31.03 Sprawdź odpowiedzi w zeszycie ćwiczeń

31.03 Sprawdź odpowiedzi w zeszycie ćwiczeń