Wychowawstwa

w roku szkolnym 2016/2017

Szkoła Podstawowa
Klasa „0” Katarzyna Hutnik
Klasa  I Małgorzata Frymus
Klasa  II Agnieszka Litwiniuk
Klasa  IIIa Małgorzata Poznańska
Klasa  IIIb Jowita Fuks
Klasa IV Ilona Partyka
Klasa V Dorota Piechowicz
Klasa VI Katarzyna Świtała
Gimnazjum
Klasa I G Anna Matusiak
Klasa IIa G Anna Kopija
Klasa IIb G Anna Maskiewicz
Klasa III G Marcin Pietraszewski

KADRA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHWARSTNICY

Sarna Teresa – dyrektor, język polski

Nikitińska Izabela – wicedyrektor, przyroda

Azarkiewicz Paula – wychowanie fizyczne

Bartków Elżbieta – fizyka

Bojanowska Anna – język niemiecki, zaj.techniczne

Bus Marta – n-l wychowania przedszkolnego

Chojnacka Dorota – plastyka, zajęcia artystyczne

Czerwonka Bożena – edukacja wczesnoszkolna

Fedorska Wioleta – język niemiecki

Frymus Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna

Fuks Jowita – edukacja wczesnoszkolna

Hutnik Katarzyna – n-l wychowania przedszkolnego

Inglot Elżbieta – religia

Jonasik Robert – wiedza o społeczeństwie

Juszko Andrzej – język angielski

Kopija Anna Ewa – biologia, informatyka, matematyka

Kozakiewicz Zbigniew – edukacja dla bezpieczeństwa

Kurkiewicz Barbara – psycholog

Litwiniuk Agnieszka – edukacja wczesnoszkolna

Maskiewicz Anna – język polski, historia

Matusiak Anna – język niemiecki, język polski

Partyka Ilona – chemia, matematyka

Piechowicz Dorota – język polski

Pietraszewski Marcin – wychowanie fizyczne

Poznańska Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna

Smolnik Edyta – muzyka

Świtała Katarzyna – matematyka, informatyka

Ulanowski Dariusz – geografia

Wolniakowska Lilla – pedagog, historia