01.04 Odpowiedzi do zadań w zeszycie ćwiczeń (mowa zależna i niezależna)

01.04 Odpowiedzi do zadań w zeszycie ćwiczeń (mowa zależna i niezależna)