DYREKCJA:

Dyrektor szkoły: Izabela Nikitińska

Wicedyrektor szkoły: Ilona Partyka

PEDAGOG SZKOLNY:

Lilla Wolniakowska

KADRA PEDAGOGICZNA:

Azarkiewicz Paula – wychowanie fizyczne, świetlica

Bojanowska Anna – język niemiecki, plastyka, technika, świetlica

Bus Marta – edukacja wczesnoszkolna, świetlica

Fedorska Wioleta – język niemiecki, świetlica

Frymus Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna

Fuks Jowita – edukacja wczesnoszkolna, świetlica

Hutnik Katarzyna – n-l wychowania przedszkolnego, logopedia

Inglot Elżbieta – religia, wychowanie do życia w rodzinie, świetlica

Juszko Andrzej – język angielski

Kopija Anna – biologia, informatyka, matematyka

Kurkiewicz Barbara – psycholog

Maskiewicz Anna – język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa

Matusiak Anna – język polski, język niemiecki, biblioteka

Nawrocka Agnieszka –  zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, logopedia, świetlica

Nikitińska Izabela – przyroda

Nowak Anita – doradztwo zawodowe

Partyka Ilona – chemia, fizyka

Piechowicz Dorota – język polski, biblioteka

Pietraszewski Marcin – wychowanie fizyczne, geografia

Poznańska Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna

Smolnik Edyta – muzyka

Świtała Katarzyna – matematyka, informatyka

Wolniakowska Lilla – pedagog, historia