Klasa 8 – Tydzień 8

Piątek 08. 05.

Geografia

Dzień dobry!
Przesyłam Wam kolejny temat i notatkę do niego. Przepiszcie temat i notatkę do zeszytu oraz przeczytajcie w podręczniku strony 110-115.
Temat: TORNADA I CYKLONY TROPIKALNE W AMERYCE PÓŁNOCNEJ.
1. Tornado to gwałtownie wirująca trąba powietrzna.
2. Tornada powstają gdy bardzo gorące i wilgotne powietrze znad Zatoki Meksykańskiej zderza się z zimnym i suchym powietrzem z wnętrza kontynentu. Tornado może wiać z prędkością 400 km/h. (popatrzcie na rysunek na str. 110)
3. Tornada występują w USA na obszarze zwanym Aleją Tornad (popatrzcie na mapkę str. 111)
4. Skutki tornad: niszczenie budynków, mostów, porywanie w powietrze samochodów, drzew, zwierząt.
5. Cyklony tropikalne tworzą się nad oceanami w strefie zwrotnikowej w wyniku gwałtownego wznoszenie się gorącego powietrza nad nagrzanymi wodami oceanu (około 30 st.C). Prędkość cyklonu dochodzi do 300 km/h. (popatrzcie na mapę na str. 112 i zdjęcie na str.113)
6. Lokalne nazwy cyklonów na świecie to: huragany (Am. Pn.), tajfuny (Azja) i willy-willy (Australia).
7. Skutki cyklonów: niszczenie budynków i innych obiektów, fale powodziowe i podtopienia w wyniku gwałtownych opadów.
POZDRAWIAM SERDECZNIE
Czekam na zaległe prace.

Język niemiecki

Temat: Utrwalenie wiadomości z rozdziału 5.
1. Zapiszcie temat lekcji, a następnie wykonajcie w zeszycie zadanie 1a, 1b, 3 i 4 z podręcznika na stronie 75.
2. Na następnej lekcji otrzymacie karty pracy sprawdzające Waszą wiedzę z całego rozdziału. Proszę, abyście powtórzyli sobie do poniedziałku słownictwo (podręcznik strona 69) oraz gramatykę z rozdziału 5 (podręcznik strona 70-71 podpunkt I, II, IV).

Informatyka

Temat: Wykres w arkuszu kalkulacyjnym

1.Korzystając z podręcznika lub ebooka (tematy na str.149 – 155) oraz/lub informacji w internecie odpowiedz na pytanie 1, 2, 5, 6, 8 na str. 156 w podręczniku – to jest obowiązkowe dla tych uczniów, którzy nie posiadają Excela. Ci uczniowie, którzy mają ten program mogą zamiast odpowiedzi na pytania wykonać zad.1 na str. 147 i do niego zad. 1 lub 2 na str. 156 – 157. Jeśli natomiast uczeń posiada Excel, a nie ma ochoty wykonywać w nim zadań, musi odpowiedzieć na pytania ze str. 156.
Proszę pamiętać, że zadania ze str.130 139 były obowiązkowe  i kto nie przysłał odpowiedzi na nie, otrzymał oceny niedostateczne.

Wychowanie fizyczne

Temat: Poruszanie się w obronie, obrona „każdy swego”.

Język polski

Temat: Quiz z lektury ,, Opowieść wigilijna” Ch. Dickensa.
Kolejna powtórka przed egzaminem. Tym razem powtórka z lektury.
Odpowiedz pisemnie w zeszycie na poniższe pytania:
1. Gdzie i kiedy dzieje się akcja utworu? 
2. Podaj imię i nazwisko głównego bohatera. 
Czego właścicielem był Ebenezer Scrooge? 
3. Kim był Marley? 
4. Jaka kara po śmierci spotkała Marleya? 
5. Z jakiego powodu Marley nawiedza Scrooge’a? 
6. Kim był dla Ebenezera Fred? 
7. Kim był Bob Cratchit? 
8. Wymień duchy, które nawiedzają Ebenezera po spotkaniu z duchem Marleya. 
9. Co pokazuje Ebenezerowi Duch Wigilijnej Przeszłości? 
10. Co pokazuje Ebenezerowi Duch Tegorocznego Bożego Narodzenia? 
11. Co pokazuje Ebenezerowi Duch Przyszłych Wigilii? 
12. Jakie działania podjął Ebenezer Scrooge po wizycie trzech duchów?
Prześlij mi wynik swojej pracy. 

Czwartek 07. 05.

Fizyka

Temat: Prąd przemienny i prąd stały.

Pobierz plik: FIZYKA08

Język angielski

1. Temat lekcji: Umiem słuchać, czytać i mówić o zdrowiu po angielsku.
2. Na dzisiejszej lekcji utrwalimy sobie słownictwo poznane ostatnio. Postaramy się również wykorzystać słownictwo związane ze zdrowiem w takich sprawnościach językowych jak: słuchanie, czytanie i mówienie.
3. Otwórzcie stronę: https://www.vocabulary.cl/english/health-problems.htm , wysłuchajcie zamieszczonego tam materiału i postarajcie się zapamiętać jak największą liczbę zwrotów i wyrażeń.
4. Przejdziemy teraz do podręczników na stronę 96 i będziemy ćwiczyć umiejętność czytania ze zrozumieniem, poprzez wykonanie ćwiczeń 2 i 3.
5. Na koniec zróbcie zadania dotyczące funkcji językowych tj. zadanie 3 i 4 ze strony 97, co pomoże wam przygotować się do mówienia na temat zdrowia.
6. Odpowiedzi do wszystkich czterech zadań napiszcie w zeszytach i możecie mi je wysłać na maila.
7. Wysłanie zadań powinno dotyczyć szczególnie tych uczniów, którzy do tej pory nie wykazywali aktywności w zdalnym nauczaniu w związku z czym mają bardzo mało ocen.

Język polski

Temat: Najczęstsze błędy językowe – ćwiczenia.
Ten temat lekcji już omawialiśmy. Warto jednak powtórzyć go przed egzaminem.
1.      Dla utrwalenia przeczytajcie informacje zawarte w podręczniku na str. 295.
2.      W zeszycie ćwiczeń wykonajcie
 ćw. 2,3 str. 65,
ćw. 4,5 str.66,
ćw. 6,7 str.67 i
ćw. 9,10 str. 68.
Jeśli któreś z wymienionych ćwiczeń robiliśmy na lekcji, pomińcie je.  Odpowiedzi prześlę Wam jutro na pocztę. Sprawdźcie, czy poprawnie wykonaliście ćwiczenia.  Prześlijcie mi efekty swojej pracy.

Matematyka

Temat: Pole koła.
1. Zapiszcie proszę wzór na pole koła  P=πr² gdzie r to promień koła.
3. Zróbcie proszę ćwiczenie Materiał do zajęć 2
4. Pamiętajcie o karcie pracy- liczby całkowite, czekam do piątku.

EDB

Temat: Sposoby unieruchamiania kończyn i stawów.
-rodzaje złamań i ich charakterystyka
-zwichnięcia i skręcenia stawów
-zakładanie chusty trójkątnej
Przećwicz zakładanie chusty trójkątnej na przedramieniu oraz wykonaj zadanie 1. ćwiczenia st. 103
W razie pytań proszę o kontakt:

Środa 06. 05.

Matematyka

Temat: Długość okręgu.
1. Przeczytajcie proszę temat w epodręczniku (długość okręgu jest mniej więcej w połowie i tylko na tym się skupcie): Lekcja z e-podręcznika
2. Zróbcie proszę ćwiczenia zamieszczone w  linku : Materiał dodatkowy 1 Pamiętajcie o sprawdzaniu swoich odpowiedzi.

Chemia

Temat: Pochodne węglowodorów – podsumowanie wiadomości.

1.     Wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/pochodne-weglowodorow—podsumowanie/D1Bmcu12D

2.     Przeczytaj i przeanalizuj lekcję.

3.     Odpowiedz na pytania. (odpowiedzi zapisz w zeszycie)

               I.         Napisz wzory półstrukturalne następujących związków organicznych:
·       metanolu i glicerolu,
·       kwasu butanowego i kwasu palmitynowego,
·       octanu propylu i butanianu metylu,
             II.         Jakie właściwości mają kwasy octowy i kwas oleinowy? Wskaż różnice i podobieństwa.
           III.         Na czym polega reakcja estryfikacji? Napisz równanie reakcji otrzymywania mrówczanu etylu.
          IV.         Wymień grupy związków organicznych zawierających atomy azotu. Podaj wzór i nazwę przedstawiciela każdej z grup.

Odpowiedzi przyślij na adres spchwarstnica_ilonapartyka@op.pl

Język polski

Temat: Ukryte piękno- Dorota Terakowska ,, Poczwarka”(fragmenty)
Dziś będziemy pracować z tekstem w podręczniku. ,, Poczwarka” D. Terakowskiej jest powieścią obyczajową. Pokazuje świat ludzi oczami upośledzonego dziecka. Pokazuje też, jak trudne i skomplikowane są uczucia rodziców do takiego dziecka – z jednej strony to bunt przeciw wyrokom losu, a z drugiej strony ogromna miłość i odpowiedzialność za kogoś, dla kogo nie ma miejsca w ,, normalnym” społeczeństwie. Czy dziecko z zespołem Downa może być darem od Boga? Jak nauczyć się trudnej miłości do upośledzonego dziecka? Jak zaakceptować jego odmienność?
1.      Zachęcam Was do obejrzenia krótkiego, 5 minutowego filmu o Małgosi – 12 letniej dziewczynce z zespołem Downa, Film ukazuje bohaterkę podczas codziennych, życiowych czynności, nie pokazuje jednak jej twarzyhttps://www.youtube.com/watch?v=2xzb9cuQE30
2.      Otwórz podręcznik na stronie 271 i przeczytaj fragment powieści ,, Poczwarka”
3.      Zastanów się nad zad. 1,2 str. 274.
4.      Pisemnie wykonaj zadanie 5 str. 274.
Pamiętaj, niepełnosprawność to nie powód do traktowania kogoś inaczej niż innych.
Niepełnosprawność nie umniejsza wartości człowieka. 
Każdy człowiek ma prawo do szczęścia i godnego życia. 

Język niemiecki

Temat: Piszemy e-mail w trybie przypuszczającym.
1. Otwórz podręcznik na stronie 68 i przeczytaj list Bonosa w zadaniu 22. Przetłumacz go sobie najpierw, a następnie napisz mu odpowiedź w formie e-maila – udziel mu minimum 3 rad, co powinien zrobić w sytuacji, którą opisał w swoim liście. Pamiętaj, aby używać poznanego trybu przypuszczającego.
2. Swoją odpowiedź wyślij do mnie e-mailem lub na Messengera, proszę, abyś nie wysyłał mi zdjęcia swojego listu, tylko treść napisz w e-mailu. Na Twojego E-Maila czekam do piątku, tj. 08.05.2020r.

Historia

Temat: „Solidarność”.

Moi drodzy! Ze względu na wydłużony czas kształcenia na odległość nie wracamy do szkoły, za to wracają dwie godziny historii w tygodniu. Od przyszłego tygodnia w poniedziałki, w tym wyjątkowo dziś.

 1. Otwórz podręcznik na s. 184 i zapoznaj się z tematem. Zwróć uwagę na podpisy pod zdjęciami.
 2. Obejrzyj krótki film https://www.youtube.com/watch?v=PxlqFgmFoqI oraz pierwszych pięć minut kolejnego filmu https://www.youtube.com/watch?v=xeJH3xHtTxw
 3. Pobierz plik 24-solidarnosc-mapa-mentalna, wydrukuj go i wklej lub przepisz do zeszytu.
 4. Zapoznaj się z informacjami nt. symboli Solidarności – 24-solidarnosc-symbole-solidarnosci
 5. Wykonaj w zeszycie ćwiczenia – pobierz plik Solidarność – karta pracy Jeśli chcesz otrzymać dodatkową ocenę, wyślij mi rozwiązania do 06. 05.

Wtorek 05. 05.

Doradztwo zawodowe 

Witam serdecznie rodziców i uczniów klasy VIII!
Chciałam przekazać Wam odrobinę informacji na temat: Jakie zawody można wykonywać zdalnie?

Praca zdalna cieszy się coraz większą popularnością. Często jest marzeniem wielu osób.
Nowe technologie w dzisiejszych czasach ułatwiają nam życie, często też zawodowe.
To właśnie dzięki temu, że mamy dostęp do Internetu możemy swoje prace wykonywać w domu lub w dowolnym miejscu na świecie. Rezultaty swojej pracy mamy możliwość przekazać za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Praca zdalna, to dla wielu osób duże ułatwienie. W ostatnim czasie w pewnym stopniu doświadczamy wszyscy, na czym polega praca zdalna, telepraca, e-praca.
Najpopularniejsze zawody pracy zdalnej:
1. Programista – (pracownik IT) – w tej branży pracuje największy odsetek ludzi. Programiści mogą pracować dla kilku przedsiębiorstw, a także dla firm zagranicznych, bez konieczności wyjeżdżania za granicę.
2. Copywriter – praca w tym zawodzie polega na przygotowywaniu różnego rodzaju treści m.in. scenariusze, hasła, teksty reklamowe itp.
3. Tłumacz – potrzebna jest tu dobra znajomość języków obcych, możliwość wykonywania zadań od kilku zleceniodawców.
4. Grafik komputerowy – praca w tym zawodzie związana jest z przygotowaniem projektów graficznych np: oprawy graficzne reklam, broszur, produktów, książek itp.
5.  Księgowa – prowadzenie ksiąg rachunkowych firm.
6   Wirtualny asystent –  zawód nowy, do jego zadań należy np: wysyłanie maili, przygotowywanie dokumentów, tworzenie baz danych, wyszukiwanie informacji w Internecie…
Architekt – w tym zawodzie potrzebna jest duża wyobraźnia i kreatywność, bo chodzi tu o wykonywanie projektów budynków i kontrolowanie budowy.
Telemarketer – wykonywanie telefonów i budowanie relacji z ludźmi.
9. Handlowiec- przedstawiciel handlowy. Główne zadanie, to pozyskiwanie nowych klientów przy pomocy technik sprzedaży.
10. Nauczyciel
11. Specjalista ds. online marketingu – budowanie marki firmy, promowanie jej produktów, analiza preferencji klientów.
12. Dziennikarz – w tej pracy niekiedy jest możliwość zdalnego wykonywania obowiązków.
13. Sprzedawca internetowy – jednoosobowa działalność gospodarcza, praca w domu. W ostatnich latach handel internetowy bardzo się rozwija.
14. Na koniec dwa nowe zawody – bloger – pisanie bloga, włączanie się w różnego rodzaju kampanie marketingowe i Youtuber – przygotowywanie multimedialnych materiałów wrzucanych na platformę YouTube. Mówi się o nich, że jest to praca nie tylko przez Internet ale także w Internecie.
Jak widać, mamy wiele zawodów, które można wykonywać zdalnie. To na pewno nie wszystkie, ale najbardziej popularne. Poza tym są wymienione i bardzo krótko opisane. Wpisując w Internecie treść tematu możecie o wiele bardziej poszerzyć wiadomości do czego zachęcam.
Praca zdalna ma też swoje wady i zalety.
Zalety, np: – poczucie wolności, niezależność, praca z każdego miejsca na ziemi, ułatwienia w przypadku problemów zdrowotnych….
Wady, np: – brak bezpośredniego kontaktu z innymi pracownikami, umiejętność planowania i organizacji czasu,motywacja do pracy, problem z oddzieleniem życia prywatnego od pracy…
Proponuję obejrzenie filmu https://www.youtube.com/watch?v=v7iTVhKwH2s
Proponuję również film dla rodziców i uczniów https://www.youtube.com/watch?v=8KMmAN4DAHg
Pozdrawiam serdecznie.

Pedagog szkolny.

Matematyka

Temat: Długość okręgu.
1. Od dzisiejszej lekcji zaczynamy realizować tematy przewidziane po egzaminie. Do powtórek oczywiście będziemy też wracać.
2. Zapiszcie proszę pod tematem: Długość okręgu to obwód koła.
3. Przepiszcie zapamiętaj ze str.265 w podręczniku.
4. Zapiszcie: Liczby niewymiernej nie da się zapisać w postaci ułamka o całkowitych liczniku i mianowniku. Jej rozwinięcie dziesiętne jest nieskończone i nieokresowe.
5. Zapiszcie zapamiętaj ze str.266 w podręczniku oraz zdanie pod zapamiętaj (dotyczące średnicy).
6. Zróbcie proszę zad.1 poziom A str.268 w podręczniku (wyniku nie zaokrąglamy podajemy go z liczbą pi np. 5 π cm). Pamiętajcie o sprawdzeniu odpowiedzi na końcu podręcznika.

Historia

Temat: Od Gomułki do Gierka.

 

 1. Otwórz podręcznik na s. 176 i zapoznaj się z tematem.
 2. W zeszycie zredaguj notatkę wg podanych niżej punktów, korzystając z podręcznika oraz podanych linków do materiałów filmowych.

https://gwo.pl/historia-na-ekranie-filmy-edukacyjne-od-gomulki-do-gierka-p4630

 • Marzec 1968

https://www.youtube.com/watch?v=zGSsUdwJl7g

 • Grudzień 1970

https://www.youtube.com/watch?v=OLeDwfJaXv4

 • Rządy Gierka

https://www.youtube.com/watch?v=Hth4eaOfaDE Od początku filmu do 7:20.

 • Czerwiec 1976

https://www.youtube.com/watch?v=UzxFDTtl5WA

 1. W zeszycie wykonaj ćwiczenia z załączonej karty pracy Karta pracy – Od Gomułki do Gierka. Jeśli chcesz otrzymać dodatkową ocenę, wyślij mi rozwiązania do 06. 05.

Język polski

Temat: Fotografia.
Dziś poznacie krótką historię fotografii i jej rodzaje.

1.       Wejdź na stronę

2.       W podręczniku str. 284- 286 znajdziesz także informacje dotyczące tematu. Przeczytaj je.
3.        Tu znajdziesz kilka ciekawostek  historycznych o fotografii
4.       W dowolnej, wybranej przez Ciebie, formie zrób notatkę w zeszycie, w której umieścisz najważniejsze informacje o historii fotografii. Możesz skorzystać z podręcznika lub innych źródeł. Zapisz tylko najważniejsze informacje. Zrób to samodzielnie, nie kopiuj z internetu.  Wynik swojej pracy prześlij na moją pocztę.

Biologia

Temat: Nieantagonistyczne zależności między gatunkami.
1. Obejrzyjcie proszę prezentację p. Joanny Grzegorczyk:
2. Notatkę proszę zrobić zgodnie z poleceniem w prezentacji.
3. Proszę pobrać i wykonać kartę pracy Karta pracy- zalezności nieantagonistyczne kl VIII i odesłać na mój adres ania.diagnoza@tlen.pl do 12 maja (jest to praca na ocenę).
4. Osoby, które nie odeślą poprzedniej karty pracy z 21 kwietnia otrzymają oceny niedostateczne.

WOS

Temat: Polska w Unii Europejskiej.

Pobierz plik: Chwarstnica 05.05

Poniedziałek 04. 05

Matematyka

Temat: Powtórzenie wiadomości. Liczby całkowite.
1. Dzisiaj w ramach powtórzenia wiadomości proszę zrobić powtórzenie liczb całkowitych. Plik do pobrania: powtórzenie liczb całkowitych
Są to zadania obowiązkowe dla Was wszystkich. Odpowiedzi proszę przesłać w mailu np. zad.1-21 itp.
Termin nadsyłania odpowiedzi: do 8 maja.

Język polski

Temat: Pochodzenie imion.
1.      Przeczytaj informacje zawarte w podręczniku dotyczące imion str. 288.
2.     Wejdź na stronę https://www.youtube.com/watch?v=yv4qGg9Sz6Y 
 i obejrzyj film, a dowiesz się skąd pochodzi twoje imię.
3.      W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćw. 1 i 2 str. 58.
Jutro otrzymacie na pocztę poprawne odpowiedzi, abyście mogli sprawdzić, czy wykonaliście je poprawnie.

Język niemiecki

Temat: Tryb przypuszczający – czasowniki modalne.
1. Na ostatniej lekcji poznaliście tryb przypuszczający, dzisiaj pójdziemy dalej, a mianowicie nauczycie się używać trybu przypuszczającego wykorzystując czasowniki modalne.
2. Zapiszcie temat lekcji, a następnie otwórzcie podręcznik na stronie 71 i przepiszcie do zeszytu tabelę z formami czasowników modalnych w trybie przypuszczającym (prawy dolny róg strony). Podane macie czasowniki können, müssen oraz dürfen, ale znajduje się tam również wskazówka, jak stworzyć takie formy dla czasowników wollen i sollen i bardzo proszę, abyście te formy również ujęli w tabeli.
3. Wykonajcie ćwiczenie 24 w zeszycie ćwiczeń na stronie 53 – w tym ćwiczeniu macie wymieszane czasowniki z ostatniej lekcji oraz dzisiejsze, więc proszę uważnie czytać pytania. Najpierw przetłumaczcie sobie pytania, a dopiero później na nie odpowiedzcie.
4. Dla osób chętnych ćwiczenie 25 na stronie 53.

Wychowanie fizyczne

Temat: Ćwicz z Rock and Rollem.