Klasa 6a – Tydzień 9

Piątek 15. 05.

Język polski

Temat: Zdania złożone współrzędnie – ćwiczenia.

1.      Przeczytaj jeszcze raz notatkę z wczorajszej lekcji.  Zwróć szczególną uwagę na spójniki, jakimi łączą się zdania złożone współrzędnie.

2.      Otwórz zeszyt ćwiczeń i wykonaj ćwiczenie 2 str. 56, ćw. 3 str. 57, ćw. 5 str. 58 oraz 8 str. 59.

3.      Dla chętnych, na dodatkową ocenę, proponuję wykonanie ćwiczenia 11 str. 60.

Odpowiedzi do ćwiczeń otrzymacie jutro.

Uwaga! W przyszłym tygodniu zaczynamy omawiać lekturę.

Pozdrawiam Was serdecznie!

Geografia

Dzień dobry!
Przesyłam kolejny temat.

Muzyka

Temat: Muzyczne arcydzieła klasycyzmu.

 1. W drugiej połowie XVIII wieku rozpoczęła się w muzyce epoka klasycyzmu. Okres ten związany był z twórczością wybitnych kompozytorów: Józefa Haydna, Wolfganga Amadeusza Mozarta i Ludwiga van Beethovena, zwanych klasykami wiedeńskimi, którzy tworzyli wspaniałe arcydzieła muzyczne. Ich muzykę cechuje nowatorstwo, śpiewność melodii, lekkość oraz wdzięk.

 Każdy z tych muzyków jest wybitną indywidualnością. Wprawdzie żaden z nich nie urodził się w Wiedniu, ale przez długie lata swoją artystyczną działalność związali właśnie z tym miastem – stąd mówimy o nich KLASYCY WIEDEŃSCY.

Waszym dzisiejszym zadaniem będzie wybrać jednego z tych kompozytorów i opisać go. Pamiętajcie, że najważniejsza jest dla nas twórczość. Termin oddania pracy: 22maja br. Pomocą może Wam służyć materiał, który proponuję poniżej.

Obejrzyj materiał:

– Józef Haydn

https://www.youtube.com/watch?v=tjBzhYxRquk

– Wolfgang Amadeusz Mozart

https://www.youtube.com/watch?v=4YgjYCKCcDs

 – Ludwig van Beethoven

https://www.youtube.com/watch?v=lppCMwKp-r4

 Wszelkie prace wysyłajcie na adres smolnik.muzyka@gmail.com podpisując się zawsze imieniem, nazwiskiem oraz klasą.

 

Matematyka

Temat:  Ćwiczenia w rozwiązywaniu równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.

Dzisiejsza lekcja będzie poświęcona ćwiczeniom w rozwiązywaniu równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.

Pobierz plik: Równania cz.2

Czwartek 14. 05.

Język niemiecki

Dzień dobry,

dzisiejszy temat lekcji brzmi: Czytanie ze zrozumieniem.

 1. Otwórzcie proszę podręcznik na str. 58. Przeczytajcie polecenie zadania 18. Przetłumaczcie w zeszycie pytania od 1 – 5, które znajdują się poniżej ogłoszeń. Następnie odpowiedzcie na pytania całymi zdaniami. Poniżej rozwiązanie dla pierwszego pytania:
 2. a) Wo kann man altes Porzellan finden? – Gdzie można znaleźć starą porcelanę?

Man kann altes Porzellan in der Altstadt, in München finden.

 1. Przechodzimy teraz do zadania 19, również w podręczniku na stronie 59. Rozwiązanie zadania zapiszcie w zeszycie.
 2. Następnie rozwiążcie zadanie 20. Poniżej przetłumaczyłam słowa, których nie poznaliśmy do tej pory.

abheben – wypłacać, podejmować

wechseln – wymieniać, zmieniać

 1. Rozwiążcie zadanie 21. Odpowiedzi zapiszcie w zeszycie.
 2. Na zakończenie wykonajcie kartę pracy Karta pracy kl. VI, 14.05.2020r. (1), która podlega ocenie! Możecie wybrać grupę A lub B. Rozwiązania proszę przesyłać do 21.05.2020r.

 

Powodzenia!

Matematyka

Temat: Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą metodą równań równoważnych.

Na dzisiejszej lekcji nauczysz się :

·       co to są równania równoważne

·       że równania można mnożyć i dzielić obustronnie,

·       że do obu stron równania można dodać tę samą liczbę lub ją odjąć.

1.     Obejrzyj film https://pistacja.tv/film/mat00383-rozwiazywanie-rownan-wprowadzenie?playlist=281

2.      Zapisz w zeszycie

Równania równoważne są to równania, które mają ten sam zbiór rozwiązań.  Metoda równań równoważnych polega na takim przekształcaniu danego równania, aby na każdym etapie otrzymywać równanie prostsze, lecz równoważne danemu.

Można więc:

·      do obu stron równania dodać taką samą liczbę

·      od obu stron równania odjąć taką sama liczbę

·      obie strony równania pomnożyć przez tę samą liczbę różną od zera

·      obie strony równania podzielić przez tę samą liczbę różną od zera

np.

5x +4 = 39

                   -4    -4

            5x = 35

               :5      :5

            x = 7

spr: Sprawdzamy, czy liczba 7 spełnia to równanie.

       L = 5x +4 = 5•7 + 4 = 35 + 4 =39

       P = 39

       L = P

Odp. Rozwiązaniem równania 5x +4 = 39 jest liczba 7.

3.     W zeszycie rozwiąż równania z zadania 1 ( poziom A ) ze strony 82.

4.     Rozwiązania prześlij na adres spchwarstnica_ilonapartyka@op.pl

Informatyka

Temat: Netykieta poczty elektronicznej

Na dzisiejszej lekcji przypomnisz sobie co to jest netykieta i jakich zasad netykiety trzeba przestrzegać przy korzystaniu z poczty elektronicznej.

1.Zapisz temat w zeszycie, a pod nim napisz:
Netykieta – nazwa ta jest połączeniem angielskiego słowa net – sieć i polskiego etykieta – zasady zachowania. Oznacza zbiór zasad posługiwania się pocztą elektroniczną i korzystania z internetu.
2.Kliknij ten link http://www.czasdlarodzin.pl/materialy-cdr/269-zasady-netykiety-w-poczcie-elektronicznej i czytając tekst wypisz w punktach zasady netykiety, twoim zdaniem najważniejsze, których powinni przestrzegać Ty i Twoi koledzy.
3.Osoby, które nie zrobiły żadnego projektu z programu Scratch, proszę o wykonanie prezentacji multimedialnej nt. netykiety i jej zasad. Czekam do 24 maja.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zdrowe życie. Aktywność fizyczna na co dzień. 2 piramidy.

Historia

Temat: Ostatni król Polski.

W czasach saskich Rzeczpospolita podupadła. Wydawało się, że nie ma już dla niej ratunku, że zostanie pod protektoratem obcych mocarstw. Polacy jednak nie przewidzieli, że protektorat zostanie zamieniony na niewolę, a Polska zniknie z mapy świata.

Dziś poznamy ostatniego w dziejach króla Polski i sprawdzimy, czy podjął próbę ratowania państwa.

 1. Na początek obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=5biNN8yJBBo
 2. Otwórz podręcznik na s. 188 i przeczytaj cały temat, zwracając szczególną uwagę na działania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
 3. Zapisz w zeszycie notatkę – przepisz tabelę „To, co najważniejsze” ze s. 195. Datę I rozbioru zapisz na kolorowo i się jej naucz na zawsze.
 4. Teraz obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=yaPldxHcSYg, a następnie przeanalizuj mapę na s. 194.
 5. W zeszycie zapisz odpowiedzi na pytania do mapy. Nie musisz przepisywać pytań, ale odpowiadaj pełnym zdaniem. Tabelę przerysuj i uzupełnij. Możesz mi przesłać swoje odpowiedzi – otrzymasz dodatkową ocenę.

Określ, gdzie i kiedy doszło do ogłoszenia konfederacji.

Na terenie którego późniejszego zaboru doszło do bitwy pod Lanckoroną?

Zaborca Zajęty obszar
powierzchnia główne miasta liczba mieszkańców
Rosja
Prusy
Austria

 

 1. Rejtan – Upadek Polski– obraz Jana Matejki jest jedną z najczęstszych ilustracji do pierwszego rozbioru. Jesteś ciekaw, kto na nim się znajduje? Dlaczego są tam postacie, których w rzeczywistości nie było? Co nam chciał przekazać autor? Jeśli masz czas, obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=LMXY4yG02rw
 2. Propozycje filmów do obejrzenia dla poszerzenia i utrwalenia wiedzy:

https://www.youtube.com/watch?v=FehnaD7dLnE Ostatnia elekcja i I rozbiór Polski

https://www.youtube.com/watch?v=4EHFTECKlKA Konfederacja barska

https://www.youtube.com/watch?v=9_IgWE1bMns Porwanie Stanisława Augusta Poniatowskiego

Środa 13. 05.

Język polski

Temat:  Jak rozpoznać zdania złożone współrzędnie i podrzędnie?

Dziś gramatyka: zdania złożone współrzędnie i podrzędnie. Wejdź na poniższą stronę
i uważnie wysłuchaj omówienia lekcji.

https://www.youtube.com/watch?v=AEyQV1PzDK4

1.      Zapisz kolorem notatkę w zeszycie lub wydrukuj i wklej.

ZDANIE ZŁOŻONE – zdanie, które zawiera więcej niż jedno orzeczenie, np.

Usłyszał dzwonek,  wybiegł na przerwę, nie zdążył jednak zjeść śniadania.

 •  jeśli poszczególne zdania składowe mogą istnieć niezależnie, mówimy o zdaniu złożonym współrzędnie
  Spotkał
   na korytarzu przyjaciela, więc bardzo się ucieszył.
 • jeśli treści zdań składowych uzupełniają się, mamy do czynienia ze zdaniem złożonym podrzędnie
  Ucieszył się
  , ponieważ długo przyjaciela nie widział.

 RODZAJE ZDAŃ  ZŁOŻONYCH  WSPÓŁRZĘDNIE

1.      Zdanie łączne – zdania składowe łączy podmiot (wykonawca czynności), miejsce, czas wykonywania czynności. 

2.      Zdanie wynikowe – treść drugiego zdania jest wynikiem treści zdania pierwszego.

3.      Zdanie rozłączne – czynności,  o  których jest mowa w obu zdaniach, nie mogą być wykonywane jednocześnie (wykluczają się).

4.      Zdanie przeciwstawne – treści obu zdań kontrastują ze sobą.

WYKRESY ZDAŃ ZŁOŻONYCH WSPÓŁRZĘDNIE

 https://3.bp.blogspot.com/-oTr0HDDe8lw/VIcZVJoc1BI/AAAAAAAADBQ/SyEbi23Qi60/s1600/wykres%2B2.jpg

Jak widać wykresy są bardzo proste, wystarczy zapamiętać kolejność strzałek:

– w zdaniach łącznych brak strzałek    ——- ——-

– w zdaniach rozłącznych strzałki się rozchodzą w przeciwne strony  < —- >

– w zdaniach wynikowych strzałki wchodzą jedna w drugą  > —– >

– w zdaniach przeciwstawnych strzałki się zderzają  > —— <

Ważne! Zapamiętaj, jakie mamy rodzaje zdań złożonych współrzędnie, spójniki, jakimi są połączone te zdania i wykresy tych zdań. Wiadomości te będą Ci przydatne w klasie 7 i 8.

2.      Na zakończenie – wejdź na stronę poniżej i przeczytaj krótkie informacje tam zawarte. Wykonaj i sprawdź ćwiczenie 1 i 2.

https://epodreczniki.pl/a/zdanie-zlozone-wspolrzednie-a-zdania-zlozone-podrzednie/D15NBNgNG

Pozdrawiam!

Biologia

Temat: Podsumowanie wiadomości o kręgowcach zmiennocieplnych.
1. Zróbcie proszę kartę pracy-kręgowce zmiennocieplne. Przygotowałam dla Was kartę w pliku Word oraz w pdf. Możesz wybrać sobie grupę A lub B. Pobierz wybrany plik:
2. Odpowiedzi możecie wysyłać w mailu, jako załącznik ( uzupełniony plik Word). Możecie także zrobić wyraźne zdjęcie.
3. Na wykonanie karty macie cały tydzień – do następnej środy.

Plastyka

Temat: Leonardo da Vinci – genialny umysł.

1. Dzisiejsza lekcja znajduje się tutaj: https://planetaplastyki.blogspot.com/2020/05/leonardo-da-vinci-genialny-umys.html – przeczytaj ją całą oraz obejrzyj wszystkie obrazy i filmik.
2. Zadanie dla osób chętnych: Przerysuj do zeszytu krzyżówkę załączoną na samym końcu lekcji, uzupełnij ją, zrób jej zdjęcie i wyślij mi e-mailem lub Messengerem do piątku, tj. 15.05.2020r.
3. Zadanie dla osób jeszcze bardziej chętnych, a zachęcam wszystkich 🙂
 https://planetaplastyki.blogspot.com/2020/05/mona-lisa-prace-plastyczne-szalenstwo.html – czekam na Wasze prace do przyszłego wtorku, tj. 19.05.2020r.
Pozdrawiam Was serdecznie!

Język niemiecki

Witam Was serdecznie,

dzisiejszy temat lekcji brzmi: Rozwiązywanie zadań.

 1. Otwórzcie proszę ćwiczenia na stronie 46. Przeczytajcie polecenie do zadania 9. W zeszycie ćwiczeń wystąpił błąd w druku, gdyż plan miasta, na którym macie zaznaczyć trasę znajduje się na stronie 47. Narysujcie na planie miasta trzy drogi.
 2. Przechodzimy teraz do zadania 11 na tej samej stronie. Musicie ułożyć zdania wg podanego przykładu. Pamiętajcie, że we wszystkich zdaniach należy użyć rodzajnika określonego w celowniku.

Pamiętaj!

zu + dem = zum

zu + der = zur

 1. Wykonajcie następnie zadanie 12 na stronie 48, również w zeszycie ćwiczeń. Dialogi napiszcie wg przykładu podanego w ćwiczeniach. Również w tym zadaniu musicie użyć rodzajnika określonego w celowniku. Powodzenia!

Wtorek 12. 05.

Matematyka

Temat: Rozwiązywanie równań metodą wagi.

Na dzisiejszej lekcji nauczysz się:

·       wyznaczać masę przedmiotu za pomocą wagi szalkowej;
·       stosować oznaczenia literowe nieznanych wielkości liczbowych.

1.     Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=vqUwOaeBn38

2.     Wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/b/w-rownowadze—czyli-wstep-do-rownan/PSmbeRoT4

3.     Przeanalizuj lekcję i wykonaj ćwiczenia interaktywne.

4.     Wejdź na stronę Learninapps.org i w zakładce Równania wykonaj ćwiczenia.

Język polski

Temat: Pisownia wyrazów obcych.

Dziś na lekcji ortografia, czyli jak poprawie zapisać wyrazy obcego pochodzenia.

Lubimy obco brzmiące słowa, ale czy powinniśmy ich używać?

1.      Na początku wejdźcie na stronę  https://www.youtube.com/watch?v=SDmwR6DrHG4  i wysłuchaj kilku słów skierowanych do nas przez językoznawcę prof. Jerzego Bralczyka.

2.      Wejdź na stronę

 https://epodreczniki.pl/a/ile-jest-polszczyzny-w-jezyku-polskim/DLIaVufDT, przeczytaj informacje tam zawarte, wykonaj i sprawdź ćwiczenie 4 i 5. Przeczytaj ciekawostkę tam zawartą.

3.      W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenie 2,3,4,5,6 str. 94-96 (wpisz odpowiednie formy wyrazu).

Odpowiedzi do ćwiczeń otrzymacie na kolejnej lekcji, abyście mogli sprawdzić, czy poprawnie je wykonaliście.

Odpowiedzi do wczorajszych zadań z zeszytu ćwiczeń, 1-3 / str. 109 (w razie konieczności zrób korektę).

1.FP

2. Np. • Chętnie kupiłaby sobie coś nowego do ubrania (zwłaszcza sukienkę lub szorty).

• Potrafi powiedzieć dziękuję w wielu językach (na przykład po francusku, rosyjsku).

3. W okresie oświecenia (XVIII wiek) tworzył Ignacy Krasicki.

Imię Grażyna (od litewskiego przymiotnika graži, czyli piękna) zostało wymyślone przez Adama Mickiewicza dla tytułowej bohaterki jego poematu.

Powszechnie przyjmuje się, że od imienia Karola Wielkiego (władcy Franków) pochodzi polski wyraz król.

Historia

Temat: Czasy saskie.

Czasami saskimi nazywamy okres panowania dwóch królów – Augusta II i Augusta III Sasów z dynastii Wettinów w latach 1697 – 1763.

 1. Otwórz podręcznik na s. 181 i przerysuj do zeszytu oś czasu.
 2. Teraz obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=pf-9vpQyxic
 3. Wróć do podręcznika i przeczytaj cały temat. Zwróć szczególną uwagę na mapę na s. 182. Przeanalizuj ją zgodnie z legendą do mapy. Zobacz, gdzie leży Saksonia, skąd pochodzili Sasowie; czy jest mniejsza czy większa od Polski; kto zyskiwał bardziej na unii personalnej – Saksonia czy Polska?
 4. Aby utrwalić przeczytane informacje, obejrzyj także film https://www.youtube.com/watch?v=DZRQqFManA0
 5. W zeszycie jako notatkę zapisz tabelę „To, co najważniejsze” ze s. 187.
 6. Zadanie dla chętnych – uważnych słuchaczy. W filmie https://www.youtube.com/watch?v=v6emqn4cgGo pojawia się błąd. Narrator opowiada o zniszczeniu Pałacu Saskiego – podaje datę i wydarzenie. Gdzie jest błąd? Jeśli go znajdziesz, napisz. Do swojej odpowiedzi dopisz, co dziś stoi w miejscu Pałacu Saskiego – tę odpowiedź znajdziesz w w/w filmie.
 7. Powodzenia!

PS. Niestety, nie mogę jeszcze Wam podać odpowiedzi do ostatniego arkusza, gdyż wciąż nie otrzymałam wszystkich prac. Cierpliwości! Moja wystawiana jest na próbę…

Wychowanie fizyczne

Temat: Światowe rekordy lekkoatletyczne.

Poniedziałek 11. 05. 

Język polski

Temat: Kiedy używamy nawiasu?

Dziś ćwiczenia z interpunkcji. Dowiecie się, kiedy używamy nawiasu.

1.      Otwórzcie podręczniki na str. 277  i przepiszcie krótką Nową wiadomość.

2.      Zastanówcie się nad zad. 1 str. 277 w podręczniku- Dlaczego w tekście użyto nawiasów?

3.       Wejdź na stronę poniżej, na której omówiono temat dzisiejszej lekcji:

https://www.youtube.com/watch?v=kZIELOArma4

Wysłuchajcie 4 minuty i 15 sekund z tej strony. Wykonujecie tylko ćwiczenia podane poniżej.

     4.Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 109 i wykonaj ćw. 1,2,3.

Na kolejnej lekcji otrzymacie odpowiedzi do ćwiczeń.

Matematyka

Na dzisiejszej lekcji dowiesz się :

·       jak sprawdzić, czy liczba spełnia równanie,

·       co to jest rozwiązanie równania,

·       co to są równania równoważne.

Temat: Liczba spełniająca równanie

1.     Obejrzyj film https://pistacja.tv/film/mat00382-liczba-spelniajaca-rownanie?playlist=281

2.     Przeczytaj, przeanalizuj i wykonaj zadania. Pobierz plik: Pierwiastek równania

 

Język niemiecki

Witam Was serdecznie,

dzisiejszy temat lekcji brzmi: Tramwajem czy autobusem.

 1. Na początek zapiszcie do zeszytu nowe słownictwo i wyrażenia.

die Straßenbahn – tramwaj

die U – Bahn  – metro

das Auto – samochód

das Taxi – taksówka

das Flugzeug – samolot

der Bus – autobus

 1. Napiszcie teraz krótką notatkę i obejrzyjcie filmik, link poniżej.

Przyimek „mit” (z) łączy się zawsze z celownikiem.

https://www.youtube.com/watch?v=T2YiuxLAX-s

 1. Zapiszcie do zeszytu przykłady użycia:

mit dem Auto – samochodem

mit dem Bus – autobusem

mit der  Straßenbahn – tramwajem

 1. Otwórzcie proszę podręcznik na str. 57. Przeczytajcie polecenie zadania 16. Minidialogi zapiszcie do zeszytu. W sumie musicie ułożyć 7 minidialogów, dwa pierwsze ułożyłam dla przykładu. Dialogów, które ułożycie w zeszycie, nie musicie tłumaczyć.

 

 1. a) – Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof? – Przepraszam, jak dojdę do dworca?

– Am besten fährst du mit dem  Bus. – Najlepiej jak pojedziesz autobusem.

 

 1. b) Entschuldigung, wie komme ich zur St. Georg – Kirche? – Przepraszam, jak dojdę do kościoła św. Jerzego?

– Am besten fährst du mit dem  Taxi. – Najlepiej jak pojedziesz taksówką.

 

 1. Otwórzcie proszę ćwiczenia i na zakończenie wykonajcie zadanie 7 na str. 45 i zadanie 8 na str. 46. W zadaniu 7 sprawdźcie jakiego rodzaju jest podany rzeczownik, jeśli nijakiego(das) lub męskiego(der), to wówczas zum, jeśli żeńskiego (die) , to zur. Powodzenia!

Technika

Temat: Elementy elektroniki.
1. Na dzisiejszej lekcji podejmiemy temat elektroniki. W ciągu ostatnich 100 lat obserwujemy błyskawiczny rozwój elektroniki, która poprawiła standard życia współczesnego człowieka. Nikt nie wyobraża sobie życia bez telefonu czy komputera.
3. Zapiszcie temat lekcji, a następnie krótką notatkę:
Co to jest elektronika? Elektronika zajmuje się obwodami elektrycznymi zawierającymi elementy elektroniczne.
Co to są elementy elektroniczne? Zapoznaj się z ich przykładami w podręczniku na stronie 54 i zapisz ich nazwy w zeszycie (bez opisów).
4. Następnie zapisz:

Elementy elektroniczne dzielimy na dwie grupy :

a) aktywne – które maja zdolność wzmacniania sygnału elektrycznego :

 • tranzystory

 • diody

 • układy scalone

 • lampy elektronowe

b) bierne – które wyłączenie pobierają energie elektryczną :

 • rezystory

 • kondensatory

 • cewki

5. Wykonaj ćwiczenia interaktywne: