Klasa 8 – Tydzień 11

Piątek 29. 05.

Geografia

Dzień dobry, witajcie
Przesyłam kolejny temat i notatkę do niego. Tradycyjnie proszę przepisać temat i notatkę do zeszytu i przeczytać w podręczniku str.126-131
Temat: URBANIZACJA W AMERYCE.
1. Średnia gęstość zaludnienia w Ameryce Północnej wynosi 24 osoby/ km kw. a w Ameryce Południowej 23 osoby/ km kw. ale ludność rozmieszczona jest nierównomiernie czego przyczyną są warunki naturalne (głównie klimat), poziom rozwoju gospodarczego oraz czynniki historyczne.
rozmieszczenie ludności pokazuje mapa na str. 127. Obok obszarów o bardzo dużej gęstości zaludnienia występują tereny prawie bezludne
2. Oba kontynenty są silnie zurbanizowane czyli zdecydowana większość ludności mieszka w miastach. Współczynnik urbanizacji w Ameryce PN wynosi 80%, a w Ameryce PD również 80%.
stopień urbanizacji w poszczególnych państwach pokazuje mapa na str. 128.
3. Na obszarach najgęściej zaludnionych dochodzi do procesu zrastania się wielkich aglomeracji miejskich i powstawania megalopolis, które liczą sobie po kilkadziesiąt milionów mieszkańców. W Amerykach mamy 4 megalopolis:
    a) megalopolis BosWash w USA – popatrzcie na mapę u góry str. 129
    b) megalopolis południowokalifornijskie w USA
    c) megalopolis Wielkich Jezior w USA
    d) megalopolis brazylijskie w Brazylii
4. Wokół wielu dużych miast powstają dzielnice biedoty zwane slamsami lub fawelami. Panują tam bardzo trudne warunki egzystencji (przestępczość, bieda, bezrobocie, choroby).
obejrzyjcie sobie zdjęcia miast amerykańskich na str. 130 i 131
Pozdrawiam serdecznie

Język niemiecki

Temat: Spójniki – rozwiązywanie zadań.
1. Dzisiaj powtórzymy kolejne spójniki, a mianowicie: aber, oder, und, denn i sondern. Mam nadzieję, że pamiętasz ich znaczenie, jeśli nie, to sprawdź w słowniku internetowym www.pons.de i zapisz je w zeszycie wraz z tłumaczeniem pod tematem lekcji.
2. Otwórz podręcznik na stronie 87 i przeczytaj podpunkt III Zdania z aber, oder, und, denn, sondern, aby przypomnieć sobie, jaki szyk zdania występuje po tych spójnikach.
3. Wykonaj w zeszycie zadanie 5 z podręcznika na str. 88 oraz ćwiczenie 19, 20 i 21 w zeszycie ćwiczeń na str. 59.

Informatyka

Temat: Schemat blokowy przedstawiający prosty algorytm

1.Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=LWNUczvbEgM
2.Pod tematem narysuj i opisz rodzaje bloków oraz przepisz zad.1 i 2 oraz ich rozwiązania
(z filmu).

Wychowanie fizyczne

Temat: Trening siłowy w terenie. 

Język polski

Temat: Powtórka z lektur – Melchior Wańkowicz „Tędy i owędy”.
Zapisz odpowiedzi w zeszycie:
1. Wymień cechy reportażu jako gatunku publicystyczno-literackiego.
2. Kim jest poliglota?
Dziś tylko dwa pytania, żebyście mieli czas na odesłanie zaległych zadań. Pamiętajcie, że zbliża się koniec roku i wystawianie ocen.

Czwartek 28. 05.

Fizyka

Temat: Zastosowanie fal elektromagnetycznych.

Pobierz plik: FIZYKA VIII 27

Język angielski

1. Temat lekcji: Świat przyrody – słownictwo.
2. Na tej lekcji poznacie słownictwo związane z pogodą, porami roku, roślinami, zwierzętami i krajobrazem.
3. Zapoznajcie się ze słownictwem ze strony 119 z Repetytoriów Ósmoklasisty.
4. Zróbcie w zeszytach zadania 1 i 5 ze strony 112. W zadaniu 1 podpiszcie obrazki a w zadaniu 5 odpowiedzcie na pytania podanymi nazwami zwierząt.
5. Teraz przechodzimy do zadań dla chętnych tj. zadanie 8,9,10 i 11 ze strony 113. W zadaniu 8 wybieramy jeden wyraz spośród dwóch, w zadaniu 9 dopasowujemy do siebie wyrazy, w zadaniu 10 wpisujemy do tekstu wyrażenia z ćwiczenia 9 i w zadaniu 11 wpisujemy podane wyrazy do zdań.
6. Możecie mi przesłać zadania ze strony 112 i te dla chętnych ze strony 113, które dacie radę zrobić.
7. Przesyłanie zadań nie jest obowiązkowe. Zachęcam do tego szczególnie uczniów dotychczas mało aktywnych.

Język polski

Temat: Szybka powtórka przed egzaminem – część 2.
Wejdź na stronę
i wykonaj zadania ze stron 1- 14.
Tutaj znajdziesz podpowiedzi:
Odpowiedzi zapisz w zeszycie. Prześlij mi zdjęcie.

Matematyka

Temat: Powtórzenie wiadomości. Potęgi i pierwiastki.
1. Przygotowałam dla Was kartę pracy – Powtórzenie wiadomości-potęgi i pierwiastki
Na zrobienie zadań macie cały tydzień. Odpowiedzi proszę wysłać na mój adres ania.diagnoza@tlen.pl

EDB

Temat: Zatrucia, porażenia prądem, użądlenia.
Przeczytaj w podręczniku temat ” Inne groźne przypadki” str. 112-118
Zapraszam na konsultacje z EDB w piątek 29.05 godzina 8:00 – 8:45
Proszę dostarczyć zeszyty z wypełnionymi zadaniami domowymi na konsultację lub do wychowawcy.
Będzie miało to wpływ na ocenę końcową z EDB.
  tel.  519131443

Środa 27. 05. 

Matematyka

1. Dzisiaj powtarzamy wiadomości z ostatnich lekcji.
2. Zróbcie proszę Escape Room związany z polem koła, długością okręgu, symetriami, dwusieczną kąta i symetralną odcinka. Tym razem hasłem jest myśl starożytnego matematyka Euklidesa. Tak jak zawsze proszę NIE WYSYŁAJCIE HASŁA POPRZEZ OSTATNI SLAJD, tylko proszę wysłać na mój adres ania.diagnoza@tlen.pl
Kto pierwszy, ten lepszy 🙂

Chemia

Temat: Właściwości białek.

Już wiesz

·       jak zbudowane są białka;

·       gdzie występują białka;

·       jakie funkcje pełnią białka w organizmie człowieka.

Na dzisiejszej lekcji nauczysz się:

·       definiować pojęcia: denaturacja i wysalanie białka;

·       wymieniać czynniki powodujące denaturację i wysalanie białka;

·       wskazać różnicę między denaturacją a wysalaniem białka;

·       projektować doświadczenie pozwalające wykryć obecność białka w produktach spożywczych.

1.     Otwórz stronę https://epodreczniki.pl/a/bialka—wlasciwosci/DjlaK6xSr

2.     Przeczytaj i przeanalizuj lekcję.

3.     Wykonaj ćwiczenia interaktywne.

4.     Zrób notatkę w zeszycie

                                   Co to jest efekt Tyndalla?

                                   Co to jest denaturacja, a co wysalanie białek ?

                                   Reakcje charakterystyczne do wykrywania białek.

Język polski

Temat: Powtórka z lektur.
Dziś kolejna powtórka z lektur. Tym razem Adam Mickiewicz „Świtezianka” i „Dziady cz. II”.
Odpowiedzi zapiszcie w zeszycie.
Prześlijcie mi wynik swojej pracy. Pamiętajcie, że otrzymujecie za swoją pracę oceny.
Adam Mickiewicz „Świtezianka”:
1. Wymień głównych bohaterów utworu.
2. Na podstawie podanych cytatów określ miejsce akcji. „Brzegami sinej Świtezi wody”, „Pośrodku
gęstej leszczyny”, „W tutejszym borze”, „Pod tym się widzą modrzewiem”.
3. Na podstawie podanych cytatów określ porę doby i roku. „Idą przy świetle księżyca”, „Każdą noc
prawie, o jednej porze” „Minęło lato, zżółkniały liście / I dżdżysta nadchodzi pora”.
4. Wypisz z podanego fragmentu epitety określające młodzieńca.
„Jakiż to chłopak piękny i młody?
Jaka to obok dziewica?
Brzegami sinej Świtezi wody
Idą przy świetle księżyca”.
5. Wypisz z podanego fragmentu epitety określające dziewczynę.
„Powiedz mi, piękna, luba dziewczyno,
Na co nam te tajemnice”.
6. Co ślubował dziewczynie strzelec?
7. Dlaczego został ukarany?
8. Jaka kara spotkała strzelca?
9. Ułóż we właściwej kolejności plan wydarzeń:
a) Zdrada i niedotrzymanie przysięgi
b) Obietnice młodzieńca
c) Zemsta i kara dla niewiernego kochanka
d) Miłość chłopca i dziewczyny
10. Na podstawie tekstu ballady wyodrębnij elementy fantastyczne i realistyczne:
Świtezianka – nimfa wodna, osoba strzelca, miejsce spotkań kochanków, pląsanie po powierzchni
wody, jęki dające się słyszeć pod modrzewiem, złożenie i niedotrzymanie przysięgi
11. Wymień najważniejsze cechy ballady jako gatunku literackiego.
Adam Mickiewicz „Dziady cz. II”:
1. Na czym polegał obrzęd dziadów i kto mu przewodniczył?
2. Jakie trzy kategorie duchów wywołał Guślarz?
3. Za co cierpieli Józio i Rózia?
4. O co proszą aniołki wywołane przez Guślarza?
5. Kim było widmo złego pana?
6. Kogo symbolizuje kruk?
7. Kogo symbolizuje sowa?
8. O co prosi widmo złego pana?
9. Za co cierpi pasterka Zosia?
10. Ile lat miała pasterka Zosia, kiedy zmarła?
11. Ile lat będzie trwało jeszcze jej cierpienie?
12. O co prosi pasterka Zosia?
13. Które duchy wypowiedziały następujące przesłania?
a) „Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu, kto nie zaznał goryczy ni razu, ten
nie dozna słodyczy w niebie”
b) „Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według bożego rozkazu, kto nie dotknął ziemi ni razu, ten
nigdy nie może być w niebie”
c) „Tak, muszę dręczyć się wiek wiekiem, sprawiedliwe zrządzenie Boże, bo kto nie był ni razu
człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże”

Język niemiecki

Temat: Wie wird die Welt im Jahr 2290 sein?
1. Dzisiaj nadal utrwalamy czas przyszły Futur I.
2. Otwórz podręcznik na str. 83 i przeczytaj w zadaniu 17, jak wyobrażają sobie podane osoby rok 2290, a następnie zrób zadanie pod tekstem i dopasuj podane zdania do osób. (ustnie)
3. Zapisz temat lekcji i na podstawie przeczytanych tekstów ułóż w zeszycie 6 zdań oraz przetłumacz je na język polski w zadaniu 18.
4. Zadanie na ocenę: Napisz 5 zdań w czasie przyszłym Futur I, jak będzie dla Ciebie wyglądał rok 2030 (Np. Ich werde verheiratet sein.) i wyślij je do mnie e-mailem do piątku, tj. 29.05.2020r.

Wtorek 26. 05. 

Matematyka

Temat: Dwusieczna kąta.
1. Obejrzyjcie proszę konstrukcję dwusiecznej kąta: 
2. Na podstawie instrukcji narysujcie proszę dwusieczną dowolnego kąta.

Historia

Temat: Chiny mocarstwem.

 1. Otwórz podręcznik na s. 138 i przeczytaj temat do końca strony 142 – co wydarzyło się w Chinach po II wojnie światowej. Potem otwórz podręcznik na s. 224 i przeczytaj cały temat. Uważnie przeanalizuj mapę na s. 230 i odpowiedz na pytania do mapy.
 2. Zapisz w zeszycie notatkę.
1. Powstanie Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL)

a. w czasie II wojny światowej w Chinach dyktatorską władzę sprawował przywódca Kuomintangu (Partii Narodowej) Czang Kaj-szek

b. w czasie wojny wzrosło znaczenie komunistów, którym przewodził Mao Zedong

c. w 1946 r. wybuchła wojna domowa, która zakończyła się zwycięstwem komunistów

d. 1 X 1949 r. komuniści proklamowali powstanie Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL)

2. Rządy Mao Zedonga w Chinach

a. Mao Zedong sprawował władzę w ChRL jako przywódca Komunistycznej Partii Chin (KPCh)

b. w 1958 r. z polecenia Mao Zedonga Chiny przystąpiły do realizacji tzw. Wielkiego Skoku

– był to program przyśpieszonej industrializacji

– polityka Wielkiego Skoku zakończyła się niepowodzeniem i spowodowała wielki głód w Chinach, komuniści zamordowali co najmniej 2,5 mln ludzi.

c. w 1966 r. w ChRL rozpoczęła się tzw. rewolucja kulturalna

– miała na celu zniszczenie idei konkurencyjnych wobec komunizmu

– w celu realizacji rewolucji kulturalnej powstała tzw. Czerwona Gwardia

– indoktrynacji społeczeństwa służyła tzw. Czerwona książeczka, zawierająca myśli Mao Zedonga

– doprowadziła do międzynarodowej izolacji Chin.

3. Lata 80. XX w.

– po śmierci Mao Zedonga nastąpił szybki rozwój gospodarczy Chin

–  w 1989 r. doszło protestu studentów na placu Tian’anmen w Pekinie, który został brutalnie stłumiony przez wojsko

4. Problemy Chin od lat 80. XX w.:

– różnica między rozwojem gospodarczym wybrzeża a zacofaniem wewnątrz kraju;

– dyktatura partii komunistycznej i brak swobód obywatelskich;

– przeludnienie;

– brak bezpieczeństwa socjalnego;

– katastrofa ekologiczna.

 

Język polski

Temat: Szybka powtórka przed egzaminem – część 1.
Wejdź na stronę
i wykonaj zadania ze stron 1- 13.
Tutaj znajdziesz podpowiedzi:
Odpowiedzi zapisz w zeszycie. Prześlij mi zdjęcie.

Biologia

Temat: Materia i energia w ekosystemie.
Film należy otworzyć w nowym oknie lub w nowej karcie, klikając prawym przyciskiem myszy.
2. Na podstawie prezentacji lub podręcznika str.125 i127, napiszcie proszę notatkę:
a) W jaki sposób materia krąży w ekosystemie?
b) W jaki sposób energia przepływa przez ekosystem?

WOS

Witam klasę 8 na kolejnych zajęciach zdalnej nauki. Dziękuję uczniom, którzy systematycznie odsyłają zadane prace. Te osoby, które jeszcze tego nie uczyniły- proszę nadrobić zaległości – zbliża się koniec roku!

Temat dzisiejszej lekcji: Globalizacja.

 1. Zapisz temat lekcji do zeszytu i zapoznaj się treścią w e-podręczniku

https://epodreczniki.pl/a/film/D1GNhCBxB

 1. Do zeszytu zapisz poniższą notatkę.

Globalizacja- proces zwiększania się zależności i powiązań politycznych, gospodarczych , kulturowych miedzy państwami i społeczeństwami w wyniku czego dochodzi do wszechstronnej integracji w skali całego globu.

Globalna wioska– świat, w którym za sprawą środków masowego przekazu ludzie komunikują się i jednocześnie przezywają to samo w skali globalnej.

Korporacja międzynarodowa– duże przedsiębiorstwo prowadzące działalność w wieli krajach i realizujące cele, które maja zasięg globalny.

Wady i zalety globalizacji

Globalizacja – zalety Globalizacja – wady
1.Przyspiesza rozwój państw dzięki łatwiejszemu przepływowi wiedzy i umiejętności np. transfer technologii , informacji.
2.Zwiększa liczbę inwestycji w krajach rozwijających się dzięki łatwiejszemu przepływowi kapitału.
3.Zwiększa konkurencję – wymusza stosowanie innowacji i obniżki cen.
4. Szerzenie idei demokratycznych.
5.Integruje ludność z odrębnych kręgów kulturowych.                                                        6. Zwiększenie miejsc pracy.
7. Łatwiejszy dostęp do dóbr i usług.
8. Miejsca pracy dla osób wykształconych, znających języki w międzynarodowych firmach,
9. Integracja i współzależność gospodarek poszczególnych krajów może zapobiegać ew. konfliktom zbrojnym,
1. Prowadzi do wzrostu zależności o charakterze politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturowym między różnymi częściami świata.                                                     2. Rozwój konsumpcjonizmu i patrzenia na świat w kategoriach rynkowych.
3.Rozrost międzynarodowych korporacji, które mogą nawet dyktować warunki poszczególnym państwom, kierując się nie dobrem obywateli, ale chęcią większego zysku.                                                                    4. Zmiana wartości i priorytetów – chęć zysku często wyznacznikiem podejmowanych działań.
5. Narastanie nierówności społecznych – pogłębianie się różnic między krajami rozwiniętymi, a tzw. krajami rozwijającymi się,
6. Narzucanie mody, wzorców nieprzystających do lokalnych warunków,
7.Przyczynia się do wzrostu bezrobocia przez unowocześnienie produkcji .

 

Poniedziałek 25. 05.

Matematyka

Temat: Dwusieczna kąta.
1. Zapiszcie proszę pod tematem: Dwusieczna kąta to półprosta o początku w wierzchołku kąta, dzieląca ten kąt na dwa równe kąty.
2. Przeczytajcie proszę temat w epodręczniku https://epodreczniki.pl/a/dwusieczna-kata/Dh3kDJrM6
3. Przepiszcie proszę przykład 3 z epodręcznika.
4. Zróbcie proszę ćwiczenie 2,3,6 i 7 w epodreczniku. Pamiętajcie o sprawdzeniu odpowiedzi.

Język polski

Temat: Środki językowe w tekstach.
Dziś kolejna lekcja powtórzeniowa.
Test znajduje się na stronie 114 w zeszycie ćwiczeń – Zestaw 1- zadania do tekstów.
Proszę wykonać polecenia i sprawdzić poprawność z odpowiedziami, które prześlę Wam na pocztę.  Na koniec prześlij mi wyraźne zdjęcie swojej pracy.

Język niemiecki

Temat: Czas przyszły Futur I.
1. Dzisiaj przypomnimy sobie czas przyszły Futur I.
2. Zapisz temat lekcji, a następnie otwórz podręcznik na str. 87 i przeczytaj podpunkt II Czas przyszły Futur, aby przypomnieć sobie zasady podczas tworzenia zdań w czasie przyszłym, następnie przepisz do zeszytu odmianę czasownika werden oraz zasadę: Futur I = odmieniony czasownik werden + bezokolicznik na końcu zdania.
3. Wykonaj w zeszycie zadanie 3 i 4 z podręcznika na str. 88.
4. Wykonaj ćwiczenie 13, 15, 16 w zeszycie ćwiczeń na str. 57-58.
5. Zadanie dla chętnych: zagraj w grę: https://wordwall.net/pl/resource/683668/niemieckim/futur-i-infos-3 i ustnie twórz zdania w czasie przyszłym Futur I dla wylosowanych osób oraz czasowników.

Wychowanie fizyczne

Temat: Blok – najbardziej skuteczny kontratak. Siatkówka.

Historia

Temat: Jesień Narodów

Przemiany w Polsce w 1989 roku spowodowały reakcję łańcuchową w krajach bloku sowieckiego. Zobacz, jak rozpadła się dominacja ZSRR w Europie Wschodniej.

 1. Na początek obejrzyj film: https://gwo.pl/jesien-narodow-p4728
 2. Otwórz podręcznik na s. 216 i przerysuj do zeszytu oś czasu.
 3. Przeczytaj cały temat. Zwróć szczególną uwagę, jakie kraje wyzwoliły się od zależności od ZSRR i w jaki sposób się to odbyło.
 4. Przeanalizuj mapę na s. 222. Prześledź zjednoczenie Niemiec.
 5. Wpisz do zeszytu ramkę „To, co najważniejsze” ze s. 223.
 6. Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=TU5v9i1jOcU
 7. Poszerz swoją wiedzę i obejrzyj filmy:
 1. Zadanie dla chętnych: pobierz kartę pracy Jesień Narodów – karta pracy, a rozwiązania wyślij dziś 25. 05. na moją pocztę.