Klasa 6a – Tydzień 7

Czwartek 30. 04.

Język niemiecki

Witam Was serdecznie,

zapiszcie do zeszytu temat lekcji: Ćwiczenia powtórzeniowe.

 1. Otwórzcie ćwiczenia na stronie 44 i wykonajcie ćwiczenie 4. Do podanych sześciu pytań musicie dopasować pytanie zaimek pytający „wo” (gdzie) lub „wohin” (dokąd), tak jak w przykładzie poniżej:

 

Wo lernst du Englisch?    –                                                           In der Sprachschule.

 

↑                                                                                                      

                                                                                                                 W szkole językowej.

Gdzie uczysz się angielskiego?

(nie możemy powiedzieć „Dokąd uczysz się angielskiego?)               (przyimek użyty w

celowniku po pytaniu „wo”)    

 

 1. Przechodzimy teraz do zadania 5 na stronie 45, również w ćwiczeniach.
 2. Na zakończenie wykonajcie ćwiczenie 6, uzupełniając luki właściwym przyimkiem i rodzajnikiem. Na przykład:

1) Wohin gehen wir heute Abend? – Dokąd idziemy dzisiaj wieczorem?  In das Kino. (= in dem Kino)             

              

Matematyka

Temat: Zamiana jednostek pola powierzchni – ćwiczenia

1.     Przypomnij sobie wiadomości z ostatniej lekcji.

Jednostki pola – ćwiczenia

Informatyka

Temat: Sterujemy duszkiem w czterech kierunkach

1.Obejrzyj filmik https://www.youtube.com/watch?v=YGHPg9M7N2s
2.Stwórz takie same skrypty w programie www.scrath.mit.edu
3.Otwórz ebooka do kl.4 na str.85. Jest tam skrypt, który steruje duszkiem w prawo i w lewo. Utwórz go. Następnie dołóż jeszcze dwa polecenia jeżeli, sterujące duszkiem w górę i w dół ( w poleceniach ustaw kierunek na trzeba wpisać 0 i 180). Jeśli będziesz mieć problem możesz obejrzeć filmik pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=8lChPTOr29I. Pamiętaj, że możesz zmienić tło (scenę)
i duszka.
4.Przyślij mi link do tego projektu. Jest to polecenie szczególnie do tych osób, które tego nie robiły.
Powodzenia!

Wychowanie fizyczne

Temat: Skok wzwyż.

 

Środa 29. 04.

Język polski

Temat: Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych.

Dzień dobry, kolejny temat dotyczy kręgu biblijnego.

1.      Otwórz podręcznik na stronie 255 i przeczytaj Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych.

2.      Przeczytaj poniższy tekst. Pomoże Ci zrozumieć sens tej przypowieści.

Znaczenie przypowieści: Panny to zgodnie z tradycją druhny panny młodej, których zadaniem jest przywitanie pana młodego przyjeżdżającego po małżonkę. Do obyczaju należało: spóźnienie pana młodego, by napięcie wzrosło oraz oczekiwanie orszaku druhen na spotkanie. Oczywiście oblubieniec jest tu metaforą samego Jezusa. Ci ludzie, którzy będą rozsądnie przygotowani na jego przyjście, zyskają, ci, którzy zaniedbają swe obowiązki, stracą. Kiedy nadejdzie Sąd Ostateczny, Bóg oddzieli ludzi przygotowanych na Jego przyjście od tych, którzy przygotowanie zaniedbali. Ostatnie zdanie mówi, iż Bóg może przyjść niespodziewanie, o każdej porze, a powinnością człowieka jest bogobojne, cierpliwe czekanie.

3.      Odpowiedz pisemnie na pytanie 1,2 i 3 ze str. 256 podręcznika.

Pozdrawiam!

Biologia

Temat: Gady-kręgowce, które opanowały ląd.
Temat będziemy omawiać  przez dwie lekcje.
1. Zapoznajcie się z prezentacją i zróbcie notatki ( w prezentacji znajdują się odnośniki ). Możecie zrobić od razu wszystkie notatki lub podzielcie sobie na dwie lekcje-część dzisiaj, część za tydzień.
2. Zróbcie proszę krzyżówkę gady przegląd-gadów, komu uda się wpisać wszystkie hasła to otrzyma ocenę 6 🙂 Możecie wydrukować i zrobić zdjęcie lub napisać odpowiedzi w mailu np.1-krokodyl ( liczbami w nawiasie się nie przejmujcie). Odpowiedzi proszę przysyłajcie na adres ania.diagnoza@tlen.pl  Na zrobienie krzyżówki macie cały tydzień.

Plastyka

Temat: Sztuka klasycyzmu.
1. Dzisiaj poznacie sztukę klasycyzmu oraz porównacie ją ze sztuką baroku.
2. Zapiszcie temat lekcji, a następnie zapoznajcie się z notatka, którą dla Was przygotowałam oraz przepiszcie ją do zeszytu. klasycyzm
3. Przeczytajcie w e-podręczniku strony 56-66 oraz przejrzyjcie wszystkie dzieła na zdjęciach.
4. Sprawdźcie, czy w Waszej notatce sprzed tygodnia znaleźli się twórcy wymienieni w podręczniku, jeśli nie – uzupełnijcie ich nazwiska oraz dzieła. Wypiszcie również przedstawicieli klasycyzmu wraz z tytułami ich dzieł.
4. Za tydzień będziecie wykonywali pracę plastyczną podsumowującą całą teorię o baroku i klasycyzmie.
Pozdrawiam Was serdecznie!

Język niemiecki

Dzień dobry,

dzisiejszy temat lekcji brzmi: Gdzie można kupić buty?

Na dzisiejszej lekcji będziemy powtarzać użycie przyimka z rodzajnikiem określonym w celowniku (Dativ).

 1. Otwórzcie proszę podręcznik na stronie 54. Przeczytajcie polecenie zadania 6. W zeszycie ułóżcie minidialogi, tak jak w przykładach poniżej (dialogi musicie również przetłumaczyć):
 • Wo kann man joggen? – Gdzie można uprawiać jogging?

♥ Im Park. – W parku.

 

 • Wo kann man essen und trinken? – Gdzie można jeść i pić?

♥ Im Restaurant. – W restauracji.

 

Pozostało Wam sześć dialogów do ułożenia.

 1. Przechodzimy teraz do zadania 7, również w podręczniku na stronie 55. Odpowiedzi napiszcie w zeszycie, tak jak w przykładach (zdań nie musicie tłumaczyć):

Filme sehen – Im Kino kann man Filme sehen.

Joggen – Im Park kann man joggen.

 

Wtorek 28. 04.

Matematyka

Temat: Zamiana jednostek pola powierzchni (zapisz temat w zeszycie).

Na dzisiejszej lekcji nauczysz się:

·       na czym polega zamiana jednostek pola,

·       jak w prosty sposób zamieniać jednostki pola znając tylko jednostki długości,

·       jak zamienić metry kwadratowe na decymetry kwadratowe lub centymetry kwadratowe,

·       za pomocą jakich jednostek zapisać kilometry kwadratowe

·       jak zamienić hektary na metry kwadratowe,

·       w jaki sposób wykorzystać prostokąt do zamiany jednostek pola.

1.     Obejrzyj film https://pistacja.tv/film/mat00237-zamiana-jednostek-pola-wprowadzenie

2.      Obejrzyj film https://pistacja.tv/film/mat00238-zamiana-jednostek-pola-przyklady?playlist=392

3.     Wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/jednostki-pola-i-ich-zamiana/DYvaHQV94

4.     Przeczytaj i przeanalizuj lekcję. Wykonaj ćwiczenia interaktywne (zawsze sprawdź poprawność wykonania zadań).

5.     Zapisz w zeszycie JEDNOSTKI POLA – NOTATKA

Język polski

Temat: Każdy ma swoje talenty.

Dzień dobry, dzisiaj poznamy Przypowieść o talentach.

1.      Kliknij na poniższy link.

https://epodreczniki.pl/a/kazdy-ma-swoje-talenty/DOH0S08lj

2.      Po pierwsze, odpowiedz na pytanie z ćwiczenia 1, czyli:  Co oznacza dla Ciebie słowo „talent”? Jakie talenty można mieć? Czy masz jakieś talenty?

3.      Przeczytaj Przypowieść o talentach.

4.      Udziel pisemnie odpowiedzi na pytania z ćwiczenia 7 i 9.

5.      Zastanów się, czego uczy Przypowieść o talentach. Jak powinniśmy postępować z naszymi talentami?

Pozdrawiam!

Ważna informacja: Bardzo Was proszę o przeczytanie (lub przypomnienie sobie) lektury pt.: „Hobbit” J.R.R. Tolkiena. Będzie omawiana w drugiej połowie maja.

 

Historia

Temat: Początek rewolucji francuskiej.

 

 1. Zanim przejdziemy do nowego tematu, pobierz kartę pracy utrwalającą temat poprzedni. Powstanie Stanów Zjednoczonych – karta pracy

Rozwiązania wyślij mi dziś, najpóźniej jutro, czyli w środę 29. 04.

 1. Otwórz podręcznik na s. 166 i przeczytaj temat. Zwróć szczególną uwagę na ilustracje i podpisy do nich. To także ważne informacje do tematu.
 2. Wejdź na stronę https://www.youtube.com/watch?v=p7Wh5tMYw-0 i obejrzyj film.
 3. W zeszycie zapisz temat lekcji i notatkę.
 4. Dopisz wydarzenia do następujących dat (korzystaj także z osi czasu):
 • 14 lipca 1789
 • 1789
 1. Wyjaśnij na podstawie informacji w podręczniku, kim był Ludwik XVI.
 2. Wyjaśnij pojęcia:
 • burżuazja
 • Stany Generalne
 • Zgromadzenie Narodowe
 • rewolucja francuska
 • Bastylia
 • wielka trwoga
 • Deklaracja praw człowieka i obywatela
 • prawa człowieka
 1. Zadanie dla chętnych: Odpowiedz na pytania do tekstu źródłowego ze s. 170. Odpowiedzi wyślij mi mailem do 29. 04.

Wychowanie fizyczne

Temat: Biegi i marszobiegi – zaczynam biegać.

Biegi i marszobiegi zaczynam biegać

 

Poniedziałek 27. 04.

Język polski

Temat: Jak okazywać dobroć?

Moi drodzy, dzisiaj zapoznamy się z przypowieścią „O miłosiernym Samarytaninie”.

1.      Po pierwsze, sprawdź w słowniku, co oznacza słowo: samarytanin. Jakimi cechami powinien wyróżniać się człowiek, którego można tak nazwać.  Definicję zapisz w zeszycie.

2.      Otwórz podręcznik na stronie 252 i przeczytaj fragment Ewangelii wg św. Łukasza Miłosierny Samarytanin.

3.      Obejrzyj 8 min. film. Pozwoli Ci zrozumieć głębszy sens tej przypowieści.

https://youtu.be/LHt3NJm_1Zc

4.      Odpowiedz pisemnie na pytanie 1,3 oraz 4 ze strony 253 podręcznika.

Zadanie podlega ocenie. Sprawdź zdania pod kątem ortograficznym i interpunkcyjnym. Zrób zdjęcie swoim odpowiedziom i prześlij na mój adres mailowy: anna_matusiak_03@o2.pl

Termin: do 28.04.2020 r.

Pozdrawiam!

Matematyka

Temat: Pole trapezu (zapisz temat w zeszycie).

Na dzisiejszej lekcji dowiesz się:

·       skąd się wziął wzór na pole trapezu,

·       co wspólnego mają wzór na pole prostokąta ze wzorem na pole trapezu,

·       jak obliczyć pole trapezu

·       jak wykorzystać wzór na pole trapezu,

·       w jaki sposób podstawiać dane do wzoru.

1.     Obejrzyj film https://pistacja.tv/film/mat00241-wyprowadzenie-wzoru-na-pole-trapezu

2.     Obejrzyj film https://pistacja.tv/film/mat00818-pole-trapezu-zadania?playlist=392

3.     Wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/pole-trapezu/D1BVGUnxc

4.     Przeczytaj i przeanalizuj lekcję.

5.     Narysuj  w zeszycie dowolny trapez. Napisz wzór na pole trapezu.

6.     ZAD.1.

Narysuj w zeszycie trapez równoramienny o podstawach 6cm i 5cm i wysokości 4cm. Oblicz pole tego trapezu.

ZAD.2.

Narysuj trapez prostokątny o podstawach 7cm i 3,5cm i wysokości 6cm. oblicz pole tego trapezu. ( na adres spchwarstnica_ilonapartyka@op.pl przyślij rozwiązania tych dwóch zadań).

7.     Zaloguj się na stronę Learningapps.org i wykonaj ćwiczenia w folderu Pola figur płaskich.

Język niemiecki

Dzień dobry,

dzisiejszy temat lekcji brzmi: Czy masz ochotę iść do kina?

 

Na wstępie naszej lekcji zapiszcie do zeszytu następujące wyrazy i zdania:

die Lust – ochota

Hast du Lust? – Czy masz ochotę?

Tut mir Leid – Przykro mi .

Wo treffen wir uns? – Gdzie się spotkamy?

leider – niestety

Ich habe leider keine Zeit. – Nie mam niestety czasu.

 

Napiszcie następnie krótką notatkę:

 

W języku niemieckim po niektórych czasownikach i wyrażeniach używa się konstrukcji: zu +bezokolicznik. Na przykład:

Mia, hast du Lust, mit mir ins Kino zu gehen? – Czy masz ochotę iść ze mną do kina?

Gdy bezokolicznikiem jest czasownik rozdzielnie złożony, to „zu” występuje między przedrostkiem a czasownikiem.

Nein, ich habe keine Lust, heute Abend auszugehen. Nie, nie mam ochoty wychodzić dzisiaj wieczorem.

 1. Otwórzcie teraz proszę podręczniki na stronie 54 i przeczytajcie polecenie zadania 3. Rozwiązanie tego zadania zapiszcie w zeszycie.
 2. Następnie napiszcie po trzy pytania i trzy odpowiedzi do zadania 4 na tej samej stronie. Zwróćcie uwagę, że przyimek łączy się z rodzajnikiem określonym w bierniku (patrz ostatni temat lekcji). Zdań nie musicie tłumaczyć.

Poniżej przykład:

 • Hast du Lust, in den Park zu gehen? – Czy masz ochotę iść do parku?

 przyimek użyty z rodzajnikiem w bierniku, ponieważ pytamy „wohin” (dokąd)

▀ Ja, ich habe Lust, in den Park zu gehen. – Tak, mam ochotę iść do parku.

 1. Na zakończenie wykonajcie zadanie 1 w ćwiczeniach na stronie 43. Powodzenia!

 

Technika

Temat: Nowoczesny sprzęt na co dzień.
1. Zapisz temat lekcji w zeszycie, a następnie otwórz podręcznik na stronie 36 i przeczytaj temat.
2. Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 2 – przerysuj pilota do telewizora do zeszytu oraz podpisz jego funkcje wybierając podane zdania A-I.
3. Wykonaj ćwiczenia: