STATUT SZKOŁY

statut_zmiany

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA DYSKRYMINACJI I MOBBINGOWI

Bezpieczna praca z komputerem

Bezpieczeństwo w sieci – dla rodziców

Bezpieczeństwo w sieci – dla uczniów

Jak motywować i wspierać dziecko – dla rodziców

PLAN LEKCJI NA CZAS KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Procedury_spchwarstnica_oddział 0

OŚWIADCZENIE RODZICA – SPCH – ODDZIAŁ 0

procedury_spchwarstnica_I-III

OŚWIADCZENIE RODZICA _I-III

procedury_spchwarstnica_konsultacje

OŚWIADCZENIE RODZICA _konsultacje

Informacje o egzaminie ósmoklasisty

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Procedura korzystania z biblioteki szkolnej

Oświadczenie rodzica dziecka korzystającego z biblioteki