Klasa 6b – Tydzień 7

Czwartek 30. 04.

Język niemiecki

Temat: Gehen Sie geradeaus!
1. Zapiszcie temat lekcji, dzisiaj będziemy opisywali drogę.
2. Otwórzcie podręcznik na stronie 56 i popatrzcie na przykłady w zadaniu 12.
3. Chciałabym, abyście ułożyli 5 krótkich dialogów wg trzech tabeli z zadania 12.
Np. – Entschuldigung, wie komme ich zum Park? – Przepraszam, jak dojdę do parku?
      – Gehen Sie geradeaus bis zum Stephansplatz und dann links. – Niech Pan idzie prosto do Placu Stefana, a potem w lewo.
Pamiętajcie o prawidłowym użyciu celownika, w podręczniku macie zaznaczone wszystko kolorami, więc jest to bardzo proste zadanie.
4. Zadanie na ocenę: ćwiczenie 10 w zeszycie ćwiczeń na stronie 46. Ułóżcie dialog wg podanych treści i wyślijcie go do mnie e-mailem lub Messengerem. Nie wysyłajcie mi zdjęcia, tylko napiszcie w treści Wasz dialog do 04.05.2020r. Powodzenia!

Matematyka

Temat: Pole rombu.
 1. Obejrzyjcie proszę film :
2. Zapiszcie proszę pod tematem: Romb to równoległobok, który ma wszystkie boki równe.
Pole rombu możemy policzyć na dwa sposoby:
 • P=d1*d2/2 (d1 i d2 to przekątne rombu)  wzór jest na str.41 w podręczniku
 • P=a*ha ( bo romb jest równoległobokiem)
3. Przeczytajcie proszę o rombach w podręczniku str.34 i 41.
4. Narysujcie w zeszycie romb i zaznaczcie jego przekątne ( zawsze zaczynamy od narysowania przekątnych, które są względem siebie prostopadłe i dzielą się na połowy). Pomoże Wam w tym rysunek ze str. 35 w podręczniku.
4. Zróbcie proszę ćw.4 str.86 w zeszycie ćwiczeń.

Informatyka

Temat: Sztuczki w programie Scratch.
1.Dzisiaj przed Wami kolejna gra, którą możecie samodzielnie stworzyć. Oto link do kolejnych kroków:
2. Grę proszę przesłać na mój adres ania.diagnoza@tlen.pl
3. Bardzo proszę aby osoby, które jeszcze nic nie zrobiły wykonały chociaż jedną grę. Wszystkie potrzebne informacje znajdują się w lekcjach z poprzednich tygodni.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zasady żywienia młodych sportowców.

zasady żywienia młodych sportowców

Środa 29. 04.

Język polski

Uwaga!
Przypominam o czytaniu lektury pt.: „Hobbit” J.R.R. Tolkiena. Będziemy omawiać w drugiej połowie maja. Dla tych, którzy nie wypożyczyli książek z biblioteki, przesyłam link do audiobooka
Temat: Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych.
1. Otwórzcie podręcznik na stronie 255 i przeczytajcie ,, Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych”.
2.  Poniższy tekst pomoże Wam zrozumieć sens tej przypowieści. Przeczytajcie go.
Panny to zgodnie z tradycją druhny panny młodej, których zadaniem jest przywitanie pana młodego przyjeżdżającego po małżonkę. Do obyczaju należało: spóźnienie pana młodego, by napięcie wzrosło oraz oczekiwanie orszaku druhen na spotkanie. Oczywiście oblubieniec jest tu metaforą samego Jezusa. Ci ludzie, którzy będą rozsądnie przygotowani na jego przyjście, zyskają, ci, którzy zaniedbają swe obowiązki, stracą. Kiedy nadejdzie Sąd Ostateczny, Bóg oddzieli ludzi przygotowanych na Jego przyjście od tych, którzy przygotowanie zaniedbali. Ostatnie zdanie mówi, iż Bóg może przyjść niespodziewanie, o każdej porze, a powinnością człowieka jest bogobojne, cierpliwe czekanie.
3.  Odpowiedzcie pisemnie na pytanie 1,2 i 3 ze str. 256 podręcznika.

Biologia

Temat: Gady-kręgowce, które opanowały ląd.
Temat będziemy omawiać  przez dwie lekcje.
1. Zapoznajcie się z prezentacją i zróbcie notatki (w prezentacji znajdują się odnośniki). Możecie zrobić od razu wszystkie notatki lub podzielcie sobie na dwie lekcje-część dzisiaj, część za tydzień.
2. Zróbcie proszę krzyżówkę gady przegląd-gadów, komu uda się wpisać wszystkie hasła to otrzyma ocenę 6 🙂 Możecie wydrukować i zrobić zdjęcie lub napisać odpowiedzi w mailu np.1-krokodyl ( liczbami w nawiasie się nie przejmujcie). Odpowiedzi proszę przysyłajcie na adres ania.diagnoza@tlen.pl  Na zrobienie krzyżówki macie cały tydzień.

Plastyka

Temat: Sztuka klasycyzmu.
1. Dzisiaj poznacie sztukę klasycyzmu oraz porównacie ją ze sztuką baroku.
2. Zapiszcie temat lekcji, a następnie zapoznajcie się z notatka, którą dla Was przygotowałam oraz przepiszcie ją do zeszytu. klasycyzm
3. Przeczytajcie w e-podręczniku strony 56-66 oraz przejrzyjcie wszystkie dzieła na zdjęciach.
4. Sprawdźcie, czy w Waszej notatce sprzed tygodnia znaleźli się twórcy wymienieni w podręczniku, jeśli nie – uzupełnijcie ich nazwiska oraz dzieła. Wypiszcie również przedstawicieli klasycyzmu wraz z tytułami ich dzieł.
4. Za tydzień będziecie wykonywali pracę plastyczną podsumowującą całą teorię o baroku i klasycyzmie.
Pozdrawiam Was serdecznie!

Język niemiecki

Temat: Entschuldigung, wie komme ich zum Astra-Kino?
1. Zapiszcie temat lekcji, a następnie otwórzcie podręcznik na stronie 55. W zadaniu 9 pojawia się nasze pytanie z tematu oraz 3 odpowiedzi – są to przykłady, w jaki sposób można komuś opisać drogę. Chciałabym, abyście przepisali te 3 odpowiedzi oraz przetłumaczyli je w zeszycie.
2. Dopiszcie jeszcze: vorbeigehen an + celownik- jest to czasownik rozdzielnie złożony i oznacza mijać coś, np. Gehen Sie an der Post vorbei! – Niech Pan minie pocztę! Geh an dem Blumenladen vorbei! – Miń kwiaciarnię.
Jak widzicie ten czasownik łączy się z przyimkiem an i teraz zależnie od tego, jaki rodzajnik ma nasz obiekt w mianowniku, musimy zamienić go na celownik.
3. Chciałabym, abyście napisali jeszcze słownictwo z zadania 11 w podręczniku na stronie 56. Znacie już pierwsze słówka, ale teraz dopiszcie formy grzecznościowe oraz przetłumaczcie je.
4. Jutro będziemy opisywać drogę, więc powtórzcie całe słownictwo z tym związane.

Wtorek 28. 04.

Matematyka

Temat: Pole równoległoboku.
1. Proszę przypomnieć sobie informacje dotyczące równoległoboków ( podręcznik str.34)
2. Obejrzyjcie proszę film : https://www.youtube.com/watch?v=2zW-yo7ufB4
3. Zapiszcie wzór na pole równoległoboku ( podręcznik str.40)
4. Wykonajcie zadania:
Zad. 1
Oblicz pole równoległoboku, gdzie a=9cm, h=4cm
Zad. 2
Oblicz pole i obwód równoległoboku, gdzie a=6cm, b=5dm i ha=7dm
Odpowiedzi proszę przysłać na mój adres ania.diagnoza@tlen.pl

Język polski

Temat: Korzystanie z talentu.
Dziś kolejna przypowieść, tym razem o talentach.
1.  Wejdź na stronę
2.  Zastanów się i odpowiedz ustnie na pytanie z ćwiczenia 1, czyli:  Co oznacza dla Ciebie słowo „talent”? Jakie talenty można mieć? Kto, Twoim zdaniem, jest szczególnie utalentowany? Czy masz jakieś talenty?
3.  Przeczytaj Przypowieść o talentach.
4. Zapisz w zeszycie odpowiedzi na pytania z ćwiczenia 7 i 9.
5. Zastanów się, czego uczy Przypowieść o talentach. Jak powinniśmy postępować z naszymi talentami?

Historia

Temat: Początek rewolucji francuskiej

 

 1. Zanim przejdziemy do nowego tematu, pobierz kartę pracy utrwalającą temat poprzedni. Powstanie Stanów Zjednoczonych – karta pracy

Rozwiązania wyślij mi dziś, najpóźniej jutro, czyli w środę 29. 04.

 1. Otwórz podręcznik na s. 166 i przeczytaj temat. Zwróć szczególną uwagę na ilustracje i podpisy do nich. To także ważne informacje do tematu.
 2. Wejdź na stronę https://www.youtube.com/watch?v=p7Wh5tMYw-0 i obejrzyj film.
 3. W zeszycie zapisz temat lekcji i notatkę.
 4. Dopisz wydarzenia do następujących dat (korzystaj także z osi czasu):
 • 14 lipca 1789
 • 1789
 1. Wyjaśnij na podstawie informacji w podręczniku, kim był Ludwik XVI.
 2. Wyjaśnij pojęcia:
 • burżuazja
 • Stany Generalne
 • Zgromadzenie Narodowe
 • rewolucja francuska
 • Bastylia
 • wielka trwoga
 • Deklaracja praw człowieka i obywatela
 • prawa człowieka
 1. Zadanie dla chętnych: Odpowiedz na pytania do tekstu źródłowego ze s. 170. Odpowiedzi wyślij mi mailem do 29. 04.

Wychowanie fizyczne

Temat: „Królowa Sportu”-konkurencje lekkoatletyczne.

LA królowa sportu

 

Poniedziałek 27. 04.

Język polski

Temat: Ludzka dobroć.
 Dzisiaj zapoznamy się z przypowieścią „O miłosiernym Samarytaninie”. 
1. Na początku sprawdźcie w słowniku, co oznacza słowo: samarytanin. Jakimi cechami powinien wyróżniać się człowiek, którego można tak nazwać.  Definicję zapiszcie w zeszycie.
2. Otwórzcie podręcznik na stronie 252 i przeczytajcie fragment Ewangelii wg św. Łukasza Miłosierny Samarytanin.
3. Obejrzyjcie 8 minutowy film, który pozwoli Wam zrozumieć głębszy sens tej przypowieści.
 4. Zapiszcie w zeszycie odpowiedzi do zadań 1,3 oraz 4 ze strony 253 podręcznika. Proszę przesłać mi zdjęcie swojej pracy. Otrzymacie plus do oceny z aktywności.

Matematyka

Temat: Pole prostokąta i kwadratu.
1. Przeczytajcie proszę informacje o prostokątach i kwadratach w podręczniku na str.35 (powtórzenie z klasy V)
2. Obejrzyjcie proszę filmy:
2. Zapiszcie proszę wzór na:
pole prostokąta P= a*b
pole kwadratu  P=a*a 
3.  Pamiętajcie o tym aby zawsze zamieniać tak  długości boków aby zawsze były wyrażone w jednakowej jednostce ( np. wszystkie w metrach itp.).
4. Obliczając pole figury, wynik zawsze podajemy w jednostkach kwadratowych np. cm2, m2
5. Zróbcie proszę zadanie 1 ze str.43 w podręczniku.  Odpowiedzi proszę prześlijcie do mnie w wiadomości e-mail na adres ania.diagnoza@tlen.pl (nie musicie robić zdjęcia).

Język niemiecki

Temat: Wo kann man joggen?
1. Chciałabym, abyśmy dzisiaj utrwalili formy bezosobowe oraz celownik.
2. Wykonaj w zeszycie zadanie 6 i 7 z podręcznika na stronie 54-55.
3. Wyślij do mnie swoje odpowiedzi e-mailem, ale nie zdjęcie, tylko rozwiązania wpisz w treść maila, abym mogła nanieść poprawki. Za te zadania otrzymasz ocenę. Na Wasze rozwiązania czekam do środy 30.04.2020r. Powodzenia!

Technika

Temat: Nowoczesny sprzęt na co dzień.
1. Zapisz temat lekcji w zeszycie, a następnie otwórz podręcznik na stronie 36 i przeczytaj temat.
2. Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 2 – przerysuj pilota do telewizora do zeszytu oraz podpisz jego funkcje wybierając podane zdania A-I.
3. Wykonaj ćwiczenia: