Klasa 8 – Tydzień 7

Czwartek 30. 04.

Fizyka

Temat: Budowa i działanie silnika elektrycznego

FIZYKA 8 30

Język angielski

1. Temat lekcji: Nazwy części ciała i zdrowie człowieka – słownictwo.
2. Na tej lekcji poznacie słownictwo związane ze zdrowiem, zdrowym trybem życia, chorobami, wypadkami i leczeniem.
3. Zapoznajcie się ze słownictwem ze strony 101 z Repetytoriów Ósmoklasisty.
4. Zróbcie w zeszytach zadania 6,7,8 i 9 ze strony 95.
5. Na zadanie domowe do przesłania proszę o wypisanie w zeszycie części ciała poznanych na tej lekcji wraz z tłumaczeniem na język polski i odpowiedzi do zadania 5  ze strony 94.
6. Uwaga, tym razem przesyłanie zadania nie jest obowiązkowe dla wszystkich. Powinni to zrobić szczególnie ci uczniowie, którzy dotychczas nie przesyłali zadań domowych. Osoby te zostały ostatnio powiadomione przez Panią wychowawczynię i przez nauczyciela języka angielskiego.

Język polski

Temat: Piękno pośród brzydoty – K. Lanckorońska ,, Wspomnienia wojenne”.
1. Przeczytajcie tekst na stronie 268 w podręczniku.
2. Zapoznajcie się z notatką notatka kl 8 Lanckorońska
3.Wykonajcie pisemnie w zeszycie zad. 1,3 str. 269.
4. Dla chętnych zadanie 4 str. 269.

Matematyka

Temat: Powtórzenie wiadomości.
1. Dzisiaj znowu zagadki 🙂 Tym razem dotyczące równań.
Proszę odgadnijcie szyfr i prześlijcie go do mnie. Szyfr jest na przedostatnim slajdzie. Wysyłacie go na mój adres ania.diagnoza@tlen.pl NIE WYSYŁAJCIE POPRZEZ OSTATNI SLAJD!!!! Ja Wam te zagadki tylko udostępniam. ( Escape room został stworzony przez p. Joannę Wajs).
Tak jak zawsze pięć pierwszych osób otrzyma szóstkę, ale będę sprawdzać czy na pewno sami przeszliście przez wszystkie zadania. Będę wysyłać do niektórych osób pytania dotyczące zadań 🙂 Jeżeli zrobiliście samodzielnie to oczywiście na nie odpowiecie 🙂

EDB

Temat: Złamania i zwichnięcia
– typowe objawy oraz rodzaje urazów kości i stawów.
– opatrywanie złamań, skręceń i zwichnięć
– sposoby unieruchamiania kończyn.
– zastosowanie chusty trójkątnej
Proszę przeczytać temat 7 w podręczniku „Złamania i zwichnięcia” str. 99
oraz odpowiedzieć w zeszycie na pytania 1,2,3 sprawdź, czy potrafisz str. 103
W razie pytań proszę o kontakt

 

Środa 29. 04.

Matematyka

Temat: Powtórzenie wiadomości.
1. Zróbcie proszę powtórzenie z CKE dzień 4. Zadania z matematyki są na stronach 9-12. powtorki-z-cke-dzien-4
2. W ramach powtórzenia równań wejdźcie proszę na stronę https://youtu.be/CyT4zfKupeE

Chemia

Temat: Aminy i aminokwasy.

Na dzisiejszej lekcji nauczysz się:

·       czym są aminy i aminokwasy;

·       opisywać budowę i właściwości związków zawierających azot – na przykładzie metyloaminy (aminy) i glicyny (aminokwasu);

·       zapisywać wzory metyloaminy i glicyny;

·       wskazać we wzorach związków organicznych wiązanie peptydowe.

1.     Wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/aminy-i-aminokwasy/DzJZ5l9SX

2.     Przeczytaj i przeanalizuj lekcje.

3.     Wykonaj zadania. Polecenia dotyczące pracy domowej – pomiń.

4.     Zrób notatkę w zeszycie

·      Budowa i właściwości amoniaku.

·      Co to są aminy?

Co to są aminokwasy?

5.     Zaloguj się na stronie Learningapps.org i wykonaj ćwiczenia w folderze „Pochodne węglowodorów”.

Język polski

Temat: Skąd pochodzi Twoje nazwisko? (część 2)
1. Wejdź na stronę i obejrzyj materiał do lekcji
2.Przeanalizuj mapę nazwisk polskich na stronie
3.W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćw. 4 i 5 str. 59.
4. Dla chętnych uczniów proponuję ćw. 6 str. 60
Odpowiedzi do ćwiczeń z poprzedniej lekcji i dzisiejszej, prześlę Wam na pocztę.

Język niemiecki

Temat: Tryb przypuszczający.
1. Dzisiaj poznacie tryb przypuszczający.Zapiszcie temat lekcji w zeszycie, a następnie zapoznajcie się z notatką, którą dla Was przygotowałam oraz przepiszcie ją do zeszytu. tryb przypuszczający
2. Zróbcie w zeszycie zadanie 8 i 9 ze strony 73 w podręczniku oraz wyślijcie do mnie same rozwiązania e-mailem lub Messenegerem. Nie wysyłajcie zdjęć, tylko napiszcie w treści swoje rozwiązania, tak, abym mogła nanieść poprawki. Powodzenia!

Wtorek 28. 04.

Matematyka

Temat: Powtórzenie wiadomości.
1.Dzisiaj znów zabawa w escape roomie matematycznym dotyczącym procentów. Prześlijcie do mnie hasło z ostatniego slajdu. Hasło wysyłacie tak jak poprzednio na mój adres ania.diagnoza@tlen.pl i tylko wtedy otrzymam waszą odpowiedź. NIE WYSYŁAJCIE POPRZEZ PRZEŚLIJ W OSTATNIM SLAJDZIE!!!

Historia

Temat: Utrwalamy i sprawdzamy zdobyte wiadomości.

 

Pobierz arkusz utrwalenie klasa 8 i rozwiąż zadania. Jest ich 10. Odpowiedzi wyślij mi do czwartku 30. 04. Najlepiej zrób to jeszcze dziś, żeby nie zapomnieć i żeby w czwartek wieczorem nie zaskoczył Cię brak internetu.

Masz dwie możliwości:

1. pobierz arkusz, nanieś swoje odpowiedzi, zapisz je i odeślij,

2. w treści maila wpisz same odpowiedzi  i odeślij.

Jeśli zrobisz zdjęcie, nie będę mogła nanieść poprawek, co jest dobrze, a co źle.

Powodzenia!

 

Język polski

Temat: Skąd się wzięło Twoje nazwisko? (część 1)
1. Wejdź na stronę poniżej, a dowiesz się skąd pochodzą nasze nazwiska
2. Przeczytaj informacje zawarte w podręczniku na stronie 291.
3.  Zastanów się nad zad. 7 str. 292 w podręczniku, a pisemnie wykonaj w zeszycie ćwiczeń – ćw.3 str. 58. 

Biologia

Temat: Pasożytnictwo.
Znajdują się tutaj najważniejsze informacje dotyczące pasożytnictwa.
2. Przepiszcie proszę pod tematem lekcji To najważniejsze! ze str.110 w podręczniku.

WOS

Witam klasę 8 w kolejnym miesiącu zdalnej nauki. Dziękuję uczniom, którzy odsyłają zadane prace. Te osoby, które jeszcze tego nie uczyniły- proszę się pospieszyć….czas goni!

Temat dzisiejszej lekcji: Unia Europejska.

 1. Zapisz temat lekcji do zeszytu i przeczytaj temat w podręczniku s. 174 – 177.
 2. Dla chętnych: zapoznaj się z tematem dzisiejszych zajęć w e – podręczniku:

https://epodreczniki.pl/a/unia-europejska-cele-i-etapy-integracji/DBLqR0tnw

 1. Przepisz poniższą notatkę do zeszytu.
 • UNIA EUROPEJSKA – międzynarodowa organizacja gospodarczo – polityczna o charakterze ponadpaństwowym.
 • Politycy nazywani „ ojcami Europy”:
 • Robert Schuman -minister spraw zagranicznych Francji,
 • Jean Monnet -francuski polityk i ekonomista,
 • Konrad Adenauer- pierwszy kanclerz Republiki Federalnej Niemiec,
 • Alcide De Gasperi -premier i minister spraw zagranicznych Włoch,
 • Paul-Henri Spaak – premier i minister spraw zagranicznych Belgii,
 • Kalendarium integracji europejskiej:

Państwa założycielskie: Belgia , Holandia, Francja, Luksemburg, Niemcy, Włochy.

1951 r. – podpisanie traktatu tworzącego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS)

1957 r. – podpisanie traktatów rzymskich: powołano do życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom)

1985 r.- podpisanie traktatu z Schengen, który przewidywał stopniowe znoszenie kontroli na granicach wewnętrznych Wspólnot.

1992 r.- podpisanie traktatu z Maastricht; na jego mocy powołano do życia Unię Europejską.

2001 r.- podpisanie traktatu nicejskiego, który przygotowywał UE do kolejnego rozszerzenia.

2004 r.- do UE wstąpiło 10 państw m.in. Polska

 • Euro – od 2002 r. wspólna waluta UE.
 • Symbole UE: flaga, hymn UE -„ Oda do radości”, 9 maja – Dzień Europy, motto UE – „ Zjednoczona w różnorodności”
 • Główne instytucje UE: Rada Europejska, Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej, Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości UE
 1. Na podsumowanie lekcji rozwiąż quiz. Link poniżej. Po wejściu w link w puste okienko wpisz swój kod ucznia (ma składać się z klasy, oddział (załóżmy, że jesteście klasą A) i numer z dziennika; przykładowy kod tak ma wyglądać np. 8A01 lub 8A12. Nie wpisywać żadnych inicjałów i „ksywek”. Każdy uczeń rozwiązuje test do 01.05 – do tego dnia jest aktywny.

Nie wysyłacie żadnych zdjęć, na podstawie wykonanego testu, ocenię Waszą pracę z tej lekcji.

https://quizizz.com/join?gc=622483

Powodzenia, w razie pytań znacie już mój mail.

 

Poniedziałek 27. 04.

Matematyka

Temat: Powtórzenie wiadomości.Procenty.
1. W ramach przypomnienia wiadomości obejrzyjcie proszę filmy:
2.Zróbcie proszę zadania z powtórki z cke 3 (str.11-13 zadania z matematyki).

Język polski

Temat: Sens tworzenia- K.I. Gałczyński ,,Pieśń III”.
1. Przed przystąpieniem do pracy, zastanówcie się nad pytaniem znajdującym się w Zanim przeczytasz na str. 274.
2. Na początku wysłuchajcie nagrania piosenki ,, Ocalić od zapomnienia” w wykonaniu Marka Grechuty https://www.youtube.com/watch?v=ehMS0SNLEzg
3.Zapoznajcie się z fragmentem ,, Pieśni III” na str. 274-275 podręcznika.
 Zapiszcie notatkę:
Wiersz przedstawia wspomnienia zakochanego mężczyzny, o ukochanej. Podmiot liryczny opowiada o wspólnie przebytych chwilach – mniej lub bardziej radosnych,  za pomocą szeregu pytań retorycznych. W ten sposób podkreśla znaczenie uczucia i chęć „ocalenia od zapomnienia” wspólnych przeżyć.
4. Wykonajcie w zeszycie pisemnie zadanie 1,2,3 i 4 str. 275 podręcznika.

Język niemiecki

Temat: Was für ein Typ bist du?
1. Otwórzcie podręczniki na stronie 64 i przeczytajcie cztery teksty w zadaniu 10, a następnie wykonajcie zadanie pod tekstami.
2. Chętne osoby mogą przetłumaczyć 4 teksty i wysłać do mnie na ocenę 🙂

Wychowanie fizyczne

Temat: Sposoby oceny sprawności fizycznej.

Sposoby oceny sprawności fizycznej.

test zuchory (1)