I II III
poniedziałek 1. ew. ew. wych.fiz.
2. ew. ew. j.niemiecki
3. ew. ew. ew.
4. ew. ew. ew.
5. ew.
6. ew.
7. j.angielski
8. j.angielski
wtorek 1. ew. ew. ew.
2. ew. ew. ew.
3. ew. ew. ew.
4. ew. religia ew.
5. j.niemiecki zdw./św. religia
6. religia j.niemiecki wych.fiz.
7.
8.
środa 1. ew. ew. b św
2. ew. ew. b św
3. ew. ew. św św
4. ew. ew. św św
5. gk kk gk kk wych.fiz.
6. gk kk gk kk j.niemiecki
7.
8.
czwartek 1. ew. ew. ew.
2. ew. ew. ew.
3. ew. ew. ew.
4. zdw./św. k św religia
5. religia j.niemiecki ew.
6. j.niemiecki religia zdw św
7.
8.
piątek 1. ew. ew. ew.
2. ew. ew. ew.
3. ew. ew. ew.
4. k św ew. k św
5. gk kk
6. gk kk
7.
8.
IVA VA VB VIA VIB VII VIII 0
poniedziałek 1. j.niemiecki religia/św. geografia j.polski j.polski biologia chemia
2. j.polski matemat. wych.fiz. matemat. geografia matemat. religia/św.
3. wych.fiz. j.polski j.niemiecki religia j.niemiecki geografia matemat.
4. technika j.niemiecki informat. historia matemat. wych.fiz. j.polski
5. matemat. historia j.polski wych.fiz. wych.fiz. j.angielski j.niemiecki
6. godz.wych. wych.fiz. historia technika historia chemia j.angielski
7. j.polski wych.fiz.
8. historia k św
wtorek 1. plastyka wych.fiz. matemat. j.niemiecki religia/św. fizyka matemat.
2. j.polski matemat. j.niemiecki wych.fiz. godz.wych. matemat. fizyka religia
3. matemat. j.niemiecki religia/św. historia matemat. j.niemiecki wych.fiz.
4. j.niemiecki plastyka j.polski matemat. wych.fiz. j.polski zdw św
5. przyroda j.polski wych.fiz. j.polski j.polski religia biologia
6. religia godz.wych. godz.wych. zdw św zdw św chemia j.polski
7. wych.fiz. wos
8. godz.wych. wos
środa 1. historia matemat. wych.fiz. matemat. j.polski j.polski j.angielski
2. przyroda j.polski plastyka j.polski wych.fiz. j.angielski matemat.
3. wych.fiz. biologia j.polski religia j.niemiecki matemat. j.polski j.niemiecki
4. religia technika matemat. j.niemiecki matemat. wych.fiz. historia
5. matemat. religia/św. j.niemiecki plastyka informat. zdw św godz.wych.
6. j.polski k św k św k św wdż św k św j.niemiecki
7.
8.
czwartek 1. wych.fiz. informat. biologia j.polski j.polski historia fizyka
2. j.polski j.niemiecki matemat. j.polski wych.fiz. fizyka chemia
3. j.niemiecki matemat. wych.fiz. informat. historia j.polski j.polski
4. matemat. wych.fiz. j.polski wdż./św. matemat. j.polski j.niemiecki
5. historia religia/św. wych.fiz. plastyka informat. matemat.
6. j.polski historia matemat. religia biologia wych.fiz.
7. j.niemiecki wdż św
8. plastyka EDB
piątek 1. muzyka wych.fiz. j.polski biologia j.niemiecki matemat. geografia
2. j.polski muzyka matemat. geografia biologia wych.fiz. historia
3. wych.fiz. geografia muzyka wych.fiz. j.polski j.niemiecki informat.
4. informat. j.polski technika godz. wych. muzyka geografia wych.fiz.
5. gk św muzyka k/św religia j.polski
6. gk św j.niemiecki technika muzyka religia
7.
8.