Klasa 7 – Tydzień 9

Piątek 15. 05.

Matematyka 

Temat: Powtórzenie wiadomości

1.Na str. 293 – 295 w podręczniku znajdują się zadania powtórzeniowe. Wybierz kilka i rozwiąż w zeszycie. Pamiętaj, że lepiej rozwiązać mniej, ale solidnie i samodzielnie niż wszystko i przepisać gotowe rozwiązania.

Geografia

Dzień dobry!
Przesyłam 2 kolejne tematy.
Pobierz pliki:

Język niemiecki

Temat: Wie war das Wetter in Venedig?
1. Dzisiaj nadal ćwiczymy słownictwo związane z pogodą oraz przypomnimy sobie czas przeszły Präteritum dla czasowników haben i sein, który znacie już z klasy 6.
2. Zapisz temat lekcji, a następnie przepisz z załącznika Präteritum formy czasu przeszłego pod tematem. Otwórz podręcznik na str. 87 i przeczytaj podpunkt V „Czas przeszły Präteritum”, aby przypomnieć sobie, kiedy go używamy.
3. Przeczytaj SMSy z zadania 11a w podręczniku na str. 83 i dopasuj zdjęcia do nich (ustnie), a następnie przerysuj do zeszytu tabelkę z zadania 11b i uzupełnij ją zgodnie z treścią SMSów, kto gdzie był i jaka była tam pogoda.
4. Wykonaj ćwiczenie 24 w zeszycie ćwiczeń na stronie 51.
5. Wykonaj w zeszycie zadanie 8 z podręcznika na str. 89.
6. Naucz się odmiany czasowników „haben” i „sein” w czasie przeszłym Präteritum.
Pozdrawiam Was serdecznie!

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry i zabawy ruchowe a rozwój fizyczny.

Pobierz plik: GiZ VII

Muzyka

Temat: Muzyka znana i lubiana.

Dziś temat, który na pewno przypadnie Wam do gustu, mianowicie muzyka rozrywkowa. Cóż się kryje za tym terminem?

1. Terminem muzyka rozrywkowa określa się wszelką muzykę, która nie należy do poważnej, folklorystycznej i sakralnej. Obejmuje ona gatunki muzyki współczesnej, tworzone z myślą o szerokich masach odbiorców.

Główny nurt muzyki rozrywkowej stanowi muzyka pop, której dominującym typem jest muzyka rockowa.

 Słynni wykonawcy tego nurtu:

– Elvis Presley

https://www.youtube.com/watch?v=5V430M59Yn8

– Cliff Richard

https://www.youtube.com/watch?v=us3dQ0nnlHY

https://www.youtube.com/watch?v=rZCEBibnRM8 – ten jego przebój na pewno znacie 🙂

– The Beatles (Wspaniali „chłopcy z Liverpoolu”! Teksty ich piosenek dotyczyły nie tylko „lekkich” tematów młodzieżowych, ale ocierały się również o politykę, potępiały wojnę i przemoc. Styl bycia Beatlesów i ich liverpoolski humor zyskały im miliony wielbicieli.)

https://www.youtube.com/watch?v=7P6X3IWLECY

https://www.youtube.com/watch?v=4YWyFIzSeXI

2. W latach siedemdziesiątych XX wieku na Jamajce narodziło się reggae. Ten nowy rodzaj muzyki pop nawiązywał do rastafarianizmu – ruchu społeczno – religijnego, głoszącego hasła poszanowania ludzi o czarnym kolorze skóry.

– Bob Marley

https://www.youtube.com/watch?v=pHlSE9j5FGY

 Wystarczy Wam informacji na dzisiaj. Ten temat będziemy jeszcze kontynuować za tydzień.

Pozdrawiam.

Czwartek 14. 05.

Chemia

Temat: Rozpuszczalność substancji.

Na dzisiejszej lekcji nauczysz się:

·       interpretować krzywe rozpuszczalności w celu określenia rozpuszczalności substancji;
·       rozróżniać pojęcia: roztworu nasyconego, roztworu nienasyconego oraz roztworu rozcieńczonego i roztworu stężonego;
·       opisywać zmiany rozpuszczalności ciał stałych i gazów w wodzie w zależności od temperatury.

1.     Wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/rozpuszczalnosc-substancji/Dd7KDPrY1

2.     Przeczytaj i przeanalizuj lekcję.

3.     Wykonaj ćwiczenia interaktywne

4.     Zapisz w zeszycie

·      W takiej samej objętości wody rozpuszczają się różne ilości rozmaitych substancji.
·      Ilość substancji stałej rozpuszczonej w wodzie zależy od temperatury i najczęściej rośnie wraz z jej wzrostem.
·      Wraz ze wzrostem temperatury maleje ilość rozpuszczonego w wodzie gazu.
·      Roztwór, który w danej temperaturze zawiera maksymalną ilość substancji rozpuszczonej, a kolejna dodana porcja substancji nie ulega rozpuszczeniu, nazywamy roztworem nasyconym.
·      Roztwór, który w danej temperaturze nie zawiera maksymalnej ilości substancji

rozpuszczonej i w którym możliwe jest rozpuszczenie dodatkowej porcji

substancji, to roztwór nienasycony,

·      Roztwór rozcieńczony zawiera co najmniej kilkakrotnie mniej substancji niż roztwór stężony.

·      W roztworze stężonym ilość substancji rozpuszczonej jest taka sama jak w roztworze nasyconym lub niewiele mniejsza.

·      Maksymalna ilość substancji, jaka może rozpuścić się w ustalonej masie lub objętości rozpuszczalnika w danej temperaturze i pod stałym ciśnieniem, nazywa się rozpuszczalnością. Może być wyrażana jako liczba gramów substancji, jaką można rozpuścić w 100 g rozpuszczalnika w danej temperaturze i pod stałym ciśnieniem.

·      Wykres przedstawiający zależność rozpuszczalności danej substancji od temperatury nazywa się krzywą rozpuszczalności.

5.     Na podstawie krzywej rozpuszczalności przedstawionej na stronie  https://epodreczniki.pl/a/rozpuszczalnosc-substancji/Dd7KDPrY1 odczytaj ile gramów  azotanu sodu i jodku potasu rozpuści się w 100gramach wody w temperaturze 30°C?

6.     Na podstawie krzywej rozpuszczalności przedstawionej na stronie  https://epodreczniki.pl/a/rozpuszczalnosc-substancji/Dd7KDPrY1 odczytaj ile gramów  chlorku potasu i azotanu potasu rozpuści się w 100 g wody w temperaturze 70°C?

Fizyka

Temat: Prawo Pascala.

Pobierz plik: FIZYKA 7 14

Język polski

Temat: Kodeks nauk moralnych na podstawie Dziadów, cz. II.

1.      Ostatni temat dotyczący lektury. Każdy z duchów udziela wskazówek osobom uczestniczącym w obrzędzie (przypomnij sobie, jakie to były prawidła). Zastanów się, czy mają one charakter uniwersalny?

2.      Pomyśl, jak byś zinterpretował motto pochodzące z dramatu Szekspira: Są dziwy na niebie i na ziemi, o których ani śniło się waszym filozofom.

3.      Zapisz w zeszycie notatkę:

Ludowa moralność, czyli co wynika z przestróg wygłoszonych przez duchy?

– życie człowieka nie jest łatwe. Często pełne jest cierpienia, za które potem otrzymuje się nagrodę w niebie. Jeśli ktoś wcale nie cierpiał za życia (tak jak Józio i Rózia), to nie zasłużył na pośmiertne szczęście;

– najważniejszą wartością w życiu człowieka jest praca. Kto ciężko pracuje, ten po śmierci odpoczywa w niebie. Dzieci nie pracowały, więc po śmierci błąkały się znudzone;

– zło zawsze zostanie ukarane. Jeśli nie w  życiu na ziemi, to na pewno po śmierci. To właśnie spotkało Złego Pana. Nie można żyć, krzywdząc innych ludzi;

– nie można żyć bez kontaktów z innymi ludźmi, nie można być obojętnym na swoje otoczenie. Aby żyć, trzeba kochać. Miłość jest największym i najbardziej wartościowym uczuciem. Bez miłości życie jest niepełne.

4.      Na zakończenie odpowiedz samodzielnie na pytanie: Które wydarzenie zburzyło przewidziany porządek dziadów? Jak zareagowali na nie Guślarz i zebrany lud?

Pozdrawiam!

Informatyka

Temat: Co to jest programowanie?

Dzisiejsza lekcja będzie wprowadzeniem do programowania.

1.Kliknij link, przeczytaj i wysłuchaj 5min 20s https://slideplayer.pl/slide/825404/
2.W zeszycie zrób notatkę. Napisz co to jest:
– programowanie,
– program,
– jak dzielimy języki programowania i przykłady
– kompilacja
Temat jest w podręczniku na str.125 – 126

Środa 13. 05.

Język angielski

1. Temat lekcji: Czas przyszły- wyrażenie „will”
2. Zapoznajcie się z informacjami gramatycznymi z podręcznika ze strony 84.
3. Wysłuchajcie quizu internetowego strony: https://www.youtube.com/watch?v=uRO9jRcF7Ek
4. Zróbcie zadania od 1 do 3 ze strony 46 w zeszytach ćwiczeń.
5. Odpowiedzi do zadań 1 i 3 z podręcznika ze strony 78 przepiszcie do zeszytu i możecie mi je przesłać na maila.
6. Przesyłanie zadań nie jest obowiązkowe. Zachęcam do tego szczególnie uczniów dotychczas mało aktywnych.

Język polski

Temat: Duchy, zjawy, upiory.

Dzisiaj kontynuacja wczorajszego tematu – Dziady cz. II. Przede wszystkim uporządkujemy plan wydarzeń dotyczący przebiegu ceremonii dziadów. Opiszemy również pojawiające się duchy.

Uwaga! Jeżeli masz możliwość, możesz wydrukować tabelki (prawdopodobnie będziesz musiał tę drugą „powiększyć”).

1.      Uporządkuj punkty planu wydarzeń. Wpisz cyfry od 1 do 11 w kratki przy równoważnikach zdań. Pracuj z lekturą.

Zakończenie obrzędu wyprowadzeniem pasterki z pomieszczenia.

Przygotowanie wnętrza kaplicy.

Zapalenie kądzieli przez Guślarza zapraszającego duchy lekkie.

Przybycie aniołków.

Pojawienie się widma.

Wezwanie duchów do przybycia na obrzęd.

Ukazanie się dziewczyny.

Rozpalenie święconego ziela z wianka.

Przywołanie pozostałych duchów przez rzucenie garści maku i soczewicy w kąty kapliczki.

Wezwanie duchów o najcięższych winach przez zapalenie smolnego pęku łuczywa i kotła wódki.

Wstąpienie ostatniej zmory.

2.      Uzupełnij tabelę (swoimi słowami / odpowiednimi cytatami). Uwaga! Ta tabela jest na ocenę. Po uzupełnieniu proszę przesłać na mój adres mailowy (zdjęcie strony zeszytu lub plik Word). Termin: do 14.05.2020 r.

RODZAJ DUCHÓW

Duchy lekkie (dzieci)

Duch ciężki (pan)

Duch pośredni (dziewczyna)

Czynności wykonywane przy wywoływaniu duchów

Zaklęcia przywołujące duchy

Rodzaj kary

Prośby

Prawdy moralne

Życzę dzisiaj dobrej nocy! J Pozdrawiam Was serdecznie!

anna_matusiak_03@o2.pl

Matematyka

Temat: Rozwiązywanie zadań i ćwiczeń.

Proszę jeszcze rozwiązywać zadania dotyczące trójkątów prostokątnych (poprzednie lekcje) oraz ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń z tego tematu.

Wychowanie fizyczne

Temat: Strzały prostym podbiciem w piłce nożnej.

Pobierz plik: strzały prostym podbiciem VII

Biologia

2. Na jej podstawie lub z podręcznika str.181-184 zapiszcie odpowiedzi na pytania:
a) Jaka jest rola nerwów czuciowych i ruchowych?
b) Ile mamy nerwów czaszkowych i rdzeniowych?
c) Jakie są rodzaje odruchów?

Wtorek 12. 05.

Fizyka

Temat: Od czego zależy siła tarcia?

Pobierz plik: FIZYKA 12

Język polski

Temat: Świat przedstawiony w dramacie A. Mickiewicza.

Dzień dobry, najbliższe trzy godziny poświęcimy na omówienie Dziadów, cz. II
A. Mickiewicza. Przede wszystkim chciałabym, abyście na początku zapoznali się z genezą dramatu romantycznego oraz wyznacznikami tego gatunku literackiego.

1.      W jasny sposób informacje te są podane w e-podręczniku. Kliknij na poniższy link i zapoznaj się z częścią O obrzędzie dziadów oraz Dziady Mickiewiczowskie. Myślę, że ten temat Ciebie zainteresuje.

https://epodreczniki.pl/a/ciemno-wszedzie-glucho-wszedzie—o-ludowym-obrzedzie-dziadow/DlMbfedgK

2.      Sporządź w zeszycie notatkę (możesz ją wydrukować i wkleić)

Dziady cz. II

Czas: Obrzęd „dziadów” odbywa się nocą z 1-go na 2-go listopada (Dzień Zaduszny) 

Miejsce: kaplica cmentarna – pomieszczenie jest przyciemnione (całuny w oknach), drzwi zamknięte, a przybyli na obrzęd stają w kręgu wokół trumny.

Osoby: Guślarz, Starzec, Chór Wieśniaków i Wieśniaczek, Aniołki, Widmo (złego pana), Dziewczyna, Chór Ptaków Nocnych, Widmo.

Dziady to pradawny, coroczny obrzęd, podczas którego żyjący mają możliwość spotkania się z duchami własnych przodków. Rytuał dziadów jest zakazany przez kościół (o czym pisze we wstępie do dramatu Mickiewicz), ale odprawiany przez prosty lud pod przewodnictwem Guślarza. Przyzywanie duchów odbywa się według ściśle określonego obrzędu. Zjaw nie przywołuje się z czystej ciekawości. Duchy czyśćcowe (czyli te, które nie dostąpiły jeszcze zbawienia) przybywają po pomoc – materialną (pożywienie, napój) i duchową (modlitwa). W zamian przekazują żyjącym bezcenną wiedzę – uczą jak postępować na ziemi, by po śmierci zostać zbawionym i opisują życie w zaświatach.

Cechy dramatu romantycznego:

– bohaterami są ludzie prości (wyraźna fascynacja folklorem, ludową moralnością);

– przenikanie się planów: realistycznego z fantastycznym;

– kompozycja dramatu jest otwarta, tzn. akcja dramatu zostaje urwana i widz nie wie, co się później wydarzyło;

– synkretyzm rodzajowy i gatunkowy;

– zerwanie z zasadą trzech jedności;

– obecność scen zbiorowych;                                                NAUCZ SIĘ TYCH WIADOMOŚCI!

3.      Na zakończenie: zastanów się, jaki jest światopogląd ludzi uczestniczących w dziadach. W co wierzą te osoby, jak podchodzą do świata metafizycznego, co akceptują, a czego nie?

Pozdrawiam!

Klucz odpowiedzi do wczorajszych zadań z zeszytu ćwiczeń

2 / str. 76

Kiedy się ściemniło, zszedłem z urwiska do lasu, by ściąć drzewo. Zawsze tak robiłem, gdy w domu zabrakło opału. Przez te lata zhardziałem i byłem pewien, że nikt mi w tym nie przeszkodzi. Niestety, ściągnąłem na siebie uwagę leśnika. Jakież było moje zdziwienie, gdy usłyszałem, że ktoś tuż obok mnie skrada się w zaroślach. Zsunąłem się szybko do zagłębienia między drzewami i czekałem. Bardzo przez ten czas ścierpłem i byłem cały zziębnięty. Leśniczy tymczasem zniknął mi z oczu. Zdrzemnąłem się i po godzinie opuściłem kryjówkę. Wtedy poczułem, że ktoś ścisnął mi rękę. Wyrwałem się, lecz ten zaczął mnie ścigać, zsiniałem wtedy ze złości, bo leśniczy w końcu mnie schwytał.

3 / str. 77 skłamać, skarcić, zgasić, ścierpieć, sczytać, zharmonizować, skłócić, zsypać, zbiec, scharakteryzować, spisać, zgnieść, zhańbić, ścichnąć, skaleczyć, zbić

5 / str. 77

sąsiedzki, sąsiedztwo

kupiecki, kupiectwo

cwaniacki, cwaniactwo

szlachecki, szlachectwo

Np. Spór sąsiedzki przerodził się w prawdziwą kłótnię.

Szlachectwo mogło zostać nadane.

Język niemiecki

Temat: Wie ist das Wetter heute? – Jaka jest dzisiaj pogoda?
1. Dzisiaj poznacie słownictwo związane z opisywaniem pogody.
2. Zapiszcie temat w zeszycie, a następnie zapoznajcie się z notatką Wie ist das Wetter heute, którą dla Was przygotowałam oraz przepiszcie i jeżeli chcecie, to przerysujcie ją do zeszytu. Przetłumaczcie podane słownictwo z pomocą podręcznika oraz słownika internetowego www.pons.de.
3. Zapiszcie w zeszycie pytanie „Wie ist das Wetter heute in…?(podajcie nazwę swojej miejscowości) i odpowiedzcie na to pytanie zgodnie z tym, jaką macie dzisiaj pogodę 🙂
4. Następnie zapiszcie w zeszycie pytania dotyczące pogody w podanych porach roku i udzielcie na nie odpowiedzi:
a) Wie ist das Wetter im Sommer?
b) Wie ist das Wetter im Herbst?
c) Wie ist das Wetter im Frühling?
d) Wie ist das Wetter im Winter?
5. Utrwalcie słownictwo wykonując ćwiczenie 23 w zeszycie ćwiczeń na stronie 50.
6. Wykonajcie ćwiczenia interaktywne. Zanim rozpoczniecie każdą z gier, podajcie swoje imię i pierwszą literę nazwiska, np. Ania B. Za wszystkie 3 ćwiczenia otrzymacie jedną ocenę. Są to zadania obowiązkowe dla wszystkich. Powodzenia!

Plastyka

Temat: Teatr jako dziedzina sztuki.
1. Zapoznajcie się z materiałem w e-podręczniku https://flipbooki.mac.pl/szkola-podstawowa/klasa-5/plastyka-podr/mobile/index.html#p=97 (strony 94-95) dotyczącym teatru.
2. Obejrzyjcie krótki film „Jak powstaje spektakl teatralny?” https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0
3. Obejrzyjcie film „Animacja”, który dotyczy i teatru i filmu z poprzedniej lekcji.
4. Zadanie dla osób chętnych: rekwizyt teatralny – można skorzystać z instrukcji na str. 97  https://flipbooki.mac.pl/szkola-podstawowa/klasa-5/plastyka-podr/mobile/index.html#p=98 lub samodzielnie według własnego pomysłu wykonać pracę i wysłać do mnie zdjęcie e-mailem. Powodzenia!

Matematyka

Temat: Obliczanie miar kątów i boków w trójkątach prostokątnych

Dzisiaj dalszy ciąg rozwiązywania zadań związanych z trójkątem prostokątnym.

1.Proszę rozwiązywać zadania, które były na wczorajszej lekcji
2.Wykonaj też zadanie 6 na str.290 i kartę pracy, na którą czekam.
3.Pomocne lekcje https://www.youtube.com/watch?v=EP3pNxAvVpY
https://www.youtube.com/watch?v=3ssUGTeYyjU
https://www.youtube.com/watch?v=T69wIMdA_UU

Poniedziałek 11. 05.

Biologia

Temat: Ośrodkowy układ nerwowy.
2. Notatki zróbcie zgodnie z poleceniami w prezentacji.
3. Na koniec zagrajcie w grę i sprawdźcie swoją wiedzę o układzie nerwowym.

Matematyka

Temat: Obliczanie miar kątów i boków w trójkątach prostokątnych

1.Otwórz podręcznik na str. 289 i wykonaj zad. 1 poziom B, C i D w zeszycie.
Jest to utrwalenie wiadomości o zależnościach boków w trójkącie, który jest połową trójkąta równobocznego.

Język polski

Temat: Pisownia przedrostków i przyrostków.

Dzień dobry, szczypta ortografii na dzisiaj.

1.      Otwórz podręcznik na stronie 292, wykonaj ćwiczenie na rozgrzewkę i przeczytaj Nową wiadomość. Warto zapamiętać podane reguły ortograficzne.

2.      Zanotuj w zeszycie podane zasady (możesz też wydrukować i wkleić).

PISOWNIA PRZEDROSTKÓW I PRZYROSTKÓW

Przedrostek  z-

– zwykle zgodnie z wymową, np. zrzucić

– zawsze prze literami i połączeniami liter:h, s, sz, si, zi, dzi, np. zhańbić, zsunąć, zdziałać

Przyrostki   -ctwo,   -cki

– zgodnie z wymową, np. dziwctwo, inteligencki

Przedrostek   ś-

– przed literami ci, np. ściąć, ścierpieć

Przyrostki   -dztwo,    -dzki

– gdy w zakończeniu wyrazu podstawowego występuje d, dz lub dź, np. województwo (od wojewoda), szwedzki (od Szwed)

Przedrostek   s-

– przed literami ch, np., schłodzić

3.      Otwórz zeszyt ćwiczeń i rozwiąż zadanie 2, 3 oraz 5 ze str. 76 – 77.

Pozdrawiam!

Historia

Temat: Wojna polsko-radziecka.

Dzisiaj dowiesz się jak powstała polska granica na wschodzie po I wojnie światowej.
Poznasz relacje Polski z sąsiadami po I wojnie światowej.
Przeczytaj temat: str. 183 – 188
Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=4jgvr5u_4YI

Przepisz notatkę do zeszytu
1. Wojna polsko – radziecka (1919 – 1921).
a) luty 1919 – pierwsze starcia z Armią Czerwoną
b) maj 1919 – ofensywa na Ukrainie, którą poprowadził Józef Piłsudski
c) maj 1920 – zajęcie Kijowa (stolica Ukrainy) przez żołnierzy polskich
d) 13- 16 sierpnia 1920 – Bitwa Warszawska jako ,, Cud nad Wisłą”
e) wrzesień 1921 – bitwa nad Niemnem
2. Sojusz Józefa Piłsudskiego z Symonem Petlurą – dowódcą wojsk ukraińskich.
3. Pokój ryski – marzec 1921
4. Postanowienia pokoju ryskiego:
a) ustalenie granicy między Polską a Rosją Radziecką
b) zobowiązanie Rosjan do zwrotu Polsce dóbr kulturalnych zagrabionych od 1772 roku.
5. Bunt generała Żeligowskiego.
6. Państwa sąsiadujące z Polską, będące wrogami: Czechosłowacja, Litwa, Niemcy, Rosja Radziecka.
Cud nad Wisłą – załamanie się radzieckiej ofensywy w Polsce, powstrzymanie bolszewików przed dalszym podbojem Europy Zachodniej i uniemożliwienie połączenia sił Armii Czerwonej z Niemcami.
Zadanie domowe
Tekst źródłowy – str. 185.
Przeczytaj uważnie i odpowiedz pisemnie w zeszycie na dwa pytanie zamieszczone pod tekstem.
POZDRAWIAM!

Język niemiecki

Temat: Familie Lehmann ist in die Ferien gefahren.
1. Dzisiaj przypomnimy sobie czas przeszły Perfekt dla czasowników łączących się z czasownikiem posiłkowym „sein”.
2. Zapiszcie temat lekcji, a następnie otwórzcie podręczniki na stronie 81. Przeczytajcie zdania A-F w zadaniu 9a i dopasujcie je do podanych obrazków (ustnie).
3. Wykonajcie w zeszycie zadanie 9b ze str. 81. Przypomnijcie sobie tworząc te zdania, na którym miejscu w budowie zdań w czasie przeszłym Perfekt znajduje się czasownik posiłkowy, a na którym Partizip II. Utrwalcie również odmianę czasownika „sein”.
4. Wykonajcie ćwiczenie 20 w zeszycie ćwiczeń na str. 49 – proszę nauczyć się tych wszystkich form czasu przeszłego dla podanych czasowników.
5. Wykonajcie ćwiczenie 22 w zeszycie ćwiczeń na str. 50 – to zadanie jest na ocenę – proszę o wysłanie e-mailem 10 zdań tylko w czasie przeszłym Perfekt do 12.05.2020r. – proszę nie wysyłać zdjęć, tylko wpisać 10 zdań w treść e-maila.
6. Przypominam osobom, które jeszcze nie wysłały poprzednich zadań na ocenę, że jest to obowiązkowe i czekam na Wasze poprzednie zadania tylko do końca tygodnia, tj. do 15.05.2020r.