Klasa 6a – Tydzień 12

Piątek 05. 06.

Język polski

Temat: Jak wymawiamy, jak słyszymy, jak piszemy?

Lekcja przeznaczona do realizacji w ciągu dwóch godzin.

Dzień dobry, przed nami cykl lekcji poświęconych fonetyce. Fonetyka to dział nauki o języku zajmujący się badaniem procesu powstawania głosu oraz opisem i klasyfikacją głosek.

Dzisiaj będziemy odświeżać wiadomości, które poznaliście w poprzednich klasach.

1.      Zapisz kolorem w zeszycie (możesz wydrukować i wkleić).

Głoska – najmniejszy dźwięk mowy, głoskę wymawiamy i słyszymy.

                                               Głoski dzielimy na:

samogłoski                                                                            spółgłoski

jest ich osiem: a, e, i, o, u (ó), y, ę, ą                         pozostałe: b, c, ć, d, f, g, h…

Litera – graficzny odpowiednik głoski, literę piszemy i widzimy.

Sylaba– to grupa wyrazu, która składa się z grupy głosek i zawiera przynajmniej jedną samogłoskę.

2.      Dwuznak to jeden dźwiękKażda sylaba musi zawierać samogłoskęPrzypomnij sobie, jak dzieliliśmy wyrazy na głoski, litery i sylaby. Przerysuj tabelkę do zeszytu. Spróbuj ją uzupełnić.

 


litery

głoski

sylaby

bluszcz

b-l-u-s-z-c-z      (7)

b-l-u-sz-cz      (5)

bluszcz       (1)

ucho

u-c-h-o               (4)

u-ch-o              (3)

u-cho          (2)

pszczoła

p-s-z-c-z-o-ł-a    (8)

p-sz-cz-o-ł-a    (6)

pszczo-ła    (2)

paszcza

krzak

lokomotywa

3.      Kliknij teraz na poniższy link i powoli przeanalizuj całą lekcję. Jest dosyć długa, ale ten temat jest naprawdę w przystępny sposób opracowany. Koniecznie rozwiąż wszystkie zadania on-line.

– przepisz do zeszytu notatkę Dwie twarzy głoski „i”;

– wykonaj w zeszycie zadanie 14 (jutro otrzymasz klucz)

Link: https://epodreczniki.pl/a/wsrod-liter-glosek-i-sylab/DXiq1YsI1

 

Pozdrawiam serdecznie!

Klucz do zadania 14:

 

kisiel – k’-i-si-e-l  (5 głosek)

silnie – s’-i-l-ni-e  (5 głosek)

pióro – pi-ó-r-o  (4 głoski)

miło – m’-i-ł-o  (4 głoski)

miś – m’ – i-ś   (3 głoski)

ślicznie – ś-l’-i-cz-ni-e (6 głosek)

O tym podziale decyduje to, czy za „i” stoi samogłoska czy spółgłoska. J

Geografia

Dzień dobry

Przesyłam Wam kolejny temat i notatkę do niego. Przepiszcie notatke do zeszytu i przeczytajcie w podręczniku strony 107-111 i jak zawsze oglądając mapki, wykresy oraz diagramy.

Temat: PRZEMYSŁ I USŁUGI WE FRANCJI.

 1. Przemysł jest działem gospodarki narodowej, który zajmuje się pozyskiwaniem surowców i produkcją różnego rodzaju towarów przy użyciu maszyn na masową skalę (czyli w bardzo dużych ilościach)
 2. Wyróżniamy następujące rodzaje przemysłu:
 3. a) wydobywczy (górnictwo – wydobycie surowców mineralnych)
 4. b) energetyczny ( produkcja energii głównie elektrycznej)
 5. c) paliwowy ( produkcja paliw głównie benzyny)
 6. d) hutniczy ( wytapianie metali)
 7. e) elektromaszynowy (produkcja maszyn i urządzeń)
 8. f) chemiczny (produkcja farb, lekarstw, nawozów sztucznych)
 9. g) włókienniczy (produkcja tkanin, ubrań)
 10. h) drzewno-papierniczy ( produkcja papieru, mebli)
 11. i) spożywczy ( produkcja żywnośći)
 12. Przemysł Francji jest bardzo dobrze rozwinięty i nowoczesny ponieważ produkuje dużo wyrobów zaawansowanych technologicznie ( elektronika, samoloty, samochody, sprzęt optyczny) popatrzcie na diagram na str. 108
 13. Technopolie – obszary koncentracji firm i ośrodków naukowych zwązanych z zaawansowanymi technologiami. popatrzcie na mapkę na stronie 109
 14. Usługi to dział gospodarki narodowej, który zaspokaja różnego rodzaju potrzeby ludności i firm. Najważniejsze usługi to : transport, handel, turystyka, łączność, bankowość, edukacja, ochrona zdrowia, wojsko, policja, sądownictwo.
 15. We Francji usługi są bardzo dobrze rozwinięte o czym swiadczy ich udzia w tworzeniu dochodu narodowego oraz struktura zatrudnienia siegając w obu przypadkach prawie 80%. popatrzcie na diagramy kołowe na str. 110.

Dodatkowo na stronie 106 macie podane podstawowe dane dotyczące Francji, a na stronach 112 i 113 ciekawostki dotyczące tego kraju.

Pozdrawiam serdecznie.

Nie wszyscy jeszcze przesłali mi odpowiedzi do karty „Sprawdź się” z podrecznika.

Muzyka

Temat: Wariacje muzyczne
 

 

1. Na dzisiejszych zajęciach poznamy nową formę muzyczną, jaką są wariacje.

2. Zapiszcie notatkę do zeszytu:

Wariacje to samodzielna forma muzyczna lub część większego utworu instrumentalnego, np. symfonii, koncertu, sonaty, w którym temat muzyczny zaprezentowany na początku utworu, ulega wielu przekształceniom. Zmiany te dotyczą : rytmu, metrum, tempa, melodii, tonacji, dynamiki, instrumentacji, sposobu wykonania. Każde przekształcenie nazywamy wariacją.

 

 

Posłuchajcie przykładów muzycznych wariacji :

– Johann Brahms – Wariacje B-dur na temat Haydna

https://www.youtube.com/watch?v=BRu7CMg6wSs

-Wolfgang Amadeusz Mozart – Wariacje C-dur

https://www.youtube.com/watch?v=7BTvoqVK420

Matematyka

Temat: Interpretacja danych przedstawionych w tabelach.

Na dzisiejszej lekcji dowiesz się:

·      jak korzystać z tabel,

·      z czego składa się tabela,

·      czym różni się wiersz od kolumny.

1.     Obejrzyj film https://pistacja.tv/film/mat00417-interpretacja-danych-przedstawionych-w-tabelach

2.     Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 127 i wykonaj ćwiczenia od 1-5.

Czwartek 04. 06.

Język niemiecki

Witam Was serdecznie,

dzisiejszy temat lekcji brzmi: Urządzamy mieszkanie.

1. Na wstępie napiszcie do zeszytu nazwy pomieszczeń:

das Zimmer – pokój

das Wohnzimmer – salon

das Schlafzimmer – sypialnia

das Kinderzimmer – pokój dzicięcy

das Arbeitszimmer – pracownia, gabinet

das Bad – łazienka

die Küche – kuchnia

der Flur – korytarz

der Keller – piwnica

der Abstellraum – pomieszczenie gospodarcze

Nauczcie się tych wyrazów na pamięć.

2. Otwórzcie podręcznik na stronie 67 i przeczytajcie polecenie zadania 15. Napiszcie w zeszycie po trzy dialogi wg przykładu a i b. Poniżej dwa rozwiązania:

a) Wohin kommt das Sofa?

In das Wohnzimmer, natürlich.

b) Wo steht die Waschmaschine?

Im Bad.

3. Na zakończenie wykonajcie proszę zadanie 11 w zeszycie ćwiczeń na stronie 56. Powodzenia!

Matematyka

Temat: Graniastosłupy – rozwiązywanie zadań – lekcja 2.

Informatyka

Temat: Grafika komputerowa w programie Paint

1.Obejrzyj lekcje https://www.youtube.com/watch?v=AsyjCruVXk8
https://www.youtube.com/watch?v=94N7250n5N4&list=TLPQMDMwNjIwMjBD2KJf8Ra2MA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Vc5h-i0pUe0&list=TLPQMDMwNjIwMjBD2KJf8Ra2MA&index=3
2.Jeżeli masz chęć, to się pobaw.

Wychowanie fizyczne

Temat: Postępowanie w obronie. Piłka ręczna. 

Historia

Temat: Podboje Napoleona.

Polska zniknęła z mapy świata. W Europie trwają wojny, ponieważ we Francji do władzy doszedł Napoleon Bonaparte, który chce władać całą Europą. Musi więc ją podbić. Zobaczmy, czy mu się uda.

 1. Otwórz podręcznik na s. 226 i przeczytaj uważnie cały temat. Szczególną uwagę zwróć na mapę na s. 229 – fioletowym kolorem zaznaczone są państwa podbite lub uzależnione od Francji.
 2. Obejrzyj film: https://gwo.pl/podboje-napoleona-p4632
 3. Sporządź w zeszycie mapę myśli na temat Napoleona Bonaparte.
 4. Teraz zapisz pierwszą część notatki.
1. Sytuacja Francji za rządów dyrektoriatu (1795–1799)

a. we Francji panowało niezadowolenie z rządów dyrektoriatu z powodu:

– kryzysu gospodarczego

– wysokich podatków

– korupcji urzędników

b. Francja toczyła wojny z koalicją Austrii, Prus, Rosji i Wielkiej Brytanii

– w wyniku wojen Francja zdobyła Belgię i ziemie we Włoszech

– w czasie wojen włoskich wielką sławę zdobył Napoleon Bonaparte

 

2. Zamach stanu Napoleona Bonapartego

a. w 1799 r. Napoleon Bonaparte obalił dyrektoriat i przejął władzę we Francji

b. we Francji ustanowiono rządy trzyosobowego konsulatu

c. Napoleon Bonaparte rządził Francją jako pierwszy konsul 

– dbał o rozwój rolnictwa i przemysłu

– ustanowił cła na towary zagraniczne

– dokonał kolejnych podbojów kosztem Austrii

 

3. W 1804 r. został uchwalony zbiór praw zwany Kodeksem Napoleona, który:

– likwidował ograniczenia stanowe

– realizował zasadę równości wobec prawa

– zapewniał wolność osobistą i religijną

– gwarantował swobodę działalności gospodarczej

– chronił własność prywatną

 

4. W 1804 r. Napoleon Bonaparte koronował się na cesarza Francuzów

 

 1. Sporządź drugą część notatki wg podanego schematu. Skorzystaj z ramki na s. 233 w podręczniku.
5. Wojny napoleońskie:

a) przyczyny

b) przebieg (do 1807r.)

Na kolejnych lekcji dowiesz się, jak skończyła się epoka napoleońska.

Środa 03. 06.

Język polski

Temat: Jak kulturalnie porozumiewać się z innymi?

 

Moi Drodzy, język jest podstawowym narzędziem komunikacyjnym. Sposób, w jaki porozumiewamy się z otoczeniem, wiele mówi o nas samych.

Jeżeli chcemy okazać swojemu rozmówcy życzliwość i szacunek, powinnyśmy przestrzegać etykiety językowej, czyli zbioru zasad dotyczących kulturalnego porozumiewania się, m.in.:

– używać zwrotów grzecznościowych (proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia, z wyrazami szacunku);

– stosować odpowiednie zwroty do adresata (Szanowna Pani);

– dostosować słownictwo do sytuacji (np. w kontaktach oficjalnych: Proszę przyjąć wyrazy wdzięczności za okazaną pomoc);

1.      Kliknij na poniższy link i uważnie przejrzyj lekcję (do części Polska grzeczność).

https://epodreczniki.pl/a/poradniki-savoir-vivreu-dawniej-i-dzis-etykieta-komunikacyjna/Dv04jp9OB

2.      Wykonaj on-line ćwiczenie 2.1.

3.      W zeszycie odpowiedz na pytanie 3.1  i  3.2.

Biologia

2. Przepiszcie proszę do zeszytu podsumowanie z prezentacji lub To najważniejsze ze strony 135 w podręczniku.
3. Wykonajcie ćwiczenia interaktywne, które znajdują się w prezentacji.
4. Do mnie proszę nic nie przysyłajcie.

Plastyka

Temat: Portret renesansowy.
1. Dzisiaj wracamy do renesansu i dowiemy się, czym jest portret oraz poznamy najważniejszych portrecistów renesansu i ich dzieła (Leonarda da Vinci już znacie, ale pogłębicie wiedzę na temat jego twórczości).
2. Dzisiejsza lekcja dla Was znajduje się tutaj: https://epodreczniki.pl/a/portret-renesansowy/DgmQ5K0qw. Proszę, abyście przeczytali cały temat oraz obejrzeli dokładnie wszystkie obrazy i rozwiązali ćwiczenia: 1, 4, 6 i 7.
Pozdrawiam Was serdecznie!

Język niemiecki

Dzień dobry,

dzisiejszy temat lekcji brzmi: Układanie dialogów.

1. Otwórzcie proszę ćwiczenia na stronie 53. W zadaniu 3 musicie ułożyć dialogi tak jak w przykładzie. Pierwszy dialog napisałam również dla przykładu.

– Herr Lorenz hat einen Roller gekauft?

– Und wohin hat er ihn gestellt?

– Neben den Schrank.

2. Przechodzimy teraz do zadania 6 na stronie 54. W tym zadaniu również musicie ułożyć dialogi. Pierwszy dialog napisałam ponownie dla przykładu.

– Wo ist mein Roller?

– Neben dem Schrank.

– Nein, da ist er nicht.

– Dann liegt er unter dem Bett.

3. Przeczytajcie teraz polecenie zadania 7 na stronie 55. Musicie napisać, gdzie znajdują się poszczególne przedmioty. Poniżej napisałam wyrazy, które będą pomocne Wam podczas rozwiązywania tego zadania:

der Fußboden – podłoga

die Wand – ściana

4. Na zakończenie rozwiążcie zadanie 8 na tej samej stronie. W zdaniu szóstym pojawił się czasownik „sich legen” (kłaść się). Rzeczownik występuje po nim w bierniku. Powodzenia!

 

Wtorek 02. 06.

Matematyka

Temat: Graniastosłupy – rozwiązywanie zadań.

1.     Otwórz załącznik: Graniastosłupy – rozwiązywanie zadań

Język polski

Temat: Szkoła pisania – list oficjalny.

Dzisiaj spróbujesz napisać list oficjalny… Nie rób kwaśnej miny! J Pamiętaj, że to jest bardzo przydatna forma wypowiedzi, przecież za dwa lata będziesz składać padania do szkół, może ubiegać się o praktyki…

1.      Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 142, wykonaj pisemnie zadania 1,2 i 3. Pracuj z podręcznikiem i zeszytem.

2.      Napisz list oficjalny. Wybierz dowolny temat z zeszytu ćwiczeń: zad. 3 / 143 str. lub zad. 4 / 144 str. Powodzenia! Na końcu sprawdź, czy pamiętałeś o wszystkich elementach.

Pozdrawiam!

Historia

Temat: Przyczyny upadku Rzeczpospolitej.

Dziś utrwalamy wiadomości z ostatniego działu.

Wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/upadek-rzeczypospolitej-obojga-narodow/DZXt94aZp i postępuj wg instrukcji przerabiając całą lekcję. Pamiętaj, aby zadania wykonywane na stronie sprawdzać na bieżąco i poprawiać błędy.

Szczególną uwagę zwróć na mapy i proces znikania Polski z mapy świata.

Powodzenia!

Wychowanie fizyczne

Temat: Dbam o swój rozwój – ćwiczenia z nietypowymi przyborami.

Poniedziałek 01. 06. 

Język polski

Temat: ,,Hobbit, czyli tam i z powrotem” J.R.R. Tolkiena w wersji filmowej.

Moi Drodzy, z okazji Dnia Dziecka życzę Wam wielu powodów do uśmiechu i radości. Samych sukcesów, rozwijania swoich talentów i pasji. Spełnienia wszystkich marzeń, a przede wszystkim dużo, dużo zdrowia. J

Zadanie na dzisiaj: obejrzyj film Hobbit – niezwykła podróż (po lekturze można J )

Pozdrawiam serdecznie!

Matematyka

Temat: Zamiana jednostek objętości

1.     Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=xATtfWabCaQ

2.     Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=JGmzRWWePYE

3.     Otwórz stronę https://epodreczniki.pl/a/jednostki-objetosci-objetosc-graniastoslupa/DYqgkLjKH

4.     Przeczytaj i przeanalizuj pierwszą część lekcji „ Jednostki objętości. Zamiana jednostek”.

Wśród najpopularniejszych jednostek objętości wyróżniamy:
1 km3 – możemy nim przedstawiać objętości geograficzne (np. objętość mórz i oceanów)
1 m3 – stosowany np. przy zużyciu wody, odpowiada objętości sześcianu o boku 1 metra
1 hl (hektolitr) – stosowany dość rzadko, głównie jako zwielokrotniona wartość litra
1 dm3 (litr) – najczęściej stosowana jednostka objętości
1 cm3 (mililitr) – używany często w motoryzacji
1 mm3 – najczęściej służy do określania bardzo małych objętości, głównie w chemii i biologii

Pamiętaj, by nie pomylić mililitra z milimetrem sześciennym!

5.     Zapisz w zeszycie

1cm3 = 1cm • 1cm •1cm = 10mm •10mm •10 mm = 1000mm3

1dm3 = 1dm • 1dm • 1dm = 10cm • 10cm • 10cm = 1000cm3

1dm3 = 1l( litr)

1m3 = 1m • 1m • 1m = 10dm • 10dm •10dm = 1000dm3( 1000l)

       =100cm • 100cm • 100cm = 1000000cm3

1hl ( hektolitr) = 100l

1l = 1000ml( mililitr)

1ml = 1cm3

1km3 = 1km • 1km • 1km = 1000 m • 1000 m • 1000 m = 1000000000 m3

Teraz zamienimy większe jednostki objętości na mniejsze np. m3 zamieniamy na litry    (czyli dm3)

5,2 m3 = 5,2 • 1000 dm3 = 5200 dm3 = 5200 l

Teraz zamienimy mniejsze jednostki na większe

np. cm 3  na  m3

329000 cm3 = 329000 m3: 1000000  = 0, 329 m3

Uzupełnij.

                        a) 4dm3=…cm3.
2000cm3=…dm3

                         b) 7cm3=…mm3
9000dm3=…m3

                         c) 4l=…cm3
2dm3=…l.

e)     5,79 dm3 = …. cm3

f)    98 mm3 = …. cm3

g)     2 m3 = … cm3

Rozwiązanie odeślij na adres spchwarstnica_ilonapartyka@op.pl

Język niemiecki

Witam Was serdecznie,

 

z okazji Dnia Dziecka życzę Wam w tym dniu wielu radosnych chwil i samych miłych niespodzianek!

Zapiszcie dzisiejszy temat lekcji: Gdzie jest piłka?

 1. Otwórzcie podręcznik na stronie 64 i przeczytajcie polecenie zadania 10. Rozwiązanie zapiszcie w zeszycie. Na przykład:

 

Der Ball ist vor dem Schrank. – Piłka jest przed szafą.

 

 1. Przechodzimy teraz do zeszytu ćwiczeń. Na stronie 53 rozwiążcie zadanie 4. Pamiętajcie, że po czasowniku legen (kłaść) rzeczownik występuje w bierniku. Na przykład:

 

Ich lege die Bücher unter das Bett.

 

Przyimki wybieracie sami.

 

 1. Na zakończenie wykonajcie zadanie 5 na str. 54, również w zeszycie ćwiczeń. Zwróćcie uwagę, że pytania zaczynają się od zaimka pytającego „wo” (gdzie), co wskazuje nam, że musimy w odpowiedzi użyć rzeczownika w celowniku. Na przykład:

 

Wo steht der Laptop?

Der Laptop steht auf dem Schreibtisch.

Powodzenia!

 

Technika

Temat: Układy mechaniczne.
1. Dzisiejsza lekcja dla Was znajduje się tutaj: https://flipbooki.mac.pl/szkola-podstawowa/klasa-6/technika-podr/mobile/index.html?fbclid=IwAR2F-41KQtpmBcjrDakUhhOqem8TRix8oqudgDAqjZIThIptC_n1pD3Njqk#p=108 – bardzo proszę, abyście przeczytali str. 106-111
2. Zadanie dla osób chętnych: Konstruowanie maszyny prostej – wszystkie szczegóły znajdziesz na str. 112-116
Na Wasze prace czekam do piątku, tj. 05.06.2020r.