Klasa 6a – Tydzień 11

Piątek 29. 05.

Język polski

Temat: Jak napisać list oficjalny?

List oficjalny, w odróżnieniu od listu prywatnego, skierowany jest do osoby publicznej lub do instytucji, urzędu czy organizacji. Tekst ten ma najczęściej charakter prośby lub podziękowania. Cechują go zwięzłość i rzeczowość.

1.      Na początku obejrzyj dwuminutowy filmik, który wyjaśnia, po co pisze się listy oficjalne i jakie są jego najważniejsze cechy. Oto link: https://app.biteable.com/watch/1712868/0410f4c5804ff4c1da534dab4a2d9c916d5706b5

2.      Otwórz podręcznik na stronie 299 i uważnie przeczytaj informacje zamieszczone w ramkach, koniecznie przeanalizuj treść przykładowego listu oficjalnego zamieszczonego na stronie 300.

3.      Przepisz do zeszytu schemat listu oficjalnego (możesz wydrukować i wkleić).

4.      Odpowiedz pisemnie na pytania 1, 3 i 4 z podręcznika 300-301 str.

5.      Zastanów się nad poleceniem 6 / 301 s. podręcznika.

We wtorek kontynuacja tematu.

Pozdrawiam serdecznie!

 

 

 

 

 

 

 

Geografia

Dzień dobry

Przesyłam kolejny temat i notatkę do niego. Przepiszcie notatkę do zeszytu i przeczytajcie w podręczniku strony 99-105 oglądając mapki, wykresy i diagramy.

Temat: ROLNICTWO DANII I WĘGIER.

 1. Rolnictwo jest działem gospodarki, który zajmuje sie uprawą roślin i hodowlą zwierząt, dostarczaniem produktów dla przemysłu spożywczego, włókienniczego, skórzanego.
 2. Warunki dla rozwoju rolnictwa dzielimy na:
 3. a) przyrodnicze czyli klimat (temperatury i opady), ukształtowanie terenu oraz gleby.
 4. b) pozaprzyrodnicze czyli mechanizacja rolnictwa, stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, wielkość gospodarstw, wykształcenie rolników.

(popatrzcie na tabelke na str.99)

 1. Rolnictwo Danii stoi na bardzo wysokim poziomie. Warunki naturalne sprzyjają rozwojowi rolnictwa ( przewaga nizin, łagodny i wilgotny klimat, średnie gleby). Ponad 60% pow. Danii to pola uprawne. Rolnictwo jest wysoko zmechanizowane, duże nawożenie, przewaga dużych gospodarstw. Główne uprawy to pszenica, jęczmień, żyto, buraki cukrowe. Hodowla bydła (krowy) i trzody chlewnej (świnie) (popatrzcie na mapkę na str. 101)
 2. Rolnictwo Węgier jest na średnim poziomie. Przeważają niziny, występuje ciepły ale trochę zbyt suchy klimat, żyzne gleby (czarnoziemy). Przeważają małe gospodarstwa rolne. Główne uprawy to pszenica, kukurydza, buraki cukrowe, słoneczniki. Duże znaczenie ma sadownictwo i ogrodnictwo (winnice, pomidory, papryka) Hodowla bydła i trzody chlewnej. (popatrzcie na mapkę na str. 102)

Przypominam o zadaniu z poprzedniego tematu. Jeszcze nie wszyscy mi przesłali.

Pozdrawiam

Muzyka

Temat: Podsumowanie wiadomości o epoce klasycyzmu.

1. Zapisz notatkę do zeszytu:

W okresie klasycyzmu następował rozwój opery. Operę poprzedzała uwertura czyli instrumentalny wstęp mający za zadanie wprowadzić słuchacza w nastrój dzieła. Wspaniałe opery komponował Wolfgang Amadeusz Mozart. Jedną z jego słynnych oper jest Wesele Figara.

Żartobliwa aria tytułowego Figara stała się muzycznym przebojem nie tylko we Wiedniu, ale i w innych stolicach europejskich. W jednym z listów z Pragi kompozytor pisał :

Tu nie mówi się o niczym innym, tylko o Figarze: gra się, śpiewa się i gwiżdże tylko Figara, nie chodzi się na inne opery tylko Figara, zawsze tylko Figaro.

To wspaniałe dzieło operowe stale bawi i fascynuje muzyką kolejne pokolenia melomanów.

Obejrzyj materiał:

https://www.youtube.com/watch?v=bKBGRO-GYYo

Zakończyliśmy omawiać epokę klasycyzmu. Teraz proszę , abyście uzupełnili zdania, które znajdziecie w załączniku Klasa 6A SP Chwarstnica – 29.05.2020 – karta pracy. Jeśli nie możecie wydrukować załącznika, to przepiszcie zadania do zeszytu. Pracę wyślijcie, tak jak zawsze na adres smolnik.muzyka@gmail.com do 05 czerwca br., proszę byście podpisywali się zawsze imieniem i nazwiskiem oraz klasą.

Matematyka

Temat: Objętość graniastosłupa – rozwiązywanie zadań.

1. Otwórz załącznik: Objętość graniastosłupów kl.6a

Czwartek 28. 05.

Język niemiecki

Dzień dobry,

dzisiejszy temat lekcji brzmi: Rozwiązywanie zadań.

Na dzisiejszej lekcji, proszę abyście rozwiązali załączoną kartę pracy (proszę wybrać sobie wersję A lub B). Karta pracy kl. VI, 28.05.2020r.

Rozwiązaną kartę proszę przesyłać do 04.06.2020r. Proszę pilnować terminu, gdyż nie przesłanie rozwiązań do tego dnia, skutkuje oceną niedostateczną! Poniżej wskazówki do rozwiązywania zadań.

1. Zadanie A jest bardzo łatwe. Należy nazwy mebli przyporządkować odpowiedniemu rodzajowi.

2. W zadaniu B musicie zdecydować, która forma rodzajnika jest poprawna. Zerknijcie jeszcze raz do lekcji z 20.05.2020r., w której podałam po jakich czasownikach rzeczownik występuje w celowniku lub w bierniku.

3. W zadaniu C musicie wstawić zaimek pytajacy „wo” (gdzie) lub „wohin” (dokąd). Zwróćcie uwagę, który czasownik występuje w zdaniu i czy po tym czasowniku rzeczownik występuje w celowniku (patrz lekcja z 20.05.2020r.), a więc wybierzemy zaimek pytajacy „wo”, czy też jest to czasownik, po którym rzeczownik występuje w bierniku, a więc wybierzemy „wohin”.

Matematyka

Temat: Objętość prostopadłościanu i sześcianu

Na dzisiejszej lekcji nauczysz się :

 – jak oblicza się jak objętość prostopadłościanu i sześcianu.

1.     Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=SAC3K9zJXc0

2.     Otwórz stronę https://epodreczniki.pl/a/objetosc-prostopadloscianu/D1HufllvV

3.     Przeczytaj i przeanalizuj lekcję.

4.     Przepisz do zeszytu

Aby obliczyć objętość prostopadłościanu, mnożymy jego wymiary: długość, szerokość i wysokość.
Objętość figury najczęściej oznaczamy literą V

Objętość prostopadłościanu - Epodreczniki.pl

Aby obliczyć objętość sześcianu, podnosimy do trzeciej potęgi długości jego krawędzi.

Objętość sześcianu i prostopadłościanu | MATEMATYKA W PODSTAWÓWCE

5.     wykonaj ćwiczenia 1, 2, 3, 6, 9. Zawsze sprawdź rozwiązanie.

6.     W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćw.2 str.11, ćw.3 str. 112,ćw.4 str.112

Informatyka

Temat: Zastosowania komputerów

Przechodzimy dzisiaj do ostatnich tematów w klasie szóstej, w których dowiesz się, jak, gdzie, komu potrzebny jest komputer.

1.Obejrzyj i posłuchaj prezentacji https://slideplayer.pl/slide/846329/

Wychowanie fizyczne

Temat: Sztafeta – przekazanie pałeczki w strefie zmian.

Historia

Temat: Upadek Rzeczpospolitej.

 1. Na początek obejrzyj film: https://gwo.pl/upadek-rzeczypospolitej-p4676
 2. Otwórz podręcznik na s. 218 i przeczytaj cały temat. Zwróć szczególną uwagę na postać Tadeusza Kościuszki i jego działania w obronie niezawisłości Polski.
 3. Teraz obejrzyj film o insurekcji kościuszkowskiej https://www.youtube.com/watch?v=bbWnUn-1wpw
 4. Zapisz w zeszycie notatkę:
1. Wybuch insurekcji kościuszkowskiej

a. po drugim rozbiorze okrojona Polska była całkowicie zależna od Rosji

b. powstanie było planowane przez patriotów należących do tajnych organizacji

c. na naczelnika powstania wyznaczono gen. Tadeusza Kościuszkę

d. Tadeusz Kościuszko ogłosił akt powstania w Krakowie 24 III 1794 r.

 

2. Tadeusz Kościuszko 7 V 1794 r. ogłosił Uniwersał połaniecki – poprawiał położenie chłopów

 

3. Przebieg powstania

a. wojska Tadeusza Kościuszki odniosły pierwsze zwycięstwo pod Racławicami

b. w lipcu 1794 r. wojska rosyjskie i pruskie przystąpiły do oblężenia Warszawy

 zostało przerwane na skutek wybuchu powstania w Wielkopolsce

 z pomocą do Wielkopolski wyruszył gen. Jan Henryk Dąbrowski

c.  10 X 1794 r. po klęsce pod Maciejowicami Kościuszko dostał się do niewoli rosyjskiej

d. wojska carskie zdobyły szturmem Pragę 4 XI 1794 r.

 

4. Trzeci rozbiór Polski  1795 r.

a. Prusy zabrały zach. część Mazowsza z Warszawą

b. Austria otrzymała południową i wschodnią część Mazowsza

c. Rosja przejęła Litwę, Polesie, Wołyń oraz ziemie białoruskie

d. trzeci rozbiór oznaczał całkowitą likwidację państwa polskiego.

5. Przyczyny upadku Rzeczpospolitej.

 

 1. Na podsumowanie obejrzyj film o rozbiorach Polski: https://www.youtube.com/watch?v=ZBx40SBSvoU
 2. To już ostatni temat z działu. Powtórz wiadomości na przyszły tydzień.

Środa 27. 05.

Język polski

Temat: Człowiek i zwierzęta – jak równy z równym.

Dzień dobry, rozpoczynamy pracę w ostatnim rozdziale naszego podręcznika. Proszę nie być zaskoczonym, ale trochę będziemy „skakać po tematach”. J

1.      Otwórz podręcznik na stronie 294 i przeczytaj fragment artykułu Olgi Kowalik pt.: „Delfin człowiekowi człowiekiem”.

2.      Zastanów się, jak byś odpowiedział na pytanie 1 i 2  zamieszczone pod tekstem.

3.      Odpowiedz pisemnie na pytanie 3 i 6 / 295 str.

4.      Na zakończenie zachęcam Ciebie do obejrzenia krótkiego filmu przyrodniczego na temat delfinów. Oto link: https://youtu.be/VkItjOCYyPo

Pozdrawiam serdecznie!

Biologia

Temat: Przegląd i znaczenie ptaków.
1. Tak jak pisałam w poprzednim tygodniu, temat lekcji jest rozłożony na dwie lekcje.
2. Bardzo proszę dokończyć notatkę przez osoby, które jeszcze tego nie zrobiły. ( przypominam link do prezentacjihttps://view.genial.ly/5e83565a59ee3c0df4de03bc/presentation-ptaki-klasa-6 )
3. Dla osób chętnych przygotowałam Ptasi Escape Room. Po rozwiązaniu wszystkich zadań i wpisaniu hasła do sejfu, zobaczycie pytanie. Odpowiedź proszę przysłać na mój adres ania.diagnoza@tlen.pl
Czekam na wasze odpowiedzi 🙂

Plastyka

Temat: Projektuję własny ornament.
 
1. Na ostatniej lekcji poznaliście, czym są ornamenty, a dzisiaj zaprojektujecie własne. 
2. Inspirując się poznanymi w trakcie ostatniej lekcji motywami zdobniczymi, zaprojektuj własny ornament. Może być wykonany wybraną techniką na płaszczyźnie lub w przestrzeni. Wykorzystaj rysunek, malarstwo, grafikę lub rzeźbę. 
Na Wasze prace czekam do przyszłego wtorku, tj. 02.06.2020r. Powodzenia!

Język niemiecki

Witam Was serdecznie,

dzisiejszy temat lekcji brzmi: Co robi Stefan?

 1. Na początek zapiszcie w zeszycie dla przypomnienia przyimki:

vor – przed

auf – na

neben – obok

hinter – za, z tyłu

unter – pod

in- w

über – nad

an – przy

zwischen – pomiędzy

 1. Otwórzcie podręczniki na stronie 62 i przeczytajcie polecenie zadania 6. Musimy w nim ułożyć minidialogi. Wróćcie do tematu z 20.05.2020r., omawiane wówczas były dwie grupy czasowników. Po niektórych rzeczownik łączy się się z biernikiem lub celownikiem. W tym zadaniu, do układania minidialogów, wykorzystać musimy dwa czasowniki „stellen” (stawiać) albo „legen” (kłaść). Jak podawałam Wam na lekcji z 20.05.2020r., po czasownikach tych rzeczownik występuje w bierniku! Dwa dialogi zrobiłam dla przykładu. Zdań w zeszycie nie musicie tłumaczyć. Układając następne dialogi, korzystajcie z tabelki na stronie 63.

 

a) Wohin soll ich die Cds legen? – Dokąd mam położyć te płyty? ( w języku polskim mówimy „gdzie”)

 

Leg die Cds auf das Regal! – Połóż płyty na regale!  (zwróćcie uwagę, że użyta została forma trybu rozkazującego dla 2 os. l. poj., a więc odjęto końcówkę odmiany -st)

 

b) Wohin soll ich die Schuhe stellen? – Dokąd powinienem postawić buty?

Stell die Schuhe unter das Bett. – Postaw buty pod łóżko!

 

 1. Na zakończenie wykonajcie zadanie 2 w zeszycie ćwiczeń na stronie 52. Powodzenia!

Wtorek 26. 05.

Matematyka

Temat: Ćwiczenia w obliczaniu pól powierzchni graniastosłupów.

Dzisiaj kolejna lekcja, na której będziemy ćwiczyć obliczanie pól powierzchni graniastosłupów prostych.

1.     Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie  121 i wykonaj ćwiczenie 1

2.     Ze strony 122 wykonaj ćwiczenie 2

3.     Ze strony 123 wykonaj ćwiczenie 3

4.     Rozwiązania odeślij na adres spchwarstnica_ilonapartyka@op.pl

 

Język polski

Temat: Hałas z błahego powodu – ćwiczenia ortograficzne.

Dziś ćwiczenia i  krzyżówki z ortografii. Utrwalimy pisownię wyrazów z h i ch.

1.      Wejdź na stronę

https://epodreczniki.pl/a/halas-z-blahego-powodu/DC35p5vIp

Wykonaj i sprawdź ćwiczenie 1,3,4,5,6,7,8. Miłej zabawy!

Historia

Temat: II rozbiór Polski.

Dziś dowiesz się, co wydarzyło się po uchwaleniu Konstytucji 3 maja i jak doszło do II rozbioru Polski.

 1. Otwórz podręcznik na s. 211 i przerysuj do zeszytu oś czasu.
 2. Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=BXU6BqsxELM. Zaczyna się powtórzeniem z ostatniej lekcji, a w drugiej części przechodzi do tematu dzisiejszego.
 3. Przeczytaj cały rozdział z podręcznika. Zwróć szczególną uwagę na mapę na s. 215.
 4. Utrwal wiedzę i obejrzyj filmy:
 5. Zapisz notatkę do zeszytu.
1. Przeciwnicy konstytucji zawiązali  konfederację targowicką – 1792

a. targowiczanom udzieliła pomocy caryca Katarzyna II

b. przywódcy konfederacji targowickiej:

– Stanisław Szczęsny Potocki

– Franciszek Ksawery Branicki

– Seweryn Rzewuski

2. Wojna w obronie Konstytucji 3 maja – 1792 r.

a. do Polski wkroczyła armia carska w celu przywrócenia dawnego porządku

b. wojska polskie stoczyły dwie duże bitwy:

– pod Zieleńcami pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego

– pod Dubienką pod dowództwem gen. Tadeusza Kościuszki

c. na pamiątkę zwycięstwa pod Zieleńcami Stanisław August Poniatowski ustanowił Order Virtuti Militari

d. ze względu na przewagą armii carskiej król postanowił skapitulować

3. Drugi rozbiór Polski – 1793 r.

a. Prusy zabrały Wielkopolskę, część Mazowsza oraz Gdańsk i Toruń

b. Rosja zabrała ziemię białoruską, ukraińskie i Podole

4. Sejm rozbiorowy w Grodnie – 1793 r.

a. zatwierdził drugi rozbiór Polski

b. unieważnił Konstytucję 3 maja

c. przywrócił dawne zasady ustroju Polski (m.in. liberum veto i wolną elekcję)

5. Zwolennicy Konstytucji 3 maja musieli udać się na emigrację.

 1. Zadanie dla chętnych: przeczytaj tekst źródłowy Targowica tekst źródłowy i odpowiedz na pytania. Termin: 26. 05.

Wychowanie fizyczne

Temat: Chód sportowy. Synchronizacja pracy ramion i nóg, ułożenie stopy.
Otwórz plik: Chód sportowy.

Poniedziałek 25. 05.

Język polski

Temat: Cechy powieści J.R.R. Tolkiena jako utworu fantasy.

1.      Co to jest powieść fantasy? Przeczytaj uważnie (nie musisz zapisywać).

Powieść fantasy to odmiana literatury fantastycznej (występująca np. obok science-fiction), w której świat przedstawiony z jednej strony jest realistyczny, z drugiej natomiast znacząco różni się od rzeczywistości. Czasoprzestrzeń powieści fantasy zbliża się do rzeczywistości mitu i baśni, często korzysta z folklorystycznych obyczajów i wierzeń. Fabuła to niezwykłe wydarzenia i zwroty akcji najczęściej dotyczące  uniwersalnych problemów walki dobra ze złem. Główna postać to często bohater, którego zadaniem jest uratowanie świata zagrożonego zagładą.

2.      Wejdź na poniższą stronę i przeczytaj informacje od punktu Fantastyka, fantasy czy fantazja – Ważne! Wykonaj i sprawdź ćwiczenie 9.

https://epodreczniki.pl/a/zielone-slonce-albo-o-tym-dokad-wyobraznia-moze-nas-zaprowadzic-i-co-mozna-tam-odnalezc/DRSL2XLIi

3.      Przerysuj i uzupełnij tabelę (możesz ją wydrukować i wkleić do zeszytu).

Przykłady do wpisania:

– Książka jest wyposażona w mapę, na której można zaznaczyć trasę wyprawy Bilba.

– Gandalf nie bez przyczyny wyznacza Bilba na czternastego uczestnika wyprawy-pod koniec opowieści Hobbit mówi: „A więc stare przepowiednie(…) jednak się sprawdziły”.

– Gandalf to czarodziej, Elrond jest elfem, poza ludźmi bohaterami są hobbici i krasnoludy.

– U krasnoludów pierwszym dniem Nowego Roku jest (…) pierwszy dzień ostatniego księżyca jesieni (…)/rozdział III.

– Brak samochodów, telefonów komórkowych, jeździ się konno, wokół rosną lasy, panują królowie.

– Bilbo wraz z krasnoludami wyrusza odzyskać skarby, a po drodze zostaje właścicielem ważnego dla dalszej historii przedmiotu.

Cechy literatury fantasy

Przykłady z Hobbita

Świat nie jest współczesny, lecz podobny do dawnego, z zamierzchłych czasów.

Do tworu często dołączone są mapy.

Charakterystyczne postacie: smoki, wróżki, czarodzieje, krasnoludy, elfy….

Bohaterowie wyruszają w daleką wyprawę, by spełnić jakąś misję.

Istnieje przepowiednia, która wytycza losy bohaterów.

Często w świecie utworu obowiązuje własna miara czasu-odmienny kalendarz.

Pozdrawiam!

Matematyka

Temat: Obliczanie pola powierzchni całkowitej graniastosłupa prostego.

Otwórz załącznik: Pole powierzchni graniastosłupa

Język niemiecki

Dzień dobry,

dzisiejszy temat lekcji brzmi: Porządek musi  być!

1.Zapiszcie do zeszytu wyrazy, które poznamy na dzisiejszej lekcji.

aus|sehen – wyglądać (czasownik rozdzielnie złożony)

die Ordunug – porządek

unmöglich – niemożliwe

sofort – natychmiast

die Klamotten – ciuchy

die Tennisschuhe – buty do gry w tenisa

unter – pod

auf – na

die Dose – puszka (l.mn. die Dosen)

der Abfalleimer – śmietnik

Keine Sorge! – Nie martw się!

 1. Otwórzcie proszę podręcznik na stronie 61. Przeczytajcie dialog pomiędzy Stefanem i jego mamą. Pojawia się w nim słownictwo, które zapisaliśmy w zeszycie.
 2. Przechodzimy teraz do zadania 3 na stronie 62. Musicie w nim uzupełnić luki zgodnie z dialogiem na stronie 62.
 3. Na zakończenie przeczytajcie polecenie zadania 4. Proszę, abyście pytania od 1 do 4 przepisali do zeszytu i przetłumaczyli na język polski. Odpowiedzi napiszcie oczywiście w języku niemieckim. Powodzenia!

Technika

Temat: Z mechatroniką w przyszłość.
2. Następnie obejrzyjcie film o wynalazkach przyszłości, które istnieją już dzisiaj: https://www.youtube.com/watch?v=NzR9_Q1oSjo&fbclid=IwAR3KmH4mlrIk1q3-cEdR2D4X3OkfPdv_-x9Zni2NlCGFpsI8huvhXI3Wx_0