Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 3 września 2021 roku w sprawie przejścia na tryb mieszany nauczania w Szkole Podstawowej w Chwarstnicy

Informuję, że na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy, który został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie, Gmina Gryfino jako organ prowadzący wyraziła zgodę na tryb nauczania mieszanego w Szkole poprzez objęcie nauką zdalną w dniach od 6 września 2021 r. do 10 września 2021 r. uczniów oddziału VIIIa.
 
Powyższa sytuacja podyktowana jest decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie i koniecznością odbycia kwarantanny przez pracowników oraz uczniów Szkoły.
W kolejnych dniach zostaną wydane komunikaty o ewentualnych zmianach w powyższym zakresie.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn