Klasa 8 – Tydzień 4

Środa 08. 04.
Język niemiecki
Temat: Ostern – Wielkanoc.
1. Zapisz temat lekcji, a następnie przepisz słówka z załączonego obrazka Ostern – jeżeli masz ochotę możesz je również narysować, jeśli nie, to napisz tłumaczenia.
2. Wykonaj następujące ćwiczenia:
3. Wir wünschen euch Frohe Ostern! Frau Ania und Frau Wiola 😉
Język polski
Temat:Nazwy miejscowe- ćwiczenia.
1. Obejrzyj prezentację na stronie
Wykonaj znajdujące się tam ćwiczenia i sprawdź je.
Matematyka 
Temat: Długości odcinków w ostrosłupach.
1. Wybierzcie proszę zadanie lub zadania ze strony 197 i 198 i zróbcie je. Rozwiązania proszę prześlijcie na mój adres ania.diagnoza@tlen.pl
2. Sprawdziłam Wasz egzamin próbny. Każdy z Was otrzyma ode mnie wiadomość z informacją o ilości punktów.
3. Odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych znajdują się na stronie internetowej CKE ( Centralnej Komisji Egzaminacyjnej). Możecie, również zobaczyć rozwiązania zadań wchodząc na stronę
 Życzę Wam zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych 🙂

Chemia

Temat: Alkohole – pochodne węglowodorów. ( zapisz temat w zeszycie)

1.     Wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/alkohole—budowa/DpI5VkZpP

2.     Przeczytaj i przeanalizuj lekcję.

3.      W zeszycie, w formie  tabeli zapisz wzór strukturalny, wzór półstrukturalny, sumaryczny i nazwę alkoholu od metanolu( 1 węgiel) do heptanolu(7 węgli w cząsteczce alkoholu)

4.     Napisz również właściwości metanolu i etanolu.

5.     Zaloguj się na stronie LearningApps.org (login i hasło wysłałam Waszym rodzicom w osobnym mailu 26.03.2020r) i wykonaj ćwiczenia interaktywne z folderu alkohole – wprowadzenie.

6.     Do 6 maja 2020r. przygotuj pracę nt.„ Wpływ alkoholu a organizm młodego człowieka”( forma – dowolna) i prześlij na adres spchwarstnica_ilonapartyka@op.pl

Wtorek 07. 04.

Historia

Temat: Stalinizm w Polsce.

 1. Przypominam, że zadanie nt. jednego z żołnierzy wyklętych jest obowiązkowe. W dalszym ciągu czekam na Wasze prace. Osoby, które wykonały zadanie, otrzymały ode mnie maila zwrotnego z komentarzem i oceną.
 2. Otwórz podręcznik na s. 160 i przeczytaj temat. Zwróć szczególną uwagę na ilustracje i ich podpisy. Znajdziesz tam istotne informacje dla tematu.
 3. Na początek zapoznaj się z filmem o Stalinie https://www.youtube.com/watch?v=kAKUs22zlKY.
 4. Obejrzyj uważnie film https://www.youtube.com/watch?v=8wCyNHOS5_s. Nie musisz odpowiadać pisemnie na zadane tam pytania.
 5. W zeszycie wykonaj zadania:

 

 1. Połącz daty z właściwymi wydarzeniami. Jedna data pasuje do dwóch wydarzeń.
1947 Rozpoczęcie realizacji planu trzyletniego.
1948 Powstanie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR).
1949 Uchwalenie konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
1950 Rozpoczęcie realizacji planu sześcioletniego.
1952 Powstanie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (ZSL).
Uchwalenie Małej konstytucji.

2. Wypisz i wyjaśnij zagadnienia (4) odnoszące się do sytuacji politycznej w Polsce na przełomie lat 40. i 50.

system monopartyjny            centralne planowanie             PGR                Mała konstytucja

PZPR              plan sześcioletni                    industrializacja                      Rada Państwa

3. Wypisz i wyjaśnij zagadnienia (4) odnoszące się do sytuacji gospodarczej w Polsce na przełomie lat 40. i 50.

PZPR              plan sześcioletni                    industrializacja                      Rada Państwa

system monopartyjny            centralne planowanie             PGR                Mała konstytucja

4. Wyjaśnij, na czym polegał stalinowski terror.

 

 1. Czekam na Wasz projekt. Życzę Wam radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych!

 

Język polski

 Temat: Nazwy miejscowe.
 
 Zanim rozpoczniemy lekcję, krótkie wskazówki i omówienie próbnego egzaminu ósmoklasisty marzec 2020. Wejdź na stronę https://www.youtube.com/watch?v=yHYIZ7Hzoz8  i wysłuchaj omówienia arkusza egzaminacyjnego. Wasze poprawione arkusze egzaminacyjne z omówieniem i wskazówkami do dalszej pracy wysłałam na pocztę.  
Tematem dzisiejszej lekcji są nazwy miejscowości i ich odmiana.
1. Przeczytaj informacje znajdujące się na str. 293 w podręczniku. Zrób notatkę w dowolnej formie.
2.  Wejdź na strony podane niżej i zapoznaj się z informacjami dotyczącymi odmiany nazw miejscowości 
3. W zeszycie wykonaj ćwiczenie 1,2 i 5 str. 294 w podręczniku.
Biologia 
Temat: Konkurencja. 
1. Zapiszcie proszę pod tematem lekcji:
Konkurencja jest przykładem oddziaływania antagonistycznego (przynosi straty jednej ze stron).
2. Przeczytajcie informacje dotyczące konkurencji znajdujące się na stronie   https://epodreczniki.pl/a/konkurencja-i-pasozytnictwo/D1CBkjuXj lub przeczytajcie informacje znajdujące się w podręczniku str.93-96.
3. Zapiszcie odpowiedzi na następujące pytania:
a) Na czym polega konkurencja międzygatunkowa?
b) Na czym polega konkurencja wewnątrzgatunkowa?
c) O co konkurują rośliny?
d) O co konkurują zwierzęta?
Matematyka 
Temat: Odcinki w ostrosłupach.
1. Przeanalizujcie proszę przykład 2 ze strony 196 w podręczniku.
2. Zróbcie proszę ćwiczenie 2 ze strony 196 ( odsyłamy zadanie na adres ania.diagnoza@tlen.pl)
3. Jeżeli ktoś ma problem z  zadaniami z poprzednich lekcji proszę napisać do mnie (pomogę rozwiązać).
Wiedza o społeczeństwie
Temat: Reklama. Kampanie społeczne.

Poniedziałek 06. 04.

Język polski

Temat: Połóż akcent na akcent.

1.Wszystkie zadania dotyczą powtórzenia z fonetyki

Wejdź na stronę

https://epodreczniki.pl/a/poloz-akcent-na-akcent/DCsf1lsPq

Zwróć szczególną uwagę na informacje do zapamiętania.

Wykonaj ćw. 2,4,7,8 i 9. Pamiętaj, że możesz sprawdzić poprawność wykonanych zadań.

Chętni uczniowie mogą wykonać wybrane przez siebie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń.

 

Język niemiecki

Temat: Utrwalenie słownictwa z rozdziałów: przyroda, nauka i technika, kultura.

 

 1. Zagraj w gry, aby utrwalić słownictwo z podanych rozdziałów przed sprawdzianem 8-klasisty. Zanim rozpoczniesz każdą grę podaj swoje imię oraz pierwszą literę nazwiska, np. Ania B. Jeśli czegoś nie pamiętasz, pracuj ze słownikiem internetowym www.pons.de.
  Przyroda:
  https://wordwall.net/play/1095/153/172
  https://wordwall.net/play/1095/162/385
  Nauka i technika:
  https://wordwall.net/play/1081/484/918
  https://wordwall.net/play/869/775/165
  Kultura:
  https://wordwall.net/play/1021/551/943

 

Matematyka

Temat: Odcinki w ostrosłupach.

1.Zapoznajcie się proszę z filmami dotyczącymi ostrosłupów

https://pistacja.tv/film/mat00533-ostroslup-prawidlowy-trojkatny-obliczanie-dlugosci-od

https://pistacja.tv/film/mat00534-ostroslup-prawidlowy-czworokatny-i-szesciokatny-obliczanie-dlugo

https://pistacja.tv/film/mat00535-ostroslupy-zadania?playlist=589

 1. Zapoznajcie się z lekcją znajdującą się na stronie Lekcja z e-podręcznika

Spróbujcie zrobić kilka zadań znajdujących się na tej stronie. Zawsze sprawdzajcie swoje odpowiedzi.

 

Wychowanie fizyczne

Temat: Start niski. Biegi sprinterskie.

Witam.

Na pierwszym filmie przypomnicie sobie start niski z bloków startowych. Można start niski przećwiczyć w domu, przyjmując kolejne pozycje: na miejsca, gotów a na komendę „start” wykonać kilkusekundowy bieg w miejscu.

https://www.youtube.com/watch?v=jmm-ajQeaBU.

Proszę obejrzeć drugi film  https://www.youtube.com/watch?v=xwNHnCC-fAM.

Trzeci film jest to trening dla chętnych. Proszę dostosować ćwiczenia do swoich możliwości – możemy ćwiczyć bez butelki lub pomijamy ćwiczenia sprawiające nam trudność.

https://www.youtube.com/watch?v=pezB41W4xaA.