Klasa 7 – Tydzień 12

Piątek 05. 06.

Matematyka

Temat: Geometria kartki w kratkę – ćwiczenia

1.W zeszycie ćwiczeń na str. 112 wykonaj ćw. 1 i 2 oraz ćw. 7 i 8 na str. 114
Aby przypomnieć sobie, jak to się robi, proponuję jeszcze raz obejrzeć lekcję https://www.youtube.com/watch?v=4Xx6Q_mXZu8.

Geografia

Dzień dobry

 

I dwa nowe tematy z notatkami do nich. Przepiszcie notatki i przeczytajcie w podręczniku podane przy tematach strony.

Temat: WARUNKI ROZWOJU ROLNICTWA W POLSCE. Podręcznik str. 134-137)

1.Rolnictwo to dział gospodarki narodowej zajmujący się uprawą roślin, hodowlą zwierząt i dostarczaniem surowców dla przemysłu spożywczego.

2.Warunki dla rozwoju rolnictwa dzielimy na przyrodnicze:

 1. a) klimat ( w Polsce plusy to odpowiednio długi okres wegetacyjny i wystarczające opady, minusy to okresowe susze i przymrozki)
 2. b) ukształtowanie terenu ( plus to zdecydowana przewaga nizin)
 3. c) rodzaj gleb ( średnia żyzność)

Warunki przyrodnicze dla całej Polski są dobre, a jak są zróżnicowane lokalnie możecie zobaczyć na mapce na str. 134.

Oraz na pozaprzyrodnicze:

 1. wielkość gospodarstw ( zbyt duże rozdrobnienie- diagram str. 135)
 2. forma własności gospodarstw ( plus – prawie 100% to własność prywatna)
 3. poziom mechanizacji ( na średnim poziomie)
 4. nawożenie ( na średnim poziomie)
 5. polityka rolna państwa
 6. dotacje z Unii Europejskiej

 

Temat: PRODUKCJA ROŚLINNA W POLSCE. (podręcznik str.138-140)

 1. tereny wykorzystywane rolniczo nazywamy użytkami rolnymi. W Polsce użytki rolne zajmują aż 59% pow. Kraju. Dzielimy je na grunty orne (45%), sady i ogrody (1%), pastwiska ( 5%) i łąki (8%).
 2. Produkcje rolną charakteryzują:
 1. Zbiory – ilość zebranych płodów rolnych w tonach
 2. Plony – zbiory z 1 hektara
 1. Najważniejsze uprawy w Polsce według wielkości zbiorów (po nazwie uprawy wielkość zbiorów w milionach ton rocznie, a w nawiasie miejsce, które Polska zajmuje na swiecie)

buraki cukrowe     –  13,7 mln t. (6 m.)

pszenica          –    9,5 mln t. ( 16m.)

ziemniaki          –   8,8 mln t. ( 7 m.)

jęczmień           –  3,5 mln t. ( 12 m.)

żyto               –  3,3 mln t. ( 2 m.)

pszenżyto           –  2,5 mln t. (1 m.)

rzepak              –  2,o mln t. (8 m.)

kukurydza           –  1,7 mln t. (42 m)

owies               –  1,3 mln t. ( 4 m.)

len                 –  0,4 mln t. ( 12 m)

 1. Sadownictwo i ogrodnictwo: jabłka ( 6 m.), porzeczki ( 2 m.), truskawki ( 8 m.)

Język niemiecki

Temat: Wem tut was weh?
1. Dzisiaj będziemy tworzyli zdania z czasownikiem wehtun.
2. Otwórz podręcznik na str. 96 i wykonaj w zeszycie zadanie 9a – popatrz na obrazki i zobacz, co kogo boli i napisz zdania wybierając poprawne elementy z tabelki pod obrazkami. Następnie sprawdź swoje odpowiedzi tutaj: http://www.chmura.klett.pl/books/magnet-smart-2-kl-vii-viii-podrecznik klikając na Lektion 6, a następnie znajdź CD_54.
3. Następnie samodzielnie ułóż zdania w zeszycie z zadania 8c z podręcznika na str. 97. Popatrz na przykład i ułóż zdania do 9 podanych osób i dolegliwości.

Wychowanie fizyczne

Temat: Szachy-myślę strategicznie.
Pobierz plik: Szachy

Muzyka

Temat: Zapisywanie i odtwarzanie dźwięku.
1.

W 1878r Tomasz Edison, amerykański wynalazca, opatentował fonograf- urządzenie do utrwalanie i odtwarzanie dźwięku. W fonografie dźwięk zapisywany był przy pomocy igły, która żłobiła spiralny rowek o różnej głębokości. Odtwarzanie dźwięku odbywało się przez prowadzenie drugiej igły wzdłuż wyżłobionego rowka.
Emil Berliner skonstruował gramofon, będący rozwinięciem idei fonografu. Tak rozpoczęła się era płyt gramofonowych.
 W pierwszej połowie XX wieku skonstruowano urządzenie do zapisu i odtwarzania dźwięku –  magnetofon.
2. Zapiszcie do zeszytu:
Obecnie powszechnym rozwiązaniem jest nagrywanie dźwięku w postaci cyfrowej.
W ostatnich latach ogromną popularność zdobyły odtwarzacze MP3, które umożliwiają katalogowanie i odsłuchiwanie plików dźwiękowych zapisanych na cyfrowym formacie.
MP4 –  urządzenie MP3 posiadające ekran, na którym możliwe jest oglądanie zdjęć i filmów zapisanych w odpowiednich formatach.

Czwartek 04. 06.

Chemia

Temat: Powietrze ­– skład i właściwości.

1.     Proszę, przygotuj zeszyt i długopis, by robić notatki w trakcie lekcji.

2.     Otwórz stronę https://epodreczniki.pl/a/powietrze—sklad-i-wlasciwosci/DqLDHkgp1

3.     Przeczytaj i przeanalizuj lekcję.

4.     Wykonaj ćwiczenia interaktywne.

Fizyka

Temat: Trzecia zasada dynamiki.

Pobierz plik: FIZYKA VII 04

Język polski

Temat: Pisownia przymiotników złożonych.

Dzień dobry, przed nami szczypta ortografii. Bardzo łatwy temat.

1.      Otwórz podręcznik na stronie 328, przeczytaj zadanie Na rozgrzewkę oraz Nową wiadomość.

2.      Zapisz w zeszycie notatkę (możesz ją wydrukować i wkleić).

W przypadku przymiotników złożonych dwuczłonowych stosujemy pisownię następującą:

 • gdy człony są równorzędne znaczeniowo zapisujemy je z łącznikiem (np. biało-czerwonypołudniowo-zachodni),
 • gdy człony są nierównorzędne znaczeniowo (pierwszy jest określeniem drugiego) zapisujemy je łącznie (np. jasnoczerwony, ciemnozielonybłękitnoniebieskigrekokatolicki).

Natomiast w przypadku przymiotników złożonych z większej liczby członów zasada jest jeszcze prostsza. Po prostu zawsze stosujemy pisownię z łącznikiem, np. polsko-angielsko-francuski (bo: zawierający elementy i polskie, i angielskie, i francuskie).

3.      Z podręcznika wykonaj zad. 1 / 328 str.

4.      Otwórz zeszyt ćwiczeń, wykonaj zadanie 6 / 67 str.

5.      Zadanie dla chętnych: ćw. 8, 11, 12 / 67-68 str.

Pozdrawiam serdecznie!

Klucz do zadania 6 / 67 str.

6. (3 pokoje) trzypokojowe mieszkanie

(2,5 roku) dwuipółletnie dziecko

(2. plan) drugoplanowy aktor

(3. liga) trzecioligowy zespół

(4 wersy) czterowersowy utwór

(10 tomów) dziesięciotomowa saga

(2 dania) dwudaniowy obiad

(XX wiek) dwudziestowieczna sztuka

*8. biblioteka – księgozbiór

egoista – samolub

raport – sprawozdanie

auto – samochód

skąpiec – dusigrosz

akwizytor – domokrążca

altruista – dobroczyńca

widok – krajobraz

Informatyka

Temat:  Spacja nierozdzielająca (twarda spacja)

Dzisiaj dowiesz się, co to jest spacja twarda oraz jak i kiedy się ją stosuje.

1.Obejrzyj uważnie lekcję https://www.youtube.com/watch?v=SDRUEn76M1k
2.Jeśli masz  edytor tekstu, to spróbuj napisać jakiś tekst i zastosuj tę spację.

Środa 03. 06.

Język angielski

1. Temat lekcji: Wyrażanie nakazów, zakazów i udzielanie rad.
2. Najważniejsze wyrażenia z tej lekcji to: must-musieć, have to-musieć, mustn’t-nie wolno i should-powinno się.
3. Przepiszcie powyższe wyrazy do zeszytów wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Wszystkie potrzebne informacje i wyjaśnienia do tej lekcji znajdziecie na stronie 94 w podręcznikach.
5. Przejdziemy teraz do wykonania zadań 2,4 i 7 ze strony 88 i zadanie 8 ze strony 89 z podręczników, do których odpowiedzi możecie mi przesłać jako zadanie domowe.
6. Uczniowie chętni mogą dodatkowo zrobić wszystkie zadania ze strony 52 z zeszytów ćwiczeń oraz zadania 7,8 i 9 ze strony 53 z zeszytów ćwiczeń.
7. Przesyłanie zadań nie jest obowiązkowe. Powinni to zrobić uczniowie, którzy dotychczas byli mało aktywni.

Język polski

Temat: Składamy wyrazy.

Lekcja przeznaczona do realizacji w ciągu dwóch godzin (wtorek i środa)

Dzisiejszy temat dotyczy wyrazów złożonych. W języku polskim istnieją wyrazy, które powstały z połączenia przynajmniej dwóch innych słów, np. listonosz (od: list, nosić), długopis (od: długo, pisać).

1.      Otwórz podręcznik na stronie 326 i uważnie przeczytaj Nową wiadomość.

2.      Obejrzyj lekcję (tylko pierwsze 10 min.), wykorzystując poniższy link. Naprawdę warto!                       https://youtu.be/UkYW9KMLaWs

3.      Zapisz w zeszycie poniższą notatkę (możesz ją wydrukować i wkleić).

WYRAZY ZŁOŻONE

1.      Złożenia to wyrazy złożone, w których dwie podstawy słowotwórcze połączone są formantem zwanym wrostkiem: -o--i--y-.

np., woziwoda (wrostek: -i-), włóczykij (wrostek: -y-)

2.      Zrosty to wyrazy złożone, które powstały z połączenia tematów słowotwórczych bez żadnych elementów łączących, bez formantu.

np. zmartwychwstanie, widzimisię, dobranoc

3.      Zestawienia, czyli dwa odrębne wyrazy tworzące jedną nierozerwalną całość znaczeniową.

np. Morskie Oko, Kasprowy Wierch, wieczne pióro

Różne przykłady wyrazów złożonych:

 Złożenia

Zrosty

łamigłówka

mysikrólik

grzybobranie

widzimisię

gwiazdozbiór

Bogumiła

roślinożerca

rzeczpospolita

błogostan

Koziegłowy

zawalidroga

Wielkanoc

jęczydusza

północ

Zestawienia

Wielki Wóz

boża krówka

owczarek niemiecki

babie lato

Boże Narodzenie

czarna jagoda

panna młoda

4.      W podręczniku wykonaj zadanie 1, 2 i 3 / 326-327 s.

5.      W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie 1,2 i 5 / 65-66 s.

6.      Zadanie dodatkowe, dla chętnych: zeszyt ćwiczeń, zad. 3 i 4 / 66 s.

Jeżeli będziesz miał/miała duży problem z rozwiązaniem zdań,

nie martw się, zostaw luki. Jutro otrzymasz klucz. J

Trzymajcie się ciepło!

P. Ania

Klucz odpowiedzi do zadań w zeszycie ćwiczeń (1,2 i 5 / 65-66 s.)

Wyrazy złożone

1złożenie – wyrazy zbudowane z dwóch tematów słowotwórczych połączonych wrostkiem

zrost – wyraz powstały z bezpośredniego połączenia co najmniej dwóch tematów słowotwórczych

2. cudzoziemiec, łamigłówka, meblościanka, gwiazdozbiór, drogowskaz, rzeczoznawca, zleceniodawca, drobnomieszczaństwo, wielokwiatowy

Np.

Najbardziej lubię miód wielokwiatowy.

Każdy w życiu potrzebuje drogowskazów.

5. Zrosty

Złożenia

zegarmistrz, wniebowzięty, maminsynek, widzimisię, czcigodny, rzeczpospolita, okamgnienie;

średniowiecze, błogostan, pasibrzuch, korkociąg, żółtopomarańczowy, bajkopisarz,  wodociąg, chwastobójczy;

Hasło: długopis

Hasło: swawola

Matematyka

Temat: Geometria kartki w kratkę – przerysowywanie figur

Na dzisiejszej lekcji dowiesz się jak przerysowywać precyzyjnie figury na kartce w kratkę.

1.Obejrzyj i posłuchaj lekcji https://www.youtube.com/watch?v=4Xx6Q_mXZu8.
2.Wykonaj w zeszycie zadanie, o którym mówi nauczyciel w tej lekcji (zad. 3 str. 306)
oraz ćw. 1 na str. 302 w podręczniku.

Wychowanie fizyczne

Temat: Ruch i muzyka-podstawy hip-hopu.
Pobierz plik: hip hop kl.VII

Biologia

Temat: Męski układ rozrodczy.
2. W prawym górnym rogu znajduje się rączka. Po jej kliknięciu na prezentacji pojawią się wszystkie interaktywne miejsca, na które należy klikać.
3. Do zeszytu proszę zróbcie notatkę na podstawie prezentacji lub podręcznika str.215-217.
-funkcje męskiego układu rozrodczego,
– z jakich elementów zbudowany jest plemnik,
– z czego zbudowany jest męski układ rozrodczy.
4. Do mnie proszę nic nie przysyłajcie.

Wtorek 02. 06.

Fizyka

Temat: Druga zasada dynamiki.

Pobierz plik: FIZYKA VII 02

Język polski

Temat: Składamy wyrazy.

Lekcja przeznaczona do realizacji w ciągu dwóch godzin (wtorek i środa)

Dzisiejszy temat dotyczy wyrazów złożonych. W języku polskim istnieją wyrazy, które powstały z połączenia przynajmniej dwóch innych słów, np. listonosz (od: list, nosić), długopis (od: długo, pisać).

1.      Otwórz podręcznik na stronie 326 i uważnie przeczytaj Nową wiadomość.

2.      Obejrzyj lekcję (tylko pierwsze 10 min.), wykorzystując poniższy link. Naprawdę warto!                       https://youtu.be/UkYW9KMLaWs

3.      Zapisz w zeszycie poniższą notatkę (możesz ją wydrukować i wkleić).

WYRAZY ZŁOŻONE

1.      Złożenia to wyrazy złożone, w których dwie podstawy słowotwórcze połączone są formantem zwanym wrostkiem: -o--i--y-.

np., woziwoda (wrostek: -i-), włóczykij (wrostek: -y-)

2.      Zrosty to wyrazy złożone, które powstały z połączenia tematów słowotwórczych bez żadnych elementów łączących, bez formantu.

np. zmartwychwstanie, widzimisię, dobranoc

3.      Zestawienia, czyli dwa odrębne wyrazy tworzące jedną nierozerwalną całość znaczeniową.

np. Morskie Oko, Kasprowy Wierch, wieczne pióro

Różne przykłady wyrazów złożonych:

 Złożenia

Zrosty

łamigłówka

mysikrólik

grzybobranie

widzimisię

gwiazdozbiór

Bogumiła

roślinożerca

rzeczpospolita

błogostan

Koziegłowy

zawalidroga

Wielkanoc

jęczydusza

północ

Zestawienia

Wielki Wóz

boża krówka

owczarek niemiecki

babie lato

Boże Narodzenie

czarna jagoda

panna młoda

4.      W podręczniku wykonaj zadanie 1, 2 i 3 / 326-327 s.

5.      W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie 1,2 i 5 / 65-66 s.

6.      Zadanie dodatkowe, dla chętnych: zeszyt ćwiczeń, zad. 3 i 4 / 66 s.

Jeżeli będziesz miał/miała duży problem z rozwiązaniem zdań,

nie martw się, zostaw luki. Jutro otrzymasz klucz. J

Trzymajcie się ciepło!

P. Ania

Język niemiecki

Temat: Ihm geht es nicht gut.
1. Dzisiaj utrwalimy zaimki osobowe w celowniku oraz nauczymy się mówić o czyimś samopoczuciu.
2. Zapisz temat lekcji, a następnie otwórz podręcznik na str. 102 i przeczytaj podpunkt I Celownik. Masz tutaj podane formy celownika dla rodzajnika określonego, rodzajnika nieokreślonego, zaimka dzierżawczego oraz zaimka osobowego. Przepisz całą tę tabelkę do zeszytu.
3. Otwórz podręcznik na str. 95 i przeczytaj w zad. 7a dialog Lisy z Eddim, a następnie wykonaj zadania pod zdjęciem.
4. Wykonaj w zeszycie zadanie 1 (w nawiasie masz podany rzeczownik w mianowniku, który musisz zamienić na celownik), zadanie 2 (w pytaniu masz rzeczownik w celowniku, który musisz zamienić w odpowiedzi na zaimek osobowy w celowniku) oraz zadanie 3 (musisz tu wybrać który zaimek dzierżawczy pasuje do podanej w zdaniu osoby) w podręczniku na str. 103.

Plastyka

Temat: Film dokumentalny.
1. Dzisiaj wracamy do tematu filmu, a dokładniej poznamy film dokumentalny. Lekcja dla Was znajduje się tutaj:
https://epodreczniki.pl/a/moja-rodzina—tworze-dokument-filmowy/DQZmMbt1Z. Proszę, abyście przeczytali cały temat oraz wykonali ćwiczenie: 1, 4, 6, 7.
Pozdrawiam Was serdecznie! 🙂

Matematyka

Temat: Środek odcinka – zadania

1.Obejrzyj lekcje https://www.youtube.com/watch?v=X_0_VGdvq34
https://www.youtube.com/watch?v=eD3eASz6L3M
https://www.youtube.com/watch?v=oL46vHVj8kY
2.Wykonaj zad. 4 na str. 325 w podręczniku oraz zad. 5 i 6 ze str. 326

Poniedziałek 01. 06. 

Biologia

Temat: Zmysły powonienia, smaku i dotyku.
1. Dzisiaj z okazji Waszego Święta nie musicie robić żadnych notatek 🙂
2. Wejdźcie proszę na podaną stronę i zapoznajcie się z prezentacją dotyczącą zmysłów ( zagrajcie w milionerów-ćwiczenie interaktywne, może wygracie milion 🙂 https://view.genial.ly/5e89c065d5aa510e32c3b770/horizontal-infographic-review-zmysly-powonienia-smaku-i-dotyku?fbclid=IwAR2W-QJjsyUsmWB-XYMcxHLqoOBdFFG8-0F6fmy9h01RNkg_16WCSDqgpdE
3. Z okazji Dnia Dziecka życzę Wam spełnienia wszystkich Waszych marzeń, dużo uśmiechu na co dzień i wytrwałości 🙂

Matematyka

Temat: Gry matematyczne

1.Wejdź na stronę https://www.gry.pl/gry/matematyka. Miłej zabawy.

Udanego Dnia Dziecka!

Język polski

Temat: Inscenizacja „Dziadów”, cz. II A. Mickiewicza.

Moi Drodzy, z okazji Dnia Dziecka życzę Wam wielu powodów do uśmiechu i radości. Samych sukcesów, rozwijania swoich talentów i pasji. Spełnienia wszystkich marzeń, a przede wszystkim dużo, dużo zdrowia. J

Zadanie na dzisiaj: obejrzyj spektakl teatralny po omówieniu lektury. Oto link: https://youtu.be/7-KUeAvbiLQ

Pozdrawiam serdecznie!

Historia

Dzień dobry!
Dzisiaj przerabiamy dwa tematy.
Temat: II Rzeczpospolita 
1. Pod rządami sanacji – Przyczyny zamach stanu -s.204-205, Zamach majowy – s.206, Autorytaryzm – s. 207.
2. Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej – Państwo wśród wrogów -s. 212 – 213, Rapallo i Locarno a Polska – s.213, Polityka zagraniczna Józefa Piłsudskiego – s. 214 – 215.
Notatka.
1. Zamach majowy dokonany 12 maja 1926 roku z inicjatywy Józefa Piłsudskiego, zapoczątkował w Polsce rządy sanacji.
2. Przyczyny, które doprowadziły do zamachu stanu:
– rozdrobnienie sejmu,
– kryzys gospodarczy,
– rozczarowanie niepodległym państwem,
– bieda i zacofanie kraju.
3. Po zamachu stanu władzę w Polsce przejął obóz sanacji, czyli uzdrowienia państwa, dla których pierwszym celem stało się uchwalenie nowej konstytucji.
4. Cechy charakterystyczne autorytaryzmu:
– dyktatorska władza jednego człowieka lub grupy ludzi, najczęściej przy poparciu armii,
– niechęć do demokracji i parlamentu,
– prześladowanie opozycji i ograniczanie swobód obywatelskich,
– opieranie się władzy na elitach społeczeństwa,
– szacunek do tradycyjnych wartości.
5. Sąsiedzi Polski po I wojnie światowej i relacje z nimi:
– przyjazne (Łotwa, Rumunia).
– nieprzyjazne (Związek Radziecki, Niemcy, Czechosłowacja, Litwa).
6. Układ w Rapallo (1922 r.).
7. Układ w Locarno (1925 r.).
8. Polityka zagraniczna Józefa Piłsudskiego:
– pakt o nieagresji z ZSRR (1932 r.).
– pakt o nieagresji z Niemcami (1934 r.).
Przeczytaj wskazane wyżej podrozdziały i przepisz notatkę.
Odpowiedz pisemnie na pytania:
Jakie skutki dla Polski miały układy zawarte w Rapallo i Locarno?(s.213)
Na czym polegała polityka równowagi? (s. 215)
POZDRAWIAM!

Język niemiecki

Temat: Ich habe Kopfschmerzen.
1. Dzisiaj nadal będziemy zajmowali się dolegliwościami w trakcie choroby.
2. Na początku rozwiąż OBOWIĄZKOWE zadania interaktywne – przed rozpoczęciem każdej z gier podaj swoje imię oraz pierwszą literę nazwiska, np. Ania B. Za wszystkie 3 zadania otrzymasz jedną ocenę, a czas na ich wykonanie upływa jutro, tj. 02.06.2020r.
3. Ułóż w zeszycie minidialogi wg przykładu w zadaniu 6a w podręczniku na str. 94.
4. Ułóż dialog w zeszycie ćwiczeń na str. 56 w ćwiczeniu 7 oraz wykonaj ćwiczenie 7.