Klasa 6a

Zadania z historii:

  1. Wybierz jedną z gier na poziomie 4-8 i ukończ misję. https://niepodlegla.men.gov.pl/#/
  2. Utrwalaj wiedzę historyczną na stronie: https://postaci.gwo.pl/#/
  3. Przygotuj się do sprawdzianu z bieżącego działu.

Zadania z matematyki:

  1. Cały czas ćwiczymy tabliczkę mnożenia. Możesz wykorzystać stronę Matematyczne Zoo matzoo.pl.
  2. Codziennie wykonaj chociaż jedno zadanie z podręcznika str. 159-164 lub zeszyt ćwiczeń str. 60-66.
  3. Dbajcie o siebie i bliskich.

Zadania z języka polskiego:
I. Bardzo proszę:
– wykonać zadania 2 – 12 w zeszycie ćwiczeń ze stron 89-93;
– utrwalić poznane zasady ortograficzne, wykorzystując strony internetowe www.ortograf.pl oraz www.dyktanda.net
– przeczytać lekturę pt.: „Hobbit, czyli tam i z powrotem” J.R.R. Tolkiena;

II. 1.      Zapisz temat lekcyjny w zeszycie: „Okno na świat czy złodziej czasu?”

2.      Otwórz stronę internetową:

https://epodreczniki.pl/a/okno-na-swiat-czy-zlodziej-czasu/D171Jyz31

3.      Spróbuj rozwiązać wszystkie zadania. Zauważ, że możesz sprawdzić poprawność swoich odpowiedzi.

4.      Na podstawie ćwiczenia 7 sporządź w zeszycie w punktach notatkę „Netykieta, czyli internetowy kodeks zachowania”.

 

Zadania z języka niemieckiego:
Proszę utrwalić słownictwo i gramatykę, korzystając z podanych stron.

http://lehrerlenz.de/das_hat_der_elefant_gemacht.html

 

 Zadania z biologii:
1. Powtórzenie przed pracą klasową.
2. Proszę zrobić kartę pracy, którą otrzymaliście na lekcji.
3. Proszę przerobić lekcje wg instrukcji na stronie: