Klasa 6b

Zadania z języka niemieckiego dla klasy 6b na najbliższy tydzień:
1. Zestaw „Kapitel1 modul6” oraz „przyimki” na quizlet.com.

 

Zadania z historii:

  1. Wybierz jedną z gier na poziomie 4-8 i ukończ misję. https://niepodlegla.men.gov.pl/#/
  2. Utrwalaj wiedzę historyczną na stronie: https://postaci.gwo.pl/#/
  3. Przygotuj się do sprawdzianu z bieżącego działu.

 

Zadania z języka polskiego:

  1. Utrwalaj poznane zasady ortograficzne, wykorzystując strony internetowe www.ortograf.pl oraz www.dyktanda.net
  2. Przeczytaj powieść J.R.R. Tolkiena „Hobbit, czyli tam i z powrotem”.

 

Zadania z matematyki:
1. Utrwalamy wiadomości dotyczące ułamków (ułamek liczby).
2. Codziennie zróbcie przynajmniej jedno zadanie z zeszytu ćwiczeń ze stron 60-66.
3. Cały czas powtarzamy tabliczkę mnożenia robiąc zadania na stronie matzoo.pl.
Zadania z biologii:
1. Powtórzenie przed pracą klasową.
2. Proszę zrobić kartę pracy, którą otrzymaliście na lekcji.
3. Proszę przerobić lekcje wg instrukcji na stronie: