Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

OGŁOSZENIE

Dokumenty do pobrania:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność

Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego