Klasa 8 – Tydzień 9

Piątek 15. 05.

Geografia

Dzień dobry, witam Was serdecznie!
Przesyłam kolejny temat i notatkę do niego. Przepiszcie notatkę do zeszytu i przeczytajcie w podręczniku strony 116-121.
Temat: W Amazonii.
1. Amazonia to obszar w Ameryce Południowej leżący na Nizinie Amazonki. ( mapka str. 116)
2. Amazonia leży w klimacie równikowym wybitnie wilgotnym. Cechy tego klimatu:
    a) przez cały rok jest klimatyczne lato
    b) średnie temperatury wszystkich miesięcy powyżej 25 st. C
    c) bardzo wysokie i równomierne opady ( około 4000 mm rocznie) (wykres str. 116)
3. Amazonię porastają wilgotne lasy równikowe, które charakteryzują się warstwowością oraz olbrzymią różnorodnością gatunkową roślin i zwierząt (obejrzyjcie rysunki i zdjęcia na stronach 117 i 118)
4. Amazonia jest intensywnie przekształcana gospodarczo (wycięto 20% ich pow.) poprzez:
    a) eksploatację surowców mineralnych
    b) wycinanie cennych gatunków drzew dla przemysłu drzewnego
    c) przekształcanie lasu w pola uprawne i pastwiska
5. Wylesianie Amazonii powoduje liczne, negatywne skutki ekologiczne:
    a) wzrost temperatury powietrza
    b) ograniczenie bioróżnorodności
    c) erozję gleb
    d) zaburzenia obiegu wody
    e) liczne pożary
    f) wysiedlanie rdzennej ludności – Indian
Pozdrawiam serdecznie

Język niemiecki

Temat: Die Tiere und wir.
1. Dzisiaj przypomnimy sobie słownictwo związane ze zwierzętami.
2. Zapiszcie temat lekcji, a następnie otwórzcie podręczniki na str. 77 i wykonajcie zad. 2a – ustnie udzielcie odpowiedzi na 5 pytań, dotyczących przedstawionego zdjęcia.
3. Przeczytajcie tekst z zad. 2b i na podstawie tekstu napiszcie w zeszycie argumenty za i przeciw posiadaniu zwierząt domowych.
4. Przepiszcie do zeszytu słownictwo podane w ramce w zad. 3 i przetłumaczcie je – pracujcie z podręcznikiem oraz słownikiem internetowym www.pons.de.
5. Chciałabym, abyście dowiedzieli się, jak nazywa się język zwierząt po niemiecku. Otwórzcie zeszyt ćwiczeń na str. 54 i w zad. 1 dopasujcie, które zwierzę co robi 🙂 pracujcie ze słownikiem internetowym www.pons.de.
6. Wykonajcie ćwiczenie 2 i 3 w zeszycie ćwiczeń na str. 54-55.
7. Przypominam wszystkim osobom, które jeszcze nie wysłały mi karty pracy, aby jak najszybciej to nadrobiły.
Pozdrawiam Was serdecznie!

Informatyka

Temat: Wstawianie tabel arkusza kalkulacyjnego do dokumentu tekstowego

Na dzisiejszej lekcji dowiesz się jak można wstawiać tabele z arkusza do dokumentu tekstowego.

1.Obejrzyj lekcję https://www.youtube.com/watch?v=r8ZwOET4r1M.
2.Otwórz podręcznik na str. 158  – tam jest ten temat, w  którym znajdziesz informacje potrzebne do odpowiedzi na pytania:
a) Jaka jest zasadnicza różnica między tabelą osadzoną a połączoną?
b) Na czym polega mechanizm OLE?

Wychowanie fizyczne

Temat: Cross -Kształtowanie wytrzymałości. Pokonywanie naturalnych przeszkód.

Język polski

Temat: Środki stylistyczne – powtórzenie.
1.       Krótka powtórka – wejdź na stronę
2.       Na stronie
            znajduje się charakterystyka środków stylistycznych. Uważnie wysłuchaj.
3.       Wykonaj  i sprawdź ćw. 5,6 i 10 na stronie
4.       Na stronie
wykonaj i sprawdź ćw. 3(wysłuchaj recytacji wiersza),5,7,8,9,12,14.
6.       A teraz sprawdź, jak dobrze znasz środki stylistyczne, wykonując quiz

Czwartek 14. 05.

Fizyka

Temat: Praca kontrolna dotycząca wiadomości z działu: MAGNETYZM.

Pobierz plik: FIZYKA 8 14

Język angielski

1. Temat lekcji: Nauka i technika – słownictwo.
2. Na tej lekcji poznacie słownictwo związane z używaniem nowoczesnych technologii, z wynalazkami i odkryciami.
3. Zapoznajcie się ze słownictwem ze strony 109 z Repetytoriów Ósmoklasisty.
4. Zróbcie w zeszytach zadania 1 i 3 ze strony 102. W zadaniu 1 podpiszcie obrazki a w zadaniu 2 wpiszcie podane wyrazy do tekstu.
5. Teraz przechodzimy do zadań dla chętnych tj. zadanie 4,6 i 7 ze strony 103. W zadaniu 4 wpisujemy wyrazy do zdań, w zadaniu 6 dopasowujemy wyrazy do zdań i w zadaniu 7 wybieramy 2 pasujące wyrazy z 3.
6. Możecie mi przesłać zadania ze strony 102 i te dla chętnych ze strony 103, które dacie radę zrobić.
7. Przesyłanie zadań nie jest obowiązkowe. Zachęcam do tego szczególnie uczniów dotychczas mało aktywnych.

Język polski

Temat : Treny, fraszki i pieśni  Jana Kochanowskiego – powtórzenie.
Dziś kolejna lekcja powtórzeniowa.
1.       Wejdź na stronę
https://epodreczniki.pl/a/czy-mozna-sie-pogodzic-ze-smiercia-dziecka/Dd1D0o2us wysłuchaj trenów Jana Kochanowskiego i przypomnij sobie co to jest tren.
2.       Wykonaj  w miarę możliwości wybrane przez siebie zadania.
3.       Odpowiedź w zeszycie na pytania:
1. W którym wieku żył Jan Kochanowski i jaka to była epoka? 
2. Odrodzenie – inaczej renesans – to epoka, której nadrzędnym hasłem było zdanie zaczerpnięte ze starożytności „Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce”. W centrum zainteresowania twórców renesansu był człowiek i wszystkie jego sprawy (antropocentryzm). Kto jest autorem tych słów? 
6. Wymień cechy fraszki jako gatunku literackiego. 
7. Wymień trzy tytuły znanych Ci fraszek Jana Kochanowskiego. 
8. Wymień cechy pieśni jako gatunku literackiego. 
9. Wymień rodzaje pieśni ze względu na podejmowaną przez nie tematykę. 
10. Nazwij i omów trzy środki poetyckie użyte przez poetę w pierwszych dwóch wersach pieśni Czego chcesz od nas, Panie. 
„Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? 
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?” 
11. Wymień cechy trenu jako gatunku literackiego. 
12. Kto po raz pierwszy uczynił dziecko bohaterem trenów? 
13. Z ilu utworów składają się treny Jana Kochanowskiego? 
14. Jak miała na imię córka poety, która zmarła około 1580 roku? 
15. Ile lat miała wówczas dziewczynka?

Matematyka

Temat: Oś symetrii.
1. Obejrzyjcie proszę filmy:
2. Zapiszcie proszę pod tematem lekcji:
Oś symetrii figury to prosta dzieląca tę figurę na dwie przystające części. Figura może mieć jedną oś symetrii, wiele osi symetrii lub nie mieć ich wcale.
Figura, która ma co najmniej jedną oś symetrii, to figura osiowosymetryczna.
3. Zróbcie proszę zad. 3 ze strony 290 (pamiętajcie o sprawdzeniu na końcu podręcznika).
4. Zadanie 9 ze str.291 jest dla chętnych. Zróbcie proszę wyraźne zdjęcie i przyślijcie na mój adres ania.diagnoza@tlen.pl

EDB

Temat: Oparzenia i odmrożenia 
– oparzenia termiczne i chemiczne
   okoliczności, objawy, pierwsza pomoc
– udar słoneczny i udar cieplny
– wychłodzenie i odmrożenie –
   przyczyny i pierwsza pomoc
Proszę przeczytać w podręczniku temat: Oparzenia i odmrożenia str. 104 oraz wykonać w zeszycie
zadanie 1,2 i 5 sprawdź czy potrafisz str. 108
U razie pytań proszę o kontakt:

Środa 13. 05.

Matematyka

Temat: Długość okręgu i pole koła- zadania.
1. Na dzisiejszej lekcji ćwiczymy to, co już poznaliście.
2. Na stronach 278-280 znajdują się ćwiczenia, na stronach 281-282 znajdują się zadania. Osoby chętne proszę, żeby wybrały sobie przynajmniej jedno ćwiczenie lub zadanie i rozwiązanie przysłały na mój adres ania.diagnoza@tlen.pl

Chemia

Temat: Tłuszcze – budowa i właściwości.

 Na dzisiejszej lekcji nauczysz się:

·       klasyfikować tłuszcze pod względem pochodzenia, stanu skupienia i charakteru chemicznego;
·       jakie są budowa i właściwości tłuszczów;
·       projektować doświadczenie pozwalające odróżnić tłuszcz nienasycony od nasyconego.
2.    Przeczytaj i przeanalizuj lekcję.
3.    Zrób notatkę w zeszycie
·     Budowa tłuszczów.
·Podział tłuszczów ze względu na pochodzenie i na stan skupienia.
·Właściwości tłuszczów.
·Występowanie i biologiczne funkcje tłuszczów.
·Jakim przemianom ulegają tłuszcze?
4.     Wejdź na stronę Learningapps.org i w zakładce Tłuszcze wykonaj zadania interaktywne.

Język polski

Temat: Powtórka z lektury – Aleksander Kamiński „Kamienie na szaniec” 

Zapisz w zeszycie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. „Kamienie na szaniec” to hołd oddany trzem głównym bohaterom utworu, którzy potrafili „Pięknie umierać i pięknie żyć, wcielając w życie dwa ideały”. Jakie? 

2. Określ czas akcji utworu. 
3. Określ miejsce akcji. 
4. Wymień trzech głównych bohaterów lektury i podaj ich pseudonimy. 
5. Co powinniśmy wiedzieć o ludziach, których czyny rozeszły się echem po kraju? O kim mowa? 
• Był chłopcem bardzo silnym, ale jednocześnie drobnym i szczupłym, o piegowatej twarzy i rudych włosach: ……………….. 
• Był wysokim, szczupłym chłopcem o niebieskich oczach i jasnych włosach. Ciągle się uśmiechał, mówił szybko, wymachując przy tym rękoma. Przez kolegów nazywany „Glizdą” ze względu na wysoki wzrost: …………….. 
• Wysoki, szczupły, wysportowany, obdarzony niemal dziewczęcą urodą, o delikatnej cerze i regularnych rysach, jasnoniebieskich oczach i jasnych włosach. Przypominał dziewczynę, dlatego przyjął w pseudonimie imię żeńskie: ………………… 
6. Podaj datę akcji pod Arsenałem. 
7. Wymień co najmniej trzy przykłady działań bohaterów w ramach Małego Sabotażu. 
8. Wymień co najmniej trzy przykłady działań dywersyjnych opisanych w utworze. 
9. Wymień powody śmierci trzech głównych bohaterów utworu. 
10. Kto napisał pamiętnik, z którego korzystał Aleksander Kamiński? Jaka była geneza jego powstania? 
11. Podaj autora i tytuł wiersza, z którego pochodzą słowa „jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec”. 
12. Komu strofę wiersza recytuje Czarny Jaś? 
Prześlij mi swoje odpowiedzi.

Język niemiecki

Temat: Die Umwelt.
1. Dzisiaj rozpoczynamy pracę z nowym rozdziałem. Na dzisiejszej lekcji poznasz słownictwo związane ze środowiskiem.
2. Zapisz temat lekcji, a następnie przepisz podane słownictwo:
die Abholzung –
der Regenwald –
zerstören –
auf der Erde –
in Gefahr sein –
der Klimawandel –
die Luftverschmutzung –
der Müll –
die Mülltrennung –
das Kohlendioxid –
ansteigen –
der Baustein –
die Klimaerwärmung –
zerstören –
der Lebensraum –
töten –
das Biosystem –
der Wal –
aussterben –
bedrohen –
3. Twoje zadanie polega na przetłumaczeniu podanego słownictwa, korzystając z podręcznika oraz słownika internetowego www.pons.de.
4. Wykonaj zadanie 1 w podręczniku na str. 76.
5. Naucz się wszystkich słówek z dzisiejszej lekcji.

Wtorek 12. 05.

Matematyka

Temat: Powtórzenie wiadomości. 
1. Dzisiaj powtarzamy Twierdzenie Pitagorasa i kąty.
2. Po pokonaniu wszystkich  zagadek, proszę wysłać mi  hasło z przedostatniego slajdu na adres ania.diagnoza@tlen.pl Tak jak zawsze NIE WYSYŁACIE POPRZEZ OSTATNI SLAJD!!! ( ponieważ to nie ja zrobiłam ten escape room tylko korzystam z możliwości  udostępniania).
3. Oczywiście tak jak i poprzednio za poprawne rozwiązanie przewidziana jest nagroda 🙂

Historia

Temat: Upadek PRL.

 1. Otwórz podręcznik na s. 200 i zapoznaj się z tematem. Zwróć szczególną uwagę na fotografie i ich opisy. Dokładnie przeczytaj tekst źródłowy na s. 203. Przeanalizuj infografikę nt. kampanii wyborczej „Solidarności” przed wyborami w 1989 r.
 2. Do zeszytu jako notatkę przepisz tabelę „To, co najważniejsze” ze s. 206.
 3. Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=OS3O55bxJVo
 4. W następnym tygodniu czeka Cię test z tematów 23 – 26. Powtórz je, abyś odniósł sukces!

 

Język polski

Temat: „Międzyludzkie” gatunki wypowiedzi- powtórzenie.
Przypomnę sobie, jak napisać życzenia, podziękowania, przeprosiny i dedykacje.
Przeczytaj zawarte tam informacje i wykonaj
ćw. 1,2,4,
ćw 5,6 ustnie
ćw 9 Pamiętaj o sprawdzeniu odpowiedzi

Biologia

Temat: Czym jest ekosystem?
2. Zróbcie w zeszycie notatkę tak jak w prezentacji lub przepiszcie To najważniejsze ze strony 120 w podręczniku.
3. Nie wszyscy odesłali mi kartę pracy-nieantagonistyczne zależności między gatunkami. Osoby, które mi tej karty nie przyślą otrzymują oceny niedostateczne.

WOS

Witam klasę 8 na kolejnych zajęciach zdalnej nauki. Dziękuję uczniom, którzy odsyłają zadane prace. Te osoby, które jeszcze tego nie uczyniły – proszę się pospieszyć… czas goni!

Temat dzisiejszej lekcji: Problemy współczesnego świata.

 1. Zapisz temat lekcji do zeszytu i przeczytaj temat w podręczniku s. 184 – 187.
 2. Dla chętnych: zapoznaj się z tematem dzisiejszych zajęć w e – podręczniku:

https://epodreczniki.pl/a/globalna-wioska-w-obliczu-zagrozen/Dvh06IC4E

 1. Przepisz poniższą notatkę do zeszytu.

Notatka z lekcji

 1. We współczesnym świecie państwa rozwinięte gospodarczo zalicza się do tzw. bogatej Północy, w większości leżą one w północnej części świata. Z kolei kraje słabo rozwinięte gospodarczo są z reguły usytuowane na południowej półkuli i tworzą tzw. biedne Południe.
 2. Ludzie zamieszkujący te obszary borykają się z licznymi trudnościami, takimi jak: głód, przeludnienie, analfabetyzm, niedostatecznie rozwinięty system opieki zdrowotnej czy ograniczony dostęp do edukacji.
 3. Do problemów państw Południa zalicza się także duże zadłużenie zagraniczne oraz niesprzyjające warunki klimatyczne (np. liczne klęski żywiołowe: huragany, powodzie i trzęsienia ziemi).
 4. Zamożniejsze kraje organizują na terytoriach dotkniętych głodem i kataklizmami pomoc humanitarną – dostarczają tamtejszej ludności żywność, środki czystości i wodę pitną oraz zapewniają jej opiekę medyczną.
 5. Globalizacją nazywamy proces polegający na zacieśnianiu się relacji między różnymi regionami świata oraz rozprzestrzenianiu się w nich podobnych zjawisk. Towarzyszy jej m.in. gwałtowny rozwój telekomunikacji.

 

 1. Ustnie odpowiedz na pytania 2,3,4, 5 s. 188-189.

 

Poniedziałek 11.05.

Matematyka

Temat: Pole koła- rozwiązywanie zadań.
1. Dzisiaj poćwiczymy rozwiązywanie zadań związanych z polem koła.
2. Zróbcie proszę zad.1 str.275 w podręczniku (każdy wybiera jeden poziom). Pamiętajcie o sprawdzeniu odpowiedzi na końcu podręcznika.
W razie jakichkolwiek problemów proszę pytać.
3. Przypominam o karcie pracy-liczby całkowite. Termin minął w piątek 08 maja, a ja do tej pory nie otrzymałam karty od niektórych osób. Jest to praca na ocenę, jeżeli  jej nie odeślecie, to wystawiam ocenę niedostateczną.

Język polski

Temat: Rodzaje i gatunki literackie – powtórzenie.
1.Wejdź na stronę
i obejrzyjcie prezentację multimedialną dotyczącą rodzajów i gatunków literackich.
2. Wejdźcie na stronę
– Wykonaj i sprawdź ćwiczenie 3 i 5. Do zeszytu zapisz ćw. 3.
– Następnie wysłuchaj wypowiedzi Agnieszki Holland na temat literatury i odpowiedz na dwa pytania tam zawarte.

Język niemiecki

Temat: Sprawdź się sam!
1. Skończyliśmy kolejny rozdział, a więc czas na podsumowanie.
2. Pobierz kartę pracy karta pracy – kl. 8, wypełnij ją i odeślij do mnie e-mailem: albo w pliku word, czyli w moim pliku dopisz swoje odpowiedzi i wyślij go do mnie, a jeżeli nie masz takiej możliwości, to wyślij do mnie odpowiedzi w treści maila, nie przepisuj poleceń, tylko numer zadania i odpowiedzi. Za te zadania otrzymacie ocenę.
Na Wasze rozwiązania czekam do środy, tj. 13.05.2020r.
Powodzenia!

Wychowanie fizyczne

Temat: Atak w siatkówce.
Pobierz plik: Atak w siatkówce

Historia

Temat: Stan wojenny.

 1. Otwórz podręcznik na s. 192 i zapoznaj się z tematem. Dokładnie przeczytaj teksty źródłowe na s. 193 oraz 198. Zastanów się, czy wprowadzenie stanu wojennego w Polsce było koniecznością? Co mówią o tym źródła? Jakie zdanie mają historycy?
 2. Do zeszytu przepisz tabelę „To, co najważniejsze” ze s. 199.
 3. Zapamiętaj postaci ukazane na fotografiach.
 4. Obejrzyj filmy:
 1. Zadanie dla chętnych: pobierz plik Karta pracy – Stan wojenny i wykonaj zadania. Termin: 11. 05.