IVA IVB VA VB VI VII VIII IIIG
poniedziałek 1. j.niemiecki j.polski matemat. matemat. matemat. j.angielski j.polski geografia
2. matemat. inform. j.polski geografia j.niemiecki chemia wych.fiz. j.angielski
3. j.polski matemat. geografia j.niemiecki wych.fiz. j.polski j.angielski matemat.
4. historia przyroda j.niemiecki j.polski plastyka geografia matemat. wych.fiz.
5. wych.fiz. wych.fiz. plastyka biologia j.polski j.niemiecki inform. historia
6. plastyka g.wych. wych.fiz. wych.fiz. zaj.tech. biologia j.niemiecki j.polski
7.         religia wych.fiz. historia g.wych.
8.         zdw św. koło św. religia zaj.art.
 
wtorek 1. j.polski religia j.niemiecki matemat. wych.fiz. fizyka chemia j.polski
2. matemat. historia j.polski religia matemat. j.polski fizyka wych.fiz.
3. religia j.niemiecki wych.fiz. wych.fiz. przyroda matemat. j.polski matemat.
4. wych.fiz. matemat. matemat. j.polski j.polski j.niemiecki matemat. fizyka
5. technika j.polski religia plastyka g.wych. zdw św. biologia j.niemiecki
6. inform plastyka biologia technika j.polski religia historia chemia
7.           wych.fiz. koło św. wdż św.
8.           plastyka j.niemiecki wdż św.
 
środa 1. matemat. wych.fiz. matemat. j.polski j.polski geografia wos matemat.
2. j.polski matemat. historia j. niemiecki matemat. j.polski wych.fiz. geografia
3. g.wych. j.niemiecki j.polski historia przyroda inform. geografia wych.fiz.
4. przyroda j.polski j.niemiecki religia wych.fiz. historia matemat. j.polski
5. wdż św. g.k. św. technika wych.fiz. historia matemat. j.polski zdw św.
6. g.k. św. wdż św. św. matemat. j.niemiecki g.wych. chemia j.niemiecki
7.                
8.                
 
czwartek 1. j.niemiecki przyroda wych.fiz. inform. historia fizyka religia j.polski
2. wych.fiz. religia matemat. j.polski matemat. matemat. fizyka j.polski
3. j.polski technika religia matemat. zaj.kopm. wych.fiz. j.polski chemia
4. religia matemat. inform. wych.fiz. przyroda j.polski j.niemiecki historia
5. matemat. wych.fiz. j.polski św. j.polski j.niemiecki matemat. religia
6. przyroda j.polski g.wych g.wych wych.fiz. biologia g.wych. j.niemiecki
7.           chemia wych.fiz. EDB
8.           historia EDB wych.fiz.
 
piątek 1. j.niemiecki muzyka historia j.polski matemat. wych.fiz. j.angielski j.polski
2. wych.fiz. wych.fiz. j.polski muzyka j.niemiecki j.angielski wos matemat.
3. j.polski j.niemiecki muzyka historia religia j.polski wych.fiz. matemat.
4. muzyka j.polski wych.fiz. j.niemiecki j.polski matemat. zdw św. religia
5.         muzyka religia j.polski technika
6.         św. muzyka wdż św. biologia
7.                
8.                

 

    I II III 0 ŚW BIBL. BIBL. Ścieżka
poniedziałek 1. ew. ew. ew.          
2. ew. ew. ew.         KM
3. ew. ew. ew.          
4. ew. ew. j.niemiecki         GP
5. ew.   ew.          
6. ew.   ew.          
7.               KM
8.                
 
wtorek 1. ew. REL ew.          
2. ew. j.niemiecki REL          
3. ew. ew. ew.          
4. religia ew. zdw św.         KM
5. gim.kor. ew. ew.          
6. gim.kor. ew. ew.          
7.               KM
8.                
 
środa 1. ew. ew. ew. b.          
2. ew. ew. ew. b.         GP
3. religia ew. św. św.          
4. j.niemiecki ew. św. św.         KM
5. ew. ew. gim.kor.          
6. św. k g ś św.            
7.                
8.                
 
czwartek 1. ew. ew. ew. j.niemiecki       GP
2. ew. ew. j.niemiecki REL       GP
3. ew. j.niemiecki REL          
4. j.niemiecki REL ew.         KM
5.     ew.          
6.     ew.          
7.                
8.                
 
piątek 1. ew. ew. ew.          
2. ew. ew. ew.          
3. zdw św. ew. ew.         GP
4. ew. zdw św. ew.          
5.               GP
6.                
7.                
8.