05.-08.06 -VI Jak wymawiamy, jak słyszymy, jak piszemy

05.-08.06 -VI Jak wymawiamy, jak słyszymy, jak piszemy