STATUT SZKOŁY

statut_zmiany

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA DYSKRYMINACJI I MOBBINGOWI

Bezpieczna praca z komputerem

Bezpieczeństwo w sieci – dla rodziców

Bezpieczeństwo w sieci – dla uczniów

Jak motywować i wspierać dziecko – dla rodziców

procedura_spchwarstnica_20_21

procedura_zerówka_20_21

procedura_postępowanie_covid

Procedura korzystania z biblioteki szkolnej

Oświadczenie rodzica dziecka korzystającego z biblioteki

procedura_spchwarstnica_26.04