Klasa 6b – Tydzień 4

Środa 08. 04.

Plastyka

Temat: Ozdoby wiosenne i wielkanocne.
1. Przejrzyj załączone filmiki i wybierz, którą ozdobę wiosenną lub wielkanocną chcesz wykonać (dostosuj swój wybór do materiałów, jakie posiadasz w domu). A może masz jeszcze inny pomysł i chcesz go zrealizować? Proszę bardzo 🙂
Twoje zadanie polega na wykonaniu wybranej przez Ciebie jednej ozdoby, wykonaniu jej zdjęcia oraz wysłaniu go do mnie e-mailem. Powodzenia!

 

Język niemiecki
Temat: Ostern – Wielkanoc.
1. Zapisz temat lekcji, a następnie przepisz słówka z załączonego obrazka Ostern – jeżeli masz ochotę możesz je również narysować, jeśli nie, to napisz tłumaczenia.
2. Wykonaj następujące ćwiczenia:
3. Wir wünschen euch Frohe Ostern! Frau Ania und Frau Wiola 😉
Język polski
Temat: Zgoda, rząd i przynależność raz jeszcze.
1. Wejdź na stronę 
wykonaj i sprawdź ćwiczenie 6,7 i 8.
2. W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćw. 3 str. 54 i ćw.5 str. 55. 
Biologia 
Temat: Płazy-to zwierzęta wodno-lądowe.
2. Zapiszcie proszę pod tematem informacje z To najważniejsze str 96 w podręczniku. 
3. Napiszcie proszę na czym polega zmiennocieplność płazów ( informacja znajduje się w podręczniku na str.93 lub w prezentacji powyżej).
4. Poszukajcie informacji:
a) Co to jest hibernacja?
b) Czy płazy widzą obiekty nieruchome?
c) Czy płazy mają dobry słuch?
d) Czy dorosłe płazy są drapieżnikami?
Odpowiedzi na pytania wyślijcie do mnie w wiadomości na adres ania.diagnoza@tlen.pl
  Życzę Wam zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych 🙂

Wtorek 07. 04

Język polski

Temat: Związek zgody, rządu i przynależności.
2. Wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/zgoda-rzad-czy-przynaleznosc/DysgM519o wykonaj i sprawdź ćwiczenie 4 i 5.
3.W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćw. 1 i 2 str. 53.
Matematyka 
 Temat: Kąty przyległe i kąty wierzchołkowe.
1. Proszę zróbcie pod tematem lekcji notatkę:
Przepiszcie zapamiętaj ze str.14 w podręczniku i wykonajcie rysunek kątów wierzchołkowych.
Przepiszcie zapamiętaj ze str.15 w podręczniku i wykonajcie rysunek kątów przyległych.
2. Obejrzyjcie proszę filmy
3. Przeczytajcie informacje w podręczniku na str.15 dotyczące kątów utworzonych gdy dwie proste równoległe przetniemy trzecią prostą.
4. Zróbcie proszę zad.7 i 8 str.77 w ćwiczeniach ( osoby chętne mogą zrobić pozostałe ćwiczenia :))
5 .Bardzo proszę o przysłanie mi odpowiedzi do zadań z poprzedniej lekcji (osoby, które tego jeszcze nie zrobiły).
Wychowanie fizyczne
Temat: Ćwiczenia z ręcznikiem-kształtowanie sprawności fizycznej.

Historia

Temat: Nowe potęgi w Europie.

 1. Otwórz podręcznik na s. 151 i przeczytaj cały temat. Zapamiętaj, o jakich krajach mowa i kto w nich rządził w XVIII wieku.
 2. Wyjaśnij w zeszycie pojęcie „absolutyzm oświecony”.
 3. Przyporządkuj poszczególnym władcom absolutnym podejmowane przez nich działania. Tabelę zapisz w zeszycie lub wydrukuj i wklej.
 • Budowa miasta nad Bałtykiem i przeniesienie tam stolicy.
 • Wydanie tzw. „rozkazu kartoflanego”.
 • Zmniejszenie ciężarów feudalnych chłopom.
 • Pozbawienie resztek niezależności ukraińskich Kozaków.
 • Wprowadzenie wolności osobistej dla chłopów.
 • Zagarnięcie Śląska i części Rzeczpospolitej.
 • Zwiększenie liczby guberni.
 • Założenie Akademii Nauk.
Władca Działanie
Piotr I  
Katarzyna II
Fryderyk II
Maria Teresa
Józef II
 1. Obejrzyj ilustrację na s. 155 w podręczniku i odpowiedz w zeszycie na pytania:
 2. a) Do jakiej reformy przeprowadzonej przez władców Prus nawiązuje ta ilustracja? A. centralizacji administracji B. tworzenia manufaktur C. rozbudowy armii D. rozwoju oświaty i kultury
 3. b) Co było efektem pojawienia się instytucji ukazanej na ilustracji? A. powstanie nowych szkół B. ekspansja terytorialna C. powstania chłopskie D. uzależnienie Kościoła od państwa
 4. Przeanalizuj mapę na s. 153 i odpowiedz w zeszycie na pytania do mapy:

Kto opanował Śląsk i Zaporoże?

Kosztem jakiego państwa Rosja, Prusy i Austria powiększyły się najbardziej?

 1. Przeczytaj informacje ze s. 158, a potem obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=1PKM2t6D3I0.
 2. Zadanie dla chętnych na dodatkową ocenę. Pobierz załączniki 22-tabela-pdf oraz 22-kartki-do-tabeli-pdf i uzupełnij tabelę, a następnie wyślij mailem.

Radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych!

Poniedziałek 06. 04.

Język polski

Temat: Jak łączą się wyrazy w zdaniu?

 1. W zeszycie zróbcie notatkę, którą wysłałam Wam na pocztę. Możecie ją przepisać lub wydrukować i wkleić do zeszytu.
 2. Obejrzyj film  https://www.youtube.com/watch?v=IW2pIdome3k

3.Wejdź na stronę

https://epodreczniki.pl/a/zgoda-rzad-czy-przynaleznosc/DysgM519o i wykonaj ćw. 1 i 2. Zapisz je w zeszycie.

 

Technika

Temat: Obwody elektryczne.

 1. Otwórz książkę na stronie 24 i przeczytaj fragment „Obwody elektryczne”.
 2. Aby lepiej zrozumieć ten temat obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=UxtYvah-9eo

 

Język niemiecki

Temat: Kącik czytelniczy i leksykalny.

 1. Czytanie ze zrozumieniem: wykonaj zadanie 17 na stronie 50 w podręczniku.
 2. Ćwiczenia leksykalne: wykonaj w zeszycie zadanie 18 ze strony 50 w podręczniku, a następnie zagraj w grę podsumowującą słownictwo z całego rozdziału(zanim rozpoczniesz grę, wpisz swoje imię oraz pierwszą literę nazwiska, np. Ania B. – to ćwiczenie zostanie przeze mnie ocenione): https://wordwall.net/play/1054/336/427 Powodzenia!

 

Matematyka

Temat: Kąty-zadania różne.

 1. Bardzo proszę wejdźcie na stronę Kąty – ćwiczenia sprawdzające

Wykonajcie zamieszczone na stronie zadania i odeślijcie na mój adres ania.diagnoza@tlen.pl. Nie musicie drukować ani robić zdjęć wystarczy, że w mailu zapiszecie same odpowiedzi np. zad 1 (a)

 1. Jeżeli ktoś ma problem z otworzeniem tej strony to proszę zróbcie zdania w ćwiczeniach-1,2,3,4,5 str.75 i 76