTORIA, lekcję historii    „ Bolesław Chrobry – królem Polski. Dzisiejszy temat lekcji:  „Polska Bolesława Chrobrego”. (142 i 143)

Proszę zapisać punkty

1.B. Chrobry chce przyłączyć do Polski ziemie Prusów (Warmia, Mazury).Prusowie-poganie, napadali na Polskę w celu zdobycia łupów.  
 2. Pomoc  B. Chrobrego  w wyprawie (nazywana misyjną) biskupa czeskiego Wojciecha do Prus (cel –zdobycie ziem)                    a) zabili Wojciecha i nie chcieli wydać jego zwłok  b) B. Chrobry sprowadza ciało do Gniezna, a biskup ogłasza go świętym.  
3. Zjazd gnieźnieński  w 1000r. bierze w nim udział B. Chrobry i cesarz Otton III   a)ogłaszają powstanie biskupstw: Gniezno, Kraków, Kołobrzeg, Wrocław     b)Otton III uznaje Polskę za równą innym państwom chrześcijańskim. (Francja, Niemcy).   
4. Trzy wojny polsko- niemieckie (pruskie)w latach 1002 – 1018.   
5. B. Chrobry przyłącza do Polski: Łużyce – Milsko, Słowację, Morawy, w 1018r. – Grody Czerwińskie. Chwilowo przyłączył Czechy i kawałek Rusi Kijowskiej.  Traci – Pomorze Zachodnie.   (zobacz mapa strona 146 podręcznik).  
6. 1025r B. Chrobry zostaje pierwszym królem Polski.                                                                                                                                      Z pomocą tych punktów i mapy na str. 146 wykonaj ćwiczenie (zeszyt ćwiczeń) 2 i 3 na stronie 61. Przeczytaj stronę 142 i 143.
Matematyka

Temat: Skracanie i rozszerzanie ułamków dziesiętnych

1.Obejrzyj filmik na stronie https://www.youtube.com/watch?v=GoPAGJk-FkQ.
2.Zapisz temat w zeszycie, a pod nim:
    Skracanie i rozszerzanie ułamków dziesiętnych polega na skreślaniu lub dopisywaniu odpowiedniej ilości zer na końcu, np. 0,04 = 0,0400           1, 1800= 1, 180       0,70 = 0,7
35,4 = 35,4000          5 = 5,0 = 5,00   i.t.d.
3.Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 90 i wykonaj ćwiczenia na tej stronie. Wskazówka do ćw. 5:
najpierw zapisujemy ułamek zwykły, tak jak jest, a dopiero później skracamy, np.
0,20 = 20/100 =1/5  ( / to kreska ułamkowa).

 

Czwartek 16. 04

Wychowanie fizyczne

Temat: Polscy sportowcy-wzory dla najmłodszych.

Polscy sportowcy kl.V

 

Geografia

Dzień dobry!
Przesyłam Wam kolejny temat i notatkę do niego. Przepiszcie sobie do zeszytu, a na końcu będzie zadanie dla Was. Przeczytajcie w podręczniku strony 103, 104 i 105.
Temat: JAK SCHARAKTERYZOWAĆ KLIMAT?
 1. Aby scharakteryzować klimat danej miejscowości trzeba znać średnie temperatury i średnie opady w każdym miesiącu w tej miejscowości. Następnie trzeba policzyć:
        a) średnią temperaturę roku (dodajemy temperatury wszystkich miesięcy i dzielimy przez dwanaście – pamiętamy, że jeśli mamy temperatury dodatnie i ujemne to od sumy dodatnich odejmujemy sumę ujemnych i dzielimy przez 12 – popatrzcie na zieloną ramkę na stronie 105 tam macie przykład)
        b) roczną amplitudę temperatury – jest to różnica temperatury najcieplejszego i najzimniejszego miesiąca. (przykład macie na str. 104 w ramce – zobaczcie co się dzieje jak od liczby dodatniej odejmujemy liczbę ujemną)
        c) roczną sumę opadów ( dodajemy opady 12 miesięcy ale już nie dzielimy przez 12 to jest suma – ramka str 105
  2. Przebieg temperatury i opadów pokazuje się graficznie na wykresie zwanym klimatogramem.
      ( obejrzyjcie na str. 103 klimatogram dla Warszawy i przeczytajcie z jakich elementów się składa – jak wrócimy do szkoły to narysujemy sobie taki wykres bo jest to dość skomplikowane)
Zadanie: Poniżej podaje Wam po nazwie miesiąca średnią temperaturę, a za nią wysokość opadów.
  styczeń              -6 st.C , 30 mm
  luty:                  -2 st.C , 40 mm
  marzec:              2 st.C , 40 mm
  kwiecień:            6 st.C , 65 mm
  maj:                 12 st.C , 70 mm
  czerwiec:          16 st.C , 85 mm
  lipiec:               19 st.C , 100 mm
  sierpień:           17 st.C ,  80 mm
  wrzesień:          14 st.C , 60 mm
  październik:       10 st.C , 45 mm
  listopad:              4 st.C , 20 mm
  grudzień:            -3 st.C , 15 mm
Na podstawie tych danych odpowiedzcie na następujące pytania:
1.Który miesiąc jest najcieplejszy?
2.Który miesiąc jest najzimniejszy?
3.Oblicz roczną amplitudę temperatury
4.Oblicz średnią temperaturę całego roku
5.Który miesiąc ma najniższe opady?
6.Oblicz roczną sumę opadów.
I prześlijcie mi odpowiedzi. Tylko numer pytania i odpowiedź. Wpadnie dobra ocena.
Pozdrawiam!
Informatyka

Temat: Wykonujemy obramowanie i cieniowanie

1.Obejrzyj film na stronie  https://www.youtube.com/watch?v=NEftmlakJII.
2.Otwórz podręcznik na str. 113 i przeczytaj ten temat do ćw. 2 na str. 115.
3. W ramach ćwiczenia wykonaj obramowanie i cieniowanie dowolnych zdań. Możesz skorzystać
z  Rys.1 na str. 113 i Rys. 2 na str. 115.

 

Język niemiecki

Witam Was serdecznie,

dzisiejszy temat lekcji brzmi: Słownictwo związane ze spędzaniem czasu wolnego.

 1. Na wstępie zapiszcie proszę w zeszycie pod tematem nazwy niektórych dyscyplin sportowych:

joggen –

Fußball spielen –

inlineskaten-

Rad fahren –

Ski fahren –

Tennis spielen –

surfen –

reiten –

Volleyball spielen –

schwimmen –

Korzystając ze słowniczka, który znajduje się w Waszych podręcznikach na stronie 85 (Modul 4, Kapitel 1), wpisz obok każdej dyscypliny tłumaczenie.

 1. Wykonaj następnie zadanie 1 w podręczniku na stronie 46. Rozwiązanie zapisz w zeszycie.
 2. Jako podsumowanie lekcji wykonaj proszę ćwiczenie 1 ze strony 39 w zeszycie ćwiczeń.

Zdania napisz w 1 os. l. poj. Pamiętaj o odmianie czasownika do 1 os. l. poj.  Zwróć uwagę na podany przykład. Pamiętaj, że czasownik  „fernsehen” jest czasownikiem rozdzielnie złożonym.

 

 

Środa 15. 04.

Język polski

Temat: Utrwalenie wiadomości.

Zanim przejdziemy do kolejnego działu, utrwalmy wiadomości z właśnie zakończonego. Nie będzie tym razem pracy klasowej – ocenię jednak zadania z utrwalenia.

 1. Otwórz podręcznik na s. 196 i zapoznaj się z mapą myśli z pojęciami omawianymi ostatnio. Zauważ, że przy podanych zagadnieniach są podane numery stron, żeby łatwo móc znaleźć te pojęcia w podręczniku.
 2. Zapoznaj się z tekstem „Jan z Kolna” na s. 197. Na kolejnej stronie znajdują się pytania do tekstu oraz do pojęć z całego rozdziału. Zapisz wszystkie odpowiedzi w zeszycie (11 odpowiedzi) i wyślij mi je – ocenię Twoją pracę. W zadaniu 1. i 3. zapisz tylko litery, np. 1. A, 3. P, F.
 3. Przed zadaniem 11 przypomnij sobie, czym jest przysłówek i wykonaj ćwiczenia interaktywne https://gwo.pl/jaki-gdzie-kiedy-p4125 oraz https://gwo.pl/przyslowki-przeciwstawne-p4124.
 4. Jeśli spodobały Ci się ćwiczenia z przysłówka i masz czas, możesz jeszcze poćwiczyć: https://gwo.pl/przyslowek-z-czasownikiem-p4126 oraz https://gwo.pl/rozpoznawanie-przyslowkow-p4123.
 5. Na wykonanie zadań masz dwa dni, więc odeślij mi je najpóźniej w czwartek 16. 04.
 6. Pracuj z podręcznikiem. Powodzenia!

 

 

Matematyka

Temat: Zapisywanie i odczytywanie ułamków dziesiętnych

1.Obejrzyj materiał ze strony https://www.youtube.com/watch?v=oWVVnG1hWC0.
2.Otwórz podręcznik cz.2 (jeśli nie masz, to tutaj jest link do ebooka https://ebooki.nowaera.pl/nowasp/?_ga=2.21799995.1000069703.1586883891-2049739686.1568140552 na str. 9 – 10 i przeanalizuj przykłady na tych stronach.
3. Zapisz temat w zeszycie, a następnie wykonaj zadanie 4, 6 i 8 ze str. 12-13.

 

 

Biologia 

Temat: Porosty.
1. Zapiszcie proszę pod tematem: Porosty zaliczamy do królestwa grzybów. Ciało ich zbudowane jest ze strzępek grzyba i komórek glonów. Grzyby zapewniają ochronę i dostarczają glonom wodę i sole mineralne, a glony dają grzybom pokarm wytworzony w procesie fotosyntezy. Porosty to organizmy pionierskie tzn. ze względu na niewielkie wymagania życiowe jako pierwsze zasiedlają nowe środowiska.
2. Obejrzyjcie proszę prezentację o grzybach i porostach https://view.genial.ly/5e6e79fb4b44a00fb794e682/presentation-grzyby-i-porosty?fbclid=IwAR1T9EtjA9kr4w8ZZ ( nie róbcie już żadnych notatek). Zagrajcie w gry znajdujące się na końcu (milionerzy- gra nr 3 o porostach). Miłej zabawy 🙂

Technika

Temat: Elementy rysunku technicznego. 
1. Przypomnij sobie naszą pierwszą lekcję o rysunku technicznym – przejrzyj w zeszycie naszą notatkę na ten temat. Dzisiaj dowiesz się, jak go tworzyć. Przeczytaj w podręczniku strony 53-54.
2. Aby utrwalić poznane zasady, wykonaj następujące ćwiczenia: