Klasa 6b – Tydzień 10

Piątek 22. 05.

Język polski

Temat: Co stracił Bilbo, a co zyskał podczas wyprawy z krasnoludami?
 Zapoznaj się z tabelą – Zyski i straty.
Przepisz ją do zeszytu lub wydrukuj i wklej Zyski i straty

Co stracił Bilbo?

Co zyskał Bilbo?

– rok wygodnego, spokojnego, ustabilizowanego życia

– poznał siebie i swoje możliwości

– poznał Dzikie Kraje

– uświadomił sobie, że wiele potrafi

– zrozumiał, że tak naprawdę żaden skarb nie jest wart życia

-zyskał nowych przyjaciół

-nauczył się obdarzać innych, np. króla elfów w dowód przyjaźni i w podzięce za gościnę łańcuchem od wodza krasnoludów Daina

-docenił wartość domu

-uświadomił sobie, ze jest tylko maleńką cząstką wielkiego świata

– napisał wspomnienia

Przepisz  poniższą  notatkę do zeszytu:
    Przed wyprawą Bilbo Baggins był typowym sybarytą –  lubił wygodne życie, komfort, dobre jedzenie i nie gardził bogactwem. Po wędrówce wrócił jako osobnik doświadczony i bogaty wewnętrznie. Przede wszystkim posiadł wiedzę o sobie samym – uświadomił sobie, że posiada wiele cech i umiejętności, o których dotąd nie miał pojęcia i nawet by siebie o nie nie podejrzewał : odwaga, spryt, pomysłowość, odpowiedzialność, spostrzegawczość, wytrwałość i wytrzymałość na trudy podróży, solidarność i lojalność.
Ponadto zrozumiał, że bogactwo wcale nie jest tak ważne, jak mu się dotąd wydawało. Wszystkiego tego dowiedział się o sobie samym Bilbo Baggins w wyniku pokonywania trudności wędrówki, stawiania czoła niebezpieczeństwom, a nawet śmierci.

Geografia

Dzień dobry!
Przesyłam kolejny temat.

Muzyka

klasa 6b

Temat: Podsumowanie wiadomości o epoce klasycyzmu.

1. zapisz notatkę do zeszytu:

W okresie klasycyzmu następował rozwój opery. Operę poprzedzała uwertura czyli instrumentalny wstęp mający za zadanie wprowadzić słuchacza w nastrój dzieła. Wspaniałe opery komponował Wolfgang Amadeusz Mozart. Jedną z jego słynnych oper jest Wesele Figara.

Żartobliwa aria tytułowego Figara stała się muzycznym przebojem nie tylko we Wiedniu, ale i w innych stolicach europejskich. W jednym z listów z Pragi kompozytor pisał :

Tu nie mówi się o niczym innym, tylko o Figarze: gra się, śpiewa się i gwiżdże tylko Figara, nie chodzi się na inne opery tylko Figara, zawsze tylko Figaro.

To wspaniałe dzieło operowe stale bawi i fascynuje muzyką kolejne pokolenia melomanów.

Obejrzyj materiał:

https://www.youtube.com/watch?v=bKBGRO-GYYo

Zakończyliśmy omawiać epokę klasycyzmu. Teraz proszę , abyście uzupełnili zdania, które znajdziecie w załączniku: Klasa 6B SP Chwarstnica – 22.05.2020 – karta pracy. Jeśli nie możecie wydrukować załącznika, to przepiszcie zadania do zeszytu. Pracę wyślijcie, tak jak zawsze na adres smolnik.muzyka@gmail.com do 29 maja br., proszę byście podpisywali się zawsze imieniem i nazwiskiem oraz klasą.

Nie wszyscy z Was rozliczyli się z poprzednich prac. W przyszłym tygodniu muszę już wystawić ocenę niedostateczną w przypadku ich  braku.

Matematyka

Temat: Objętość brył.
1. Dzisiaj ćwiczymy obliczanie objętości brył.
2. Zrobimy wspólnie zad.4 str.110 (przykład a i c)
a)
V=Pp·H
H=16cm
Nasz graniastosłup ma w podstawie trapez.
Pp=1/2·(a+b)·h
h-jest to wysokość trapezu ( nie mylić z H, czyli wysokością graniastosłupa)
Podstawiamy do wzoru:
Pp=1/2·(9+12)·4=1/2·21·4=42[cm²]
Obliczamy objętość graniastosłupa:
V=Pp·H=42·16=672[cm³]
Odp. Objętość tego graniastosłupa wynosi 672cm³.
c)
V=Pp·H
H=0,8m=80cm
Pamiętajcie, że wszystkie jednostki muszą być takie same.
Nasz graniastosłup ma w podstawie romb.
Pp=1/2·d1·d2
d1=6dm=60cm
d2=48cm
Podstawiamy do wzoru:
Pp=1/2·60·48=1440[cm²]
Obliczamy objętość graniastosłupa:
V=Pp·H=1440·80=115200[cm³]
Odp. Objętość naszego graniastosłupa wynosi 115200cm³.
3. Bardzo proszę zróbcie teraz sami zad.4 ,przykład b,str.110. Pamiętajcie o sprawdzeniu odpowiedzi na końcu podręcznika.

Czwartek 21. 05.

Język niemiecki

Temat: Leg die CDs auf das Regal!
1. W załączniku Odpowiedzi 20.05 znajdziecie odpowiedzi do wczorajszych ćwiczeń. Bardzo proszę, aby każdy z Was sprawdził, czy poprawnie je wykonał.
2. Dzisiaj będziemy ćwiczyli tryb rozkazujący dla czasowników stellen i legen oraz oczywiście biernik.
3. Zapisz dzisiejszy temat lekcji i otwórz podręcznik na str. 62. Chciałabym, abyście ułożyli minidialogi w zadaniu 6. Popatrzcie na przykład, jak zadać pytanie i jak rozkazać tej osobie, co powinna z daną rzeczą zrobić. W tabelce na str. 63 macie rozsypanki, z których należy ułożyć zdania do obrazków. Zapisz je w zeszycie oraz przetłumacz na język polski.
4. Na koniec poćwiczcie sobie przyimki: https://wordwall.net/play/944/628/3654 – pamiętajcie, aby przed rozpoczęciem gry podać swoje imię oraz pierwszą literę nazwiska, np. Ania B.
Pozdrawiam Was serdecznie!
Matematyka
Temat: Objętość graniastosłupa.
1. Obejrzyjcie proszę film:
2. Zapiszcie proszę pod tematem:
Objętość graniastosłupa liczymy za pomocą wzoru: V=Pp·H ( Zapamiętaj str.107 w podręczniku)
V-objętość graniastosłupa
Pp- pole podstawy graniastosłupa
H-wysokość graniastosłupa
2. Prostopadłościan i sześcian to graniastosłupy. Po przekształceniu wzoru na objętość graniastosłupa otrzymujemy:
objętość prostopadłościanu: V=Pp·H=a·b·c (rys.str.108 w podręczniku)
                                                                ↑   ↑
                                           pole podstawy    wysokość
                                             (prostokąt)
objętość sześcianu: V=Pp·H=a·a·a=a³ (rys.str.108 w podręczniku)
                                                 ↑   ↑
                           pole podstawy   wysokość
                                 (kwadrat)
3. Objętość podajemy w jednostkach sześciennych np. cm³,dm³,m³.
Przed obliczeniami zawsze sprawdzamy, czy wszystkie wymiary są wyrażone w tej samej jednostce.
4. Obliczymy razem objętość prostopadłościanu o krawędziach 4cm, 6cm, 8cm. (rys. przykład 1 str.108 w podręczniku).
Podstawiamy do wzoru V=a·b·c=4·6·8=192[cm³]
Odp. Objętość prostopadłościanu wynosi 192cm³.
5. Zróbcie proszę zad.1 ze str.109 w podręczniku. Pamiętajcie o sprawdzeniu odpowiedzi na końcu podręcznika.

Informatyka

Temat: Komputer pomaga w pracy i nauce.
1. Przypominam o wysłaniu do mnie prezentacji lub gry, ponieważ nadal są osoby, które jeszcze tego nie zrobiły ( wszystkie informacje znajdują się w temacie poprzedniej lekcji).
2. Dla osób chętnych podaję link do wykonania kolejnej gry https://www.youtube.com/watch?v=Ctm71uG_uJ8

Wychowanie fizyczne

Temat: Rozwój siły poszczególnych grup mięśniowych-obwód stacyjny.

obwód stacyjny VIb

Historia

Temat: Konstytucja 3 maja.

Dziś zobaczymy, czym skończyła się próba reformowania Rzeczpospolitej.

 1. Otwórz podręcznik na s. 204 i przerysuj do zeszytu pod tematem oś czasu.
 2. Przepisz teraz schemat: 
 3. Obejrzyj film: https://gwo.pl/konstytucja-3-maja-p4611

Na podstawie fragmentu filmu (00:50–01:23) wykonaj polecenia. Odpowiadaj pełnym zdaniem.

a) Podaj, w jakich latach trwał sejm.

b) Wymień pierwsze reformy podjęte przez ten sejm.

c) Określ, jaki charakter miał ten sejm i z jakim ograniczeniem się to wiązało.

 1. Przeczytaj cały rozdział w podręczniku.
 2. Wykonaj w zeszycie zadania:

Polecenie 1

Przy każdym opisie wpisz nazwę stronnictwa na Sejmie Wielkim.

 1. a) ………………………… – starało się o zgodę Rosji na powiększenie armii i stopniowe reformy
 2. b) ………………………… – sprzeciwiało się jakimkolwiek reformom państwa
 3. c) ………………………… – dążyło do sojuszu z Prusami, aby pod ich osłoną zreformować państwo

Polecenie 2

Korzystając z wiedzy własnej i fragmentu tekstu źródłowego, uzupełnij tabelę.

 1. Rząd, czyli oznaczenie władz publicznych

Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu. Aby więc całość państw, wolność obywatelska i porządek społeczności w równej wadze na zawsze zostawały, trzy władze rząd narodu polskiego składać powinny: władza prawodawcza w Stanach zgromadzonych, władza najwyższa wykonawcza w królu i Straży, i władza sądownicza.

Ustawa rządowa, 1791 rok

Rodzaj władzy (według trójpodziału władzy) Nazwa instytucji Wykonywane zadanie
wykonawcza pełnienie funkcji głowy narodu
Stany zgromadzone (sejm)
sądy karanie przestępców

 

 1. Powodzenia!

Środa 20. 05.

Język polski

Temat: Dobro i zło w powieści ,, Hobbit, czyli tam i z powrotem J.R.R.Tolkiena.
Powieść J.R.R. Tolkiena porusza wiele ważnych  tematów. Przygody dzielnego Bilba Bagginsa to tylko pozornie prosta opowieść dla dzieci, w rzeczywistości utwór niesie ze sobą bardzo poważne przesłanie.
Przede wszystkim jest to historia pojedynku dobra ze złem. Odwieczna walka dwóch sił – jasnej i ciemnej.W „Hobbicie” dobro reprezentują: Bilbo, Gandalf, Elfy, Krasnoludy i ludzie, natomiast po drugiej stronie barykady możemy umieścić Gobliny, Wargi, Smoka. Charakterystycznym zabiegiem Tolkiena jest powierzanie losów całego przedsięwzięcia postaci pozornie kruchej, słabej i tchórzliwej – hobbitowi.  Zwycięstwo dobra, które wcale nie jest oczywiste, zawsze okupione jest wielkimi stratami.
1.       Zapoznaj się z notatką (tabelą) –  Dobro i zło
Możesz ją wydrukować i wkleić do zeszytu bądź przepisać. Znajduje się poniżej.
dobro
zło
Postaci
reprezentujące
-elfy
-orły
-Beorn
-krasnoludy
-Gandalf
-trolle
-gobliny
-Gollum
-pająki
-smok
Wartości, motywy działania
Walczą o bezprawnie zabrane skarby, pomagają w walce ze złem.
Są złośliwi dla zasady, okrutni, bezwzględni, chciwi, bawi ich cudze cierpienie.
                                                 Walka dobra ze złem trwa do dziś
2.       Skorzystaj ze słownika online i napisz co oznacza wyrażenie biała magia, czarna magia.

Biologia

Temat: Ptaki-kręgowce zdolne do lotu.
1. Temat ten został przewidziany na dwie lekcje, dzisiaj i w przyszłym tygodniu.
2. Obejrzyjcie uważnie prezentację:
3. Na podstawie prezentacji lub podręcznika (str.119-130) odpowiedzcie proszę na pytania (możecie sobie pracę podzielić na tę i następną lekcję):
a) Ptaki to kręgowce zmiennocieplne, czy stałocieplne?
b) Na czym polega stałocieplność?
c) Na jakich kontynentach żyją ptaki?
d) Podaj trzy przystosowania ptaków do lotu.
e) Czy ptaki to zwierzęta jajorodne?
f) U ptaków zapłodnienie jest wewnętrzne, czy zewnętrzne?
g) Co to są toki?
Odpowiedzi proszę do mnie nie przysyłać 🙂

Plastyka

Temat: Bogactwo ornamentu.
2. Przeczytajcie cały temat, a następnie wykonajcie ćwiczenia 1-8.
3. Na kolejnej lekcji wykonamy pracę plastyczną – będziemy projektowali ornamenty.
Pozdrawiam Was serdecznie!

Język niemiecki

Temat: Wohin hat er den Drucker gestellt?
1. Dzisiaj będziemy dalej ćwiczyli czasowniki, które łączą się z biernikiem, ale również w czasie przeszłym Perfekt.
2. Najpierw wykonaj ćwiczenie 1 w zeszycie ćwiczeń na stronie 51, aby przypomnieć sobie nazwy mebli oraz sprzętów domowych.
3. Następnie wykonaj ćwiczenie 2 w zeszycie ćwiczeń na stronie 52 oraz ćwiczenie 4 na stronie 53, aby utrwalić sobie czasowniki, nazwy mebli i sprzętów domowych oraz przyimki.
4. A teraz pora na czas przeszły – w temacie napisałam pytanie w czasie przeszłym Perfekt, czyli już wiesz, że Partizip II dla czasownika stellen brzmi gestellt. Proszę, abyś teraz samodzielnie ułożył dialogi w ćwiczeniu 3 w zeszycie ćwiczeń na stronie 53. Musisz tutaj użyć właśnie czasu przeszłego dla czasowników kaufen i stellen, które masz podane w przykładach. Ponadto chciałabym, abyś przetłumaczył każdy z dialogów. Jutro wyślę Wam poprawne odpowiedzi, abyście mogli sprawdzić, czy poprawnie ułożyliście te zdania. Powodzenia!

Wtorek 19. 05.

Matematyka

Temat: Bryły.
1. Przypomnijcie sobie wiadomości dotyczące figur przestrzennych https://pistacja.tv/film/mat00243-figury-przestrzenne-wprowadzenie?playlist=510
2. Zapiszcie proszę pod tematem:
Graniastosłup prosty ma dwie jednakowe podstawy w kształcie wielokątów, oraz ściany boczne w kształcie prostokątów (rys. str.107 w podręczniku). Krawędź boczna jest wysokością graniastosłupa.
W nazwie graniastosłupa zawarta jest informacja o tym, jaki wielokąt występuje w podstawie, np.: graniastosłup trójkątny (w podstawie jest trójkąt), graniastosłup czworokątny ( w podstawie jest czworokąt), graniastosłup sześciokątny ( w podstawie jest sześciokąt) itd.
Prostopadłościan to graniastosłup, którego wszystkie ściany są prostokątami.
Sześcian to graniastosłup, którego wszystkie ściany są kwadratami.
Ostrosłup ma jedną podstawę, która jest wielokątem, oraz ściany boczne w kształcie trójkątów (rys.str.107 w podręczniku).
W nazwie ostrosłupa zawarta jest informacja o tym, jaki wielokąt występuje w podstawie, np.: ostrosłup trójkątny w podstawie ma trójkąt itd.
3. Poćwiczcie proszę rozpoznawanie brył:

Język polski

Temat: Przygody hobbita.
1.       Kim jest hobbit?
 Słowo „hobbit” nie było wcześniej nikomu znane, ponieważ Tolkien po prostu je wymyślił. Powstało ono jako nazwa dla istoty sięgającej dorosłemu człowiekowi mniej więcej do pasa, o wielkich i owłosionych stopach, bez brody oraz o okrągłym brzuchu. Hobbit cechował się przyjaznym usposobieniem i  niechęcią wobec przygód. Ulubione jego kolory to zielony i żółty.
2.       Wejdź na stronę
Wykonaj i sprawdź ćwiczenie 7 i 8.
3.       Zapisz plan wydarzeń – karta plan wydarzeń
Plan wydarzeń otrzymasz także w osobnym e-mailu.

Historia

Temat: Czasy stanisławowskie.

W XVIII wieku w kulturze i nauce europejskiej nastał okres zwany oświeceniem lub „wiekiem rozumu”. Nazwa ta wiąże się z dążeniem ówczesnych ludzi do poznania świata metodami naukowymi, aby wyjaśnić m.in. zjawiska przyrodnicze. Nastąpił wówczas szybki rozwój szkolnictwa, powstało wiele wynalazków, np. balon czy maszyna parowa.

Idee oświecenia docierały do Polski już w czasach saskich, głównie dzięki kontaktom z cudzoziemcami. Rozkwit oświecenia nastąpił jednak za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764 – 1795). Wpływ króla na kulturę narodową był tak znaczny, że lata jego rządów nazwano czasami stanisławowskimi.

 1. Na początek obejrzyj film o kulturze polskiego oświecenia https://www.youtube.com/watch?v=il36bv-v4Xk
 2. Otwórz podręcznik na s. 196 i przeczytaj cały temat.
 3. Napisz podaną notatkę, uzupełniając luki.

W ……… roku sejm zebrany na żądanie Rosji, Austrii i Prus zatwierdził decyzję dotyczącą pierwszego rozbioru Polski, mimo protestów jednego z posłów – ……………………… …………………………… . Ponadto z inicjatywy Rosji powołano …………… ……………………………, która miała odebrać królowi część uprawnień i stała się rządem Rzeczpospolitej.

Po kasacji zakonu ………………… sejm podjął decyzję o utworzeniu ………………… ………………… …………………, która rozpoczęła reformę polskiego szkolnictwa. Do jej najwybitniejszych działaczy należał ……………………………………, odpowiedzialny za reformę uniwersytetu w Krakowie.

Najwybitniejsi pisarze polskiego oświecenia to ……………… Krasicki i Julian Ursyn …………………… . Poeci i publicyści byli zapraszani przez króla na …………… …………………… .

4. Na pamiątkę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 14 października w polskiej szkole do dziś obchodzi się Dzień Edukacji Narodowej. Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=FLCFxFa-yw4

5. Obejrzyj także film o obiadach czwartkowych https://www.youtube.com/watch?v=ds0n-2Wk9dE oraz o Łazienkach Królewskich https://www.youtube.com/watch?v=g3ItTGYiAOI

6. Chcesz zjeść jak król? Ugotuj zupę taką, jaką jedzono na obiadach czwartkowych: https://www.youtube.com/watch?v=xvo65Y3Sjns

 

Wychowanie fizyczne

Temat: Przyjęcie zagrywki w siatkówce.

Pobierz plik: Przyjęcie zagrywki w siatkówce kl.VIb

Poniedziałek 18. 05.

Język polski

Temat : Spotkanie z lekturą ,, Hobbit, czyli tam i z powrotem” J. R. R. Tolkiena.
1.       Na początku wysłuchajcie krótkiego  omówienia lektury na stronie https://www.youtube.com/watch?v=5OOaqyo3Bz4
2.       Wejdź na stronę
 i zapoznaj się z sylwetką pisarza – J.R.R.Tolkiena
3.       Zapoznaj się z notatką  Świat przedstawiony Hobbit
4.       Na zakończenie krótki test z lektury – Test Hobbit
5.       Proponuję także  quiz na stronie
Wszystkim uczniom prześlę na pocztę notatkę i test , gdyby były trudności w pobraniu pliku.

Matematyka

Temat: Sprawdzanie, czyli rozwiązanie bez rozwiązywania.
 
1. Sprawdźcie proszę rozwiązanie ćwiczeń:
Ćw.1
a)11+2=13  x=11
b) 3·9=27    x=9
c) 4·10-3=37  x=10
Ćw.2
6·x-8=16 x=4
8· (x-2)=32  x=6
12-3·x=3    x=3
9+4·x=29  x=5
Ćw.4
L=2·x+5=2·4+5=13
P=5·x-7=5·4-7=13
L=P
Odp. Liczba 4 jest rozwiązaniem tego równania.
Ćw.5
L=(12-x)·(x+5)=(12-2)·(2+5)=70
P=x·x·15+5=2·2·15+5=65
L≠P
Odp.Liczba 2 nie jest rozwiązaniem tego równania.
Ćw.6
Trasa 2 dnia  x+5
Trasa 3 dnia  x+5+5
Trasa 4 dnia 3·x
Trasa 5 dnia  x+5
Łącznie trasa 3 i 4 dnia x+5+5+3·x=4·x+10
Równanie: x+x+5+x+5+10=4·x+10
15:   L=65    P=70   L≠P
12:   L=56    P=58   L≠P
10:    L=50   P=50    L=P
Odp. Podczas swego pobytu u dziadków Tomek przejechał 90 kilometrów.
2. Tak jak Wam pisałam w piątek, do równań wrócimy po powrocie do szkoły. Na razie kończymy ten dział i przechodzimy do następnego. W związku z tym bardzo proszę przypomnijcie sobie na następną lekcję wszystkie wzory na pola czworokątów i pole trójkąta.
3. Bardzo się cieszę, że wielu z Was próbowało rozwiązać kartę pracy-pola powierzchni wielokątów. Odpowiedzi do zadań znajdziecie TUTAJ: Odpowiedzi do karty pracy-pola powierzchni

Język niemiecki

Temat: Ich lege die Tasche auf den Stuhl.
1. Dzisiaj poznacie czasowniki, które wymagają użycia biernika.
2. Zapisz temat lekcji, a następnie zapoznaj się z notatką z załącznika czasowniki biernik oraz przepisz ją do zeszytu.
3. Przyimki, które napisałam w notatce, znacie już z poprzednich rozdziałów, jeżeli ich nie pamiętasz, proszę przypomnij je sobie, ponieważ będą one potrzebne w całym rozdziale.
4. Wcześniej uczyliśmy się mówić, gdzie znajdują się jakieś rzeczy, np. Kino znajduje się obok muzeum. Natomiast dzisiaj będziecie uczyli się, jak powiedzieć, że pewne rzeczy kładziecie, czy stawiacie w pewne miejsca, np. Ja kładę torbę na krześle (zdanie z tematu). Po przepisaniu notatki, znacie już te czasowniki, znacie meble z ostatniej lekcji oraz znacie przyimki z poprzednich lekcji. Czas przejść do ćwiczeń.
5. Otwórz podręcznik na str. 61 i przeczytaj dialog Stefana z mamą w zadaniu 2. Zobacz, jak Stefan wyraża, co zrobi, aby posprzątać swój pokój.
6. Ustnie wykonaj zadanie 3 na str. 62 – wszystkie odpowiedzi znajdziesz w zad. 2. Proszę, przeanalizuj każde zdanie.
7. Pisemnie wykonaj zadanie 5 z podręcznika na str. 62.
8. Na kolejnej lekcji będziemy jeszcze dalej to ćwiczyć, proszę naucz się czasowników z dzisiejszej lekcji oraz utrwal wszystkie przyimki.

Technika

Temat: Wynalazki, które zmieniły świat.
 
2. Przeczytajcie wszystko, obejrzyjcie filmiki, wykonajcie ćwiczenia interaktywne (trzeba kliknąć w fioletowe pola na samym dole strony), lecz zadanie domowe, które zostało tam zamieszczone, Was nie dotyczy 🙂
Pozdrawiam Was serdecznie!