Klasa 7 – Tydzień 13

Środa 10. 06.

Język angielski

1. Temat lekcji: Kolokacje czasowników i rzeczowników.
2. Przepiszcie do zeszytów wraz z tłumaczeniem na język polski wszystkie wyrażenia od get advice do tell the truth ze strony 126 z podręczników ( verb and noun collocations).
3. Następnie zróbcie sobie zadania od 1 do 4 ze strony 90 z podręczników. Ściągnijcie sobie ścieżki dźwiękowe ze strony: https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia ( ścieżka 2.32)
4. Teraz możemy sobie zrobić zadania dla chętnych ze strony 51 z zeszytów ćwiczeń tj. zadania od 5 do 9.
5. Nie musicie mi już przesyłać zadań.

Język polski

Temat: Środki stylistyczne w utworach literackich.

Dzień dobry, przed nami trzeci zestaw zadań.

1.      Ponawiam swoją prośbę:  Otwórz podręcznik na stronie 341 – 342, uważnie przejrzyj wszystkie opisy środków stylistycznych wraz z przykładami. Przed dzisiejszym testem przypomnij sobie również definicje: dramat romantyczny, didaskalia.

2.      Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 124 i rozwiąż test „Zestaw 3 – zadania do tekstów”.

Ciekawa jestem, jaka nasunie Ci się refleksja po przeczytaniu tekstu „Po nas przyjdą tylko maszyny”…

3.      Sprawdź teraz z kluczem swoje odpowiedzi.

Klucz do zadań:

Zestaw 3 – zadania do tekstów

1. Czy po nas przyjdą tylko maszyny?

2. D

3. 1P

4. B1

5. Np. Autor zastanawia się, jakie możliwości ma człowiek, kiedy okaże się, że maszyny dominują na Ziemi.

6. Np. Filon jest poruszony, przesadnie wyraża swoje uczucia. Czuje smutek, bo przeczuwa, że nie znajdzie ukochanej.

7. Np. Wykrzyknienia służą podkreśleniu emocji bohatera, które są wyrażane w przesadny sposób.

*8. Np. „Rozmiłowane w jęczących słowikach / Róże wiosenne!” – przyroda jest bohaterem, współgra ze stanem Filona.

9. A.

fale – śklane – przymiotnik

bogini – biała – przymiotnik

niebiosa – błękitne – przymiotnik

usta – koralowe – przymiotnik

B. zmysł wzroku

10. A

11. „Nie ma Dyjanny. Samotny uwiędnę / Jako fijołek – albo kwiat jesieni” – porównanie

12.

13. Informacja o akcie i scenie; didaskalia, zaznaczona wypowiedź bohatera jego imieniem.

14. Np. Miłość może prowadzić do zbrodni, bo często łączy się z zazdrością. Przykładem może być historia Aliny i Balladyny. Każda z sióstr chciała zostać żoną Kirkora. W efekcie Balladyna zabiła Alinę.

Pozdrawiam!

Matematyka

Temat: Procenty – powtórzenie

1.Obejrzyj lekcje https://www.youtube.com/watch?v=-1LI5ArERNY
https://www.youtube.com/watch?v=1eQVKN1kFr0
2.Wejdź na stronę https://www.matzoo.pl/klasa7/jaki-to-procent-z-liczby_54_361
https://www.matzoo.pl/klasa7/zadania-tekstowe-obliczanie-liczby_54_205 i poćwicz obliczanie procentu z liczby i liczby na podstawie jej procentu.

Wychowanie fizyczne

Temat: Tenis stołowy-sport dla ciała i umysłu.
Pobierz plik: Tenis stołowy

Biologia

Temat: Funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego.

Wtorek 09. 06.

Fizyka

Temat:  Praca kontrolna dotycząca wiadomości z działu: DYNAMIKA.

Pobierz plik: FIZYKA VII 09

Odpowiedzi odeślij na mój adres mailowy.

Język polski

Temat: Środki językowe w tekstach.

Dzień dobry, przed nami drugi zestaw zadań.

1.      Ponawiam swoją prośbę:  Otwórz podręcznik na stronie 341 – 342, uważnie przejrzyj wszystkie opisy środków stylistycznych wraz z przykładami. To są bardzo ważne wiadomości.

2.      Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 119 i rozwiąż test „Zestaw 2 – zadania do tekstów”. Uwaga: Pierwszy utwór „Cisza morska” A. Mickiewicza jest sonetem, przypomnij sobie wyznaczniki tego gatunku literackiego.

3.      Sprawdź teraz z kluczem swoje odpowiedzi.

Klucz do zadań:

Zestaw 2 – zadania do tekstów

1. Należy zakreślić dwie pierwsze strofy.

2. muśnie, westchnąć, uśnie – głoski zmiękczone, bezdźwięczne

3. woda – personifikacja

żagle – Żagle, na kształt chorągwi gdy wojnę skończono, / drzemią na masztach nagich – żagle przypominają chorągwie; porównanie

4. woda – rozjaśniona; zmysł wzroku

ruch – lekki; zmysł dotyku

żyjątka – wesołe; zmysł słuchu

ramiona – długie; zmysł wzroku

5. wyrazy kolejno w lukach: apostrofą, metaforą

6. Np. roztopolił –  roz + topola

stodolił –  stodolić od stodoła

poróżowił –  po + różowić

stodolna – stodoła

przedświat – przed + światem

Dzięki neologizmom poeta kreuje swój własny świat.

7. anafora, A

8. PF

9. Np. Tematem tekstu są rozważania dotyczące imion, które mogą być w życiu przeszkodą.

*10. Np. Znaczenie imienia dla jego posiadacza: człowiek staje się kimś konkretnym.

Znaczenie imienia dla kultury danego społeczeństwa: to sygnał przynależności do danej kultury lub oderwania od niej

11. D

12. zatem

13. Cytat jest podsumowaniem rozważań autorki.

Pozdrawiam!

Język niemiecki

Temat: Ich nehme Schmerztabletten, weil ich Kopfschmerzen habe.
1. Na dzisiejszej lekcji przypomnimy sobie spójnik weil – ponieważ oraz konstrukcję zdania z jego użyciem.
2. Zapiszcie temat lekcji, a następnie otwórzcie podręcznik na str. 102 i przeczytajcie podpunkt „Zdania podrzędnie złożone z weil”.
3. Otwórzcie podręcznik na str. 98 i wykonajcie w zeszycie zad. 11a, aby poćwiczyć tę konstrukcję zdania, a następnie zad. 4 i 5 na str. 103.
4. Teraz przechodzimy do zeszytu ćwiczeń na str. 58 i  wykonujemy ćwiczenie 17 i 18.

Plastyka

Temat: Film animowany.
1. Dzisiejsza lekcja dotyczy filmu animowanego i znajduje się tutaj:
https://epodreczniki.pl/a/autorski-film-animowany—wybrani-artysci-polskiej-animacji/D1DNb5Vk4 – bardzo proszę, abyście przeczytali cały temat oraz wykonali ćwiczenia: 1, 2, 5, 8.
Pozdrawiam Was bardzo serdecznie!

Matematyka

Temat: Procenty – powtórzenie

1.Obejrzyj lekcje https://www.youtube.com/watch?v=Pnq5WCdHFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=zGTAq7TO0AY
2.Wejdź na stronę https://www.matzoo.pl/klasa7/procent-z-danej-liczby_54_360 i poćwicz obliczanie procentu z liczby oraz na https://www.matzoo.pl/klasa7/zadania-tekstowe-procenty-w-cenach_54_204 i poćwicz procenty w cenach.

Poniedziałek 08. 06.

Biologia

Temat: Żeński układ rozrodczy.
2. W prawym górnym rogu znajduje się rączka. Po jej kliknięciu na prezentacji pojawią się wszystkie interaktywne miejsca, na które należy klikać.
3. Do zeszytu proszę zróbcie notatkę na podstawie prezentacji lub podręcznika str.218-220.
– funkcje żeńskiego układu rozrodczego,
– budowa komórki jajowej,
– z czego zbudowany jest żeński układ rozrodczy.
4. Na koniec sprawdźcie swoją wiedzę wykonując quiz.
5. Do mnie proszę nic nie przysyłajcie.

Matematyka

Temat: Proporcja i proporcjonalność prosta – powtórzenie

Od dzisiejszej lekcji zaczniemy powtórki z tematów w klasie 7

1.Obejrzyj i posłuchaj lekcji https://www.youtube.com/watch?v=BpxhX_4x7rU
https://www.youtube.com/watch?v=o1RO4Gv59vs
2.Obejrzyj i wysłuchaj lekcję https://www.youtube.com/watch?v=kFdL5cpup04

Język polski

Temat: Środki stylistyczne – utrwalenie wiadomości.

Dzień dobry, przed nami cykl trzech lekcji, w czasie których utrwalimy wiadomości o środkach stylistycznych. Będziecie rozwiązywać testy, sprawdzające też umiejętność czytania ze zrozumieniem.

1.      Otwórz podręcznik na stronie 341 – 342, uważnie przejrzyj wszystkie opisy środków stylistycznych wraz z przykładami. Wiadomości te powinieneś mieć w jednym paluszku. J Kto ma możliwość, robi ksero i wkleja do zeszytu.

2.      Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 115 i rozwiąż pierwszy test „Zestaw 1 – zadania do tekstów”. Pracuj samodzielnie!

3.      Sprawdź teraz z kluczem swoje odpowiedzi.

Klucz do zadań:

Zestaw 1 – zadania do tekstów

1. FP

2. Metafora, która ma pokazać, że człowiek nie potrafi panować nad czasem.

*3. Anafora zwraca uwagę na początek wersu. Łączy się znaczeniowo z pierwszym wersem tej strofy. Służy podkreśleniu tego, że naprawdę „nic szczególnego na pierwszy rzut oka”.

4. D

5. potężnym łbie – epitet

roztopił się w ciemnościach – metafora

Ani lew, ani bawół, ani wąż – wyliczenie

Trwa to i trwa w nieskończoność – powtórzenie

6. B2

*7. odparłem – czasownik w 1. os. lp.

chwytam – czasownik w 1. os. lp.

8. C

*9. A / C

10. Wiatr i chorągiewka zachowują się jak ludzie. Autor posłużył się uosobieniem, aby przekazać uniwersalną prawdę.

11. A

12. Są ludzie, którzy często zmieniają poglądy i nie są w nich stali.

Pozdrawiam serdecznie!

Historia

I Temat:Problemy gospodarcze i narodowościowe.
1. Otwórz podręcznik i przeczytaj temat (str. 218-223).
2. Przepisz do zeszytu notatkę ze str. 224 „To, co najważniejsze”
3. Obejrzyj film: „Największe osiągnięcia II RP” cz. 2
http://www.youtube.com/watch?v=mXKKPxhP8

4. Zadanie pisemne w zeszycie:
Opisz osiągnięcia gospodarcze II Rzeczypospolitej
(Gdynia, magistrala węglowa, COP).

II Temat: Nauka i kultura II Rzeczypospolitej.
1. Przeczytaj temat (str. 225-229)
2. Do zeszytu przepisz notatkę ze str. 230 „To, co najważniejsze”.
3. Obejrzyj film: „Kultura w II RP”
http://www.youtube.com/watch?v=DXRXg70hEY

4. Zadanie pisemne w zeszycie:
a) wymień ważnych dla polskiej kultury ludzi, którzy tworzyli w
okresie międzywojennym,
b) wymień znanych sportowców i ich osiągnięcia.

Proszę dokładnie uzupełniać wszystko w zeszytach, ponieważ będą one
potrzebne i dalej prowadzone w klasie ósmej.

Pozdrawiam!

Język niemiecki

Temat: Celownik – rozwiązywanie zadań.
1. Chciałabym, abyśmy dzisiaj poćwiczyli celownik, który rozpoczęliśmy we wtorek.
2. Wykonaj ćwiczenie 9, 10, 11, 12, 13 w zeszycie ćwiczeń na str. 57.
3. Na koniec zagraj w grę, w której należy zaznaczyć prawda, czy fałsz przy podanych zdaniach (musisz zweryfikować, czy podany zaimek osobowy w mianowniku zgadza się z podanym zaimkiem osobowym w celowniku). Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem gry wpisać swoje imię i pierwszą literę nazwiska: