Klasa 6a – Tydzień 4

Środa 08. 04.

Plastyka

Temat: Ozdoby wiosenne i wielkanocne.
1. Przejrzyj załączone filmiki i wybierz, którą ozdobę wiosenną lub wielkanocną chcesz wykonać (dostosuj swój wybór do materiałów, jakie posiadasz w domu). A może masz jeszcze inny pomysł i chcesz go zrealizować? Proszę bardzo 🙂
Twoje zadanie polega na wykonaniu wybranej przez Ciebie jednej ozdoby, wykonaniu jej zdjęcia oraz wysłaniu go do mnie e-mailem. Powodzenia!
Język niemiecki
Temat: Ostern – Wielkanoc.
1. Zapisz temat lekcji, a następnie przepisz słówka z załączonego obrazka Ostern – jeżeli masz ochotę możesz je również narysować, jeśli nie, to napisz tłumaczenia.
2. Wykonaj następujące ćwiczenia:
3. Wir wünschen euch Frohe Ostern! Frau Ania und Frau Wiola 😉
Język polski
Temat: Zgoda, rząd i przynależność raz jeszcze.
1. Wejdź na stronę 
wykonaj i sprawdź ćwiczenie 6,7 i 8.
2. W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćw. 3 str. 54 i ćw.5 str. 55. 
Biologia
Temat: Płazy-to zwierzęta wodno-lądowe.
2. Zapiszcie proszę pod tematem informacje z To najważniejsze str 96 w podręczniku. 
3. Napiszcie proszę na czym polega zmiennocieplność płazów ( informacja znajduje się w podręczniku na str.93 lub w prezentacji powyżej).
4. Poszukajcie informacji:
a) Co to jest hibernacja?
b) Czy płazy widzą obiekty nieruchome?
c) Czy płazy mają dobry słuch?
d) Czy dorosłe płazy są drapieżnikami?
Odpowiedzi na pytania wyślijcie do mnie w wiadomości na adres ania.diagnoza@tlen.pl
  Życzę Wam zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych 🙂

Wtorek 07. 04

Język polski

Temat: Związek zgody, rządu i przynależności.
2. Wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/zgoda-rzad-czy-przynaleznosc/DysgM519o wykonaj i sprawdź ćwiczenie 4 i 5.
3.W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćw. 1 i 2 str. 53.

Wychowanie fizyczne

Temat: Skok w dal sposobem naturalnym.

skok w dal kl,VI

 

Matematyka

    Temat: Konstruowanie trójkątów z trzech odcinków.( zapisz temat w zeszycie)

 Na dzisiejszej lekcji dowiesz  się:

·      czy z każdych trzech odcinków można zbudować trójkąt;

·      jaki warunek muszą spełniać odcinki, aby można było zbudować z nich trójkąt

1.     Obejrzyj filmy:

             https://pistacja.tv/film/mat00225-nierownosc-trojkata?playlist=373

             https://pistacja.tv/film/mat00224-konstruowanie-trojkatow

2.     Zapisz w zeszycie:

Z trzech odcinków można zbudować trójkąt wtedy i tylko wtedy, gdy długość najdłuższego boku jest większa od sumy długości dwóch krótszych boków.

 Jeśli suma długości dwóch krótszych boków jest równa lub mniejsza od długości najdłuższego odcinka, to nie da się zbudować trójkąta:

·      3, 5 i 8 – nie uda się z nich zbudować trójkąta, gdyż najdłuższy z tych odcinków, czyli odcinek o długości 8, nie jest krótszy od sumy długości dwóch pozostałych: 3+5= 3+5= 8,

·      4, 9 i 6 – uda się z nich zbudować trójkąt, gdyż najdłuższy z tych odcinków, czyli odcinek o długości 9, jest krótszy od sumy długości dwóch pozostałych: 4+6= 4+6=10,

·  11, 1 i 3 – nie uda się z nich zbudować trójkąta, gdyż najdłuższy z tych odcinków, czyli odcinek o długości 11, nie jest krótszy od sumy długości dwóch pozostałych: 1+3= 1+3= 4.

Ćwiczenie:

Odpowiedz , czy z odcinków o podanych długościach można zbudować trójkąt.

a) 10cm, 6cm, 5cm

b) 4m, 2m, 1m

c) 8dm, 5dm, 3dm

d) 6cm, 6cm, 13cm

e) 8cm, 8cm, 1dm

f) 20mm, 34mm, 5cm

g) 2dm, 30cm, 6dm

Na adres  spchwarstnica_ilonapartyka@op.pl  przyślij rozwiązania podpunktów     a – g

( napisz tylko czy  z podanych odcinków można czy nie można zbudować trójkąta).

 

Historia

Temat: Nowe potęgi w Europie.

 1. Otwórz podręcznik na s. 151 i przeczytaj cały temat. Zapamiętaj, o jakich krajach mowa i kto w nich rządził w XVIII wieku.
 2. Wyjaśnij w zeszycie pojęcie „absolutyzm oświecony”.
 3. Przyporządkuj poszczególnym władcom absolutnym podejmowane przez nich działania. Tabelę zapisz w zeszycie lub wydrukuj i wklej.
 • Budowa miasta nad Bałtykiem i przeniesienie tam stolicy.
 • Wydanie tzw. „rozkazu kartoflanego”.
 • Zmniejszenie ciężarów feudalnych chłopom.
 • Pozbawienie resztek niezależności ukraińskich Kozaków.
 • Wprowadzenie wolności osobistej dla chłopów.
 • Zagarnięcie Śląska i części Rzeczpospolitej.
 • Zwiększenie liczby guberni.
 • Założenie Akademii Nauk.
Władca Działanie
Piotr I  
Katarzyna II
Fryderyk II
Maria Teresa
Józef II
 1. Obejrzyj ilustrację na s. 155 w podręczniku i odpowiedz w zeszycie na pytania:
 2. a) Do jakiej reformy przeprowadzonej przez władców Prus nawiązuje ta ilustracja? A. centralizacji administracji B. tworzenia manufaktur C. rozbudowy armii D. rozwoju oświaty i kultury
 3. b) Co było efektem pojawienia się instytucji ukazanej na ilustracji? A. powstanie nowych szkół B. ekspansja terytorialna C. powstania chłopskie D. uzależnienie Kościoła od państwa
 4. Przeanalizuj mapę na s. 153 i odpowiedz w zeszycie na pytania do mapy:

Kto opanował Śląsk i Zaporoże?

Kosztem jakiego państwa Rosja, Prusy i Austria powiększyły się najbardziej?

 1. Przeczytaj informacje ze s. 158, a potem obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=1PKM2t6D3I0.
 2. Zadanie dla chętnych na dodatkową ocenę. Pobierz załączniki 22-tabela-pdf oraz 22-kartki-do-tabeli-pdf i uzupełnij tabelę, a następnie wyślij mailem.

Radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych!

Poniedziałek 06. 04.

Język polski

Temat: Jak łączą się wyrazy w zdaniu?

 1. W zeszycie zróbcie notatkę, którą wysłałam Wam na pocztę. Możecie ją przepisać lub wydrukować i wkleić do zeszytu.
 2. Obejrzyj film  https://www.youtube.com/watch?v=IW2pIdome3k

3.Wejdź na stronę

https://epodreczniki.pl/a/zgoda-rzad-czy-przynaleznosc/DysgM519o i wykonaj ćw. 1 i 2. Zapisz je w zeszycie.

 

Technika

Temat: Obwody elektryczne.

 1. Otwórz książkę na stronie 24 i przeczytaj fragment „Obwody elektryczne”.
 2. Aby lepiej zrozumieć ten temat obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=UxtYvah-9eo

 

Język niemiecki

Temat: Odmiana czasownika „wissen”.

Dzień dobry!

 1. Napiszcie proszę w zeszycie następującą notatkę:

Czasownik wissen – wiedzieć – odmienia się nieregularnie. W jego odmianie, tak jak w odmianie czasowników modalnych,pierwsza os. l.poj. równa się trzeciej, przy czym zarówno pierwsza jak i trzecia osoba l. poj. występuje bez końcówek, a więc:

Ich weiß es. – Wiem to.

Er weiß es nicht. – On tego nie wie.

Form tego czasownika należy nauczyć się na pamięć. Proszę także zwrócić uwagę na pisownie poszczególnych form.

wissen – wiedzieć

 1. poj.

ich  weiß 

du   weißt

er    weiß 

sie   weiß 

es   weiß 

 1. mn.

wir   wissen

ihr    wisst

sie   wissen

Sie wissen  

Wymowę możecie poćwiczyć klikając na link:

https://www.youtube.com/watch?v=BgDERMiPq30

Na dzień dzisiejszy poznajemy tylko odmianę w czasie teraźniejszym, więc proszę obejrzeć film do 1 min 28 sek. 🙂

 1. Wykonajcie teraz zadanie 9 i 10 w ćwiczeniach na stronie 38 i 39. Dzięki nim utrwalicie odmianę wissen.
 2. Jako ostatnie zadanie przeczytajcie dialog w podręczniku na stronie 46, zad. 9. Napiszcie w zeszycie jeden podobny dialog. W razie pytań proszę do mnie napisać.

Powodzenia!

Matematyka

            Temat : Suma kątów wewnętrznych w trójkącie. ( zapisz temat w zeszycie)

1.     Obejrzyj lekcje

https://pistacja.tv/film/mat00221-twierdzenie-o-sumie-miar-katow-wewnetrznych-trojkata?playlist=419

https://www.youtube.com/watch?time_continue=311&v=SQoM2Fqx3zM&feature=emb_logo

2.     Zaloguj się na stronę learningapps.org ( login i hasło wysłałam  e-mailem do Waszych rodziców 26.03.2020r.) i wykonaj ćwiczenia w folderze „Suma miar kątów w trójkącie”.

3.      Zapisz w zeszycie :

Suma kątów wewnętrznych w trójkącie

Suma kątów wewnętrznych w dowolnym trójkącie równa jest kątowi półpełnemu, czyli suma miar kątów wewnętrznych trójkąta wynosi 180°

Matma Po Godzinach» Blog Archive » Grafiki do prezentacji

Jeżeli kąty w trójkącie  mają miary 40º, 55º, 85º , to trójkąt jest trójkątem różnobocznym ( każdy kąt ma inną miarę) i ostrokątnym ( kąty 40º, 55º i 85º to kąty ostre)

Jeżeli kąty w trójkącie  mają miary 40º, 40º, 100º , to trójkąt jest trójkątem równoramiennym ( dwa kąty mają taka samą miarę 40º i 40º ) i rozwartokątnym ( największy kąt  ma miarę 100º , a to jest kąt rozwarty).

Ćwiczenie:

 Oblicz trzeci kąt trójkąta i określ, jaki to trójkąt ze względu na boki i na kąty

a)     30º, 90º

b)    45º, 45º

c)     50º, 100º

d)    60º, 40º

e)    60º, 60º

f)      30º , 120º

Rozwiążę podpunkt a)

Wiemy, że suma miar kątów w trójkącie wynosi 180º, zatem

30º + 90º + x = 180º

                    x =  180º – ( 30º + 90º)

                    x = 180º – 120º

                    x = 60º ( trzeci kąt trójkąta)

Trójkąt ma kąty 30º, 60º i 90º – jest to trójkąt różnoboczny ( każdy kąt ma inną miarę) i prostokątny (kąt  90º jest kątem prostym).

 W ten sam sposób wykonaj przykłady od b do f. Wszystko zapisz w zeszycie.

 4.     Na adres  spchwarstnica_ilonapartyka@op.pl  przyślij rozwiązania podpunktów     b – f ( napisz tylko jakie to trójkąty ze względu na kąty i ze względu na boki).