tekst ujednolicony STATUT Szkoły Podstawowej_01.09.2021

regulamin_dziennika_elektronicznego

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem_SPCH

Regulamin_wycieczki_2022_2023

PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA DYSKRYMINACJI I MOBBINGOWI

Bezpieczna praca z komputerem

Bezpieczeństwo w sieci – dla rodziców

Bezpieczeństwo w sieci – dla uczniów

Jak motywować i wspierać dziecko – dla rodziców

Procedura korzystania z biblioteki szkolnej

Oświadczenie rodzica dziecka korzystającego z biblioteki

procedura_organizacja_21_22

procedura_postępowanie_covid_21_22