Klasa 6b – Tydzień 12

Piątek 05. 06.

Język polski

Temat: Jak wymawiamy, jak słyszymy, jak piszemy?
Lekcja przeznaczona do realizacji w ciągu dwóch godzin.
Dziś rozpoczynamy cykl lekcji poświęconych fonetyce.

Geografia

Witam. Przesyłam Wam dzisiaj dwa tematy. Dogonicie klasę 6a, a po drugie
w przyszłym tygodniu piątek jest wolny, więc nie będzie lekcji.

Temat: ROLNICTWO DANII I WĘGIER.

 1. Rolnictwo jest działem gospodarki, który zajmuje sie uprawą roślin i hodowlą zwierząt, dostarczaniem produktów dla przemysłu spożywczego, włókienniczego, skórzanego.
 2. Warunki dla rozwoju rolnictwa dzielimy na:
 3. a) przyrodnicze czyli klimat (temperatury i opady), ukształtowanie terenu oraz gleby.
 4. b) pozaprzyrodnicze czyli mechanizacja rolnictwa, stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, wielkość gospodarstw, wykształcenie rolników.

(popatrzcie na tabelke na str.99)

 1. Rolnictwo Danii stoi na bardzo wysokim poziomie. Warunki naturalne sprzyjają rozwojowi rolnictwa ( przewaga nizin, łagodny i wilgotny klimat, średnie gleby). Ponad 60% pow. Danii to pola uprawne. Rolnictwo jest wysoko zmechanizowane, duże nawożenie, przewaga dużych gospodarstw. Główne uprawy to pszenica, jęczmień, żyto, buraki cukrowe. Hodowla bydła (krowy) i trzody chlewnej (świnie) (popatrzcie na mapkę na str. 101)
 2. Rolnictwo Węgier jest na średnim poziomie. Przeważają niziny, występuje ciepły ale trochę zbyt suchy klimat, żyzne gleby (czarnoziemy). Przeważają małe gospodarstwa rolne. Główne uprawy to pszenica, kukurydza, buraki cukrowe, słoneczniki. Duże znaczenie ma sadownictwo i ogrodnictwo (winnice, pomidory, papryka) Hodowla bydła i trzody chlewnej. (popatrzcie na mapkę na str. 102)

Przypominam o zadaniu z poprzedniego tematu. Jeszcze nie wszyscy mi przesłali.

Pozdrawiam

Temat: PRZEMYSŁ I USŁUGI WE FRANCJI.

 1. Przemysł jest działem gospodarki narodowej, który zajmuje się pozyskiwaniem surowców i produkcją różnego rodzaju towarów przy użyciu maszyn na masową skalę (czyli w bardzo dużych ilościach)
 2. Wyróżniamy następujące rodzaje przemysłu:
 3. a) wydobywczy (górnictwo – wydobycie surowców mineralnych)
 4. b) energetyczny ( produkcja energii głównie elektrycznej)
 5. c) paliwowy ( produkcja paliw głównie benzyny)
 6. d) hutniczy ( wytapianie metali)
 7. e) elektromaszynowy (produkcja maszyn i urządzeń)
 8. f) chemiczny (produkcja farb, lekarstw, nawozów sztucznych)
 9. g) włókienniczy (produkcja tkanin, ubrań)
 10. h) drzewno-papierniczy ( produkcja papieru, mebli)
 11. i) spożywczy ( produkcja żywnośći)
 12. Przemysł Francji jest bardzo dobrze rozwinięty i nowoczesny ponieważ produkuje dużo wyrobów zaawansowanych technologicznie ( elektronika, samoloty, samochody, sprzęt optyczny) popatrzcie na diagram na str. 108
 13. Technopolie – obszary koncentracji firm i ośrodków naukowych zwązanych z zaawansowanymi technologiami. popatrzcie na mapkę na stronie 109
 14. Usługi to dział gospodarki narodowej, który zaspokaja różnego rodzaju potrzeby ludności i firm. Najważniejsze usługi to : transport, handel, turystyka, łączność, bankowość, edukacja, ochrona zdrowia, wojsko, policja, sądownictwo.
 15. We Francji usługi są bardzo dobrze rozwinięte o czym swiadczy ich udzia w tworzeniu dochodu narodowego oraz struktura zatrudnienia siegając w obu przypadkach prawie 80%. popatrzcie na diagramy kołowe na str. 110.

Dodatkowo na stronie 106 macie podane podstawowe dane dotyczące Francji, a na stronach 112 i 113 ciekawostki dotyczące tego kraju.

Pozdrawiam serdecznie.

Nie wszyscy jeszcze przesłali mi odpowiedzi do karty „Sprawdź się” z podrecznika.

Muzyka

Temat: Morskie opowieści

1. Na dzisiejszych zajęciach będzie mowa o szantach czyli pieśniach żeglarskich.
Szanty to marynarskie pieśni pracy. Pomagały one marynarzom przetrwać ciężkie chwile, zapomnieć o tęsknocie, ulżyć sercu i spracowanym dłoniom. Śpiew tworzył duchową więź między członkami załogi. Tą drogą można było przekazać sobie wiadomości i nowinki, a nawet wyrazić bezkarnie niezadowolenie wobec przełożonego.
Przykładem polskiej szanty jest Żeglarz.
– Żeglarz
Proponuję, byście wysłuchali również innych :
Tematyka morska pojawia się również w pracach wielu artystów, poetów, kompozytorów i malarzy. W uwerturze do opery Holender tułacz niemiecki kompozytor Ryszard Wagner stworzył wspaniały muzyczny obraz morza. Instrumenty swoim brzmieniem znakomicie oddają pomruk fal, łopot żagli, powiew wiatru.
 
– Ryszard Wagner – Uwertura do opery Holender tułacz
 Claude Debussy – Morze, część 2 Gra fal

Matematyka

Temat: Pole powierzchni bryły-zadania.
1. Zróbmy razem zadanie:
Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość graniastosłupa, którego siatkę przedstawiono w podręczniku na str.130
Patrząc na siatkę musimy określić długości poszczególnych krawędzi, pamiętając, że krawędzie, które się stykają mają taka samą długość.
  Przypominamy wzór na pole powierzchni całkowitej graniastosłupa: 
  Pc=2·Pp+Pb
  Pc-pole powierzchni całkowitej
  Pp- pole podstawy
  Pb- pole powierzchni bocznej ( suma pól ścian bocznych)
Nasz graniastosłup ma w podstawie trapez.
Obliczamy pole podstawy:
Pp=1/2·(a+b)·h= 1/2·(4+10)·4=28[cm²]
Obliczamy pole powierzchni bocznej:
Na siatce widzimy, że boki naszego graniastosłupa to 3 różne prostokąty.
Pb1=8·5=40[cm²] i takie prostokąty są dwa czyli 40·2=80[cm²]
Pb2=8·10=80[cm²]
Pb3=8·4=32[cm²]
Teraz liczymy pole powierzchni całkowitej:
Pc=2·28+80+80+32=248[cm²]
 W naszym zadaniu mamy jeszcze policzyć objętość.
Wzór na objętość graniastosłupa to V=Pp·H
Pole podstawy wynosi 28cm².
Wysokość graniastosłupa wynosi 8cm.
V=28·8=224[cm³]
Odp.: Pole powierzchni całkowitej wynosi 248cm, a objętość 224cm³.

2. Zróbcie proszę zad.1 ze str.131 w podręczniku oraz zad.3 ze str.132 w podręczniku.  Pamiętajcie o zapisaniu odpowiedzi i sprawdzeniu rozwiązania na końcu podręcznika. Tych zadań do mnie nie przysyłajcie.

3. Zadania dodatkowe dla chętnych:
zad.1
Oblicz pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu o wymiarach 2dm x 5dm x 9 dm.
zad.2
Oblicz pole powierzchni całkowitej sześcianu, którego suma długości krawędzi wynosi 84 cm.
Całe rozwiązane zadania proszę przysłać na mój adres ania.diagnoza@tlen.pl. Na rozwiązania czekam do wtorku.

Czwartek 04. 06.

Język niemiecki

Temat: Wie sieht dein Zimmer aus?
1. Na dzisiejszej lekcji chciałabym, abyście opisali, jak wyglądają Wasze pokoje.
2. Zapiszcie temat lekcji, a następnie narysujcie w zeszycie lub na kartce swój pokój.
3. Teraz opiszcie, jak wygląda Wasz pokój, zgodnie z rysunkiem. Chciałabym, aby każdy z Was napisał minimum 10 zdań. Pamiętajcie, że musicie używać celownika w opisie.
4. Zadanie dla osób chętnych: Jeżeli ktoś w Was ma ochotę, może zamiast rysunku i opisu nagrać film w swoim pokoju, w którym opowie i pokaże, gdzie stoją poszczególne meble – również chciałabym, abyście powiedzieli minimum 10 zdań.
5. Niezależnie od tego, jaką formę zadania wybierzecie, otrzymacie za to zadanie ocenę. Na Wasze opisy i rysunki lub filmy czekam do poniedziałku 08.06.2020r.
Powodzenia!

Matematyka

Temat: Pole powierzchni bryły.
1. Zróbmy razem zadanie:
Zad.1
Oblicz pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu o wymiarach 5cm x 6cm x4cm.
Wiemy, że prostopadłościan to graniastosłup, którego wszystkie ściany to prostokąty .Możemy sobie naszkicować bryłę lub jej siatkę ( rys. str.129 w podręczniku).
 Przypominamy wzór na pole powierzchni całkowitej graniastosłupa: 
  Pc=2·Pp+Pb
  Pc-pole powierzchni całkowitej
  Pp- pole podstawy
  Pb- pole powierzchni bocznej ( suma pól ścian bocznych)
Zaczniemy od policzenia pola podstawy.
Pp=5·6=30[cm²]
Liczymy teraz pole powierzchni bocznej. Patrząc na rysunek to widzimy,że mamy dwie ściany boczne o wymiarach 5cm x 4 cm i dwie ściany boczne o wymiarach 6cm x 4 cm. Liczymy pola.
Pb= 5·4=20[cm²] czyli 2·20=40[cm²]
Pb=6·4=24[cm²] czyli 2·24=48[cm²]
Pb=40+48=88[cm²]
Podstawiamy do głównego wzoru:
Pc=2·30+88=60+88=148[cm²]
Odp.: Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu wynosi 148 cm²
Zróbcie ćwiczenie 2,3 i 5. Pamiętajcie o klikaniu w przycisk sprawdź.

Informatyka

Temat: Komputer źródłem rozrywki.
1. Przypominam o wysłaniu do mnie prezentacji lub gry, ponieważ nadal są osoby, które jeszcze tego nie zrobiły ( wszystkie informacje znajdują się w tematach z  poprzednich lekcji).

Wychowanie fizyczne

Temat: Rekreacyjne walory siatkówki plażowej.
Pobierz plik: siatkówka plażowa

Historia

Temat: Podboje Napoleona.

Polska zniknęła z mapy świata. W Europie trwają wojny, ponieważ we Francji do władzy doszedł Napoleon Bonaparte, który chce władać całą Europą. Musi więc ją podbić. Zobaczmy, czy mu się uda.

 1. Otwórz podręcznik na s. 226 i przeczytaj uważnie cały temat. Szczególną uwagę zwróć na mapę na s. 229 – fioletowym kolorem zaznaczone są państwa podbite lub uzależnione od Francji.
 2. Obejrzyj film: https://gwo.pl/podboje-napoleona-p4632
 3. Sporządź w zeszycie mapę myśli na temat Napoleona Bonaparte.
 4. Teraz zapisz pierwszą część notatki.
1. Sytuacja Francji za rządów dyrektoriatu (1795–1799)

a. we Francji panowało niezadowolenie z rządów dyrektoriatu z powodu:

– kryzysu gospodarczego

– wysokich podatków

– korupcji urzędników

b. Francja toczyła wojny z koalicją Austrii, Prus, Rosji i Wielkiej Brytanii

– w wyniku wojen Francja zdobyła Belgię i ziemie we Włoszech

– w czasie wojen włoskich wielką sławę zdobył Napoleon Bonaparte

 

2. Zamach stanu Napoleona Bonapartego

a. w 1799 r. Napoleon Bonaparte obalił dyrektoriat i przejął władzę we Francji

b. we Francji ustanowiono rządy trzyosobowego konsulatu

c. Napoleon Bonaparte rządził Francją jako pierwszy konsul 

– dbał o rozwój rolnictwa i przemysłu

– ustanowił cła na towary zagraniczne

– dokonał kolejnych podbojów kosztem Austrii

 

3. W 1804 r. został uchwalony zbiór praw zwany Kodeksem Napoleona, który:

– likwidował ograniczenia stanowe

– realizował zasadę równości wobec prawa

– zapewniał wolność osobistą i religijną

– gwarantował swobodę działalności gospodarczej

– chronił własność prywatną

 

4. W 1804 r. Napoleon Bonaparte koronował się na cesarza Francuzów

 

 1. Sporządź drugą część notatki wg podanego schematu. Skorzystaj z ramki na s. 233 w podręczniku.
5. Wojny napoleońskie:

a) przyczyny

b) przebieg (do 1807r.)

Na kolejnych lekcji dowiesz się, jak skończyła się epoka napoleońska.

Środa 03. 06.

Język polski

Temat: Jak kulturalnie porozumiewać się z innymi?
Co to takiego etykieta językowa? Dziś na lekcji uzyskacie odpowiedź na to pytanie.
  Język jest podstawowym narzędziem komunikacyjnym. Sposób, w jaki porozumiewamy się z otoczeniem, wiele mówi o nas samych.
Jeżeli chcemy okazać swojemu rozmówcy życzliwość i szacunek, powinnyśmy przestrzegać etykiety językowej, czyli zbioru zasad dotyczących kulturalnego porozumiewania się, m.in.:
– używać zwrotów grzecznościowych (proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia, z wyrazami szacunku);
– stosować odpowiednie zwroty do adresata (Szanowna Pani);
– dostosować słownictwo do sytuacji (np. w kontaktach oficjalnych: Proszę przyjąć wyrazy wdzięczności za okazaną pomoc);
1.      Kliknij na poniższy link i uważnie przejrzyj lekcję (do części Polska grzeczność).
2.      Wykonaj on-line ćwiczenie 2.1.
3.     W zeszycie odpowiedz na pytanie 3.1  i  3.2.

Biologia

2. Przepiszcie proszę do zeszytu podsumowanie z prezentacji lub To najważniejsze ze strony 135 w podręczniku.
3. Wykonajcie ćwiczenia interaktywne, które znajdują się w prezentacji.
4. Do mnie proszę nic nie przysyłajcie.

Plastyka

Temat: Portret renesansowy.
1. Dzisiaj wracamy do renesansu i dowiemy się, czym jest portret oraz poznamy najważniejszych portrecistów renesansu i ich dzieła (Leonarda da Vinci już znacie, ale pogłębicie wiedzę na temat jego twórczości).
2. Dzisiejsza lekcja dla Was znajduje się tutaj: https://epodreczniki.pl/a/portret-renesansowy/DgmQ5K0qw. Proszę, abyście przeczytali cały temat oraz obejrzeli dokładnie wszystkie obrazy i rozwiązali ćwiczenia: 1, 4, 6 i 7.
Pozdrawiam Was serdecznie!

Język niemiecki

Temat: Wir möblieren das Zimmer.
1. Dzisiaj nadal będziemy ćwiczyli celownik, ale najpierw umeblujemy pokój dla Brigitty.
2. Zapisz temat lekcji, a następnie otwórz podręcznik na str. 66 i wykonaj w zeszycie zadanie 13 – narysuj pokój Brigitty, a w nim podane meble (jeśli chcesz, możesz narysować jeszcze inne meble).
3. Teraz będziemy opisywali, gdzie ustawiliśmy te meble. W zadaniu 14 masz rozpoczęte zdania, tylko musisz je dokończyć zgodnie ze swoim rysunkiem, czyli np. jeżeli postawiłeś szafę obok łóżka, to napisz: Łóżko stoi obok szafy. Każdy z Was urządzi inaczej ten pokój i każdy z Was będzie miał inny opis.
4. Chciałabym, abyście poćwiczyli jeszcze pytajniki wo i wohin, ponieważ to zadanie sprawiło Wam najwięcej problemów przy rozwiązywaniu ostatniej karty pracy. Wykonaj ćwiczenie 13 w zeszycie ćwiczeń na str. 57 – ułóż pytania do podanych odpowiedzi, ale najpierw sprawdź, jaki tam jest podany czasownik i z którym przypadkiem się łączy. Powodzenia!

Wtorek 02. 06.

Matematyka

Temat: Pole powierzchni bryły.
1. Sprawdźcie proszę odpowiedzi:
Ćwiczenie 1 str.116 w zeszycie ćwiczeń
I graniastosłup: niebieskie wszystkie prostokąty, zielone 2 pięciokąty
II graniastosłup: niebieskie wszystkie prostokąty, zielone 2 równoległoboki
III graniastosłup: niebieskie wszystkie prostokąty, zielone 2 trójkąty
Ćwiczenie 2 str.116
Numerujemy siatki od strony lewej.
Siatki ostrosłupów: 2,4, i 5.
Ćwiczenie 3 str.116
Numerujemy bryły od strony lewej i numerujemy siatki od strony lewej.
Bryła 1 to siatka 3. Bryła 2 to siatka 4 (nad 3 siatką). Bryła 3 to siatka 2. Bryła 4 to siatka 1.
Ćwiczenie 4 str.117
I graniastosłup: niebieskie wszystkie prostokąty,  żółte 2 trójkąty
II ostrosłup: niebieskie wszystkie trójkąty, żółty 1 prostokąt
III graniastosłup: niebieskie wszystkie prostokąty, żółte 2 pięciokąty
Ćwiczenie 5 str.117
Numerujemy 3 bryły od góry.
I graniastosłup: siatka druga od góry po stronie lewej brył, siatka pierwsza na dole od akapitu po stronie prawej brył
II graniastosłup: siatka pierwsza od góry po stronie lewej brył, dwie siatki górne po stronie prawej brył
III ostrosłup: siatka trzecia na dole po stronie lewej brył, siatka pomiędzy bryłami i siatka obok niej po stronie prawej.
Brawo dla wszystkich, którzy zrobili dobrze 🙂
3. Zapiszcie proszę pod tematem: Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa lub ostrosłupa jest sumą pól wszystkich ścian.
Graniastosłup o dowolnej podstawie: Pc=2·Pp+Pb
                                          Pc-pole powierzchni całkowitej
                                          Pp- pole podstawy
                                          Pb- pole powierzchni bocznej ( suma pól ścian bocznych)
Ostrosłup o dowolnej podstawie: Pc=Pp+Pb
Proszę zapamiętajcie te wzory, będziemy z nich korzystać na następnej lekcji.

Język polski

Temat: Szkoła pisania – list oficjalny.
Na podstawie wiadomości i ćwiczeń z poprzedniej lekcji, napiszemy list oficjalny.
Pamiętaj, że jest to bardzo przydatna forma wypowiedzi, ponieważ za dwa lata będziesz składać podania do szkół.
1. Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 142, wykonaj pisemnie zadania 1,2 i 3. Pracuj z podręcznikiem i zeszytem.
2. Wybierz w zeszycie ćwiczeń zad. 3 str 143 lub zad. 4 str 144  i napisz list oficjalny.
    Na końcu sprawdź, czy pamiętałeś o wszystkich elementach listu oficjalnego.

Historia

Temat: Sprawdź się!

Skończyliśmy V dział historii, tematy 26 – 31. Dziś czeka nas podsumowanie.

Pobierz plik: sprawdzian-5-wersja-a-doc – jest to plik w wordzie, który możesz pobrać, uzupełnić i odesłać.

Albo plik: sprawdzian-5-wersja-a-pdf – jest to plik, który można wydrukować, wypełnić, zrobić zdjęcie i odesłać.

Jeśli nie możesz wydrukować arkusza, zapisz w treści maila lub na kartce SAME ODPOWIEDZI (nie przepisuj poleceń, tylko ponumeruj zadania) i wyślij zdjęcie.

Czekam na Twoje odpowiedzi dziś i jutro, więc najpóźniej odeślij sprawdzian w środę 03.06.

Wychowanie fizyczne

Temat: Chwyty i rzuty-zapasy.
Pobierz plik: zapasy kl.VIb

Poniedziałek 01. 06. 

Język polski

Temat: ,,Hobbit, czyli tam i z powrotem” J.R.R. Tolkiena w wersji filmowej.
 Z okazji Dnia Dziecka życzę Wam uśmiechu i radości każdego dnia. 
Dziś zapraszam Was do obejrzenia filmu  Hobbit – niezwykła podróż. 

Matematyka

Temat: Bryły- zadania
1. Dzisiaj z okazji Waszego Święta przygotowałam Wam ćwiczenia interaktywne:
2. Z okazji Dnia Dziecka życzę Wam spełnienia wszystkich Waszych marzeń, dużo uśmiechu na co dzień i wytrwałości 🙂
3. Rozwiązania z zeszytu ćwiczeń podam jutro.

Język niemiecki

Temat: Sprawdź się sam!
 
1. Dzisiaj sprawdzimy, czy potraficie już odróżnić celownik oraz biernik. Pobierz kartę pracy Karta_pracy_6b, uzupełnij ją i odeślij do mnie e-mailem, jeśli nie masz takiej możliwości, napisz w treści e-maila numery zadań i poprawne rozwiązania. Na Wasze prace czekam do środy, tj. 03.06.2020r. Powodzenia!

Technika

Temat: Układy mechaniczne.
1. Dzisiejsza lekcja dla Was znajduje się tutaj: https://flipbooki.mac.pl/szkola-podstawowa/klasa-6/technika-podr/mobile/index.html?fbclid=IwAR2F-41KQtpmBcjrDakUhhOqem8TRix8oqudgDAqjZIThIptC_n1pD3Njqk#p=108 – bardzo proszę, abyście przeczytali str. 106-111
2. Zadanie dla osób chętnych: Konstruowanie maszyny prostej – wszystkie szczegóły znajdziesz na str. 112-116
Na Wasze prace czekam do piątku, tj. 05.06.2020r.