Wychowawstwa w roku szkolnym 2021/2022 

  

Klasa 0  Katarzyna Hutnik 
Klasa I  Agnieszka Nawrocka 
Klasa II a  Małgorzata Poznańska 
Klasa II b  Marta Bus 
Klasa III  Małgorzata Frymus 
Klasa IV  Anna Matusiak 
Klasa V  Dorota Piechowicz 
Klasa VI  Katarzyna Świtała 
Klasa VII a  Anna Kopija 
Klasa VII b  Anna Maskiewicz 
Klasa VIII a  Elżbieta Inglot 
Klasa VIII b  Anna Bojanowska