I II III
poniedziałek 1. ew. ew. wych.fiz.
2. ew. ew. j.niemiecki
3. ew. ew. ew.
4. ew. ew. ew.
5. ew.
6. ew.
7. j.angielski
8. j.angielski
wtorek 1. ew. ew. ew.
2. ew. ew. ew.
3. ew. ew. ew.
4. ew. religia ew.
5. j.niemiecki zdw./św. religia
6. religia j.niemiecki wych.fiz.
7.
8.
środa 1. ew. ew. b św
2. ew. ew. b św
3. ew. ew. św św
4. ew. ew. św św
5. gk kk gk kk wych.fiz.
6. gk kk gk kk j.niemiecki
7.
8.
czwartek 1. ew. ew. ew.
2. ew. ew. ew.
3. ew. ew. ew.
4. zdw./św. k św religia
5. religia j.niemiecki ew.
6. j.niemiecki religia zdw św
7.
8.
piątek 1. ew. ew. ew.
2. ew. ew. ew.
3. ew. ew. ew.
4. k św ew. k św
5. gk kk
6. gk kk
7.
8.
IVA VA VB VIA VIB VII VIII
poniedziałek 1. j.niemiecki rel. św geografia j.polski j.polski biologia chemia
2. j.polski matemat. wych.fiz. matemat. geografia matemat. rel. św
3. wych.fiz. j.polski j.niemiecki św j.niemiecki geografia matemat.
4. technika j.niemiecki informat. historia matemat. wych.fiz. j.polski
5. matemat. historia j.polski wych.fiz. wych.fiz. j.angielski j.niemiecki
6. godz.wych. wych.fiz. historia technika historia chemia j.angielski
7. j.polski wych.fiz.
8. historia k św
Wtorek 1. plastyka wych.fiz. matemat. j.niemiecki rel. św fizyka matemat.
2. j.polski matemat. j.niemiecki wych.fiz. j.niemiecki matemat. fizyka
3. matemat. j.niemiecki rel. historia matemat. j.niemiecki wych.fiz.
4. j.niemiecki plastyka j.polski matemat. wych.fiz. j.polski zdw św
5. przyroda j.polski wych.fiz. j.polski j.polski religia biologia
6. religia godz.wych. godz.wych. zdw św zdw św chemia j.polski
7. wych.fiz. wos
8. godz.wych. wos
Środa 1. przyroda j.polski wych.fiz. j.polski j.polski j.angielski matemat.
2. wych.fiz. matemat. j.polski matemat. religia j.polski j.angielski
3. historia biologia plastyka religia wych.fiz. matemat. j.polski
4. religia technika matemat. j.niemiecki matemat. wych.fiz. historia
5. matemat. rel. j.niemiecki plastyka informat. zdw św godz.wych.
6. j.polski k św k św k św św wdż św j.niemiecki
7. k co 2tyg
8. k
Czwartek 1. wych.fiz. informat. biologia j.polski j.polski historia fizyka
2. j.polski j.niemiecki matemat. j.polski wych.fiz. fizyka chemia
3. j.niemiecki matemat. wych.fiz. informat. historia j.polski j.polski
4. matemat. wych.fiz. j.polski religia matemat. j.polski j.niemiecki
5. św historia rel. wych.fiz. plastyka informat. matemat.
6. wdż św j.polski historia matemat. godz.wych biologia wych.fiz.
7. wdż co 2tyg wdż co 2tyg j.niemiecki edb
8. wdż wdż plastyka św
Piątek 1. muzyka wych.fiz. j.polski biologia j.niemiecki matemat. geografia
2. j.polski muzyka matemat. geografia biologia wych.fiz. historia
3. wych.fiz. geografia muzyka wych.fiz. j.polski j.niemiecki informat.
4. informat. j.polski technika godz.wych. muzyka geografia wych.fiz.
5. gk muzyka k św religia j.polski
6. gk j.niemiecki technika muzyka rel.
7.
8.