Klasa 6a – Tydzień 6

Piątek 24. 04.

Język polski

Temat: Ukryte znaczenie przypowieści o siewcy.

 Moi drodzy, przed nami cykl lekcji, w czasie których będziemy czytać i analizować fragmenty Biblii. Dzisiaj poznacie nowy gatunek literacki: przypowieść. Zaczynamy!

1.      Otwórz podręcznik na stronie 251 i przeczytaj „Przypowieść o siewcy”. Myślę, że już  spotkałeś się z tym tekstem.

2.      Zastanów się, jak byś odpowiedział na pytania 1,2,3 i 4, które są zamieszczone pod tekstem. Pomyśl, jaki głębszy sens może mieć ta przypowieść.

3.      Sporządź w zeszycie poniższą notatkę (w niej też znajdziesz odpowiedzi na powyższe pytania J).

Przypowieść o siewcy

Chrystus w tej przypowieści symbolizuje siewcę, którego nauka (ziarna) trafia na mniej lub bardziej podatny grunt (gotowość ludzi do słuchania nauk bożych). Pierwsza grupa ludzi (ziarno rozsypane na drodze i wyjedzone przez ptaki) to ci, którzy słuchają słów Boga, ale ich nie rozumieją. Druga grupa (skalisty grunt) odnosi się do ludzi, którzy może i mają dobre chęci, ale zbyt mało w nich wytrwałości i wiary. Dlatego słowo boże nie zakorzeni się na stałe w ich sercach. Ciernie są natomiast w przypowieści metaforą pokus i rozkoszy, którym ulega część ludzi. Rozumieją oni nauki Chrystusa, pewnie nawet starają się żyć zgodnie z nimi, ale nie mogą oprzeć się życiowym przyjemnościom i tu również nauki się nie zakorzenią. Urodzajna gleba to symbol tych, którzy są otwarci na naukę, słuchają słowa bożego i starają się żyć zgodnie z nim. Te słowa będą przekazywać następnym pokoleniom i dlatego ziarno wyda plon nawet stokrotny.

4.      Przepisz do zeszytu kolorem definicję PRZYPOWIEŚĆ (Nowa wiadomość na stronie 251) i się jej naucz.

5.      Przeczytaj poniższy tekst.

Po co nam przypowieści?

Znanych jest około 40 przypowieści Jezusa, co oznacza, że był to główny sposób przekazywania Jego nauki. Kulturowe i religijne znaczenie przypowieści ewangelicznych sprawia, że chociaż parabole występują również w Starym Testamencie, to dziś kojarzy się ów gatunek niemal wyłącznie z Nowym Testamentem, z życiem i działalnością Chrystusa.

Pozdrawiam!

Geografia

Dzień dobry.
Przesyłam kolejny temat i notatkę. Przepiszcie ją do zeszytu i przeczytajcie w podręczniku strony 73 i 74.
Temat: LUDNOŚĆ EUROPY.
  1. Liczba ludności Europy wynosi 743 miliony ( III miejsce wśród kontynentów po Azji i Afryce)
      popatrzcie na wykres na stronie 73
  2.Gęstość zaludnienia pokazuje rozmieszczenie ludności na danym obszarze. Liczymy ją dzieląc liczbę ludności przez powierzchnię danego obszaru i wychodzi ile osób średnio przypada na 1 kilometr kwadratowy.
  3. Średnia gęstość zaludnienia Europy wynosi 71 osób/ km kw. i jest dość duża.
      popatrzcie na drugi wykres na stronie 73
  4. Ludność Europy jest dość równomiernie rozmieszczona ( popatrzcie na mapkę  na str. 74)
      Rozmieszczenie ludności zależy od warunków naturalnych, klimatu, typu krajobrazu, ukształtowania terenu, występowania surowców mineralnych, a ostatnio od możliwości znalezienia pracy.
Zadanie dla Was. Na podstawie porównania mapy gęstości zaludnienia Europy (str. 74) oraz mapy politycznej z państwami Europy ( str.48) podajcie przynajmniej 5 państw, na terenie których występują dość duże obszary o gęstości zaludnienia ponad 250 osób na km kw. oraz
przynajmniej 5 państw, na terenie których występują obszary o gęstości zaludnienia poniżej 4 osób na km kw. Odpowiedzi proszę przesłać do mnie do przyszłego piątku.
Pozdrawiam serdecznie

Muzyka 

Temat : Utwory z wiosenną nutą.

Zaproponuję Wam dziś kilka wiosennych utworów. Wysłuchajcie proszę i zastanówcie się czy słuchając ich, faktycznie przychodzi Ci na myśl wiosna.

 https://www.youtube.com/watch?v=3_iZNMsUqDw

https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI

https://www.youtube.com/watch?v=3NQnnhlRWmc

Mam nadzieję, że odpoczęliście przy tej muzyce.

Jeśli macie ochotę  zaśpiewajcie piosenkę , której tekst macie w podręczniku na str. 107:

https://www.youtube.com/watch?v=mXKR4rfkaW0

 

Matematyka

Temat: Pole równoległoboku i rombu.(zapisz temat w zeszycie)

Na dzisiejszej lekcji nauczysz się:

·       jak obliczyć pole równoległoboku i rombu,

·       z którego wzoru korzystać obliczając pole rombu,

·       jak obliczyć długość podstawy, gdy dane jest pole figury i jej wysokość,

·       jak obliczyć wysokość równoległoboku, gdy dane jest pole i długość podstawy.

1.     Obejrzyj film https://pistacja.tv/film/mat00240-pole-rownolegloboku-i-rombu

2.     Obejrzyj film https://pistacja.tv/film/mat00817-pole-rownolegloboku-i-rombu-zadania

3.     Wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/pole-rownolegloboku-i-rombu/DIh1BABcW

4.     Przeczytaj i przeanalizuj lekcje. Wykonaj ćwiczenia interaktywne.

5.     W zeszycie zrób notatkę, która powinna zawierać: rysunek równoległoboku i wzór na jego pole oraz rysunek rombu i  dwa wzory na jego pole.

6.     Sprawdź, czy zapamiętałeś dotychczas poznane wzory na pola figur płaskich. Będą potrzebne na następnych zajęciach.

 

Czwartek 23. 04.

Język niemiecki

Dzień dobry,

dzisiejszy temat lekcji brzmi: Gdzie, czy dokąd?

Na dzisiejszej lekcji skupimy się nad tym, w jakich sytuacjach w języku niemieckim przyimek  łączy się z biernikiem, czyli IV przypadkiem. Dotychczas w rozdziale IV stosowaliśmy przyimek z celownikiem, czyli III przypadkiem.

 1. Na początek zapiszcie w zeszycie następującą notatkę:

Istnieje grupa przyimków (in, an, auf, neben, zwischen, hinter, vor, unter) po których stosujemy celownik (Dativ), lub biernik (Akkusativ).

Kiedy zastosować biernik (Akkusativ), a kiedy celownik (Dativ)?

Jeżeli dzięki przyimkowi określamy„gdzie”coś się znajduje i wyrażamy bezruch, wtedy stosujemy Dativ (celownik).

Jeżeli dzięki przyimkowi określamy „dokąd” coś się przemieszcza i wyrażamy ruch, wtedy stosujemy Akkusativ (biernik)

Na przykład:

 • „Ich sitze in dem Kino.”/ Siedzę w kinie. (siedzę i się nigdzie nie przemieszczam, jest bezruch, więc po „in” Dativ)
 • „Ich gehe ins (skrót od in plus das) Kino ”./ Idę do kina. (przemieszczam się, jest ruch, więc po „in”Akkusativ)
 1. Dla przypomnienia narysujcie teraz tabelkę, w której odmieniłam rodzajnik określony i nieokreślony w celowniku i bierniku.
r. męski r. żeński r. nijaki l. mn.
I. Nominativ(

mianownik)

der

ein

die

eine

das

ein

die

III. Dativ (celownik)

po pytaniu „wo?”(gdzie)

dem

einem

der

einer

dem

einem

den

IV. Akkusativ (biernik)

po pytaniu „wohin?” (dokąd)

den

einen

 

die

eine

das

ein

die

 1. Obejrzyj za kakończenie krótki filmik, dzięki któremu lepiej zrozumiesz dzisiejszy temat, link poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=yORXDc_04LA

 

 

Matematyka

Temat : Pole prostokąta i kwadratu. (zapisz temat w zeszycie)

             Na dzisiejszej lekcji dowiesz się:

·       co to jest pole kwadratu lub prostokąta,

·       jak obliczyć pole kwadratu lub prostokąta,

·       co to jest kwadrat jednostkowy,

·       czym są jednostki kwadratowe i do czego służą

·       do czego przydaje się umiejętność obliczania pola prostokąta i kwadratu.

1.     Obejrzyj film https://pistacja.tv/film/mat00235-pole-kwadratu-i-prostokata-wprowadzenie?playlist=124

 2. Obejrzyj film https://pistacja.tv/film/mat00236-pole-kwadratu-i-prostokata-obliczenia-praktyczne?playlist=124

   4.     Przeczytaj i przeanalizuj lekcję. NOTATKA – pole prostokąta i kwadratu

   5.    Wykonaj ćwiczenie 5.

   6.   Na adres spchwarstnica_ilonapartyka@op.pl przyślij mi rozwiązanie ćwiczenia 5

 (może to być zdjęcie, ale wystarczy, jak napiszesz długości boków figury o podanym polu np. a) 5cm i 4cm itd.)

Informatyka

Temat: Scratch – co już umiemy.

1.Dzisiejsza lekcja skierowana jest przede wszystkim do tych osób, które jeszcze nic mi nie udostępniły. Minęło już sporo czasu, parę lekcji. Mieliście czas, aby pobawić się Scratchem,
korzystając z dostępnych filmików i ebooka, do których linki są podane w lekcjach.
2.Proszę w ciągu najbliższego tygodnia przysłać mi dowolny projekt utworzony w Scratchu.
Możecie oczywiście korzystać z gotowych skryptów dostępnych w ebooku (przypominam, że   korzystamy z ebooka do klasy czwartej). Jest to na ocenę.

Wychowanie fizyczne

Temat: Kozłowanie piłki, omijanie przeszkód – piłka ręczna.

 

Środa 22. 04

Język polski

Temat: Punkt widzenia – „Pamiętniki Adama i Ewy”.
Dziś poznacie fragmenty „Pamiętników Adama i Ewy” M. Twaina, który napisał także znane Wam „Przygody Tomka Sawyera”. 
„Pamiętniki Adama i Ewy” to opowieść, która z poczuciem humoru opowiada o pierwszych ludziach. Przedstawiona jest historia biblijna z perspektywy Adama i Ewy. Poznają oni otaczający ich świat i siebie, ale jakże różnie. Ukazane są relacje między Adamem a Ewą. Miłość między nimi narodziła się po wielu latach. Autor pokazuje w jak odmienny sposób tytułowi bohaterowie postrzegają powstanie świata. Ewa była bardzo ciekawa świata, pragnęła posiąść wiedzę. Mówienie sprawiało jej wielką przyjemność. Lubiła ład i porządek. Była wrażliwa na piękno przyrody. Adam różnił się od Ewy. Był cichy, spokojny. Przeszkadzało mu to, że Ewa ciągle mówiła, nazywał ją „Stworzeniem”. Był dla niej niedelikatny, ignorował ją. Uważał, że raj był wcześniej szczęśliwszym miejscem. Po 40 latach na jej grobie napisał: „Gdziekolwiek była ona, tam był raj”.
Przejdźmy do zadań:
1. Przepiszcie kolorem do zeszytu nową wiadomość – str. 247 dotyczącą pamiętnika.
2. Wejdźcie na stronę
wykonajcie ćwiczenie 2, czyli przeczytajcie tekst.
3. Następnie wykonajcie i zapiszcie w zeszycie ćwiczenie 4.
4. Zastanówcie się nad ćwiczeniem 5.
Zachęcam Was do przeczytania całego utworu.

Biologia

Temat: 22 kwietnia-Międzynarodowy Dzień Ziemi.
1. W związku z tym, że dzisiaj przypada Międzynarodowy Dzień Ziemi, na dzisiejszej lekcji zajmiemy się tym zagadnieniem.
2. Znalazłam dla Was prezentację, wejdźcie proszę na stronę
Po przeczytaniu ciekawostek, zagrajcie w gry, które znajdują się na końcu.
3. Po wejściu na stronę https://view.genial.ly/5e9422d13abe390d9849327f/interactive-content-dzien-ziemi?fbclid=IwAR1ohpwvtyGyKI4C5Lp5QpTeY9e58FJ7tHrAEZN-yZ8l-zB3FQVSLP466G4 również znajdziecie ciekawostki i gry ( nie musicie wpisywać własnego imienia, możecie podać wymyślone).
4. Zadanie na dodatkową ocenę (dla chętnych): zrób ekologiczną zabawkę z materiałów, które podlegają recyklingowi np. papier, szkło, plastik, zakrętki, puszki itp. Zróbcie proszę zdjęcie Waszych zabawek i przyślijcie na mój adres ania.diagnoza@tlen.pl   Te osoby, które to zadanie już wykonały w szkole na kółku biologicznym to oczywiście nie muszą już robić tylko proszę o maila z informacją kto zrobił i co ( bo nie pamiętam teraz dokładnie 🙂
 Miłej zabawy 🙂

Plastyka

Temat: Sztuka baroku.
1. Dzisiaj poznacie sztukę baroku, ale również rokoko. Zapoznajcie się z notatkami barok rokoko oraz przepiszcie je do zeszytu.
2. Wasze zadanie polega na znalezieniu w internecie kilku przedstawicieli malarstwa, rzeźby oraz architektury. Zapiszcie ich nazwiska wraz z przykładami ich dzieł w zeszycie.

Język niemiecki

Witam Was serdecznie,

dzisiejszy temat lekcji brzmi: Podsumowanie wiadomości z rozdziału IV.

Jak sam temat wskazuje na dzisiejszej lekcji będziemy rozwiązywać zadania, dzięki którym utrwalimy wiadomości poznane w rozdziale IV.

 1. Otwórzcie proszę podręcznik na stronie 51. Przeczytajcie polecenie do zadania 18. Rozwiązanie zapiszcie w zeszycie. Poniżej podaję nowe wyrazy:

Sonstiges – pozostałe

der Anorak – skafander

die Mütze – czapka

das Gras – trawa

der Pulli – sweter

die Blumen – kwiaty

 1. Przechodzimy teraz do zadania 19 również na stronie 51, w którym musimy całymi zdaniami opisać gdzie można kupić produkty przedstawione na ilustracjach. Dwa zdania zrobiłam poniżej dla przykładu. Pamiętajcie, że musimy użyć przyimka z rodzajnikiem określonym w celowniku. Zwrócicie uwagę jakiego rodzaju jest dany sklep. Jeśli jest rodzaju żeńskiego „die”, to w celowniku zmieni się na „der” , jeśli jest rodzaju nijakiego „das” i męskiego „der”, to w celowniku zmieni się na „dem”.
 2. Das Brott kann man in der Bäckerei kaufen.

                                           

                                       przyimek z rodzajnikiem określonym w celowniku

 1. Die Eier kann man in dem Bioladen kaufen.
 2. Na zakończenie wykonajcie proszę ćwiczenie 14 w zeszycie ćwiczeń na stronie 40. Uważajcie na szyk wyrazów! Podane zdania są zdaniami oznajmującymi, więc czasownik musi znajdować się na drugim miejscu. Przykład poniżej:

Der Mediamarkt liegt neben der Buchhandlung.

czasownik w 3 os. l. poj.

Prawie w każdym zdaniu czasownik musimy odmienić do 3 os. l. poj., wyjątek stanowi zdanie nr 6, w którym czasownik „sich treffen” został już odmieniony do 1 os. l. mn.

Wszystkie zadania z tej lekcji podlegają ocenie. Rozwiązania proszę przesyłać na mój adres E- mail do 29.04.2020r.

 

Wtorek 21. 04.

Matematyka

Temat: Czworokąty – przypomnienie wiadomości. (zapisz temat w zeszycie).

Na dzisiejszej lekcji dowiesz się:

      Jak dokonać podziału czworokątów,

·      Co to jest klasyfikacja czworokątów,

·      Jakie warunki muszą spełniać czworokąty, aby otrzymać miano kwadratu, rombu czy równoległoboku,

·      Dlaczego każdy kwadrat jest prostokątem, ale nie każdy prostokąt jest kwadratem.

 • Jak narysować równoległobok i romb wykorzystując kratki w zeszycie,
 • Jak narysować równoległobok i romb za pomocą cyrkla i linijki,
 • Jak poradzić sobie z narysowaniem rombu i równoległoboku na kartce bez kratek.

1.     Obejrzyj film https://pistacja.tv/film/mat00212-podzial-czworokatow

2.   Przerysuj do zeszytu klasyfikację czworokątów

3.     Obejrzyj film https://pistacja.tv/film/mat00215-rysowanie-rombow-i-rownoleglobokow?playlist=339

4.     Wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/rodzaje-czworokatow-i-ich-wlasnosci/D6XMaaakO

5.     Przeczytaj i przeanalizuj lekcję

6.     Wykonaj ćwiczenia (zawsze sprawdź poprawność wykonanych zadań)

Język polski

Temat: Pierwsi ludzie.
1. Zapisz w zeszycie:
Wyrazy bliskoznaczne do słowa raj: Eden, kraina szczęśliwości, arkadia, kraj mlekiem i miodem płynący;
2. Wejdź na stronę
https://epodreczniki.pl/a/szczesliwy-dzien/D9aEDbifJ wykonaj i sprawdź ćw. 2. Jeśli chcesz, w miarę swoich możliwości, możesz wykonać też inne ćwiczenia z tej strony.
3. Otwórz podręcznik na stronie 242 i przeczytaj tekst ,, Książka nad książkami” A. Kamieńskiej. 
4. Wykonaj w zeszycie zad. 1 i 2 na str. 243.
5. Zapisz w zeszycie:
rajskie życie- beztroskie, wesołe, bez problemów
raj utracony- beztroskie, szczęśliwe życie do którego nie da się już wrócić
czuć się jak w raju- czuć się bardzo dobrze, być szczęśliwym
zakazany owoc – pokusa
Ułóż jedno zdanie z wybranym przez siebie związkiem frazeologicznym.

Historia

Temat: Powstanie Stanów Zjednoczonych.

 1. Otwórz podręcznik na s. 159 i przeczytaj temat. Następnie obejrzyj film: https://gwo.pl/powstanie-stanow-zjednoczonych-p4658
 2. W zeszycie zapisz temat lekcji i wykonaj polecenia:
 3. Dopisz wydarzenia do następujących dat: 1773, 4 lipca 1776, 1781,  1783, 1787, 1791
 4. Wyjaśnij na podstawie informacji w podręczniku, kim byli: Jerzy Waszyngton, Tadeusz Kościuszko, Kazimierz Pułaski, Indianie.
 5. Wyjaśnij pojęcia: „bostońska herbatka”, Deklaracja niepodległości, Konstytucja Stanów Zjednoczonych, Karta praw, Kongres, system prezydencki.
 6. Dla utrwalenia wiadomości obejrzyj: https://www.youtube.com/watch?v=dNMkMHDYDjM

 

Wychowanie fizyczne

Temat: Sprawność fizyczna. Test K. Zuchory.

Sprawność fizyczna, test Zuchory kl.VI

test zuchory (1)

Poniedziałek 20. 04.

Język polski

Temat: Motywy biblijne.
1. Otwórzcie podręcznik na stronie 248-249. Zapoznajcie się z informacjami tam zawartymi.
2. Zapiszcie w zeszycie notatkę:
Z Biblii pochodzi wiele związków frazeologicznych, które na stałe używamy w języku codziennym. Oto niektóre z nich:
wieża Babel – przenośnie zamęt, bałagan, brak porozumienia;
syn marnotrawny – ktoś, kto zbłądził, lecz zrozumiał swój błąd i potrafi się do tego przyznać;
sądny dzień – wielkie zamieszanie, chaos
manna z nieba – cudowny ratunek, nieoczekiwany dar; coś bardzo upragnionego, potrzebnego i cennego;
salomonowy wyrok – sprawiedliwe rozstrzygnięcie, wyrok uwzględniający interesy obu stron;
3.Ułóż zdanie z wybranym przez siebie jednym związkiem frazeologicznym.
4.Wykonaj w zeszycie zad. 2 str.250. Wykorzystaj informacje zawarte na stronie 249.

Matematyka

Temat: Pole trójkąta – rozwiązywanie zadań (temat zapisz w zeszycie)

1.     Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=nKANScnGk44

2.     Rozwiąż zadania. KARTA PRACY pole trójkąta

3.    Rozwiązania odeślij na adres  spchwarstnica_ilonapartyka@op.p

     Nie musisz niczego drukować. W wiadomości do mnie piszesz nr zadania i odpowiedź. W zadaniu 4 napisz jaką długość podstawy i wysokości opuszczonej na tę podstawę narysowałeś/aś.

Język niemiecki

Dzień dobry,

na dzisiejszej lekcji przećwiczymy tłumaczenie na język polski krótkiego tekstu.

 Temat lekcji brzmi: Czytanie ze zrozumieniem.

 1. Otwórzcie proszę podręcznik na stronie 50. Przeczytajcie na głos tekst z zadania 17 pt.: „Fußgängerzone”. Poniżej podałam słowa, których najprawdopodobniej jeszcze nie poznaliśmy.

die Fußgängerzone – deptak, strefa tylko dla pieszych

fast- prawie

alle- wszystko, cały

die Städte – miasta

der Autoverkehr – ruch samochodowy

zu Fuß gehen – iść pieszo

also- a więc

ganz in Ruhe – zupełnie w ciszy

gemütlich – przytulny, przytulnie

der Straßenkünstler – artysta uliczny

der Schauspieler – aktor

der Asphalt – asfalt

der Lieblingstreffpunkt – ulubione miejsce spotkań

Leute – ludzie

 1. Po zapoznaniu się z tekstem przeczytajcie proszę trzy pytania, które zostały umieszczone pod tekstem i zapiszcie odpowiedzi w zeszycie.
 2. Chętne osoby mogą na zakończenie przetłumaczyć tekst „Fußgängerzone”. Proszę nie korzystać z tłumacza google:) Tłumaczenie tekstu proszę przesłać na mój adres E-mail do 27.04. Życzę powodzenia!

Technika

Temat: Domowe urządzenia elektryczne. 
1. Zapisz temat lekcji w zeszycie, a następnie otwórz podręcznik i przeczytaj ten temat na str. 28-35 (pomiń wszystkie ćwiczenia).
2. Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=xqVym7AjIFY, aby dowiedzieć się, jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych.
3. Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 1 na stronie 28 z podręcznika (możesz wypisać jeszcze inne urządzenia, które znasz, ale nie pojawiły się w podręczniku). Proszę, abyś to zrobił czytelnie, ponieważ chciałabym, abyś następnie zrobił zdjęcie swojego wykonanego zadania i wysłał je do mnie e-mailem. Otrzymasz za to zadanie ocenę. Powodzenia!