KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie mieszanego trybu nauczania w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy
Informuję, że na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy, który został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie, Gmina Gryfino jako organ prowadzący wyraża zgodę na tryb nauczania mieszanego w Szkole poprzez objęcie nauką zdalną:
od dnia 21 stycznia 2022 r. do dnia 28 stycznia 2022 r. uczniów oddziału VII a.
W kolejnych dniach zostaną wydane komunikaty o ewentualnych zmianach w powyższym zakresie.
Z upoważnienia Burmistrza
Zastępca Burmistrza
Paweł Nikitiński