Klasa 8 – Tydzień 10

Piątek 22. 05.

Geografia

Dzień dobry, witam serdecznie
Przesyłam kolejny temat i notatkę do niego. Notatkę proszę przepisać do zeszytu i przeczytać
w podręczniku str. 122-125.
Temat: LUDNOŚĆ AMERYKI.
1. Ameryka Północna i Południowa są kontynentami bardzo zróżnicowanymi rasowo i etnicznie.
   Przyczyną są 3 fale migracji:
   a) napływ ludności azjatyckiej na bezludny kontynent ( około 20 000 lat temu przez zamarzniętą
       Cieśninę Beringa)
   b) napływ ludności z Europy ( kolonizacja kontynentu po odkryciu go przez Kolumba)
   c) napływ ludności czarnej z Afryki ( niewolnictwo)
   oraz mieszanie się ras w późniejszym czasie
2. Liczba ludności Ameryki Północnej wynosi 573 mln. Skład etniczny:
    a) biali pochodzenia europejskiego- 58%
    b) Metysi – 24%
    c) Murzyni (Afroamerykanie) – 10%
    d) Indianie – 4%
    e) Mulaci – 2%
    f) inni ( np. Kreole, Zambosi) – 2%
3. Liczba ludności Ameryki Południowej wynosi 408 mln. Skład etniczny:
    a) biali pochodzenia europejskiego – 42%
    b) Metysi – 29%
    c) Mulaci – 13%
    d) Indianie – 8%
    e) Murzyni – 7%
    f) inni – 1%
objaśnienia ras mieszanych jak Metysi, Mulaci str.112 w podręczniku.
4. Udział ludności rdzennej przed kolonizacją czyli Indian, Innuitów (Eskimosów) spadł
    do kilku %. ( popatrzcie na mapkę na stronie 124) w wyniku: wymierania w czasie
    kolonizacji (wojny, choroby), dominacji kultury i religii europejskiej, rozwój rolnictwa,
    górnictwa i przemysłu (wysiedlenia). W Ameryce Północnej większość Indian żyje
    w „rezerwatach” z zasiłków, bez pracy, bez wykształcenia, bez własnej kultury.
POZDRAWIAM SERDECZNIE
CZEKAM NA ZALEGŁE PRACE

Język niemiecki

Temat: Spójniki – przypomnienie wiadomości.
1. Dzisiaj przypomnimy sobie spójniki sonst, deshalb, also, deswegen, trotzdem oraz konstrukcję zdania z ich użyciem.
2. Zapisz temat lekcji, a następnie otwórz podręcznik na str. 87 i przeczytaj Podpunkt I „Zdania z also, deshalb, deswegen, sonst, trotzdem” i przypomnij sobie, jak budować zdania z tymi przyimkami. Mam nadzieję, że pamiętasz ich znaczenie, jeśli nie, to sprawdź to w słowniku internetowym www.pons.de i zapisz je w zeszycie wraz z tłumaczeniem.
3. Wykonaj zadanie 1 na str. 88 z podręcznika, aby przećwiczyć sobie ich znaczenie (ustnie).
4. Wykonaj w zeszycie zadanie 2 ze str. 88 z podręcznika, w którym musisz zamienić spójnik w zdaniu na podany w nawiasie, a przy tym przeformułować całe zdanie.
5. Przeczytaj tekst w zadaniu 16 na str. 82 w podręczniku i wykonaj zadanie pod tekstem (ustnie).

Informatyka

Temat: Sposoby przedstawiania algorytmów

1.Zapisz temat w zeszycie.
2.Obejrzyj i wysłuchaj materiał pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=VKoQeV8e45w
3.Jako notatkę z lekcji, napisz, co to jest algorytm, jakie są sposoby zapisywania algorytmów (5)
4.Wyszukaj w internecie, co to jest opis słowny i lista kroków algorytmu, i podaj po jednym przykładzie – też w zeszycie.

Wychowanie fizyczne

Temat: Walory rekreacyjne siatkówki – siatkówka plażowa.

Język polski

Temat: Kto napisał? Kto powiedział?
Na egzaminie bardzo ważna jest znajomość cytatów( słów, które ktoś wypowiedział) i znajomość autora lektury.
Dlatego zapiszcie w zeszycie odpowiedzi na poniższe pytania.
Z jakiego utworu pochodzą cytaty? Podaj autora i tytuł. 
1. „Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie” 
2. „Panie, to moja praca, a zdarzenie Twoje; Raczyż błogosławieństwo dać do końca swoje!” 
3. „Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie!” 
Nazwij dwa użyte w tym wersie środki poetyckie.
 4. „Jestem Papkin – lew północy. Rotmistrz sławny i kawaler Tak, siak, tędy i owędy. Mądry w radzie, dzielny w boju, Dusza wojny, wróg pokoju” 
5. „Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszystko Twoje, Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje” (mieni – uważa) 
6. „Jako oliwka mała pod wysokim sadem Idzie z ziemie ku górze macierzyńskim śladem” 
Jak nazywamy długie, rozwinięte porównanie użyte w powyższym trenie? 
7. „Bardzo proszę… mocium panie… Mocium panie… me wezwanie…” 
8. „Nieszczęsne ochędóstwo, żałosne ubiory Mojej namilszej cory!” 
9. „Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba” 
10. „Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, Moja droga Orszulo, Tym zniknieniem swoim!” 
Podaj autorów lektur obowiązkowych. 
1. „Opowieść wigilijna” 
2. „Zemsta” 
3. „Tren I, V, VII, VIII”, fraszki, pieśni 
4. „Żona modna” 
5. „Reduta Ordona” 
6. „Śmierć Pułkownika” 
7. „Świtezianka” 
8. „Dziady cz. II” 
9. „Sonety krymskie” – utwór „Stepy akermańskie” 
10. „Pan Tadeusz” 
11. „Mały Książę” 
12. „Quo vadis” 
13. „Latarnik” 
14. „Balladyna” 
15. „Syzyfowe prace” 
16. „Artysta”
Zróbcie zdjęcie swoich odpowiedzi i wyślijcie na moją pocztę. Pamiętajcie, że za swoją pracę otrzymujecie oceny z aktywności.

Czwartek 21. 05.

Fizyka

Temat: Fale elektromagnetyczne.

Pobierz plik: FIZYKA VIII 21

Język angielski

1. Temat lekcji: Umiem słuchać, czytać i mówić o nauce i technice po angielsku.
2. Na dzisiejszej lekcji utrwalimy sobie słownictwo poznane ostatnio. Postaramy się również wykorzystać słownictwo związane z nauką i techniką w takich sprawnościach językowych jak: słuchanie, czytanie i mówienie. 
3. Otwórzcie stronę: https://www.dkfindout.com/us/video/science/how-to-make-paper-plane/                                                                       , wysłuchajcie zamieszczonego tam materiału dotyczącego wykonania samolotu z papieru i postarajcie się zapamiętać jak największą liczbę zwrotów i wyrażeń.
4. Przejdziemy teraz do podręczników na stronę 104 i będziemy ćwiczyć umiejętność czytania ze zrozumieniem, poprzez wykonanie ćwiczeń 4 i 5.
5. Na koniec zróbcie zadania dotyczące funkcji językowych tj. zadania 4 i 5 ze strony 105, co pomoże wam przygotować się do mówienia na temat nauki i techniki po angielsku. Ścieżkę audio do zadania 4 pobierzecie ze strony: https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia
6. Odpowiedzi do wszystkich czterech zadań napiszcie w zeszytach i możecie mi je wysłać na maila.
7. Przesyłanie zadań nie jest obowiązkowe. Wysłanie zadań powinno dotyczyć szczególnie tych uczniów, którzy do tej pory nie wykazywali aktywności w zdalnym nauczaniu w związku z czym mają bardzo mało ocen.

Język polski

Temat: Powtórka z lektur.
 
Dziś kolejne powtórzenie z lektur, tym razem
Ignacy Krasicki „Żona modna” i Adam Mickiewicz „Reduta Ordona”.
 

Odpowiedz pisemnie w zeszycie na poniższe pytania:

Ignacy Krasicki „Żona modna”

1. W którym wieku i której epoce żył Ignacy Krasicki? 
2. Określ gatunek utworu i wskaż jego cechy. 
3. Kogo określa się mianem „księcia poetów polskich”? 
4. Dlaczego Piotr poślubił „żonę modną”? 
5. Co robi młoda żona? 
6. Dlaczego mówimy, że Krasicki posłużył się w tekście karykaturą? 

Adam Mickiewicz „Reduta Ordona”

1. Gdzie i kiedy dzieje się akcja „Reduty Ordona”? 
2. Kim był Julian Ordon? 
3. Co to jest reduta? 
4. Kto jest narratorem utworu? 
5. W jaki sposób autor przedstawił wojska polskie i rosyjskie? 
6. Dlaczego Ordon wysadził redutę? 
7. Czy w rzeczywistości Ordon ginie w czasie walki o redutę?
 
Prześlij mi zdjęcie odpowiedzi, które zapiszesz w zeszycie. 

Matematyka

Temat: Symetralna odcinka-zadania. 
1. Dzisiaj utrwalicie wiadomości poznane wczoraj.
2. Wejdźcie proszę na stronę: https://epodreczniki.pl/a/symetralna-odcinka/DdaGVIIep i proszę zróbcie ćwiczenia: 1,2,3,4 i 5. Pamiętajcie aby zawsze sprawdzić swoje odpowiedzi.
3. Pamiętajcie o karcie pracy-ułamki, którą 18 maja zamieściłam na stronie szkoły.

EDB

Temat: Pierwsza pomoc przy zadławieniach, zawale serca i udarze mózgu.
Objawy i pierwsza pomoc przy:
-zadławieniach
-zawał serca
-udar mózgu
Proszę przeczytać w podręczniku temat 9. Inne groźne przypadki str. 109.
W zeszycie krótko opisać pierwszą pomoc w przypadku zadławienia, zawale serca i udarze mózgu.
Kontakt:

Środa 20. 05.

Historia

Przypominam, że dziś mija termin odsyłania zadań z historii. Brakuje arkuszy 6 osób. Czekam.

Matematyka

Temat: Symetralna odcinka.
1. Zapiszcie proszę pod tematem lekcji: Każdy odcinek ma dwie osie symetrii- prosta zawierająca ten odcinek i prosta prostopadła do odcinka i przechodząca przez jego środek (rys. na str.294 w podręczniku).
2. Prosta prostopadła do odcinka i przechodząca przez jego środek to symetralna odcinka.
3. Obejrzyjcie proszę film:
4. Zobaczcie w jaki sposób możemy wykonać konstrukcję symetralnej odcinka:

Chemia

Temat: Białka – budowa.

Na dzisiejszej lekcji dowiesz się:

·       jakie pierwiastki wchodzą w skład białek;
·       czym są białka;
·       wskazywać, w jakich produktach spożywczych występują białka;
·       podawać znaczenie białek w organizmie.
2.     Przeczytaj i przeanalizuj lekcję.
3.     Wykonaj ćwiczenia interaktywne.
4.     W zeszycie napisz:
Co to są białka?
Jakie pierwiastki wchodzą w skład białek?
Jak są zbudowane białka?
Gdzie występują białka?
Jakie funkcje w organizmie spełniają białka?

Język polski

Temat: Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie – powtórzenie.

1.       Wejdź na stronę

Uważnie wysłuchaj omówienia lekcji.

2.       Wejdź na stronę poniżej i w ramach przypomnienia przeczytaj krótkie informacje tam zawarte o rodzajach zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie, a także wykresach tych zdań

Język niemiecki

Temat: Was ist gut für die Umwelt und was nicht?
1. Dzisiaj zastanowicie się, co jest dobre dla środowiska, a co nie.
2. Zapiszcie temat lekcji, a następnie przepiszcie wszystkie słówka z zad. 8 z podręcznika na str. 80 oraz przetłumaczcie je.
3. Zapiszcie w zeszycie pytanie: Wie umweltfreundlich bist du? i odpowiedzcie na nie wybierając min. 5 zdań z zad. 10. Chciałabym, abyście przetłumaczyli sobie wszystkie te zdania.

Wtorek 19. 05.

Matematyka

Temat: Środek symetrii.
1. Obejrzyjcie proszę filmy:
2. Zapiszcie proszę pod tematem:
Figura środkowosymetryczna to taka, która jest symetryczna sama do siebie względem pewnego punktu. Ten punkt to środek symetrii. Po obróceniu figury środkowosymetrycznej o 180° wokół środka symetrii, pokryje się ona ze sobą.
3. Przeczytajcie informacje w tabelce ( podręcznik str. 289), w której jest porównanie osi symetrii i środka symetrii.
4. Zróbcie proszę zad. 1 i 2 str. 290 (pamiętajcie o sprawdzeniu odpowiedzi na końcu podręcznika).

Historia

Temat: Wojna w Afganistanie i rozpad ZSRR.

 

 1. Zaczniemy od wojny w Afganistanie – otwórz podręcznik na s. 127 i 128 i przeczytaj fragment o wojnie w Afganistanie.
 2. Dokładnie przeanalizuj mapę na s. 128, patrząc na legendę mapy. Odpowiedz na pytanie do mapy.
 3. Przeczytaj tekst źródłowy na s. 128 i odpowiedz na pytanie do tekstu.
 4. Zapisz w zeszycie notatkę.
 • Wojna w Afganistanie trwała 10 lat (1979 – 1989)
 • Przyczyna: afgańscy komuniści poprosili Moskwę o pomoc przeciwko mudżahedinom.
 • Przebieg: krwawa wojna partyzancka mudżahedinów przeciwko Armii Radzieckiej, która dopiero w 1989 roku opuściła Afganistan.
 • Skutki: Afganistan został zniszczony i pogrążył się w wojnie domowej.
 1. Wysłuchaj nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=XJZzvlxD-0A
 2. Otwórz teraz podręcznik na s. 208 i przeczytaj cały rozdział.
 3. Zapoznaj się z sylwetkami Ronalda Reagana i Michaiła Gorbaczowa.
 4. Przeczytaj teksty źródłowe na s. 213 i odpowiedz na pytania do nich.
 5. Przeanalizuj mapę na s. 214 i wypisz państwa utworzone na obszarze byłego ZSRR. Obejrzyj film https://dzieje.pl/wideo/rozpad-zwiazku-sowieckiego-animacja, pomoże Ci w tym zadaniu.
 6. Zapisz w zeszycie notatkę, rozwijając następujące punkty:
 • Przyczyny rozpadu ZSRR.
 • Główne elementy polityki M. Gorbaczowa.
 • Rozpad ZSRR.
 1. Przy zapisywaniu notatki, korzystaj głównie z tabeli na s. 215.
 2. Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=BxAhCHFBeZA
 3. Zapamiętaj dzisiejszą lekcję, żebyś się nie skompromitował w przyszłości 😉 Zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=l4z2SXEcuYs

 

Język polski

Temat: Krótkie formy użytkowe – powtórzenie.
1.       Wysłuchaj powtórzenia na stronie
2.       Wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/pamietam-o-tobie/DGg9pBamI
Zapoznaj się z informacjami tam zawartymi , wykonaj i sprawdź ćw.4, a  w zeszycie zapisz  ćw.1 i 2.

Biologia

Temat: Zależności pokarmowe.
1. Obejrzyjcie proszę prezentację ( nie musicie robić tego zadania w prezentacji):
2. Zapiszcie pod tematem:
Co to są: producenci, konsumenci, destruenci (prezentacja lub podręcznik str.121)
3. Zadanie dla chętnych: zróbcie proszę kartę pracy-zależności pokarmowe karta pracy-zależności pokarmowe. Na wykonanie karty macie cały tydzień.

WOS

Witam klasę 8 na kolejnych zajęciach zdalnej nauki. Dziękuję uczniom, którzy systematycznie odsyłają zadane prace. Te osoby, które jeszcze tego nie uczyniły – proszę nadrobić zaległości.

Temat dzisiejszej lekcji: Konflikty zbrojne na świecie.

 1. Zapisz temat lekcji do zeszytu i przeczytaj temat w podręczniku s. 190 – 193. Zapoznaj się mapą i zaznaczonymi na niej miejscami konfliktów we współczesnym okresie. Zastanów się nad pytaniem : na jakich kontynentach toczy się najwięcej obecnie konfliktów zbrojnych.?
 2. Dla chętnych: zapoznaj się z tematem dzisiejszych zajęć w e – podręczniku:

https://epodreczniki.pl/a/konflikty-zbrojne-we-wspolczesnym-swiecie/DBmFUby7p

 1. Przepisz poniższą notatkę do zeszytu.

Notatka z lekcji

 1. Do najważniejszych przyczyn konfliktów międzynarodowych zalicza się rywalizację o terytoria, walkę o zasoby naturalne oraz spory historyczne, etniczne i religijne.
 2. W ostatnich latach wojny wybuchły na Ukrainie (2014 r), w Syrii i w Gruzji. Od kilkudziesięciu lat wojnami nękane są Irak, Afganistan i Sudan. Trwa również konflikt izraelsko-palestyński.
 3. Następstwem walk są masowe migracje ludności cywilnej. Osoby uciekające ze swojej ojczyzny przed skutkami wojen i prześladowaniami nazywa się uchodźcami. Inne skutki konfliktów to: ofiary w ludności cywilnej, masowe zbrodnie (ludobójstwo),głód , choroby.
 4. Aby rozwiązywać problemy uchodźców, w ramach ONZ powołano urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.
 5. Terroryzm to działanie polegające na użyciu przemocy wobec ludności cywilnej lub instytucji państwowych. Do najtragiczniejszego aktu terroryzmu w historii doszło w 11.09. 2001 r. w USA – w zamachu na wieżowce World Trade Center w Nowym Jorku zginęły prawie 3 tysiące osób.

 

 1. Wykonaj zadanie 8 s. 195.

Zdjęcie wykonanego zadania  8  ze str. 195 w zeszycie proszę przesłać do 25.05.2020 na adres anna.urbanska@sp3gryfino.pl

Za zadanie wykonane niezgodnie z poleceniem  – obniżam ocenę.

 

 

Poniedziałek 18. 05.

Matematyka

Temat: Powtórzenie wiadomości.Ułamki.
1. Przygotowałam dla Was kartę pracy Powtórzenie wiadomości-ułamki. Na zrobienie zadań macie cały tydzień. Odpowiedzi proszę przysłać na adres ania.diagnoza@tlen.pl

Język polski

Temat: Imiesłowy – powtórzenie.
1.Wejdź na stronę, aby obejrzeć powtórkę o imiesłowach:
W ramach powtórzenia przeczytaj informacje tam zawarte, wykonaj i sprawdź ćwiczenia od 1 do 6 oraz od 8 do 10.

Język niemiecki

Temat: Die Welt der Pflanzen.
1. Dzisiaj poznacie nazwy niektórych roślin oraz utrwalicie słownictwo związane ze zwierzętami.
2. Zapiszcie temat lekcji, a następnie zapiszcie w zeszycie:
die Zimmerpflanzen – rośliny pokojowe
die Laubbäume – drzewa liściaste
die Wiesenblumen – kwiaty polne
die Nadelbäume – drzewa iglaste
3. Otwórzcie podręczniki na str. 78 i dopasujcie rośliny zamieszczone na zdjęciach do zapisanych przez Was pojęć – zapiszcie je w zeszycie wraz z tłumaczeniem, jeżeli masz problem z rozpoznaniem jakiejkolwiek rośliny, pracuj ze słownikiem internetowym www.pons.de.
4. Wykonajcie zadanie 7 z podręcznika na str. 79. Osoby chętne mogą wysłać mi tłumaczenie tekstu wraz ze zdaniami z zadania Richtig/Falsch.

Wychowanie fizyczne

Temat: Biegi sztafetowe. Przekazanie pałeczki.

Historia

Temat: Sprawdź się!

Skończyliśmy III dział historii, tematy 23-26. Dziś czeka nas podsumowanie.

Pobierz plik:  klasa 8sprawdzian 5– jest to plik w wordzie, który możesz pobrać, uzupełnić i odesłać.

Albo plik: sprawdzian-5-wersja-a-prl-pdf – jest to plik, który można wydrukować, wypełnić, zrobić zdjęcie i odesłać.

Jeśli nie możesz wydrukować arkusza, zapisz w treści maila SAME ODPOWIEDZI (nie przepisuj poleceń, tylko ponumeruj zadania).

Czekam na Twoje odpowiedzi 3 dni, więc najpóźniej odeślij sprawdzian w środę 20.05.