Powtórzenie wiadomości-potęgi i pierwiastki

Powtórzenie wiadomości-potęgi i pierwiastki