Klasa 8 – Tydzień 13

Środa 10. 06. 

Matematyka

Temat: Równania z jedną niewiadomą – powtórzenie. Metoda równań równoważnych.

Na tej lekcji powtórzymy wiadomości z zakresu rozwiązywania równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą metodą równań równoważnych.

 

Chemia

Temat : Jakim cukrem słodzimy herbatę?

 

1. Proszę, przygotuj zeszyt i długopis by podczas lekcji zapisywać notatki 
3. Przeczytaj i przeanalizuj lekcję. 
4. Wykonaj ćwiczenia interaktywne.

Język polski

Temat: Na ostatniej prostej.
Dziś kolejne zadania powtórzeniowe z odpowiedziami. Przeczytaj je, udziel odpowiedzi i sprawdź poprawność.
Pobierz plik

Język niemiecki

Temat: Utrwalenie wiadomości – Kapitel 5-6.
1. Dzisiaj utrwalimy wiadomości z rozdziałów 5 i 6.
2. Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 62 i wykonaj zadania 1-9. Nagrania do zadania 1 i 2 znajdziesz tutaj: http://www.chmura.klett.pl/books/magnet-smart-3-kl-viii-zeszyt-cwiczen klikając na ZWISCHENSTATION_3.
3. Osoby chętne mogą wysłać do mnie swoje odpowiedzi. Powodzenia!

Wtorek 09. 06.

Matematyka

Temat: Obliczenia procentowe – powtórzenie. Jaki procent jednej wielkości stanowi inna wielkość. Obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów praktycznych 

Na tej lekcji powtórzymy wiadomości z zakresu obliczania, jaki procent jednej wielkości stanowi inna wielkość oraz obliczeń procentowych do rozwiązywania problemów praktycznych.

Historia

Temat: Integracja europejska.

 1. Otwórz podręcznik na s. 240 i przeczytaj cały temat.
 2. Wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/integracja-europejska-polska-w-strukturach-nato-i-ue/DXP3Dm87W i przerób lekcję do połowy (do podrozdziału „Polska droga do NATO” – będzie to kolejna lekcja).
 3. W ramach e-lekcji wykonaj 7 poleceń i 3 ćwiczenia. Pamiętaj, żeby sprawdzić je na stronie.
 4. Do zeszytu na podstawie mapy na s. 244 wypisz państwa, które należą do Unii Europejskiej. Wypisz je w kolejności wstępowania do wspólnoty i do każdego dopisz rok przystąpienia do UE.
 5. Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=MmbS2O-IVU8

Język polski

Temat: Tuż przed egzaminem.
Dziś przeanalizujcie przykładowy arkusz egzaminacyjny. Sprawdź, w których zagadnieniach orientujesz się bardzo dobrze, a które materiały są dla Ciebie trudne. W tym celu rozwiąż test, po czym zapoznaj się z przykładowymi odpowiedziami i wskazówkami, jak szybko nadrobić zaległości. Wypracowania, które znajdują się w teście, pisaliśmy. Odszukaj je w zeszycie i jeszcze raz przeczytaj.

Biologia

WOS

Witam klasę 8 na kolejnych zajęciach zdalnej nauki.

Tematy z podręcznika mamy już zakończone. Proponuję pracę z tekstem źródłowym – Konstytucją RP i utrwalenie praw i obowiązków obywatela RP.

Temat dzisiejszej lekcji: Prawa i obowiązki obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Zapisz temat lekcji do zeszytu i otwórz podręcznik na s. 199 – znajduje się tam najważniejszy dokument państwowy – Konstytucja.
 2. Odszukaj w konstytucji rozdział: Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela.

ZADANIE.

Wybierz z wyszukanego rozdziału po jednym artykule prawa obywatela i obowiązki obywatela, zapisz je na oddzielnych stronach w zeszycie. Pod tymi zapisanymi artykułami zaprojektuj ilustracje wybranych zapisów z Konstytucji RP dotyczących praw i obowiązków obywateli.

Nie odsyłać prac – poproszę mailem wybrane osoby, kto ma odesłać mi pracę.

Fizyka

Temat: Zwierciadła.

Pobierz plik: FIZYKA VIII 09

Poniedziałek 08. 06.

Matematyka

Temat: Obliczenia procentowe – powtórzenie. Obliczanie procentu danej liczby i obliczanie liczby na podstawie danego jej procentu. 

Na tej lekcji powtórzymy wiadomości z zakresu obliczania procentu danej liczby i obliczania liczby na podstawie danego jej procentu.

Język polski

Temat: Na ostatniej prostej.
Dziś przesyłam Wam zadania z testu egzaminacyjnego i odpowiedzi do nich. Przeczytaj pytania, a odpowiedzi zapisz w zeszycie.
Pobierz test i odpowiedzi

Język niemiecki

Temat: Utrwalenie wiadomości – Kapitel 3 i 4.
1. Dzisiaj kontynuujemy pracę z arkuszem z zeszytu ćwiczeń.
2. Wykonaj ćwiczenie 6-11 na str. 44-45. Osoby chętne mogą wysłać do mnie swoje odpowiedzi.

Wychowanie fizyczne

Temat: Ocena rozwoju fizycznego – pomiary wysokości i masy ciała, obwodu ramion, ud i klatki piersiowej.

Historia

Temat: Bliski Wschód na przełomie XX i XXI wieku.

 

 1. Na początek sprawdź, czy dobrze wykonałeś zadania na ostatniej lekcji.

Klucz odpowiedzi:

Po ogłoszeniu w 1948 r. przez Żydów utworzenia Izraela doszło do wybuchu pierwszej wojny arabsko-żydowskiej. W wyniku odniesionego zwycięstwa Izrael powiększył się o jedną trzecią, Zachodni Brzeg Jordanu został przyłączony do Jordanii, a Strefa Gazy – do Egiptu. W 1964 r. Palestyńczycy założyli Organizację Wyzwolenia Palestyny, której celem było utworzenie państwa palestyńskiego i zniszczenie Izraela.

Klęska Arabów w pierwszej wojnie z Izraelem trwającej w latach 1948–1949 doprowadziła do klęski planów utworzenia państwa palestyńskiego. W 1964 r. Palestyńczycy utworzyli Organizację Wyzwolenia Palestyny, której celem było zniszczenie Izraela i utworzenie demokratycznego, świeckiego państwa arabskiego. W 1967 r. koalicja państw arabskich zaatakowała Izrael, doprowadzając do wybuchu wojny sześciodniowej. Zwycięstwo Izraela doprowadziło do powiększenia państwa o wschodnią Jerozolimę i Zachodni Brzeg Jordanu (kosztem Jordanii), płw. Synaj i Strefę Gazy (kosztem Egiptu) oraz Wzgórza Golan (kosztem Syrii).

Podaj dwa argumenty Palestyńczyków opowiadających się przeciw powstaniu państwa izraelskiego.

Przykładowe odpowiedzi:

Palestyńczycy są gospodarzami Palestyny od VII w.

Żydzi odbierają Palestyńczykom ich kraj.

Prawa Żydów do Palestyny dawno wygasły.

Żydzi to nowi koloniści.

 

Podaj dwa argumenty Żydów opowiadających się za powstaniem państwa izraelskiego.

Przykładowe odpowiedzi:

Żydzi mają prawo do życia we własnym państwie.

Holocaust był możliwy, bo Żydzi nie mieli własnego państwa.

Żydzi chcą wrócić tam, skąd się wywodzą i gdzie znajdują się święte miejsca judaizmu.

W żadnym innym miejscu Żydzi nie mogą liczyć na terytorium dla swojego narodu.

 

 1. Otwórz podręcznik na s. 232 i przeczytaj cały temat. Zwróć szczególną uwagę na fotografie i podpisy pod nimi. Znajdują się tam istotne informacje.
 2. Wyjaśnij w zeszycie pojęcia: panarabizm, islamizm (fundamentalizm islamski), terroryzm, Al.-Kaida, WTC (World Trade Center).
 3. Wpisz do zeszytu drugą część notatki.
1) Wojna w Afganistanie – od 2001r. wojska USA i Wielkiej Brytanii przeciwko talibom z Al-Kaidy – wojna partyzancka.

2) Wojny w Zatoce Perskiej:

a) I wojna w Zatoce Perskiej – 1990 – 1991 – po zajęciu Kuwejtu przez Saddama Husajna wojska USA i sprzymierzonych uderzają na Irak, rozbijają armię Husajna i zajmują Kuwejt;

b) II wojna w Zatoce Perskiej – 2003 – 2011 – wojska międzynarodowe zajmują Irak w poszukiwaniu broni masowego rażenia (nigdy jej nie znaleziono) i w odwecie za wspieranie przez Irak terroryzmu.

3) Konflikt arabsko – izraelski

a) pierwsza intifada (1987 – 1991)

b) utworzenie Autonomii Palestyńskiej (1994)

c) druga intifada (2000 – 2005)

 

 1. Wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/konflikty-bliskowschodnie/DYGI7LPKY i odszukaj podrozdział „Atak Iraku na Kuwejt”. Wykonaj na stronie i sprawdź zadania: 24, 25, 26, 27.
 2. Przeczytaj artykuł https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1000471,Saddam-Husajn-demon-naszych-czasow
 3. Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=4rC5Y6Jj2aw