Klasa 7 – Tydzień 7

Czwartek 30. 04.

Chemia

Temat: Roztwory.

Na dzisiejszej lekcji nauczysz się:

·       przygotowywać roztwory;

·       wskazywać czynniki, jakie mogą wpływać na proces rozpuszczania;

·       wyjaśniać, jakie właściwości wody sprawiają, że ma ona ogromne znaczenie dla życia i zdrowia człowieka.

1.     Wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/roztwory/DIg2XlYBq

2.     Przeczytaj i przeanalizuj lekcję

3.     Wykonaj ćwiczenia interaktywne na stronie Learningapps.org w folderze „Mieszaniny substancji”.

4.     W zeszycie zrób notatkę:

·      Co to jest roztwór?

·      Co to jest zawiesina?

·      Co to jest emulsja?

·      Czynniki wpływające na szybkość rozpuszczania.

Fizyka

Temat: Siła ciężkości i siła sprężystości podłoża.

Fizyka30 30

Język polski

Temat: Tworzenie i budowa wyrazów – ćwiczenia.

Dzień dobry, na ostatniej lekcji sporo było teorii, dzisiaj zaplanowałam trochę więcej ćwiczeń. Nie martw się, jeżeli sobie z czymś nie poradzisz. Pracuj na miarę swoich możliwości.

1.      Przeanalizuj sobie poniższą tabelkę, myślę, że porządkuje nasze dotychczasowe wiadomości. Przepisz ją do zeszytu, ale nie w całości, wybierz sobie 5 przykładów.

test-28http://aleklasa.pl/wp-content/uploads/2019/03/test-28-1024x529.jpg

2. Otwórz teraz zeszyt ćwiczeń i spróbuj wykonać zadanie: 2,3,4 i 6, str. 50-52.

Powodzenia!

Informatyka

Temat: Sposoby przedstawiania algorytmów

1.Zapisz temat w zeszycie.
2.Obejrzyj i wysłuchaj materiał pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=VKoQeV8e45w
3.Jako notatkę z lekcji, napisz, co to jest algorytm, jakie są sposoby zapisywania algorytmów (5).
4.Wyszukaj w internecie, co to jest opis słowny i lista kroków, i podaj po jednym przykładzie – też w zeszycie.

Środa 29. 04.

Język angielski

1. Temat lekcji: Przymiotniki ekstremalne.
2. Za pomocą przymiotników ekstremalnych możemy coś opisać w bardziej wyrazisty sposób.
3. Przepiszcie do zeszytów te przymiotniki:
amazing/amejzing/-niezwykły, wyjątkowy
awful/ouful/-okropny
boiling-gorący, wrzący
delighted/dilaitid/-zachwycony
enormous/inormes/-ogromny
exhausted/igzostid/-wyczerpany
freezing/frizing/-mroźny
terrifying/terefaing/-przerażający
tiny/tajni/-maleńki
4. Następnie zróbcie zadania od 1 do 4 ze strony 66 z podręczników. Pobierzcie ścieżki dźwiękowe do podręczników ze strony: https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia
5. Jako zadanie domowe możecie mi przesłać wypełnioną stronę 39 z zeszytów ćwiczeń tj. zadania od 4 do 7.
6. Uwaga, tym razem przesłanie zadania domowego jest obowiązkowe dla tych uczniów, którzy nie przesyłali dotychczas zadań domowych. Osoby te zostały ostatnio powiadomione przez Panią wychowawczynię. Dla pozostałych uczniów przesłanie zadań nie jest obowiązkowe.

Język polski

Temat: Jak powstaje wyraz?

Moi drodzy, przed nami cykl tematów dotyczących tworzenia i budowy wyrazów. Będziemy korzystać z podręcznika, ćwiczeń, filmów i e-podręcznika. Damy radę!

1.      Obejrzyj proszę 10 min. film, który jest wprowadzeniem do tego tematu. Myślę, że takie terminy jak wyraz podstawowy i wyraz pochodny kojarzysz.

https://youtu.be/QHKcOaXsIco

2.      Wejdź na poniższą stronę internetową i powoli przeanalizuj całą lekcję. Nie przechodź jeszcze do części „zadaniowo”.

https://epodreczniki.pl/a/jak-tworza-sie-slowa/DogVfmGjI

3.      Zanotuj w zeszycie poniższe definicje (ale nie zamykaj jeszcze lekcji on-line):

Słowotwórstwo – nauka o budowie wyrazów i sposobach ich tworzenia.

Wyraz podstawowy – wyraz, od którego tworzymy wyrazy pochodne.
Wyraz pochodny – wyraz utworzony od innego wyrazu (wyrazu podstawowego).

wyraz podstawowy                            wyraz pochodny

suszyć             suszarka

jechać             dojechać

mądry             mądrość

Temat słowotwórczy – część wspólna wyrazu pochodnego i wyrazu podstawowego, zwykle jest to temat fleksyjny wyrazu podstawowego.

Formant – element, który odróżnia wyraz pochodny od wyrazu podstawowego.

Rodzaje formantów:

– przedrostki (lub prefiksy) – są to cząstki, które znajdują się przed tematem słowotwórczym, np. przedpokój, nadopiekuńczość,przepełnienie, odkupienie.

– przyrostki (lub sufiksy) – to formanty dodawane po temacie słowotwórczym, np. kotek, modelka, szybszy, nowość;

– wrostek – cząstka występująca między dwiema częściami tematu słowotwórczego, który pochodzi z dwóch wyrazów, np.  powieści/o/pisarz, wierc/i/pięta;

– formant zerowy – występuje wówczas, gdy część wyrazu została odrzucona (lub zastąpiona inną końcówką) i w związku z tym wyraz stał się inną częścią mowy,

np. dźwigać                dźwig  Ø                    pracować                    prac/a

4.      Uff! Dużo tych terminów. Przejdziemy teraz do dwóch łatwych ćwiczeń.

W e-podręczniku zjedź do części „zadaniowo” i wykonaj ćwiczenie 1 i 2. Rozwiązanie jednego z tych ćwiczeń zapisz w zeszycie.

Pozdrawiam! Jutro kontynuacja tematu!

Matematyka

Temat: Rozwiązywanie zadań

1.Proszę rozwiązywać ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na str. 104 – 107
2.Proszę również o uzupełnianie ćwiczeń dotyczących Twierdzenia Pitagorasa.
3.Rozwiąż zadanie z karty pracy karta-pracy-7 i wyślij mi do 5 maja.

Wychowanie fizyczne

Temat: Cechy motoryczne człowieka.

cechy motoryczne

quiz-wiedzy-o-sporcie

Biologia

Temat: Budowa i funkcjonowanie układu hormonalnego.
1. Zapiszcie proszę pod tematem lekcji:
Hormony to związki chemiczne , które regulują pracę wszystkich narządów. Występują we krwi  w bardzo małych ilościach. Powstają w gruczołach dokrewnych (wewnątrzwydzielniczych).
Układ hormonalny wpływa na funkcjonowanie całego organizmu, a jego działanie nie podlega naszej woli.
2. Przepiszcie proszę z tabelki z podręcznika ze str.165 gruczoły dokrewne i hormony jakie produkują. Przeczytajcie ich funkcję.
3. Zapiszcie : Hormony działają w sposób swoisty, czyli wpływają tylko na niektóre komórki ciała.
Niektóre czynności życiowe regulują dwa hormony, które działają przeciwstawnie( antagonistycznie).
Tak działają insulina i glukagon. Insulina zmniejsza stężenie glukozy we krwi. Glukagon zwiększa stężenie glukozy we krwi.
4. Bardzo proszę o przesłanie karty pracy z 27 kwietnia przez osoby, które tego nie zrobiły.

Wtorek 28. 04.

Fizyka

Temat: Siły składowe i siła wypadkowa.

Fizyka28

Język polski

Temat: „Dobro i zło” – test.

Bardzo proszę, żebyś dzisiaj rozwiązał test, który będzie podlegał ocenie. Masz dwie możliwości:

a)      Otwierasz plik Word 28.04 – j. polski VII Test, rozwiązujesz w nim zadania, zapamiętujesz i odsyłasz na moją skrzynkę mailową.

b)      Rozwiązania zapisujesz w zeszycie (starannie i wyraźnie, wystarczy w skrócie, np. 1A, 2B…), robisz zdjęcie i odsyłasz drogą mailową.

Termin dostarczenia pracy: 29.04.2020r.

Każdy uczeń otrzyma dodatkowo test w osobnym mailu.

Powodzenia!

Język niemiecki

Temat: Auf der Straße.
1. Dzisiaj poznasz słownictwo związane z opisywaniem drogi.
2. Zapisz temat lekcji, a następnie przepisz słówka z załącznika Auf der Straße, które Twoim zadaniem jest przetłumaczyć – pracuj z podręcznikiem oraz słownikiem internetowym www.pons.de.
3. Otwórz podręcznik na stronie 78 i wykonaj w zeszycie zad. 4 – w tym zadaniu masz 4 dialogi, jako przykłady, w jaki sposób możesz zapytać o drogę oraz wskazać komuś drogę.
3. Wykonaj ćwiczenie: 7, 8, 9 w zeszycie ćwiczeń na stronie 47, aby przećwiczyć te zagadnienia. Mam nadzieję, że wszystko jest dla Ciebie zrozumiałe.

Plastyka

Temat: Land art – sztuka z natury i w naturze.
2. Dla osób chętnych: praca w stylu land art opisana na koniec lekcji- można wykonać w domu, na podwórku, w ogrodzie, czy w lesie i wysłać do mnie zdjęcie.
Pozdrawiam Was serdecznie!

Matematyka

Temat: Przekątna kwadratu – zadania

Na tej lekcji dalej doskonalimy rozwiązywanie zadań dotyczących połowy i przekątnej kwadratu.

1.Rozwiązujemy zadania podane na poprzedniej lekcji
2.Proszę porozwiązywać też wybrane ćwiczenia ze str. 104 – 107 w zeszycie ćwiczeń.
3.Na ocenę proszę zrobić przynajmniej jeden przykład z zad. 8 na str. 281 w podręczniku (do piątku)
  (pamiętamy, że trójkąt równoramienny jest połową kwadratu, a więc przeciwprostokątna tego trójkąta jest przekątną kwadratu).

 

Poniedziałek 27. 04.

Biologia

Temat: Podsumowanie wiadomości o układzie wydalniczym.
1. Zróbcie proszę kartę pracy- układ wydalniczy. Jest to praca na ocenę. Proszę aby wszyscy odesłali odpowiedzi na mój adres ania.diagnoza@tlen.pl Karta jest zrobiona w pliku Word, więc możecie odpowiedzi nanieść na kartę i odesłać do mnie w załączniku maila. Możecie także odpowiedzi napisać w mailu, np. 1-A

Matematyka

Temat: Przekątna kwadratu – zadania (dwie lekcje)

1.Obejrzyj filmiki: https://www.youtube.com/watch?v=co4i4-sKoyg

https://www.youtube.com/watch?v=25k1zpcG9jY

https://www.youtube.com/watch?v=-T0HX9qQxx4

i wykorzystaj je do rozwiązywania zadań: 1 (3 – 4 przykłady) na str. 280 ,
2 (trzy wybrane przykłady) – str. 281
5 (2 przykłady) – str.281

Język polski

Temat: Pojedynki na słowa i dyskusja o dyskusji.

Dzisiaj skorzystamy z e-podręcznika. Kliknij na poniższy link. https://epodreczniki.pl/a/pojedynki-na-slowa-i-dyskusja-o-dyskusji/DovT7x5Dr

Przeczytaj „Krótki kodeks uczestnika dyskusji” oraz wykonaj zamieszczone na stronie zadania. Ćwiczenie drugie i trzecie proszę zrobić pisemnie w zeszycie.

Pozdrawiam!

Historia

WITAM SERDECZNIE!
Dzisiaj rozpoczynamy nowy dział – II Rzeczpospolita – formowanie państwa.
Do zrealizowania z tego działu mamy cztery tematy.
Przeczytaj temat str. 170 – 174, obejrzyj film, przepisz notatkę do zeszytu, wykonaj zadania!
Temat dzisiejszej lekcji, to: Odzyskanie niepodległości. 

https://www.youtube.com/watch?v=2bY47meWvgo
1. Sytuacja międzynarodowa – wszystkie państwa zaborcze poniosły klęskę w I wojnie światowej.
2. Powstanie pierwszych ośrodków władzy.
a. na terenie Królestwa Polskiego działała Rada Regencyjna
b. 7 XI 1918 r. został utworzony Tymczasowy Rząd Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele,
– rząd zapowiedział reformy
3. Odzyskanie przez Polskę niepodległości 11 XI 1918 r.
a. przejęcie władzy w odradzającej się Polsce przez Józefa Piłsudskiego
– został zwolniony przez Niemców z więzienia 10 XI 1918 r. i wrócił do Polski,
– 11 XI 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu władzę wojskową,
–  14 XI 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu władzę cywilną
b. Józef Piłsudski na mocy dekretu z 22 XI 1918 r. objął urząd Tymczasowego  Naczelnika Państwa.
4. Powołanie rządu Jędrzeja Moraczewskiego, który bezzwłocznie przygotowała reformy:
– wprowadził 8 – godzinny dzień pracy
– wprowadził prawo wyborcze dla kobiet i mężczyzn
– ubezpieczenia chorobowe
– zagwarantował legalność związków zawodowych oraz prawo do strajku.
5. W styczniu 1919 r. powstał nowy rząd z Ignacym Paderewskim na czele
– rząd Ignacego Paderewskiego uzyskał pełne uznanie przez państwa zachodnie
6. Mała konstytucja
a. 10 lutego 1919 r. po raz pierwszy zebrał się Sejm Ustawodawczy w odrodzonej Polsce
b. 20 lutego 1919 r. Sejm Ustawodawczy przyjął Małą konstytucję.
ZADANIE DOMOWE
1. Wypisz najważniejsze postanowienia Małej konstytucji.
Zadanie dodatkowe dla chętnych na ocenę bardzo dobrą.
Opisz sytuację międzynarodową i jej wpływ na wydarzenia na ziemiach polskich jesienią 1918 roku.
( przynajmniej jedna strona w zeszycie, czytelne pismo, może być komputerowo potem wkleić do zeszytu)
do przesłania, do środy tj. 29.04.2020 r. włącznie. Można skorzystać z dodatkowych źródeł informacji.

Przypominam, że wszystkie tematy, notatki i zadania domowe muszą być regularnie zapisywane w zeszycie!
Pozdrawiam!

Język niemiecki

Temat: Womit fährst du zur Schule?
1. Chciałabym, abyśmy dzisiaj utrwalili wiadomości z dwóch ostatnich lekcji.
2. Dopisz datę w zeszycie przy ostatnim temacie, a następnie wykonaj zadanie 2 w podręczniku na stronie 77 – Ułóż 15 pytań czym i dokąd jedziesz, następnie ułóż odpowiedzi oraz przetłumacz swoje pytania i odpowiedzi.
Np. Womit fährst du zur Schule? Ich fahre zur Schule mit dem Bus. – Czym jedziesz do szkoły? Ja jadę do szkoły autobusem.
Wykorzystaj słownictwo podane w zadaniu w dwóch tabelkach pod obrazkami, a jeszcze niżej masz podane przykłady, którymi możesz się zainspirować. Pamiętaj o poprawnej odmianie rodzajników.
3. Wyślij do mnie swoje rozwiązania e-mailem, ale nie w formie zdjęcia, tylko napisz je w treści maila, abym mogła nanieść poprawki. Za to zadanie otrzymasz ocenę. Na rozwiązania czekam do środy 30.04.2020r. Powodzenia!